Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:23, 22.07.2024 r.

przegląd prasy

26 czerwca 2024

Infor.pl: Czym zajmuje się sygnalista?

Serwis prawny Infor.pl omawia wyczerpująco ustawę o ochronie sygnalistów, podpisaną niedawno przez prezydenta i opublikowaną 24 czerwca.

5 czerwca 2024

Dziennik Gazeta Prawna: Doradczynie podatkowe nie wiedzą, jak się podpisywać

Gazeta sprawdziła, jak samorządy zawodowe, w tym biegłych rewidentów i doradców podatkowych, oceniają używanie żeńskich wariantów nazwy zawodu.

21 maja 2024

Wyborcza.biz: Obowiązki raportowe, czyli na co zwrócić uwagę w obowiązujących i nadchodzących regulacjach?

Serwis wyborcza.biz przedstawia skutki wejścia w życie dyrektywy dot. sprawozdawczości niefinansowej oraz stan przygotowań firm i legislacji.

6 maja 2024

Prawo.pl: Dyrektywa w sprawie należytej staranności powoli wkracza do polskiego prawa

Serwis informacyjny prawo.pl wskazuje, że zgodnie z nowelizowanymi przepisami, firmy będą musiały podać w swoich raportach informacje o podejmowanych działaniach w zakresie łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności np. na środowisko.

19 kwietnia 2024

Rzeczpospolita: Badania w czasach niepewności

Trudne otoczenie rynkowe uderza w biznes i stanowi wyzwanie dla biegłych rewidentów, o czym pisze „Rzeczpospolita”. Gazeta wymienia elementy, na które powinni zwrócić uwagę audytorzy badający sprawozdania finansowe.

19 kwietnia 2024

Rzeczpospolita: Zawód został przeregulowany

Odbudo­wanie zniszczonej samorządności oraz godności zawodu biegłego rewidenta są priorytetami prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o których mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”

19 kwietnia 2024

Ranking „Rzeczpospolitej”: Wielka czwórka nadal wiedzie prym

W XXIII edycji corocznego rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” PwC utrzymało pozycję lidera, ale walka o czołowe miejsca była wyjątkowo zacięta  - pisze dziennik.

17 kwietnia 2024

Rp.pl: ESG w centrum uwagi polityków i biznesu

Serwis rp.pl podsumował Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej, który odbył się w ramach ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024

21 marca 2024

Parkiet: Niezbędna dokumentacja

W ramach cyklu „Akademia Parkietu” opublikowany został artykuł dotyczący kwestii potwierdzania z audytorem prawidłowości badania podwójnej istotności.

5 marca 2024

Parkiet.com: Budowanie bazy

O wyzwaniach w raportach za 2023 r., czekających na spółki objęte wymogami dyrektywy NFRD, pisze dr Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

21 lutego 2024

Parkiet: Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z rynkiem - prezes PANA

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w wywiadzie przedstawia priorytety Agencji i mówi o wyzwaniach stojących przed branżą audytu.

7 lutego 2024

Business Insider: Koniec z ukrywaniem podatków przez duże firmy

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które nałożą obowiązek ujawniania podatków płaconych przed duże firmy w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

30 stycznia 2024

Rachunkowość: Profesjonalny osąd w wycenie bilansowej.

Na łamach „Rachunkowości” nr 1/2024 biegły rewident dr Grzegorz Skałecki przedstawił temat stosowania profesjonalnego osądu w wycenie bilansowej.

26 stycznia 2024

Puls Biznesu: Zawód księgowego: uregulować czy nie

Z prekonsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że opinie na temat potrzeby uregulowania zawodu księgowego i zakresu czynności, które miałyby podlegać prawnemu unormowaniu, są bardzo rozbieżne.

11 stycznia 2024

Puls Biznesu: Piotra Patkowskiego przepis na PANA

Na łamach „Pulsu Biznesu” szef Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego odcina się od polityki, zapowiada realizację misji Agencji i współpracę z branżą.

9 stycznia 2024

Rzeczpospolita: Wpływ zmiany KSB 315 na proces badania sprawozdania finansowego

Na badania sprawozdań finansowych za 2023 rok będą miały wpływ zmiany wynikające z wprowadzenia zmienionego standardu o numerze 315 „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”.

8 stycznia 2024

Rzeczpospolita: Wielka czwórka już nie rządzi na giełdzie

Maleje liczba firm audytorskich badających spółki giełdowe, spada udział najmniejszych i największych audytorów, a średni rosną w siłę.

2 stycznia 2024

Rp.pl: Produkcja prawa w 2023 r. bliska rekordu

W minionym roku w Dzienniku Ustaw ukazały się 2824 pozycje, co stanowi jeden z najwyższych wyników w historii.

18 grudnia 2023

Parkiet: Rynek kapitałowy wpadł w lukę pokoleniową

Rynek kapitałowy boryka się z luką pokoleniową. Brakuje młodych osób zainteresowanych pracą maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

14 grudnia 2023

Rzeczpospolita: Polska w ogonie państw we wprowadzaniu dyrektyw

Polska ma poważne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, alarmuje dziennik „Rzeczpospolita”. Zaległości dotyczą m.in. przepisów o sygnalistach.

9 sierpnia 2023

businessinsider.com.pl: Nie będzie zmian w ustawie o biegłych rewidentach

Ministerstwo Cyfryzacji wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w ustawie o biegłych rewidentach

7 sierpnia 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Kontrowersyjne zmiany dla audytorów zostaną odłożone

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń „DGP”, pomysł stworzenia centralnego rejestru akt z badań sprawozdań finansowych i z innych usług, nie będzie procedowany w tej kadencji parlamentu.

2 sierpnia 2023

Onet.pl: Księgowi piszą o "nadregulacji". Forsowana przez rząd ustawa to "zagrożenie dla firm"

Kolejne organizacje apelują o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i wskazują na wady proponowanych rozwiązań, o czym informuje serwis Onet.pl

1 sierpnia 2023

Rzeczpospolita: Centralizacja danych od audytorów zagraża ich poufności

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego krytykuje próby ograniczania tajemnicy zawodowej. Jak pisze „Rzeczpospolita”, samorządy zwracają uwagę, że takie rozwiązanie prowadzić będzie do naruszenia tajemnicy zawodowej

26 lipca 2023

Onet.pl: Nowa ustawa naruszy wszystkie tajemnice

Projekt ustawy o e-administracji naruszy wszystkie tajemnice i będzie katastrofą dla firm, alarmuje redakcja Onet.pl

25 lipca 2023

Rzeczpospolita: Gospodarka, głupcze!

Zastępca redaktora naczelnego „Rzeczypospolitej” apeluje do rządzących o wzięcie pod uwagę interesów przedsiębiorców i poprawienie sposobu tworzenia legislacji.

24 lipca 2023

Rzeczpospolita: Wrzutki psują prawo i powodują dezinformację

Doklejanie nowelizacji jednych ustaw do innych to plaga ostatnich lat, stwierdza dziennikarz „Rzeczypospolitej” w artykule poświęconym coraz powszechniejszej praktyce legislacyjnej.

24 lipca 2023

Rzeczpospolita: Audytor recenzuje firmę, ale też chroni jej tajemnice

„Nasza praca służy przejrzystości biznesu, ale jej wyniki nie powinny być używane w taki sposób, by stwarzać zagrożenie dla interesów firm – powiedziała Joanna Chwaścikowska-Karwacka, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w obszernym wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita”

21 lipca 2023

Rzeczpospolita: Audytor w roli tłumacza i skanera

„Rzeczpospolita” zauważa, że aby spełnić nowe wymogi informacyjne proponowane przez rząd, biegli rewidenci powinni na rok zamknąć firmy i poświęcić się skanowaniu dokumentów.

20 lipca 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Samorząd biegłych rewidentów przeciw kontrowersyjnym zmianom

Dziennik Gazeta Prawna pisze o zagrożeniach dla bezpieczeństwa obrotu w Polsce, związanych ze stworzeniem rejestru najbardziej poufnych danych organizacji i przedsiębiorstw, wskazanych w stanowisku opublikowanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

19 lipca 2023

Rzeczpospolita: E-administracja czy e-inwigilacja: Raporty biegłych trafią do centralnej bazy

Do Sejmu trafiła ustawa wprowadzająca e-inwigilację przedsiębiorców, informuje „Rzeczpospolita”. Rząd zapowiedział złagodzenie przepisów za pomocą autopoprawki.

14 lipca 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd zmodyfikuje kontrowersyjne zmiany dla audytorów

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedział modyfikacje w projekcie ustawy o e-administracji. Minister proponuje, aby akta z usług audytorskich zbierał samorząd biegłych rewidentów, a nie Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Dostęp do tych informacji byłby uzależniony od zgody sądu. Wejście w życie zmian ma zostać odsunięte w czasie.

14 lipca 2023

Rzeczpospolita: E-inwigilacja przedsiębiorców jednak ograniczona

Ministerstwo Cyfryzacji chce zmodyfikować zapisy zawarte w ustawie przewidującej cyfryzację urzędów państwowych. Resort proponuje, aby raporty biegłych rewidentów były gromadzone przez PIBR, a przepisy regulujące nowe obowiązki miałyby wejść w życie z opóźnieniem.

11 lipca 2023

Rzeczpospolita: E-inwigilacja: Wątpliwe poszukiwanie piramid

Rządowy projekt ustawy o elektronizacji urzędów publicznych został skrytykowany przez Radę Przedsiębiorczości.

11 lipca 2023

TOK FM: "Ogromne ryzyko". Biegli rewidenci przeciwni rządowemu wglądowi w firmowe tajemnice

Na antenie radia TOK FM Piotr Witek, członek KRBR, wyjaśniał zagrożenia związane z projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

11 lipca 2023

Rzeczpospolita: Praca audytora posłuży do inwigilacji firm

„Rzeczpospolita” informuje o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, wskutek której powstanie baza informacji o sytuacji ekonomicznej dużych firm i organizacji społecznych. Gazeta przytacza także głos przedsiębiorców, którzy alarmują, że to zbyt daleko idąca ingerencja w tajemnice handlowe firm. Do projektowanych zapisów odnosi się też w specjalnym komentarzu pt. „Rząd niszczy zawód audytora” redaktor naczelny Bogusław Chrabota.

11 lipca 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Audytorzy przerażeni zmianami

Audytorzy obawiają się skutków wprowadzenia w życie zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przewidują one obowiązek digitalizowania akt z prowadzonych badań i innych usług oraz przesyłanie ich do PANA.

10 lipca 2023

Rzeczpospolita: Tajemnice firm podane państwu na tacy

Rzeczpospolita alarmuje, że w projekcie ustawy o cyfryzacji urzędów państwowych znajdują się zapisy, które pozwolą na masowe pozyskiwanie i gromadzenie strategicznych informacji o działalności dużych przedsiębiorstw. Będzie to możliwe dzięki zmuszeniu biegłych rewidentów do przekazywania raportów z badania firm.

16 maja 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Walka z hurtowniami audytu zaczyna przynosić efekty

Spada liczba audytorów wykonujących ponad 50 usług rocznie, maleje również liczba badań przypadających na jednego rewidenta w największych spółkach audytorskich.

8 maja 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Spółki akcyjne zlecają audyty osobom bez uprawnień

„DGP” opisuje nieprawidłowości związane z badaniami sprawozdań finansowych spółek akcyjnych.

4 maja 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Rewidenci jednak będą mogli wykonywać usługi doradcze

Grupa senatorów przygotowała nowy projekt zmian w ustawie, który nie będzie już przewidywał zakazu łączenia doradztwa podatkowego z wszelkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi przez biegłych.

28 kwietnia 2023

Rzeczpospolita: Nie jesteśmy policją skarbową – wywiad z Prezes KRBR

Daleko idącym uproszczeniem, a nawet nadużyciem jest obwinianie audytorów o głośne upadki firm – mówi w wywiadzie dla „Rzeczypospolitej” prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

28 kwietnia 2023

Rzeczpospolita: Legislacyjna karuzela

W ostatnich latach w życie weszły liczne zmiany prawne, mające istotny wpływ na rynek audytu. Jak ostrzega gazeta, na horyzoncie widać już kolejne zmiany.

28 kwietnia 2023

Rzeczpospolita: Cała wielka czwórka znalazła się na podium

PwC zwycięzcą XXII edycji corocznego rankingu audytorów „Rzeczpospolitej". Na drugim miejscu uplasowały się wspólnie EY oraz KPMG. Trzecią pozycję obroniła firma Deloitte Audyt.

20 marca 2023

Rzeczpospolita: Mocne przetasowania na rynku audytu

Liczba firm badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych w ciągu ostatnich 10 lat zmalała o ponad połowę. Z rynku wypadają przede wszystkim mali audytorzy, rośnie natomiast pozycja firm średniej wielkości.

6 marca 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Rewidenci sprzeciwiają się ograniczaniu ich uprawnień

Na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” przedstawione zostały opinie instytucji nadzorujących rynek finansowy na temat senatorskiego projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2 lutego 2023

Dziennik Gazeta Prawna: Szykują się ograniczenia dla biegłych rewidentów

Grupa senatorów wystąpiła z inicjatywą ustawy, której efektem będą m.in. ograniczenia nałożone na biegłych rewidentów w zakresie doradztwa podatkowego. Z propozycją zmian w ustawie nie zgadza się samorząd biegłych rewidentów.

26 stycznia 2023

Rzeczpospolita: Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogrom problemów, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy w związku z wojną w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku – pisze „Rzeczpospolita” w artykule będącym analizą implikacji wojennych koniecznych do ujęcia w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego.

27 grudnia 2022

Parkiet: Dyrektywa CSRD bez tajemnic

Rozwiązania zastosowane w dyrektywie CSRD i skutki jej wejścia w życie są tematem rozmowy w „Parkiecie”.

19 grudnia 2022

Dziennik Gazeta Prawna: Trzeba się przestawić z kontroli na zarządzanie jakością

W rozmowie z „DGP” prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia, jak wyglądały działania samorządu związane z wdrożeniem nowych standardów.

7 grudnia 2022

forbes.pl: Sprawozdanie ESG zwierciadłem duszy firmy

Uczestnicy kolejnej debaty odbywającej się w ramach Okrągłego Stołu Kompasu ESG zastanawiali się nad kwestią tego, kto i jak powinien przygotowywać raporty ESG.

10 listopada 2022

rp.pl: Audytorzy o zarządzaniu jakością

W internetowych wydaniach dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet” ukazała się relacja z XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

3 listopada 2022

Rzeczpospolita: Biegli rewidenci w obliczu kolejnych rewolucyjnych zmian

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju powoduje, że nie będziemy jak dotąd koncentrować się na przeszłości, ale zaczniemy patrzeć w przyszłość – powiedziała w wywiadzie dla „Rzeczypospolitej” Monika Kaczorek, zastępczyni prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

27 października 2022

Rzeczpospolita: Algorytmy nie zastąpią audytora

Informacja o końcu naszej profesji jest, delikatnie mówiąc, przedwczesna – powiedziała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

26 lipca 2022

Parkiet: Jak uniknąć drugiego GetBacku

O sądowym rozstrzygnięciu sprawy PCZ oraz trwającym procesie w sprawie Getback pisze Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

24 maja 2022

Dziennik Gazeta Prawna: Coraz większa koncentracja na rynku audytorskim

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 24 maja 2022 r. przeczytać można o dwóch zauważalnych trendach w branży audytu: zmniejszającej się liczbie biegłych rewidentów prowadzących działalność jednoosobowo oraz zmniejszającym się zainteresowaniu firm z tzw. wielkiej czwórki przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych niebędących jednostkami zainteresowania publicznego.

9 maja 2022

Dziennik Gazeta Prawna: Problem z hurtowniami audytu nie zniknął, ale widać poprawę

Jak wynika z raportu PANA, przeanalizowanego przez „DGP”, zmniejsza się liczba biegłych rewidentów świadczących po kilkaset usług rocznie

25 kwietnia 2022

Rzeczpospolita: Ceny za audyt mogą dalej rosnąć (wywiad)

O wyzwaniach branży biegłych rewidentów związanych z pozyskiwaniem młodych talentów, badaniu sprawozdań w czasach dużej niepewności, a także cenach usług audytorskich rozmawiała Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z redakcją „Rzeczpospolitej”. Wywiad ukazał się w dodatku poświęconym XXI edycji Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej”.

25 kwietnia 2022

Parkiet: Biegły rewident musi być ostrożny (wywiad)

O wyzwaniach i aktualnej sytuacji w branży biegłych rewidentów oraz specyfice badania jednostek zainteresowania publicznego opowiada Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wywiadzie dla „Parkietu. Gazety Giełdy i Inwestorów”, towarzyszącym publikacji najnowszego rankingu audytorów spółek giełdowych.

25 kwietnia 2022

XXI Ranking Audytorów „Rzeczypospolitej”

Ranking Audytorów „Rzeczypospolitej” już po raz XXI przedstawia listę największych firm audytorskich w Polsce.

25 kwietnia 2022

Dziennik Gazeta Prawna: Badanie sprawozdań za 2021 rok. Wskazówki PANA i KRBR

„Dziennik Gazeta Prawna” podkreśla, że chociaż badane przez biegłych rewidentów sprawozdania dotyczą roku 2021, to muszą oni także poświęcić dużo uwagi temu, jak na sytuację badanej organizacji wpłynie wojna w Ukrainie oraz związane z nią zagrożenia o charakterze cybernetycznym.

19 kwietnia 2022

Rachunkowość: Znakowanie raportów w formacie ESEF

W kwietniowym wydaniu magazynu „Rachunkowość” opublikowany został artykuł „Znakowanie raportów w formacie ESEF – wnioski z przeglądu pierwszych sprawozdań finansowych emitentów giełdowych”.

5 kwietnia 2022

Parkiet: Sytuacja mikro- i makroekonomiczna jest bardzo dynamiczna

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów rozmawiała z „Parkietem” o tym, jak odzwierciedlić w sprawozdaniach finansowych wojnę w Ukrainie.

4 kwietnia 2022

Parkiet: Geopolityka zagościła w sprawozdaniach finansowych

„Parkiet” w artykule z 2 kwietnia przyjrzał się wpływowi wojny w Ukrainie na sprawozdania finansowe oraz podejściu do ich badania przez biegłych rewidentów.

28 marca 2022

Rp.pl: Sejm uchwalił nowe przepisy dla spółek. Wejdą w życie za pół roku

Uchwalone przez Sejm przepisy uregulują relacje prawne w grupie spółek oraz wzmocnią pozycję rad nadzorczych.

11 marca 2022

Rzeczpospolita: Skutków wojny się nie ignoruje

Branża audytu odczuwa skutki wojny na Ukrainie: z Rosji wycofały się firmy tzw. Wielkiej Czwórki, a na polskich biegłych rewidentów czeka wyzwanie odpowiedniego uwzględnienia skutków wojny w badaniu sprawozdania finansowego.

28 stycznia 2022

Dziennik Gazeta Prawna: W Polskim Ładzie księgowy jest jak saper

Jak wynika z ankiety dla „DGP”, biura rachunkowe obawiają się błędów, które mogłyby skutkować pozwami cywilnymi niezadowolonych klientów oraz przekonują, że brakuje im czasu i mocy przerobowych, by sprostać nowym przepisom podatkowym.

21 grudnia 2021

Podpisywanie sprawozdań prostsze, a składanie w systemie KRS możliwe

„DGP” analizuje zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie podpisywanie sprawozdań finansowych nawet przez jednego człon­ka zarządu, jeżeli od pozostałych zostaną uzyskane stosowane oświadczenia

8 grudnia 2021

Rzeczpospolita: Zapotrzebowanie na zielonych audytorów mocno wzrośnie

Zdaniem dziennika rosnący rynek raportowania ESG jest szansą na poszerzenie oferty firm audytorskich i doradczych.

20 października 2021

Rzeczpospolita: Audyt wychodzi z pandemii obronną ręką, ale są i wyzwania

„Rzeczpospolita” podsumowała główne tematy XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

26 sierpnia 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd za podpisywaniem sprawozdań przez jedną osobę z zarządu

Rządowy projekt przewiduje znaczne ułatwienia w zakresie składania pod rocznym sprawozdaniem fi­nansowym podpisów członków zarządu

25 sierpnia 2021

Rzeczpospolita: Raportowanie ESG zyskuje na znaczeniu

Dane ESG, uważane za wyznacznik zrównoważonego rozwoju, są coraz bardziej doceniane przez firmy, zauważa „Rzeczpospolita”

16 sierpnia 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Hurtowe usługi audytorów grożą kolejną aferą

„Dziennik Gazeta Prawna” analizuje wyniki raportu przygotowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

30 lipca 2021

Rp.pl: Resort finansów wydłuża podatkowe konsultacje

Jak poinformowała „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydłużenie konsultacji dotyczących projektu ustawy podatkowej stanowiącej element programu Polski Ład

22 lipca 2021

Propozycje zmian w wezwaniach akcjonariuszy

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy dotyczący szeregu przepisów obowiązujących na rynku finansowym,

22 lipca 2021

Gazeta Podatkowa: Każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy

Katalog instytucji obowiązanych zostanie wkrótce rozszerzony m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

12 lipca 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Duże zróżnicowanie w cenach za audyt

Najwyższe wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych pobiera 11 największych firm audytorskich, a w szczególności wielka czwórka, zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”

28 czerwca 2021

PAP: Rozmowa z prezesem PANA. Błędy w pracy rewidentów to margines, ale trzeba je eliminować.

Generalnie biegli rewidenci dobrze wykonują swoje obowiązki. Jeśli pojawiają się błędy, to w znacznej części przypadków nie są one poważne -takie, które wypaczałyby obraz sytuacji finansowej badanego podmiotu.

8 czerwca 2021

Parkiet: Audytorzy częściej biją na alarm

Audytorzy znacznie częściej zgłaszają uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek giełdowych.

2 czerwca 2021

Puls Biznesu: PANA chce utrzymać zdalne kontrole audytorów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego chce utrzymać możliwość kontroli zdalnych wprowadzoną w czasie pandemii.

24 maja 2021

Polska Agencja Prasowa: Audyt w czasie pandemii. Kontroler finansowy musi pozostać niezależny

Kontroler finansowy musi pozostać niezależny i obiektywny w stosunku do badanej spółki - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki.

30 kwietnia 2021

Rzeczpospolita: Biegły rewident szeroko spojrzy na całą firmę

W dodatku „Doradca firmy” do „Rzeczpospolitej” o obowiązkach biegłych rewidentów i ich współpracy z klientami mówi Monika Kaczorek, zastępca prezesa KRBR.

27 kwietnia 2021

Rzeczpospolita: Ranking Audytorów

Już po raz dwudziesty redakcja „Rzeczpospolitej” przygotowała Ranking Audytorów, przedstawiający sytuację w polskim audycie oraz sylwetki jego najważniejszych uczestników.

27 kwietnia 2021

Parkiet: Audytor nie może ulegać żadnej presji

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w rozmowie z „Parkietem” podsumowuje wpływ pandemii na biegłych rewidentów oraz opowiada, jakie trendy widać w branży audytu i jakie wyzwania na tę branżę czekają.

12 kwietnia 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Kłopoty ze sprawozdaniami skonsolidowanymi. Grupy kapitałowe już są spóźnione.

Ministerstwo Finansów przedłużyło termin na sporządzenie raportów jednostkowych za 2020 r., ale nie zrobiło tego dla sprawozdań skonsolidowanych, co sprawiło problemy grupom kapitałowym.

22 marca 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Samorząd ułatwia przygotowanie sprawozdania z badania

O wsparciu samorządu dla biegłych rewidentów w zakresie sporządzania sprawozdań z badania sprawozdań finansowych mówi kierownik działu realizacji zadań nadzoru w biurze PIBR.

19 lutego 2021

Parkiet: Spółki ofiarami legislacyjnej niepewności

„Parkiet” alarmuje, że emitenci nie wiedzą, jakie raporty za 2020 r. mają przygotowywać

16 lutego 2021

Dziennik Gazeta Prawna: Ruszył system STREFA do komunikacji z firmami audytorskimi

DGP opublikował rozmowę z wiceprezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat uruchomienia Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich (STREFA).

11 lutego 2021

Rachunkowość: Samorząd biegłych rewidentów – szanse i wyzwania

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wywiadzie opowiada o wyzwaniach stojących przed branżą audytu i o tym, jak PIBR realizuje swoje cele.

14 grudnia 2020

Parkiet: Rynkowa burza wokół raportowania

Od stycznia emitenci mają raportować w nowym formacie ESEF, a czekanie na ewentualne przełożenie tego obowiązku jest bardzo ryzykowne.

26 listopada 2020

Rzeczpospolita: Biegli rewidenci w obliczu pandemicznej pułapki

Nie możemy być ani zbyt optymistyczni, ani przesadnie krytyczni w ocenie możliwości kontynuacji działalności badanych jednostek – przestrzega w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Andrzej Karpiak, sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

23 listopada 2020

Dziennik Gazeta Prawna: PANA wskazuje na cztery ważne ryzyka

Polska Agencja Nadzoru Audytowego wskazała kluczowe obszary, na które powinni zwrócić uwagę audytorzy przy badaniach sprawozdań finansowych za 2020 r.

16 listopada 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Ceny audytów nadal będą rosnąć

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia w rozmowie z „DGP”, dlaczego wynagrodzenia za usługi audytorskie rosną i nadal powinny rosnąć.

9 listopada 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Zmiany dla biegłych rewidentów i kandydatów do tego tytułu

Zgodnie z opublikowanymi projektami rozporządzeń ministra finansów, firmy audytorskie będą przekazywać PANA informacje na temat świadczonych usług, a egzaminy na biegłego rewidenta będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

27 października 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Przy zdalnej kontroli PANA pełna transparentność jest zachowana

O przebiegu kontroli zdalnych i ich efektach mówi dyrektor departamentu kontroli w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

17 października 2020

Parkiet: Perturbacje z nowym formatem raportowania

Jak informuje „Parkiet”, Przedstawiciele rynku finansowego alarmują, że czas przeznaczony na testy formatu ESEF jest za krótki

13 października 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Inwentaryzacja w czasie pandemii to nie lada wyzwanie

W wywiadzie dla „DGP” Jarosław Dac przestrzega, że Wirtualne uczestnictwo biegłego rewidenta w spisie z natury może być bardzo ryzykowne, szczególnie w nowych podmiotach, z którymi audytor dopiero zaczął współpracę.

12 października 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Większość kontroli PANA jest zdalnych

Przedstawicielka Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego poinformowała podczas XXI Dorocznej Konferencji Audytingu, jak przebiega proces kontroli zdalnych prowadzonych prze Agencję.

12 października 2020

Rzeczpospolita: Audyt w nowej rzeczywistości - szanse i wyzwania dla sektora

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował obszerną relację z XXI Dorocznej Konferencji Audytingu.

7 października 2020

Rzeczpospolita: Pandemia zadziałała jak katalizator i przyspieszyła zmiany w audycie

Wiceprezes KRBR w obszernym wywiadzie opowiadała o zmianach, które w branży audytowej wymusiła bądź przyspieszyła pandemia koronawirusa

7 września 2020

„Rzeczpospolita”: Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Gazeta przypomina, że firmy powinny w najbliższym czasie dokonać wyboru biegłego rewidenta oraz że przedsiębiorstwo powinno umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji.

6 sierpnia 2020

Badane firmy mogą wykorzystać rutynę audytora

W wywiadzie dla „Dziennik Gazeta Prawna” dr Agnieszka Baklarz, Dyrektor Departamentu Kontroli w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, ostrzega audytorów przed popadaniem w rutynę.

7 lipca 2020

„Parkiet”: Rok pełen wyzwań dla audytorów

Prezes KRBR Barbara Misterska-Dragan komentuje dla „Gazeta Giełdy Parkiet” wyzwania spowodowane przez pandemię oraz kondycję branży

2 lipca 2020

Odpowiedzialność karna biegłego rewidenta

Serwis ksiegowosc.infor.pl opisuje sankcje karne, grożące księgowym oraz biegłym rewidentom, którzy nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków

15 czerwca 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości co do usług biegłych rewidentów

Resort finansów potwierdził, że usługi atestacyjne i pokrewne mogą być wykonywane zgodnie ze standardami innymi niż krajowe

12 czerwca 2020

"Rzeczpospolita": Banki pracują nad jednolitym modelem radzenia sobie z koronawirusem

Sektor bankowy chce z nadzorem i audytorami uzgodnić, jak księgować rezerwy związane z wakacjami kredytowymi.

19 maja 2020

Prezes PANA: Ruszamy ze zdalnymi kontrolami

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” prezes PANA opowiada, jak będą wyglądały kontrole zdalne.

14 maja 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Więcej czasu na sprawozdanie finansowe, jednak łatwiej wcale nie będzie

Gazeta opisuje konsekwencje przesunięcia terminów składania sprawozdań.

10 kwietnia 2020

„Parkiet”: wywiad z prezes KRBR

Musimy być jeszcze ostrożniejsi, bardziej wnikliwi i sceptyczni – ocenia prezes KRBR w rozmowie z „Parkietem”

9 kwietnia 2020

Ranking audytorów „Rzeczpospolitej”

Gazeta przedstawiła coroczne zestawienie firm audytowych, podsumowanie 2019 oraz postulaty branży

26 marca 2020

Rzeczpospolita: Koronawirus a sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Biegły rewident w „Rz” opisuje, jak uwzględnić wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdania finansowe za 2019.

25 marca 2020

Dziennik Gazeta Prawna: Pandemia wpłynie na roczne raporty.

Gazeta opisuje wytyczne PIBR dotyczące uwzględniania wpływu epidemii na badane organizacje

20 marca 2020

Wytyczne PIBR dotyczące wpływu pandemii koronawirusa

Serwis ksiegowosc.infor.pl udostępnił treść Alertu Specjalnego przygotowanego przez PIBR

18 marca 2020

„Rzeczpospolita”: skutki epidemii w sprawozdaniu finansowym

Gazeta powołuje się na Alert Specjalny PIBR i informuje, że audytorzy powinni ustalić, jaki będzie wpływ epidemii na badane sprawozdanie.

17 marca 2020

„Rzeczpospolita”: postulaty biegłych rewidentów

Jak pisze „Rz”, w obliczu epidemii COVID-19 biegli rewidenci postulują między innymi odroczenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

16 marca 2020

„Dziennik Gazeta Prawna”: apel samorządów branżowych do premiera RP

Jak pisze „DGP”, w obliczu epidemii koronawirusa, kilka samorządów branżowych, w tym PIBR, zaapelowało do premiera RP o zmiany w przepisach.

6 lutego 2020

17 lat funkcjonowania Krajowej Komisji Nadzoru

Z dniem 1.01.2020 r., wraz z powołaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), zakończyła się misja KKN w zakresie nadzoru usług wykonywanych przez biegłych rewidentów.

15 listopada 2019

Prasa o XX Dorocznej Konferencji Audytingu

W Rzeczypospolitej i Prawo.pl Barbara Misterska-Dragan mówi o etyce w zawodzie biegłego rewidenta i nadchodzącej konferencji

14 listopada 2019

Rzeczpospolita: „Państwowa Agencja Nadzoru Audytowego przejmie nadzór nad biegłymi rewidentami”

W wypowiedzi dla Rzeczypospolitej Barbara Misterska-Dragan omawia plan przygotowania platformy wsparcia dla biegłych rewidentów.

8 listopada 2019

XX Doroczna Konferencja Audytingu pod patronatem Rzeczpospolitej

Patronat "Rzeczpospolitej": Organizowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dwudziesta edycja Dorocznej Konferencji Audytingu skierowana jest do wszystkich osób zawodowo zajmujących się audytem i usługami pokrewnymi.

31 października 2019

Spółki muszą płacić więcej za badanie sprawozdań

Dziennik Parkiet przybliża temat wzrostu cen za usługi audytorskie.

15 października 2019

Prawo.pl: ”Sprawy franków raczej nie zatopią polskich banków”

W artykule opublikowanym w serwisie Prawo.pl Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, biegły rewident Piotr Witek komentuje wpływ wyroku TSUE na sytuację finansową banków.

7 października 2019

Polscy audytorzy z nowym nadzorem

W najnowszym numerze Polish Market ukazał się wywiad z Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbarą Misterską-Dragan.

29 sierpnia 2019

Biegli rewidenci ofiarami przeregulowania rynku

Giełdowy dziennik przygląda się problemom wynikającym z restrykcyjnych warunków niezależności audytora.

27 sierpnia 2019

„Rachunkowość”: Jakość audytu, prestiż zawodu i konsolidacja środowiska

Miesięcznik „Rachunkowość” opublikował obszerny artykuł Barbary Misterskiej-Dragan, prezes KRBR.

19 sierpnia 2019

DGP: Biegłych rewidentów czekają nowe wyzwania, a ich klientów wyższe ceny

Zmiany w nadzorze audytowym komentuje prezes Barbara Misterska-Dragan.

3 lipca 2019

DGP: Posłowie rozmiękczają nadzór nad audytorami

Podczas sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach poluzowano wymogi dla osób, które będą prowadzić kontrole w firmach audytorskich.

1 lipca 2019

„Parkiet” o debacie na temat etyki w audycie

Podczas dyskusji na warszawskiej giełdzie rozmawiano o wyzwaniach etycznych po obu stronach relacji audytor-klient.

24 czerwca 2019

Przetrwamy mimo nowego systemu nadzoru

"Rzeczpospolita" zamieściła obszerny wywiad z Barbarą Misterską-Dragan, nową prezes KRBR.

13 czerwca 2019

Nie boimy się nowego nadzoru. Najważniejsza jest jakość usług audytorskich

Dziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Barbarą Misterską-Dragan, nową prezes KRBR.

12 czerwca 2019

MF: Nadzór nad biegłymi rewidentami jest konieczny

Justyna Adamczyk, pełnomocnik Ministra Finansów ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, przedstawia swoje spojrzenie na reformę nadzoru audytowego.

15 maja 2019

Samorząd straci nadzór nad biegłymi

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

12 kwietnia 2019

Nadregulacja szkodzi branży

To, że brakuje audytorów SKOK-ów czy banków spółdzielczych, to nie jest kwestia deficytu biegłych rewidentów, tylko nadregulacji i kultury strachu przed regulatorem – wyjaśnia Krzysztof Burnos w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

12 kwietnia 2019

Przyszłość branży audytorskiej - szanse i wyzwania

Branża usług audytorskich w ostatnich latach mocno się zmieniła, a na horyzoncie są kolejne roszady – mówili uczestnicy debaty „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

4 kwietnia 2019

DGP: Co grozi za brak podpisu pod sprawozdaniem finansowym

Za brak podpisu pod sprawozdaniem finansowym mogą grozić wysokie kary – grzywna lub dwa lata więzienia. W wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podkreśla jednak, że trudno wyobrazić sobie ich nakładanie za samo tylko spóźnienie ze strony członka zarządu.

4 marca 2019

DGP: „Czy rewolucja w audycie jest potrzebna? Jeszcze za wcześnie na diagnozy”

Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł Barbary Misterskiej-Dragan, wiceprezes KRBR, poświęcony projektowanej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

27 lutego 2019

Może powstać luka w nadzorze nad biegłymi rewidentami

DGP ostrzega, że w razie wejścia w życie planowanej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach przez pół roku nie będzie planowych kontroli badań sprawozdań finansowych innych podmiotów niż jednostki zainteresowania publicznego.

25 lutego 2019

Księgowi mają problem z kryptowalutami

Dziennik Gazeta Prawna publikuje wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem KRBR, poświęcony kryptowalutom w sprawozdaniach finansowych.

25 lutego 2019

Nie każdy e-podpis pozwala złożyć sprawozdanie

Dziennik Gazeta Prawna alarmuje, że KRS nie przyjmuje dokumentów sprawozdawczych opatrzonych kwalifikowanym podpisem umieszczanym wewnątrz nich.

13 lutego 2019

Kto nie ma XML, jest wykluczony

„Rzeczpospolita” pisze o problemie dostępu do e-sprawozdań.

1 lutego 2019

Rzeczpospolita: “Nowa formuła pieczy nad działalnością audytorów”

Rzeczpospolita opublikowała zapis debaty, w której wzięli udział przedstawiciele KRBR i KKN, MF oraz instytucji i organizacji będących interesariuszami audytu.

30 stycznia 2019

DGP: "Nowy nadzór nad biegłymi rewidentami wynika z decyzji politycznej"

DGP opublikowała zapis debaty pomiędzy przedstawicielami PIBR, Ministerstwa Finansów i interesariuszy audytu.

14 grudnia 2018

Duże zmiany na krajowym rynku audytu

„Parkiet” opublikował artykuł poświęcony zmianom, jakie na rynku audytorskim wywołała nowa ustawa o biegłych rewidentach. Aż 160 spółek giełdowych musiało zmienić audytora.

13 grudnia 2018

Radykalne zmiany są nieuzasadnione

Mamy nadzieję, że uwagi zgłoszone przez Rządowe Centrum Legislacji nieco zastopują tempo prac nad nowelizacją – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

6 grudnia 2018

Upaństwowienie nadzoru nad audytem wbrew konstytucji

Ministerialne plany zmniejszenia kompetencji samorządu krytykuje nawet Rządowe Centrum Legislacji, donosi Rzeczpospolita.

14 listopada 2018

Damy radę dbać o jakość audytu

„Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem KRBR, poświęcony projektowi nowelizacji uobr.

6 listopada 2018

Zmiany dla biegłych rewidentów

Krzysztof Burnos komentuje w Dzienniku Gazecie Prawnej projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

6 listopada 2018

Audyt pod państwową kontrolą

Barbara Misterska-Dragan komentuje dla Rzeczpospolitej projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach.

30 października 2018

Rosnące znaczenie audytu

„Rzeczpospolita” podsumowuje rok obowiązywania nowej ustawy o biegłych rewidentach.

25 października 2018

Strategia rynku kapitałowego ma wzmocnić emitentów

Minister Teresa Czerwińska, prezes GPW Marek Dietl, prezes KRBR Krzysztof Burnos i inni eksperci dyskutowali w redakcji DGP o rządowej strategii rynku kapitałowego.

24 września 2018

Niektórzy elektroniczne sprawozdania finansowe złożą już teraz

DGP przypomina, że jednostki z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy zastosują nowe przepisy ustawy o rachunkowości już po 1 października 2018 r.

5 września 2018

KRS nie przyjmuje wszystkich sprawozdań finansowych

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, niektóre wydziały sądów rejestrowych odmawiają przyjęcia rocznych raportów składanych za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości PDI. Odmowy dotyczą również wniosków składanych za pośrednictwem systemu S24.

 

5 września 2018

Porównanie SKOK-ów do piramid – zasadne

Kasa Krajowa SKOK przegrywa z Mateuszem Szczurkiem w Sądzie Apelacyjnym. Sąd odrzucił apelację ws. naruszenia dóbr pięciu kas SKOK przez byłego ministra finansów, który trzy lata temu porównał część SKOKÓW piramid finansowych  – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

31 sierpnia 2018

Badanie sprawozdania finansowego nigdy nie daje absolutnej pewności

Krzysztof Burnos: dokręcanie regulacji odstrasza mniejsze firmy audytorskie z rynku badań JZP. Nie ma potrzeby nowej instytucji, obecny nadzór publiczny został skonstruowany prawidłowo i jest wystarczający.

31 sierpnia 2018

W sprawie GetBacku Ministerstwo Finansów mogłoby samo uderzyć się w piersi

Za nadzór nad badaniem sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. odpowiada KNA – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” w komentarzu do wywiadu z K. Burnosem. Był to jednak rok przejściowy dla systemu kontroli biegłych rewidentów i firm audytorskich.

31 sierpnia 2018

Minister Czerwińska: Nie wykluczamy nowej ustawy o VAT

Minister finansów Teresa Czerwińska w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” mówi o projekcie zmian w systemie podatkowym – między innymi o wprowadzeniu exit tax czy obowiązku raportowania schematów podatków.

3 sierpnia 2018

Nie doniesie, chyba że ujawni oszustwo

„Rzeczpospolita” pisze o ujawnianiu optymalizacji przez biegłych rewidentów.

26 lipca 2018

Od października bilanse tylko elektronicznie

Rzeczpospolita: szykuje się rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych.

17 lipca 2018

Nieuchronne kary za niezłożenie sprawozdania do KRS

15 lipca minął termin na złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego za 2017 r. Kto w imieniu spółki tego nie zrobił, musi się liczyć z grzywną.

17 lipca 2018

Są różne sposoby, by zniechęcić nabywcę do split paymentu

Dziennik Gazeta Prawna pisze o sposobach, które przedsiębiorcy wdrażają, by otrzymywać zapłatę na rachunek bieżący raczej niż konto VAT.

17 lipca 2018

Fiskus pozna sekrety, ale niekoniecznie od eksperta

Doradca nie będzie informować skarbówki o optymalizacjach, jeśli klient nie zwolni go z tajemnicy zawodowej. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zrobić to sam.

10 lipca 2018

Rada odsyła do komisji

„Puls Biznesu” publikuje krótki wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem PIBR, w którym tłumaczy on, dlaczego ze strony samorządu biegłych rewidentów nie należy oczekiwać rozliczania działań audytora spółki GetBack.

9 lipca 2018

KNF: po GetBacku potrzebne są nowe regulacje

Bezpieczeństwo inwestorów wymaga wprowadzenia nowych przepisów – mówi cytowany przez Puls Biznesu Marcin Pachucki, wiceprzewodniczący KNF.

27 czerwca 2018

Ranking kancelarii: Dobry doradca podatkowy jest na wagę złota

W artykule gazeta stawia tezę, że systematycznie rośnie zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych. Przy okazji Parkiert głosami ekspertów środowiska doradców podatkowych wraca do dyskusji nad rozdziałem usług doradczych i badania audytorskiego.

18 czerwca 2018

Gruza: Doradcy dążą do optymalizacji podatków za wszelką cenę

Serwis Wolters Kluwer zamieścił wywiad z Pawłem Gruzą, wiceministrem finansów.

18 czerwca 2018

Doradcy podatkowi z wyższą poprzeczką

„Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z prof. Adamem Mariańskim, prezesem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

12 czerwca 2018

Nowa ustawa podgrzała atmosferę na rynku audytu

„Parkiet” podsumowuje rok od wejścia w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach. Już widać, że ich skutki są diametralnie inne niż zakładał ustawodawca, a poszkodowane są m.in. spółki giełdowe, które za audyt płacą dużo więcej.

28 maja 2018

To już koniec z podatkowymi sekretami

Unijny fiskus chce wiedzieć o tegorocznych schematach optymalizacyjnych. Doradcy podatkowi, radcy prawni i adwokaci prześlą raporty o nich w sierpniu 2020 r.

28 maja 2018

Stowarzyszenia niebędące przedsiębiorcami przesyłają sprawozdania po staremu

Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie musi przekazywać swojego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, także w formie elektronicznej.

23 maja 2018

Resort finansów prześwietli audytorów

KNA sprawdzi, dlaczego problemów spółki GetBack nie dostrzegli wcześniej biegli rewidenci.

14 maja 2018

Dziura w budżecie samorządu może oznaczać wyższą składkę dla audytorów

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem PIBR, na temat luki budżetowej i sposobów jej likwidacji.

25 kwietnia 2018

Parasol ochronny nad sygnalistami

Niezależnie od sektora duże i średnie firmy będą musiały stworzyć wewnętrzne mechanizmy zgłaszania oraz reagowania na nieprawidłowości.

25 kwietnia 2018

Doradztwo podatkowe bez kosztowych ograniczeń

Opinie doradców podatkowych to usługi prawne. Można je odliczać od przychodu bez żadnych limitów, podobnie jak usługi księgowe i audytu finansowego – napisało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie resortu.

24 kwietnia 2018

Problemy z e-sprawozdaniami

Złożenie rocznych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest proste dla zarządów z cudzoziemcami

24 kwietnia 2018

Fiskus łagodniej spojrzy na obrót bitcoinami

Resort finansów zapowiada zmiany w opodatkowaniu kryptowalut. Przede wszystkim chce likwidacji PCC i na razie apeluje o nieskładnie deklaracji.

20 kwietnia 2018

Edukacja to podstawa

Skoro państwo nie chce wziąć na siebie obowiązku kształcenia, niech przynajmniej nie zabiera środków firmom audytorskim na ten cel – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezes BDO Andre Helin.

20 kwietnia 2018

Potrzebny powrót do korzeni

Podczas debaty zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” audytorzy ostro skrytykowali nową ustawę o biegłych rewidentach.

18 kwietnia 2018

Rynek jest mocno przeregulowany

W „Parkiecie” i „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Krzysztofem Burnosem.

18 kwietnia 2018

Branża audytorska nadal rośnie

„Rzeczpospolita” podsumowuje Ranking Audytorów 2018.

18 kwietnia 2018

Audyt w nowej odsłonie

Nowatorskie rozwiązania technologiczne niosą dla audytu wiele szans, ale i wyzwania.

18 kwietnia 2018

Ustawa zmieniła reguły gry

Uczestnicy debaty „Rzeczpospolitej” ostro krytykowali zmienione przepisy ustawy o biegłych rewidentach.

16 kwietnia 2018

Informatyka w służbie fiskusa

„Gazeta Prawna” przygląda się badaniom nad źródłami zaległości budżetowych z tytułu VAT w latach 2008-2015.

16 kwietnia 2018

Bitcoinowcy mają płacić podatki, ale nie wiadomo, jak je wyliczyć

Ustalanie zysku i wartości umowy przy zamianie jednej kryptowaluty na drugą może być wręcz niemożliwe. Same urzędy skarbowe nie wiedzą, jak to zrobić.

3 kwietnia 2018

Fiskus łowi bitcoinowców

Krajowa Administracja Skarbowa wezwała giełdy kryptowalut i wirtualne kantory do przekazania całych baz danych oraz informacji o kontach i adresach portfeli kryptowalut.

3 kwietnia 2018

Sztuczna inteligencja w kancelariach prawnych

Według ekspertów w ciągu najbliższych kilku lat duża część pracy analitycznej będzie wykonywana przez sztuczną inteligencje. Pracę księgowego, audytora, a nawet prawników w dużej części zastąpi specjalne oprogramowanie.

29 marca 2018

Brexit to ryzyko destabilizacji

Zastosowanie zasady kraju trzeciego wobec Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej może doprowadzić do zachwiania sektora finansowego na Starym Kontynencie.

28 marca 2018

Standardy niezbyt światowe

DGP: bałagan w przepisach regulujących pracę biegłych rewidentów utrudni przedsiębiorcom dostęp do kapitału.

26 marca 2018

Audytorzy chwilowo bez standardów

Dotychczasowe uchwały wprowadzające m.in. standardy badań straciły ważność 21 marca 2018 r.

20 marca 2018

Polskie spółki powinny sprostać wyzwaniu nowych obowiązków

Kilka tygodni przed sezonem publikacji raportów przedstawicielki audytorów, biznesu, rządu oraz organizacji pozarządowych podczas debaty „Rzeczpospolitej" „Raportowanie niefinansowe – nowe regulacje w pierwszej praktyce" dyskutowały o oczekiwaniach oraz doświadczeniach związanych z nowymi obowiązkami

19 marca 2018

Audytor spółki nie może wydać listu poświadczającego

Nowe prawo o rewidentach uderzyło rykoszetem w firmy, na które nie powinno mieć wpływu — odcięło im dostęp do rynku kapitałowego.

7 marca 2018

Zmiany dla audytorów są nieuniknione

Są obawy, że biegłymi rewidentami zostaną osoby bez doświadczenia. Ministerstwo Finansów przekonuje, że trzeba otworzyć zawód na młodych ludzi.

22 lutego 2018

Koniec ze sprawozdaniami finansowymi na papierze

Od 15 marca bilans i rachunek zysków i strat trzeba będzie przekazywać do KRS wyłącznie elektronicznie. Dokumenty za 2017 r. będą mogły mieć formę skanów. Za rok dopuszczalne będą już tylko pliki JPK.

6 lutego 2018

Audytorzy borykają się z niespójnym prawem

Parkiet przygląda się sytuacji na rynku pół roku po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach.

6 lutego 2018

KNF: Nie regulujemy rynku kryptowalut

Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, wyjaśnia decyzję o zgłoszeniu do prokuratury jednej z giełd kryptowalut.

2 lutego 2018

Audyt: jak sprawdzić rzetelność podatnika, a tajemnicy nie złamać

Samorząd biegłych rewidentów ma trzy pomysły na certyfikat uczciwości podatnika.

22 stycznia 2018

Kto musi podpisać umowę z audytorem?

Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości: umowy z biegłym rewidentem nie musi podpisywać cały skład wieloosobowego zarządu.

21 grudnia 2017

Optymalizacja podatkowa: raportowanie trzeba limitować

Zdaniem większości podmiotów biorących udział w konsultacjach w sprawie raportowania optymalizacji podatkowych fiskus powinien się dowiadywać o planowanych schematach obchodzących prawo, ale w ściśle określonych granicach.

20 grudnia 2017

Fiskus frontem do podatnika

MF być może już za rok chce wdrożyć system horizontal monitoring compliance.

18 grudnia 2017

Fiskus chce znać optymalizacje

Dziennik Gazeta Prawna opublikował zapis debaty na temat zakończonych właśnie konsultacji dotyczących raportowania optymalizacji podatkowych.

15 grudnia 2017

Daj się prześwietlić, zapłacisz mniej

Resort finansów otwiera dyskusję o dobrowolnym audycie podatkowym w zamian za ułatwienia dla firm.

11 grudnia 2017

Zacząć naprawę świata od siebie

Rzeczpospolita opublikowała relację z debaty „Smart CSR: Od społecznie odpowiedzialnych działań do współodpowiedzialności biznesu w zrównoważonym rozwoju”, która towarzyszyła wręczeniu wyróżnień dla Liderów odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W kapitule konkursu zasiadała między innymi Ewa Sowińska, wiceprezes PIBR.

4 grudnia 2017

Biegły rewident może zawiesić działalność

Audytor skreślony z listy na własne życzenie może na nią powrócić w ciągu 10 lat.

1 grudnia 2017

Prokurator pomoże usunąć z KRS nierzetelne spółki

Jeśli sąd rejestrowy z urzędu nie uruchomi postępowania o rozwiązanie podmiotu, wesprze go prokurator

1 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów: będzie definicja bitcoina

Resort pracuje nad częściowym uregulowaniem kryptowalut.

30 listopada 2017

Cyfryzacja tworzy nową rzeczywistość

Wśród zawodów najbardziej zagrożonych bezrobociem technologicznym są te związane z finansami i bankowością.

29 listopada 2017

KNF weryfikuje skład komitetów audytu

Niedostosowanie się do nowego prawa będzie kosztowne.

23 listopada 2017

Bitcoiny: 32 proc. PIT od handlu wirtualną walutą

Przychody ze sprzedaży bitcoinów należy rozliczyć według skali podatkowej.

21 listopada 2017

Raporty po brytyjsku

Doradcy podatkowi i biegli rewidenci oceniają pomysły MF dotyczące zgłaszania optymalizacji.

14 listopada 2017

Rośnie rola komitetu audytu

Wzrost wynagrodzeń członków rad nadzorczych jest nieunikniony. Zasiadanie w nich staje się pełnoprawnym zawodem – mówi Dorota Snarska-Kuman z Deloitte.

14 listopada 2017

Wokół rajów podatkowych panuje hipokryzja polityczna

Wiele państw z jednej strony potępia szkodliwą konkurencję podatkową, a z drugiej korzysta z takich rozwiązań – komentuję sprawę Paradise Papers dr Karolina Tetłak, prawniczka z Uniwersytetu Warszawskiego.

31 października 2017

Wielka Brytania już ściga autorów optymalizacji

DGP donosi o wyroku za niezgłoszenie agresywnej oszczędności podatkowej.

31 października 2017

MF uruchamia aplikację do wystawiania faktur

Nowe narzędzie wystawi faktury, zarejestruje je, wygeneruje JPK_VAT i prześle plik do bazy MF.

31 października 2017

Filip Świtała: Będzie wspólny projekt ordynacji podatkowej

Dyrektor departamentu systemu podatkowego mówi m.in. o zgłaszaniu optymalizacji.

25 października 2017

Fiskus chce wiedzieć nawet o lokatach jednodniowych

Aktualizacja NIP-2 także dla otwierania i zamykania lokat o charakterze rachunku bankowego

25 października 2017

Umowa zamiast podzielonej płatności

Doradcy podatkowi sugerują, jak uniknąć nowych zasad rozliczeń VAT

24 października 2017

Fiskus chce szybciej dowiadywać się o optymalizacjach

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie obowiązku ujawniania schematów podatkowych.

19 października 2017

Audytorzy szukają nowego zajęcia

Rzeczpospolita po XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu: W dzisiejszych realiach prawnych i ekonomicznych biegli rewidenci powinni znaleźć nowe obszary działalności.

19 października 2017

Część usług dla spółek publicznych może zdrożeć

Artur Żwak, partner zarządzający dziełem audytu EY, w Parkiecie o zmianach na rynku audytu po wejściu w życie ustawy o biegłych rewidentach.

18 października 2017

Audytorzy odnajdują się w nowej rzeczywistości

Skrócona rotacja oraz rozdział doradztwa i audytu w badanych podmiotach – to tylko niektóre zmiany, z którymi muszą się mierzyć biegli rewidenci od 21 czerwca. Co o zmianach myślą rynek i branża?

18 października 2017

Błędy w przetargach na audytorów

DGP: W ogłoszeniach dotyczących przetargów na badanie sprawozdania za 2017 r. spółki zamieszczają nieprawidłowe wymogi, które muszą być zmienione.

12 października 2017

Audyt: nadzór nie jest dla figurantów

Rzeczpospolita przypomina, że już 21 października mija termin dostosowania rad nadzorczych i komitetów audytu do wymogów nowej ustawy. Nie wszyscy przedstawiciele tych organów sobie poradzą.

9 października 2017

Emerytowany rewident nie musi się już szkolić

Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała formularz, który pomoże audytorom przejść w stan spoczynku.

9 października 2017

Nie musimy czekać z ograniczaniem tajemnicy zawodowej

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad wprowadzeniem obowiązku raportowania schematów optymalizacyjnych. Nowy obowiązek miałby dotyczyć wszystkich, którzy wymyślają i sprzedają schematy podatkowe. Audytorzy będą musieli zwracać uwagę na zastosowaną optymalizację w trakcie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

6 października 2017

Może być kara za optymalizację podatkową

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania pozwala urzędnikom fiskusa kwestionować rozwiązania, które uznają za sztuczne i których głównym celem są oszczędności podatkowe.

6 października 2017

21 października to ważna data dla spółek

Gościem Parkiet TV był Artur Żwak, partner zarządzający działem audytu EY. Ekspert wyjaśniał, co nowa ustawa o biegłych rewidentach zmienia w zasadach funkcjonowania komitetów audytu w spółkach.

5 października 2017

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Gazeta wyjaśnia, jakie zmiany w wyborze firmy audytorskiej wprowadziła nowa ustawa o biegłych rewidentach.

4 października 2017

Inwentaryzacja krok po kroku

Gazeta podpowiada, jak zaplanować czynności inwentaryzacyjne, aby sprawnie ustalić stan majątku firmy.

3 października 2017

O sztuce wyboru firmy audytorskiej

Andrzej S. Nartowski zwraca uwagę na budzący wątpliwości artykuł 133 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

30 września 2017

Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw

„Rzeczpospolita” przypomina o zasadach, jakie należy stosować przy wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

29 września 2017

Audyt: coraz mniej czasu na zmiany

Jednostki zainteresowania publicznego mają czas do 21 października na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących rad nadzorczych i komitetów audytu.

28 września 2017

Biegły rewident opisze pracę dyrektora

Gazeta przypomina, że zgodnie z wymogami znowelizowanej w czerwcu ustawy o biegłych rewidentach, zarządy firm podlegających audytowi powinny przedłużyć umowy z audytorami, jeśli były zawarte tylko na rok. Według nowej ustawy minimalny okres umowy z audytorem to dwa lata.

27 września 2017

Nowe wymogi wobec komitetu audytu

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadza zmiany w zakresie składu komitetu audytu oraz jego zadań. Członkowie komitetu audytu będą też ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

26 września 2017

Stanowisko resortu finansów ws. klasyfikowania SFCR

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

26 września 2017

Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Jednak ocena skutków posiadania kryptowaluty w obecnym stanie prawnym powoduje liczne wątpliwości.

25 września 2017

Biegłego rewidenta należy wybrać przed inwentaryzacją i na nowych zasadach

Krzysztof Burnos, prezes PIBR, wyjaśnia nowe zasady zawierania umów z firmą audytorską.

25 września 2017

Wybór audytora do badania sprawozdania za 2017 rok

Gazeta wyjaśnia podstawowe zasady zawierania współpracy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

22 września 2017

Nowa ustawa o biegłych rewidentach: konsekwencje dla członków rad nadzorczych

20 września 2017 roku odbyła się konferencja Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych poświęcona tematowi nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

21 września 2017

Mniej firm pokaże, ile zapłaciły fiskusowi

W najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o CIT Ministerstwo Finansów wprowadza po raz pierwszy minimalny pułap przychodów, od którego obowiązywać będzie jawność danych podatkowych.

21 września 2017

W siedmiomilionową pułapkę łatwo wpaść

„Rzeczpospolita” przypomina przedsiębiorcom o obowiązku składania do NBP sprawozdań o transakcjach zagranicznych. Cytowany w tekście Henryk Dąbrowski, członek KRBR, zauważa, że wielu zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców nie wie o tej regulacji, narażając się na ryzyko dużych kar finansowych.

13 września 2017

Samorządy zawodowe przeciwko ograniczeniu tajemnicy skarbowej

Rząd zaczyna prawny proces ograniczania tajemnicy skarbowej. „Rzeczpospolita” przywołuje sceptyczne i negatywne opinie samorządów zawodowych.

6 września 2017

Nowa ustawa audytorska mało znana

„Reczpospolita” pisze o nieprawidłowych dokumentach w przetargach na badanie sprawozdań finansowych. Sprawę komentuje Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR.

6 września 2017

Doradca nie musi donosić, bo luki zamyka klauzula

„Rzeczpospolita” informuje o resortowych planach zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

23 sierpnia 2017

Fiskus tworzy portal dłużników


Skarbówka ujawni dane firm oraz osób fizycznych, które zalegają z zapłatą co najmniej 5 tys. zł podatku – informuje „Rzeczpospolita”.

6 sierpnia 2017

Ministerstwo Finansów uszczelnia podatki kosztem firm kreatywnych

Gazeta Wyborcza komentuje prace nad wprowadzeniem limitu wydatków na usługi doradcze, badawcze czy reklamowe.

24 lipca 2017

Zasady wyceny w rękach ministra infrastruktury

Sejm odbiera rzeczoznawcom majątkowym prawo ustalania standardów zawodowych.

24 lipca 2017

Globalny system podatkowy zmieni się również dzięki Polsce

Polska ratyfikuje Konwencję Wielostronną OECD przeciw unikaniu opodatkowania.

17 lipca 2017

Wyborcza o ujawnianiu danych podatkowych

Felietonista „Gazety Wyborczej” o idei, by największe przedsiębiorstwa w Polsce ujawniały swoje przychody i zapłacone podatki.

17 lipca 2017

MF: Jak wycisnąć CIT?

Powstaje mechanizm, który posłuży do wychwytywania firm unikających płacenia CIT.
Interia.pl i Gazeta Bankowa piszą o długofalowej strategii Ministerstwa Finansów, zmierzającej do „uszczelnienia CIT”.

12 lipca 2017

Fiskus popsuł radość Playa z giełdowego debiutu

Znany operator komórkowy Play wchodzi na warszawską giełdę i przestrzega inwestorów przed swoimi problemami z urzędem skarbowym. Liczy się z tym, że fiskus może zakwestionować amortyzację znaków towarowych.

11 lipca 2017

Rzeczoznawcy majątkowi stracą możliwość ustalania standardów

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa zamierza ustalać standardy dla rzeczoznawców majątkowych. To przykład urzędniczej zachłanności – komentuje środowisko.

10 lipca 2017

Rząd ogłasza nową wojnę o podatki

Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną zapowiada dalszą poprawę ściągalności danin.

10 lipca 2017

Audyt: ograniczony wybór za wyższą cenę

Nowa ustawa audytorska może spowodować, że z wielkiej czwórki zostaną do wyboru dwie firmy. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wskazuje w „Rzeczpospolitej” także inne wątpliwości związane z interpretacją nowych przepisów.

7 lipca 2017

Poznamy, ile podatku płacą korporacje

Parlament Europejski chce, aby firmy międzynarodowe o obrotach powyżej 750 mln euro ujawniały, ile odprowadzają podatków i w jakich krajach. Ujawnienia danych chce też polski resort finansów.

30 czerwca 2017

Emitenci muszą się dostosować do nowych regulacji

W redakcji „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” odbyła się debata na temat nowej ustawy o biegłych rewidentach.

26 czerwca 2017

Ciemne chmury zbierają się nad doradcami również w Polsce

Jak informuje DGP, resort finansów pracuje nad rozwiązaniami przeciwdziałającymi agresywnej optymalizacji podatkowej. Obejmą one także krajowe transakcje. Projekt jest już zaawansowany i niebawem zostanie przekazany do uzgodnień.

13 czerwca 2017

Komitety audytu się nie przyjmą

Kto może, albo nie powołuje rad nadzorczych, albo marginalizuje ich działania. Skoro więc rady się nie przyjęły, dlaczego mają się przyjąć działające w ich ramach komitety audytu? – komentuje znowelizowane zasady funkcjonowania komitetów audytu w JZP biegły rewident Piotr Rybicki.

8 czerwca 2017

Zbliża się koniec hurtowni audytów i zaniżania cen

Honoraria za podobne usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych wahają się od 3 tys. do 50 tys. zł. Sytuacja ma się diametralnie zmienić po wejściu w życie nowej ustawy.

7 czerwca 2017

Jak oszacować uczciwość i odpowiedzialność przedsiębiorstwa

W serwisie parkiet.com ukazał się wywiad z Ewą Sowińską, zastępcą prezesa KRBR, poświęcony sprawozdawczości niefinansowej.

7 czerwca 2017

EKF: fiskus dostanie narzędzie do walki z agresywną optymalizacją podatkową

Duże międzynarodowe korporacje muszą się przygotować na nowe obowiązki związane z raportowaniem rozliczeń podatkowych. Ułatwią one fiskusowi walkę z agresywną optymalizacją podatkową – mówiono we wtorek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

6 czerwca 2017

Biegli rewidenci też korzystają z ostrzeżeń Ministerstwa Finansów

Resort ujawnia schematy agresywnej optymalizacji i przypomina, że ich wdrożenie może mieć wpływ na zapisy ujęte w księgach rachunkowych. Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przyznaje, że audytorzy badający sprawozdania finansowe przyglądają się nietypowym transakcjom a w swojej pracy wykorzystują ostrzeżenia MF.

6 czerwca 2017

Audytor sprawdzi, czy spółka stosuje agresywną optymalizację

– Przeprowadzający rewizję finansową zawsze muszą zwrócić uwagę na istotne nietypowe transakcje, ponieważ wiążą się one ze znaczącym ryzykiem zniekształcenia sprawozdania finansowego – podkreśla w rozmowie z DGP Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

5 czerwca 2017

Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

Wzmocnienie obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów a także ograniczanie konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a firmami badanymi – taki ma być skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda – podaje PAP a za nią serwisy informacyjne.

5 czerwca 2017

Audyt i podatki oddzielnie. To koniec nadużyć

Usługi doradcze dla jednostek zainteresowania publicznego nie będą już mogły być łączone z podatkowymi – taki rozdział wprowadza nowa ustawa o biegłych rewidentach. Prezes KRBR komentuje zmiany.

2 czerwca 2017

Czy sprostamy unijnym wymogom?

Dyrektywa 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy wprowadziła dwa rodzaje nowych obowiązków sprawozdawczych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Wiesław Janczyk, opisuje obecny stan przygotowań do ich implementacji.

2 czerwca 2017

Audyt w nowej odsłonie

Ustawa o biegłych rewidentach przysporzy średnim i małym spółkom nie lada problemów. Już teraz powinny zacząć dostosowywać swój biznes do nowych wymogów.

31 maja 2017

Spółki już powinny tworzyć komitety audytu

Już za chwile wejdą w życie przepisy, które istotnie zmienią życie emitentów. Gościem Andrzeja Steca w poniedziałkowym Parkiet TV była Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzający PKF Consult.

29 maja 2017

Ostrzeżenia optymalizacyjne i kary dla doradców w całej Unii Europejskiej

Komisja Europejska kończy prace nad przepisami, które mają dawać formalną podstawę do ostrzeżeń przed agresywnym planowaniem podatkowym. Ma też plany wobec nieetycznych doradców.

25 maja 2017

Różnorodny i wspólny interes

Przy okazji obchodów IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności ogłoszono laureatów drugiej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes". W sektorze pozabiznesowym nagrodzono Ewę Sowińską, zastępcę prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – czytamy w Rzeczpospolitej.

24 maja 2017

Znany jest kształt nowej ustawy o biegłych rewidentach

11 maja Sejm uchwalił nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowe regulacje przewidują m.in. krótszy okres rotacji firm audytorskich w badaniu jednostek zainteresowania publicznego, ograniczenia w usługach doradczych innych niż rewizja finansowa oraz surowe kary dla biegłych – czytamy w Rzeczpospolitej.

20 maja 2017

To trudne czasy w biznesie. Ale najważniejszy jest zdrowy rozsądek

Wnp.pl: Niepewność polityczna i gospodarcza sprawiają, że inwestorzy znacznie ostrożniej podchodzą do inwestycji. Uczestnicy panelu "Warunki inwestowania – debata przedsiębiorców" w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego udzielili wielu wskazówek, jak działać w trudnych czasach. Jednym z ekspertów był Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

17 maja 2017

Analityk, prognosta, doradca. Trwa Rok Księgowego

– Księgowych i biegłych rewidentów łączy działanie w interesie publicznym – powiedział Krzysztof Burnos, prezes KRBR, na debacie z okazji obchodów 60-lecia działalności warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – czytamy w Rzeczpospolitej.

12 maja 2017

Sejm złagodził zakazy dotyczące usług biegłych rewidentów

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. M.in. złagodził regulacje zakazujące biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową – informuje PAP a za nim czołowe serwisy informacyjne.

12 maja 2017

Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich

Sejm przyjął 11 maja 2017 roku ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Dostosowuje ona polski system prawny do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych – czytamy w serwisie e-prawnik.

12 maja 2017

Nowa ustawa dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdą w życie przepisy nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którą 11 maja 2017 roku ostatecznie uchwalił Sejm. Ustawa wprowadza zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów – czytamy na infor.pl.

12 maja 2017

Rynek do rozproszenia. Biegłych rewidentów i spółki czeka trzęsienie ziemi

Po ponad dwóch latach prac Sejm przyjął nową ustawę o biegłych rewidentach. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie okresu rotacji firm badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego oraz rozwiązania dotyczące ograniczeń w świadczeniu usług dla tego sektora – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

12 maja 2017

Audytor z większą swobodą pracy

Posłowie zaakceptowali poprawki senatorów do nowej ustawy o biegłych rewidentach. Będą oni mogli świadczyć usługi atestacyjne na rzecz audytowanych podmiotów – informuje Rzeczpospolita.

12 maja 2017

Nowe przepisy dla firm audytorskich i biegłych rewidentów

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Resort finansów zapewnia w komunikacie przekazanym PAP, że nowe rozwiązania umożliwią wejście na rynek badań JZP nowym firmom audytorskim.

12 maja 2017

Spółki już płacą więcej za badanie sprawozdań

Zdaniem ekspertów o ponad jedną trzecią mogą wzrosnąć ceny za badanie sprawozdań finansowych. Audytorzy twierdzą, że już można zaobserwować wzrost cen w przetargach. To skutek zmian w ustawie o biegłych rewidentach – czytamy w Parkiecie

12 maja 2017

Wiele jednostek będzie musiało wymienić komitety audytu

– Spółki z większościowym udziałem w JZP nie będą mogły wyznaczać do organów wybierających audytora swoich prawników. Będą musieli być bardziej niezależni – mówił Krzysztof Burnos, prezes KRBR, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej.

10 maja 2017

Ryzykowne optymalizacje podatkowe pod lupą służb skarbowych

Macieja Samcik, dziennikarza Gazety Wyborczej i bloger ekonomicznego zapowiada wzmożone kontrole skarbowe, których celem będzie karanie przedsiębiorców stosujących ryzykowne strategie podatkowe

5 maja 2017

Audytor nie pomoże w podatkach

W przyszłym tygodniu parlament zakończy prace nad ustawą zabraniającą firmom audytorskim świadczenia usług doradztwa podatkowego – czytamy w Pulsie Biznesu.

4 maja 2017

Nie będzie pełnego zakazu dla biegłych rewidentów

Senat zdecydował, że badający sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego będą mogli im świadczyć usługi atestacyjne – czytamy w DGP. Na pytanie, czy wyłączenie usług atestacyjnych z katalogu usług zakazanych może zagrozić niezależności biegłych rewidentów odpowiedzieli Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz Andrzej Puncewicz ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

4 maja 2017

Senat złagodził restrykcyjne zapisy

– Senatorowie nie ulegli lobbingowi doradców podatkowych, wzięli natomiast pod uwagę interes przedsiębiorców i opinię biegłych rewidentów – komentuje decyzję senatu w Parkiecie Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

27 kwietnia 2017

Senat za złagodzeniem zakazów dotyczących usług biegłych rewidentów

Senat opowiedział się w czwartek za złagodzeniem regulacji zakazującej biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług wykraczających poza rewizję finansową. Będą oni mogli świadczyć dla swoich klientów m.in. tzw. usługi atestacyjne – informuje PAP.

27 kwietnia 2017

Audytorzy z większą swobodą świadczenia dodatkowych usług

Biegłym rewidentom udało się wywalczyć w Senacie większą swobodę świadczenia dodatkowych usług na rzecz badanych firm – czytamy w Rzeczpospolitej.

26 kwietnia 2017

Za nami kolejny ranking audytorów

Znamy wyniki XVI Rankingu Audytorów. Gazeta Rzeczpospolita wyłoniła najlepszych audytorów a dziennik Parkiet  najlepszych audytorów spółek giełdowych. Ranking to też co roku okazja do omówienia bieżących tematów na rynku audytorskim.

26 kwietnia 2017

Zmieńmy system rad nadzorczych

Rząd miał możliwość skorzystania z łagodniejszych reguł umożliwiających rozwój branży audytorskiej, ale wybrał najbardziej rygorystyczne przepisy, które prawdopodobnie po kilku latach i tak zostaną zmienione – mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Andre Helin, prezes BDO.

26 kwietnia 2017

Współpraca z audytorem może przebiec sprawnie

Błędem firmy jest postrzeganie biegłego rewidenta jako kontrolera. Wystarczy skuteczna komunikacja i partnerskie zasady, aby badanie sprawozdania przyniosło korzyści a nie było tylko wypełnieniem obowiązku – czytamy w Rzeczpospolitej.

26 kwietnia 2017

Koszty audytu firm w rękach senatorów

Jest szansa na przywrócenie audytorom możliwości świadczenia usług atestacyjnych na rzecz badanych jednostek zaufania publicznego – czytamy w Rzeczpospolitej.

25 kwietnia 2017

Cena za audyt mocno wzrośnie

Rzeczpospolita oraz Parkiet opublikowały obszerną rozmową z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przy okazji publikacji wyników XVI Rankingu Audytorów. Prezes samorządu mówi m.in. o wyzwaniach dla zawodu, trendach cenowych na rynku badań oraz spadającym zainteresowaniu wykonywaniem profesji. Ekspert komentuje także zmiany wynikające z prac nad nową ustawą o biegłych rewidentach.

24 kwietnia 2017

Audytorzy wciąż mają nadzieję na łączenie usług

– Biegli rewidenci wciąż jeszcze walczą o odstępstwa od niemal pewnej już reguły, że firmy badające sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego nie będą mogły świadczyć im żadnych innych usług – czytamy w DGP.

20 kwietnia 2017

Senat: komisja za poprawkami legislacyjnymi do ustawy o biegłych rewidentach

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – informują wp.pl i wyborcza.biz.

20 kwietnia 2017

Zmiany w audycie i nadzorze

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W założeniu nowe przepisy mają na celu wdrożenie regulacji unijnych, określających nowe zasady wykonywania audytu. Według resortu finansów ustawa ma ponadto służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi a firmami badanymi – czytamy w serwisie infor.pl.

19 kwietnia 2017

Wątpliwości wokół ustawy o biegłych rewidentach

W Senacie trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach. Projekt zakłada, że firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, nie będą mogły świadczyć im żadnych usług, za wyjątkiem usług zdefiniowanych jako czynności rewizji finansowej. Do pomysłu krytycznie odnosi się Konfederacja Lewiatan – czytamy w CEO Magazyn Polska.

10 kwietnia 2017

Doradztwo i audyt będą rozdzielone ustawowo

Audytorzy nie będą doradzać firmom, w których badają sprawozdania finansowe. Taki zakaz to jedno z postanowień nowej ustawy regulującej rynek audytorski i działalność biegłych rewidentów oraz ich samorządu – informuje Rzeczpospolita.

10 kwietnia 2017

Historia prac nad ustawą o biegłych rewidentach, czyli nieoczekiwany zwrot akcji na ostatniej prostej

– Biała lista usług dozwolonych, pięcioletni okres rotacji i ograniczenia w podzlecaniu usług. To kształt przepisów przyjętych w zeszłym tygodniu przez Sejm. Na tak restrykcyjne regulacje nie zdecydował się żaden z krajów europejskich. Pytanie więc, czy to genialne posunięcie polskiego rządu, czy rozwiązanie, które doprowadzi do załamania rynku audytorskiego? – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

7 kwietnia 2017

Miecz tylko na nieuczciwych audytorów i rewidentów

Poseł Artur Soboń przedstawił 5 kwietnia br. w Sejmie na posiedzeniu plenarnym rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym – donosi serwis podatki Wolters Kluwer.

5 kwietnia 2017

Komisja za zaostrzeniem przepisów dla audytorów

Firmy, które będą badać sprawozdania JZP nie będą mogły świadczyć żadnych innych usług, również o charakterze doradczym – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

5 kwietnia 2017

Posłowie rozwodzą audyt z doradztwem

Firmy audytorskie nie będą mogły świadczyć bankom i spółkom giełdowym żadnych usług poza rewizją finansową. Więcej zarobią doradcy podatkowi – donosi Puls Biznesu. – Została podjęta nie do końca przemyślana decyzja polityczna, która będzie miała negatywny wpływ na firmy i gospodarkę – ostrzegał Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

5 kwietnia 2017

Audytorzy jeszcze mają nadzieję

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych miała we wtorek decydować w sprawie zatwierdzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach. Audytorzy nadal mają nadzieję na złagodzenie ostatniej propozycji, dotyczącej całkowitego zakazu świadczenia innych usług niż audytorskie w badanych JZP – donosi Rzeczpospolita.

5 kwietnia 2017

Komisja finansów za rozłączeniem usług doradczych i audytorskich w JZP

Firma audytorska nie będzie mogła swojemu klientowi JZP świadczyć jednocześnie usług doradczych i audytorskich – przewiduje poprawka wprowadzona we wtorek do projektu ustawy o biegłych rewidentach przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR propozycja rządu idzie w złym kierunku – informuje PAP a za nim inne serwisy ekonomiczne.

4 kwietnia 2017

Rewident będzie mógł korzystać z usług eksperta

Nowa ustawa nie będzie ograniczać możliwości korzystania z zewnętrznych usług IT czy prawnych przez firmy audytorskie – uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP i obawy KIBR.

4 kwietnia 2017

Psucie prawa kosztem polskiego przedsiębiorcy

– Jako były prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uważam wspólnie ze środowiskiem biegłych rewidentów, że forsowane od kilku tygodni propozycje zbyt restrykcyjnych regulacji będą bardzo złe dla polskich spółek i polskiej giełdy, a przez to dla wszystkich Polaków – mówił Gazecie Polskiej Codziennie Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP.

4 kwietnia 2017

Finał dzielenia doradczego tortu

Sejmowa komisja finansów może przyjąć niekorzystny dla firm audytorskich i biegłych rewidentów rządowy pomysł na przyszłość rynku konsultingowego – czytamy w Pulsie Biznesu.

3 kwietnia 2017

Rewidenci wskazują na niejasności w projekcie ustawy o biegłych rewidentach

W projekcie ustawy o biegłych rewidentach są niejasności wynikające m.in. z zakazu podwykonawstwa. Mogą one uniemożliwiać skorzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów - mówią rewidenci. Według resortu finansów projektowane przepisy nie regulują tych kwestii - informuje PAP a za nią czołowe portale ekonomiczne.

28 marca 2017

Pół pensji prezesa za ryzyko

Nowa ustawa o biegłych rewidentach znacznie zwiększy koszty audytu – przewiduje prezes KRBR, Krzysztof Burnos. To efekt zakazu świadczenia usług dodatkowych na rzecz badanej jednostki.

24 marca 2017

Kompromis w audycie

Pracodawcy RP apelują o kompromis w zapisach projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Za nami pierwsze czytanie. Teraz, po pracach w specjalnej podkomisji, projekt trafi do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która zmierzy się ze spornymi propozycjami – mówi w „Gazecie Finansowej” Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP.

24 marca 2017

Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem

Chcąc rozwijać prawdziwe innowacje, a nie tylko nowe produkty, trzeba odejść od oportunistycznej gry rynkowej na rzecz gry relacyjnej, która pomaga tworzyć wartość w biznesie – tak „Rzeczpospolita” podsumowuje seminarium „Firma-idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” zorganizowane w ramach Open Eyes Economy Summit 2017. W roli moderatora na wydarzeniu wystąpiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i członek Rady Programowej OEES.

23 marca 2017

Koszmarny sen audytorów właśnie staje się faktem

Rząd w błyskawicznym tempie zaakceptował autopoprawkę zakazującą łączenia usług doradczych i audytorskich. Od środy do piątku ustawą będzie zajmować się sejmowa komisja. Krzysztof Burnos twierdzi, że w ten sposób odcięto przedsiębiorców od wiedzy audytora – donosi Parkiet.

23 marca 2017

Będzie rozwód audytu z doradztwem

Rada Ministrów przyjęła zakaz łączenia usług audytorskich z konsultingiem. Stracą inwestorzy i cała gospodarka – alarmują eksperci. Krzysztof Burnos podkreśla z kolei, że tak restrykcyjne przepisy są wbrew ideom reformy audytu, polskim przedsiębiorcom i organizacjom rynkowym – donosi „Puls Biznesu”.

23 marca 2017

Audytor tylko zbada. Nie zleci też usługi podwykonawcy

Firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, np. banków czy spółek giełdowych, nie będą mogły im również doradzać. Tak zadecydował rząd. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, to zbędna i szkodliwa nadregulacja – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

23 marca 2017

Doradztwo i badanie bilansu nie może iść w parze

Audytor badający banki czy spółki giełdowe nie będzie mógł im świadczyć żadnych dodatkowych usług. Prezes KRBR, Krzysztof Burnos, zauważa, że może to doprowadzić do tego, że wiele firm audytorskich zrezygnuje ze świadczenia usług w zakresie rewizji finansowej na rzecz bardziej dochodowego doradztwa – pisze „Rzeczpospolita”.

21 marca 2017

Rząd chce rozwieść audyt z konsultingiem

Minister finansów przedstawi dziś Radzie Ministrów autopoprawkę zakazującą łączenia usług audytorskich z doradztwem – czytamy w Pulsie Biznesu.

21 marca 2017

Lobbingowy dokręt czy przekręt?

– Myli się ten, kto myśli, że nowa ustawa o biegłych rewidentach i rynku audytorskim dotyczy tylko małej grupy zainteresowanych. Konsekwencje forsowanych od kilku tygodni propozycji mogą się okazać katastrofalne, zarówno dla polskiej giełdy, całego rynku kapitałowego, jak i polskich przedsiębiorców, a więc dla wszystkich Polaków – mówi w Gazecie Polskiej Codziennie Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP.

21 marca 2017

Rząd zadecyduje, czy rozdzielić usługi audytorskie i doradcze

Nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby firmy, które będą badały sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, nie mogły im świadczyć dodatkowo żadnych innych usług – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

20 marca 2017

O co naprawdę chodzi w ustawie o biegłych rewidentach

Jeśli posłowie uwierzą lobby doradców i zostaną przekonani, że działają w interesie państwa i niezależności rewidentów, zadecydują za przedsiębiorców, kto ma im doradzać – ostrzega w felietonie na łamach „Rzeczpospolitej” Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

20 marca 2017

Ewa Sowińska wzięła udział w debacie na temat zarządzania wiekiem

O podejściu polskich firm do zarządzania wiekiem oraz o wyzwaniach i korzyściach płynących z różnorodności pokoleniowej w firmach dyskutowali eksperci i praktycy uczestniczący w debacie „Rzeczpospolitej”. Wśród nich znalazła się również Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

20 marca 2017

Niektórzy audytorzy prowadzący działalność znikną z rynku

Zakaz podwykonawstwa usług audytorskich może dotknąć połowy biegłych rewidentów i sparaliżować rynek – ostrzegają eksperci na łamach „Rzeczpospolitej”.

20 marca 2017

Wyzwanie dla niektórych, korzyścią dla wszystkich

Obowiązkowa publikacja danych niefinansowych przez ok. 300 dużych firm w Polsce dla wielu z nich będzie stanowić spore wyzwanie, które jednak może też przynieść wiele korzyści, i to nie tylko wizerunkowych. O tych wyzwaniach i korzyściach rozmawiali podczas debaty „Rzeczpospolitej” przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Uczestniczyła w niej również Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

20 marca 2017

Rzetelne raportowanie wspiera wizerunek firmy

Wiosna przyszłego roku będzie pierwszym sprawdzianem tego, jak działa w praktyce nowy obowiązek, który na część dużych firm nałożyła Dyrektywa 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Wtedy wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 r., będą one musiał już przygotować poszerzoną wersję danych niefinansowych – czytamy w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

17 marca 2017

Biegły rewident z zakazem świadczenia usług innych niż badanie sprawozdań

Pracodawcy RP apelują o kompromis w zapisach projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Za nami pierwsze czytanie. Teraz projekt trafi do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która zmierzy się ze spornymi propozycjami – czytamy na inforrb.pl.

17 marca 2017

Ustawa na finiszu

Niedługo rozpocznie się drugie czytanie ustawy o biegłych rewidentach. Może zostać ustalony ostateczny kształt projektu. Swoje propozycje właśnie zaprezentowali Pracodawcy RP. Dotyczą one m.in. pięcioletniej rotacji. Do propozycji kompromisu odniósł w artykule Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

15 marca 2017

#RZECZoPRAWIE – Piotr Kamiński o nowych przepisach dotyczących audytu

– Nowe przepisy wprowadzają bardzo drastyczne ograniczenia i spowodują ogromny wzrost cen audytu – powiedział Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP w #RZECZoPRAWIE Anny Wojdy.

9 marca 2017

Zmiany w audycie pod lupą

Obligatoryjność wspólnego badania może przełożyć się na ponad 20-proc. wzrost cen – przestrzegają przedstawiciele branży audytorskiej. Pozostanie ono możliwością czy stanie się obowiązkiem? – czytamy w dzisiejszym wydaniu „Parkietu”.

9 marca 2017

Artur Soboń o uporządkowaniu kwestii audytu

Serwis GB.pl przeprowadził wywiad z Arturem Soboniem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie którego poruszano m.in. kwestie nowej ustawy o biegłych rewidentach.

8 marca 2017

Posłowie zakazują dzielenia audytorów na kategorie

Wyboru firmy audytorskiej nie będzie można uzależniać od tego, czy np. jest obecna w wielu krajach – pisze „Rzeczpospolita”.

6 marca 2017

Budowa więzień przy braku przestępców jest zbędna

Dotychczasowe prace nad nową ustawą o biegłych rewidentach wskazują, że Polska chce wprowadzić najbardziej rygorystyczne zasady z całej Unii Europejskiej dla działania firm audytorskich. To nielogiczne. Polska ma dobre tradycje w działaniach rynku audytorskiego i żadnego skandalu finansowego z udziałem biegłych rewidentów. To tak jakbyśmy budowali więzienia, nie mając przestępców – czytamy na wprost.pl.

3 marca 2017

Usługi doradztwa podatkowego świadczone przez biegłych rewidentów kością niezgody

Odbyły się trzy kolejne posiedzenia podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach. W toku prac pojawiły się pierwsze decyzje dotyczące najważniejszych tematów – donosi portal podatki.abc.com.pl.

3 marca 2017

Polska mało atrakcyjna

W czwartek w siedzibie GPW odbyła się debata zorganizowana przez firmę audytową BDO, której patronował „Parkiet”. Tematem rozmowy były wyzwania i zagrożenia wobec członków zarządów oraz rad nadzorczych w obliczu ostatnich zmian w prawie, czyli wprowadzenia rozporządzenia MAR oraz projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

2 marca 2017

Raport EY - 8 czynników wpływu i ryzyka w biznesie 2017

EY opublikowało raport, według którego w najbliższych miesiącach 3 spośród 5 najważniejszych źródeł ryzyka będzie związanych ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną – donosi wiele serwisów, między innymi branden.pl, karierawfinansach.pl czy też wirtualnemedia.pl.

2 marca 2017

O fachowców do nadzoru będzie coraz trudniej

Zasiadanie w radzie nadzorczej to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim potężna odpowiedzialność. Jednak „na kokosy” nie można liczyć – czytamy na stronie rp.pl.

2 marca 2017

Mniejsi klienci stracą wsparcie, a firmy audytorskie – cenne kadry

W przypadku wprowadzenia zakazu wykonywania usług dodatkowych przez audytora dla spółek badanych, restrykcyjność takich regulacji będzie krokiem w niedobrym kierunku – twierdzą eksperci ze średniej wielkości firm audytorskich – czytamy w rp.pl.

1 marca 2017

Biegli rewidenci podliczą podatek, ale w ramach usług doradztwa podatkowego

Biegli rewidenci wciąż będą mogli obliczać PIT, CIT i VAT, tyle że w ramach usług doradztwa podatkowego – pisze serwis gazetaprawna.pl.

28 lutego 2017

Całkowity rozdział usług to krzywda dla spółek

Audyt przestaje być już kołem zamachowym dla firm audytorskich – mówi prezes PKF Consult, Ewa Jakubczyk-Cały w #PROSTOzPARKIETU.

28 lutego 2017

Audytorzy odetchnęli z ulgą, ale nadal mają na co narzekać

Raczej nie będzie całkowitego zakazu świadczenia innych usług w audytowanych podmiotach. Jednak branżę mocno niepokoi najkrótszy w UE okres rotacji – donosi „Parkiet”.

28 lutego 2017

Audytorzy mogą spać spokojniej

Pięć lat ma wynosić okres rotacji w branży audytorskiej. To najbardziej restrykcyjna propozycja w całej Unii Europejskiej – czytamy w Parkiecie.

27 lutego 2017

Audytor nie wyceni, ale nadal policzy podatek

Biegli rewidenci wciąż będą mogli obliczać PIT, CIT, VAT, tyle że w ramach usług doradztwa podatkowego – czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

23 lutego 2017

Nie będzie zupełnego rozdzielenia usług

Firma audytorska badająca jednostkę zainteresowania publicznego nie będzie mogła świadczyć jej również usług w zakresie wyceny ani obliczyć dla niej podatku dochodowego i VAT.

22 lutego 2017

Badanie wspólne to dekoncentracja i większa niezależność

Zmiana audytora co pięć lat będzie większym obciążeniem dla jednostki zamawiającej badanie, niż pozostawienie przez 10 lat tej samej pary audytorów wykonujących badanie wspólne – czytamy w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

22 lutego 2017

Kraj cudów

– O tym, kto ma wygrać w rynkowej konkurencji, chcą dziś decydować politycy i urzędnicy. Żegnamy wolny rynek. Nadeszły czasy konkurencji centralnie sterowanej – możemy przeczytać w „Polityce”.

22 lutego 2017

Krytyka rozdziału usług audytowych od doradczych jest niespójna

Serwis parkiet.com przeprowadził wywiad z Michałem Gwizdą, partnerem w Crido Taxand. Tematem rozmowy była nowa ustawa o biegłych rewidentach.

21 lutego 2017

Ustawa o audycie uderzy w interesy firm

- Szykuje się rewolucja na rynku usług audytorskich. Dlaczego trzeba zmienić ustawę o biegłych rewidentach i firmach audytorskich?

21 lutego 2017

Branża audytorska drży przed zmianami

Od wtorku do czwartku odbędą się kolejne posiedzenia podkomisji sejmowej w sprawie zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Problemem jest pomysł wprowadzenia całkowitego zakazu świadczenia usług doradczych w audytowanych podmiotach. – pisze „Parkiet” i zauważa, że każda ze stron ma swoje zdanie na ten temat.

21 lutego 2017

Audytorzy i doradcy podzieleni jak nigdy

W tym tygodniu kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji. Głos zabrała Komisja Nadzoru Finansowego – pisze „Rzeczpospolita”.

21 lutego 2017

Audytorzy bronią status quo

W tym tygodniu w Sejmie odbędą się kolejne posiedzenia podkomisji w sprawie zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Głos w sprawie zabrała Komisja Nadzoru Finansowego – donosi parkiet.com oraz „Rzeczpospolita”.

16 lutego 2017

Dwa upomnienia KE wysłane do Polski dotyczące sektora finansowego

Warszawa ma dwa miesiące na odpowiedź i nadrobienie zaległości. W przeciwnym razie Bruksela skieruje pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości – donosi IAR, cytowany przez takie serwisy jak rp.pl czy polskieradio.pl.

16 lutego 2017

Francuski wzór audytu

Podwójne badanie mogłoby zdemonopolizować rynek – twierdzą mniejsze firmy audytorskie. – pisze w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolita”.

14 lutego 2017

#RZECZoPRAWIE – Mateusz Rzemek: czy audytorzy będą doradzać?

Gościem Mateusza Rzemka w programie #RZECZoPRAWIE była Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Rozmawiali między innymi o tym, czy firmy audytorskie będą mogły jednocześnie badać i doradzać przedsiębiorcom.

13 lutego 2017

Badanie wspólne zwiększy wiarygodność rynku

Procedowany w Sejmie projekt ustawy o biegłych rewidentach zakłada wprowadzenie na rynek polski badania wspólnego. To tylko pozornie mała branżowa zmiana. Jej wprowadzenie całkowicie odmieni oblicze rynku finansowego w Polsce – napisała w „Rzeczpospolitej” Monika Kaczorek, Partner w grupie audytorsko-doradczej Mazars.

13 lutego 2017

Biegli rewidenci mogą korzystać z polskiego przewodnika MSB

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów udostępniła przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych Standardów Badania. Celem opracowania jest wsparcie biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych według nowych standardów zawodowych, a także tworzenie nowej, dobre praktyki audytu – pisze portal podatki.abc.com.pl.

13 lutego 2017

Jedna firma, dwóch audytorów, wiele poglądów

Podwójne badanie bilansu wyrównałoby szanse mniejszych i większych firm – twierdzi samorząd biegłych rewidentów – donosi „Rzeczpospolita”.

10 lutego 2017

Janczyk – Ewentualne rozdzielenie usług audytu i doradztwa będzie ważone przez Parlament

Ewentualne rozdzielenie usług audytu i doradztwa będzie ważone głosem Sejmu i Senatu – powiedział w czwartek wiceminister finansów Wiesław Janczyk podczas posiedzenia podkomisji zajmującej się projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym – podała Polska Agencja Prasowa.

10 lutego 2017

Podwójne badanie bilansu w firmach

Podwójne badanie bilansu wyrównałoby szanse mniejszych i większych firm – twierdzi samorząd biegłych rewidentów – czytamy na portalu rp.pl.

9 lutego 2017

Kto i dla kogo pisze ustawę o biegłych rewidentach

Zamiast powietrze do oligopolu wielkiej czwórki posłowie mogą wpuścić – świadomie lub nie – trujący gaz, który osłabi polskie firmy. A przedsiębiorcy sami potrafią decydować, kto im lepiej doradzi – pisze w „Rzeczpospolitej” Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

9 lutego 2017

Nowa ustawa o audycie uderzy w interesy polskich firm

Wprowadzenie zakazu świadczenia przez firmy audytorskie usług innych niż badanie będzie stanowić barierę dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw – przekonuje w rozmowie z Superbiz Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP.

9 lutego 2017

Komu będzie służyć nowe prawo?

W czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie podkomisji sejmowej, która pracuje nad nową ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Najprawdopodobniej podkomisja zajmie się kluczowymi dla branży kwestiami, czyli m.in. ewentualnym rozdzieleniem usług audytorskich od doradczych – czytamy w „Parkiecie”.

9 lutego 2017

Komu będzie służyć nowe prawo o biegłych rewidentach

Prace nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym nabierają rozpędu. W czwartek podkomisja może się zając regulacjami, które budzą największe emocje – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

8 lutego 2017

Podkomisja bez decyzji ws. ewentualnego rozdzielenia usług audytu i doradztwa

Podkomisja zajmująca się projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym na wtorkowym posiedzeniu nie zajęła się problemem ewentualnego rozdzielenia usług audytorskich od doradczych – czytamy w serwisach, które powołują się na Polską Agencję Prasową.

8 lutego 2017

Przepisy ograniczają rozwój

Andrzej Pałasz z „Parkietu” przeprowadził rozmowę z prezesem BDO, Andre Helinem. Rozmowa dotyczyła ustawy o biegłych rewidentach.

7 lutego 2017

Wojna o audyt i biegłych rewidentów. Miało być lepiej i skuteczniej, a będzie…

Miało być lepiej, skuteczniej i bez błędów. Reforma wywołała prawdziwą wojnę w środowisku audytorów i doradców podatkowych. W mediach padają już nawet porównania do słynnej afery Rywina. Za zamieszanie mogą zapłacić ostatecznie klienci m.in. banków, firm inwestycyjnych i funduszy oszczędnościowych – czytamy na stronie money.pl.

7 lutego 2017

Lekarz powinien informować pacjenta o tym, jak dbać o zdrowie

Krzysztof Burnos, prezes KIBR, zajął stanowisko ws. listu 25 firm doradczych i kancelarii do przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej, która pracuje nad nową ustawą o biegłych rewidentach – pisze na swojej stronie „Rzeczpospolita”.

7 lutego 2017

Posłowie zdecydują o zakresie doradztwa audytorów

Biegli rewidencie konsekwentnie opowiadają się za możliwością ograniczonego łączenia doradztwa z badaniem firm – twierdzi „Rzeczpospolita”.

7 lutego 2017

Grupa 25 firm doradczych za rozdzieleniem doradztwa od audytu

– Łączenie usług audytorskich i doradczych rodzi ryzyko konfliktu interesów, dlatego należy je rozdzielić – proponuje 25 polskich firm doradczych. Zmianie takiej sprzeciwiają się biegli rewidenci; ich zdaniem uderzyłaby ona przede wszystkim w małe polskie firmy audytorskie – czytamy na stronie Pulsu Biznesu.

6 lutego 2017

Biegły rewident to nie tylko audytor, ale i konsultant w biznesie

Nadmierne ograniczenie w pracy audytorów mogą wpłynąć na wzrost cen ich usług – podaje „Rzeczpospolita” i organizuje debatę z udziałem m.in. Artura Sobonia, Krzysztofa Burnosa, Marka Zielińskiego i Tomasza Grunwalda.

6 lutego 2017

Doradcy podatkowi chcą ograniczeń dla biegłych rewidentów

Przedstawiciele 25 firm doradczych sądzą, że w ostatniej chwili może dojść do niekorzystnych zmian w projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Napisali w tej sprawie list otwarty do przewodniczącego sejmowej podkomisji finansów publicznych – donosi Gazeta Polska Codziennie.

6 lutego 2017

Ostra walka o usługi doradztwa

Zmiany w regulacjach na rynku audytorskim to efekt wdrożenia europejskich norm zwiększających przejrzystość badania sprawozdań finansowych – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

6 lutego 2017

Trwa spór o połączony audyt

„Dziennik Gazeta Prawna” przeprowadził konfrontację z udziałem Moniki Kaczorek, biegłego rewidenta i partnera w grupie audytorsko-doradcze Mazars, oraz Marcina Domagały – biegłego rewidenta i partnera ds. regulacyjnych w KPMG w Polsce.

6 lutego 2017

Branża audytorska wzburzona poprawkami ustawy

Wynegocjowano przez 2 lata bardzo dobry dokument i rząd sam w ostatnim momencie otworzył zupełnie niepotrzebną dyskusję – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców RP.

3 lutego 2017

Nie wszystkie dodatkowe usługi biegłych rewidentów wpływają na sprawozdania finansowe spółek

Usługi dodatkowe przeprowadzane przez firmy audytorskie nie są zagrożeniem dla jakości sprawozdań spółek publicznych, a pomysł wprowadzenia audytu przeprowadzonego przez dwie firmy nie przełoży się na poprawę funkcjonowania rynku kapitałowego – podkreślają przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego.

3 lutego 2017

Doradca kontra doradca

W Sejmie toczą się prace nad nową ustawą o biegłych rewidentach. Jednym z zagadnień dyskutowanych przy okazji prac nad ustawą jest wprowadzenie całkowitego zakazu świadczenia usług doradztwa podatkowego przez audytora i spółki doradcze powiązane z audytorem – czytamy w felietonie Tomasza Grunwalda, przedstawiciela KPMG, w „Rzeczpospolitej”.

31 stycznia 2017

Audyt pełen kontrowersji

Na portalu naTemat.pl pojawił się artykuł Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i organizatora konkursu „Teraz Polska”, w którym zauważa że „nader częstą praktyką jest powoływanie się na unijne przepisy przy forsowaniu własnych pomysłów” odnośnie ustawy o biegłych rewidentach.

31 stycznia 2017

Wspólnie bezpieczniej

Jednym z postulatów zgłoszonych do procedowanej w Sejmie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym jest wprowadzenie w Polsce badania wspólnego. Byłaby to zmiana fundamentalna, pozytywnie odmieniająca oblicze rynku finansowego.

30 stycznia 2017

Szykują się duże zmiany na rynku usług audytorskich

Spółki giełdowe, banki i jednostki zainteresowania publicznego będą musiały zmieniać audytora nie później niż po 5 latach – zakłada rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach. Część ekspertów uważa, że będzie to szkodliwe zarówno dla przedsiębiorców, jak i małych firm audytorskich.

30 stycznia 2017

Planowane przepisy o biegłych rewidentach mogą uderzyć w interesy polskich spółek

Przepisy o biegłych rewidentach mogą uderzyć w interesy polskich spółek – mówi Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawcy RP, członek Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów.

27 stycznia 2017

#RZECZoPRAWIE: Burnos o wojnie o audyt

W piątkowym programie #RZECZoPRAWIE gościem Anny Wojdy był Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

27 stycznia 2017

Telewizja Republika na temat ustawy o biegłych rewidentach

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbara Misterska-Dragan, wzięła udział w czwartkowym programie Telewizji Republika „Ekonomia Raport”. Poruszony został temat ustawy o biegłych rewidentach oraz najważniejsze problemy z nim związane.

27 stycznia 2017

Politycy podzielą audytorski tort

Trwa legislacyjna batalia o wielkie pieniądze między tzw. wielką czwórką audytorów a resztą branży. Na razie posłowie przychylniej zerkają w stronę gigantów.

27 stycznia 2017

SKOK ma być badane po kumotersku

Posłowie PiS wbrew rządowi chcą zmienić zasady audytu w Kasie Krajowej. W trakcie posiedzenia sejmowej podkomisji, pracującej nad projektem ustawy regulującej działalność biegłych rewidentów, zgłosili poprawkę, która wyłącza Kasę Krajową z kategorii jednostek zainteresowania publicznego.

27 stycznia 2017

Trwają prace nad ustawą o biegłych rewidentach

Sejm proceduje projekt ustawy o biegłych rewidentach, która ma pozytywnie wpłynąć na jakość audytu. W toku prac pojawiły się jednak propozycje, które mogą zaszkodzić rewidentom i rynkowi – przestrzega Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

26 stycznia 2017

Sejm pracuje nad przepisami o biegłych rewidentach. Na niektórych propozycjach mogą stracić i biegli, i ich klienci

Sejm proceduje projekt ustawy o biegłych rewidentach, która ma pozytywnie wpłynąć na jakość audytów. W toku prac nad nowymi przepisami pojawiły się jednak propozycje, które mogą zaszkodzić rewidentom i rynkowi – przestrzega Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

26 stycznia 2017

Zmiany w audycie wymagają rozwagi

W Sejmie trwają intensywne prace nad nową ustawą, która ma regulować rynek audytu w Polsce. Jest to ustawa o biegłych ale tak naprawdę to jedna z najważniejszych ustaw dla rynku kapitałowego i inwestorów, bo ma zapewnić wysoką jakość informacji na rynku.

26 stycznia 2017

Kto ma podlegać badaniom

Kasa Krajowa SKOK ma być wyłączona z obowiązku audytu – to propozycja posłów PiS.

26 stycznia 2017

Inwestycja w pewność i zaufanie

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, bardzo istotny z punktu widzenia państwa. Badając sprawozdania finansowe sprawdza, czy firma prawdziwie i rzetelnie przedstawia swoją sytuację majątkową i wyniki finansowe, a są to informacje kluczowe nie tylko dla akcjonariuszy, ale również partnerów danego podmiotu – czytamy w dzisiejszy Forbesie.

26 stycznia 2017

Zarządzanie poprzez niewiedzę

- Zmiana ustawy o biegłych rewidentach stała się w ostatnich tygodniach nadzwyczaj modnym tematem. Od kwietnia 2014 ciężko było nim zainteresować media, jednak teraz stał się bardzo chwytliwy. Najprawdopodobniej z powodu spektakularnej szarży regulacyjnej, która sama w sobie zasługuje na analizę, niezależnie od merytoryki – czytamy w felietonie Mirosława Kachniewskiego, prezesa SEG.

25 stycznia 2017

Rodzime firmy audytorskie pod presją lobbingu

W Sejmie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy o biegłych rewidentach. Nowe przepisy pomogą poprawić nadzór nad firmami i instytucjami ważnymi dla gospodarki narodowej. Tymczasem ze strony zagranicznych firm doradztwa podatkowego słychać podszepty, żeby ograniczyć kompetencje polskich biegłych.

25 stycznia 2017

Planowane zmiany w prawie to trzęsienie ziemi dla audytorów

Skrócona rotacja, całkowity zakaz świadczenia innych usług oraz wspólne badanie – te propozycje podzieliły biegłych rewidentów.

25 stycznia 2017

Rynek audytorów u progu rewolucji

W środę odbędzie się posiedzenie podkomisji Sejmu, która będzie dyskutować o kształcie ustawy o biegłych rewidentach. Propozycje, które pojawiły się w ostatnim czasie zapalą lont pod rynkiem kapitałowym, lub doprowadzą do wzrostu jakości badań i ograniczenie koncentracji rynku.

25 stycznia 2017

Spółki zapłacą za reformę audytu

Sejmowa podkomisja finansów ma dziś kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości pracy audytorów, wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich, a także zwiększenie konkurencyjności.

25 stycznia 2017

Rynek audytu w przededniu rewolucji

Na środę zaplanowano posiedzenie sejmowej podkomisji, która będzie dyskutować o kształcie ustawy o biegłych rewidentach. Propozycje, które pojawiły się w ostatnim czasie, budzą gorące emocje.

25 stycznia 2017

Spór o rotację biegłych rewidentów wciąż nierozwiązany

Rządowy projekt ustawy o biegłych rewidentach zakłada, że firmy audytorskie trzeba będzie zmieniać nie później niż po 5 latach.

25 stycznia 2017

Walka o rynek audytorski

Eksperci zauważają, że propozycje reformy audytu mogą spowodować wzrost cen usług.

16 stycznia 2017

Jak zmarnować dwa lata, czyli ustawa o biegłych rewidentach

– Projekt ustawy o biegłych rewidentach powinien uwzględniać oficjalne zalecenia Unii Europejskiej. Przez dwa lata organizowano konsultacje społeczne pomiędzy zainteresowanymi stronami, do których należą instytucje państwowe, rewidenci, firmy audytorskie, przedsiębiorcy itp. W ten sposób powstał optymalny i spójny dokument. Ale Komitet Stały Rady Ministrów wywalił te ustalenia do kosza – pisze w felietonie Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

12 stycznia 2017

Audytorzy niezależni i patriotyczni

Sejmowa podkomisja rozpoczęła prace nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach. Celem reformy jest większa niezależność firm audytorskich. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, usługi doradztwa podatkowego czy wyceny przedsiębiorstw przez firmę audytorską na rzecz badanego podmiotu nie oznaczają nierzetelności w badaniu. Przypomina też, że działalność audytorów podlega państwowemu nadzorowi.

12 stycznia 2017

Kogo będzie dotyczył obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017 rok?

Jednostki, które są zobowiązane poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w 2017 roku, zostały określone w art. 64 ustawy o rachunkowości.

19 grudnia 2016

Inspekcja sprawdzi, czy badanie było poprawne

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, w obszernym wywiadzie wyjaśnia, co się zmieni w nadzorze nad zawodem biegłego rewidenta.

15 grudnia 2016

Podatki na cenzurowanym

Pojawił się pomysł, żeby przedsiębiorstwa w Polsce ujawniały w sprawozdaniach finansowych informacje na temat prowadzonej polityki podatkowej. Ministerstwo jest na „tak". Na posiedzeniach FEE i IFAC trwają dyskusje nad wprowadzeniem obowiązku ujawniania prowadzonej przez firmy polityki podatkowej w ich sprawozdaniach. Teraz takiego powszechnego obowiązku nie ma i biegły rewident nawet nie może odnieść się do tej kwestii. – Tymczasem często agresywne polityki podatkowe stanowią ryzyko, którego inwestorzy oraz kredytodawcy nie akceptują – mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.   Wprowadzenie obowiązku ujawnienia informacji podatkowych rozważa m.in. Dania. Wprowadziła je już Wielka Brytania. Wymaga od dużych przedsiębiorstw ujawniania przyjętych strategii podatkowych. – Muszą pokazywać nie tylko, ile podatku płacą w poszczególnych krajach, ale też jaka jest ich polityka wobec niejasnych regulacji podatkowych oraz kiedy korzystają z doradców – mówi Burnos. I dodaje, że nie można zakazać firmom optymalizacji zgodnej z prawem, ale jeśli bazuje ona na lukach w przepisach i nie jest zgodna z tzw

6 grudnia 2016

Ewa Sowińska - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE była Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Od stycznia 2017 roku firmy będą musiały przygotowywać sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. – Firmy będą musiały raportować, jak zarządzają zasobami ludzkimi, czy przestrzegają praw człowieka, czy zapobiegają korupcji, czy dbają o środowisko, jak dbają o łańcuch dostaw. To informacje dające wyobrażenie o DNA firmy, o tym, jak w rzeczywistości funkcjonuje. Takie dane są niezwykle ważne przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów, klientów, kontrahentów, bo odpowiadają na pytanie, czy firma koncentruje się na tym, by jak najszybciej i jak najtaniej osiągnąć zysk, czy uwzględnia też potrzeby otoczenia i nie łanie jego praw. Zysk nie jest już jedynym kryterium pokazania zdrowej, odpowiedzialnej firmy

2 grudnia 2016

Sprawozdanie CSR wpływa na zaufanie

Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o tym jak raporty o społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększają wiarygodność firmy wobec kontrahentów. Sejm pracuje nad nałożeniem na spółki giełdowe, banki, ubezpieczycieli i duże firmy obowiązku uwzględniania w raportach z działalności danych niefinansowych. Mają one dotyczyć m.in. działalności firmy w sferze społecznej, pracowniczej, jej wpływu na środowisko naturalne czy, poszanowania praw człowieka. – Każdy nowy obowiązek sprawozdawczy może budzić wątpliwości przedsiębiorców, ale w tym przypadku raport o społecznej odpowiedzialności firmy może jej przynieść sporo korzyści. Zresztą wiele firm już dziś sporządza takie raporty dobrowolnie – wyjaśnia Ewa Sowińska. O tym, czy daną firmę wybierze jej kontrahent do dłuższej współpracy, decyduje nie tylko chęć szybkiego zysku, ale też to, czy ma ona długofalowe plany rozwoju. – Jeśli w tych oraz innych aspektach zobowiązane do raportowania o CSR firmy przedstawią swoją politykę odpowiedzialnego biznesu, może to być przykładem także dla mniejszych firm

22 listopada 2016

Pytania do Krzysztofa Burnosa

Gazeta opublikowała rozmowę z Krzysztofem Burnosem, prezesem KRBR, na temat pomysłu skrócenia 10-letniego okresu rotacji firm audytorskich do 5 lat. Zdaniem Krzysztofa Burnosa nowa propozycja w projekcie ustawy o biegłych rewidentach to bardzo duże zaskoczenie dla środowiska. Podczas prowadzonych konsultacji wybrano bowiem okres 10-letni. Nową propozycję - mimo iż jest dłuższa niż proponowane przez UOKiK 3 lata - trudno jednak nazwać kompromisem. - Odbieramy to raczej jako forsowanie swojego stanowiska przez UOKiK – mówi Burnos. Jego zdaniem, mniejsze firmy, które obsługują pojedyncze spółki należące do grupy JZP, najprawdopodobniej z tego po prostu zrezygnują. - Tak więc reforma przyniesie negatywny skutek jeszcze zanim zostanie wdrożona - czytamy.   Prezes samorządu zastanawia się także, dlaczego ustawodawca nie uwzględnia postulatów branży dotyczących możliwości świadczenia tzw. wspólnego audytu. Wówczas unijne przepisy przewidują możliwość wydłużenia okresu rotacji z 10 nawet do 20 lat. - Duże firmy dobierają sobie mniejszych „pomocników", a ci budują swoje doświadczenie i kompetencje, by w przyszłości móc z powodzeniem również świadczyć usługi na rzecz JZP - wyjaśnia.   I dodaje, że aż 23 państwa UE opowiedziały się za 10-letnim okresem. - Ponadto warto odnotować, że nawet jeśli w ustawie zapiszemy dłuższy maksymalny termin rotacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, by go następnie skracać, jeśli zajdzie taka potrzeba
22 listopada 2016

Rewolucja w branży audytorskiej

Rząd chce doprowadzić do dekoncentracji rynku audytu. Nowe propozycje zakładające skrócenie rotacji firmy audytorskiej paradoksalnie mogą jednak przynieść odwrotny skutek. Z nowego projektu ustawy o biegłych rewidentach wynika, że okres rotacji, po którym spółka będzie musiała zmienić audytora, skrócono z wcześnie planowanych dziesięciu do zaledwie pięciu lat.   - Będzie to sprzyjać większej koncentracji rynku audytorskiego - uważa Monika Kaczorek, partner w grupie Mazars. Jej zdaniem zmiana ta może być także barierą dla wprowadzenia badania wspólnego, co poprawiłoby sytuację mniejszych audytorów.   - Mniejsze firmy, które obsługują pojedyncze spółki należące do grupy JZP, najprawdopodobniej z tego po prostu zrezygnują. Tak więc reforma przyniesie negatywny skutek, jeszcze zanim zostanie wdrożona - przestrzega Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.   Rodzi się również pytanie, czy skrócenie rotacji rzeczywiście przekłada się na dekoncentrację
22 listopada 2016

Audytorski oligopol się utrzyma

Nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach zakłada skrócenie okresu rotacji, po którym spółki giełdowe i inne podmioty muszą obowiązkowo zmienić swojego audytora, z dziesięciu do pięciu lat. Mimo, że uczestnicy konsultacji opowiedzieli się za pierwszą opcją. Za krótszym okresem rotacji opowiadał się z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który twierdził, że takie działanie doprowadzi do dekoncentracji rynku. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, skrócenie rotacji paradoksalnie osłabi mniejszych audytorów
21 listopada 2016

Spór o rotację podmiotów audytorskich

Firma badająca sprawozdania będzie mogła pracować dla jednego klienta nie dłużej niż 5 lat, a nie jak zakładano wcześniej - 10 lat. Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, po pracach w Komitecie Stałym Rady Ministrów. 5-letni okres rotacji został wprowadzony jako kompromis wobec postulatów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes tłumaczył, powołując się na raport UOKiK, że polski rynek audytu jest bardzo skoncentrowany.   Krajowa Rada Biegłych Rewidentów twierdzi jednak, że na skróceniu okresu rotacji stracą małe firmy badające sprawozdania oraz jednostki zainteresowania publicznego. - Zmiana jest zaskakująca. To 10-letni okres rotacji był kompromisem i został wypracowany w trakcie wielomiesięcznych konsultacji, w których brało udział kilkudziesięciu uczestników - komentuje Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Podkreśla, że skrócenie okresu rotacji do 5 lat dla wszystkich jednostek zainteresowania publicznego jest sprzeczne z celem, jaki przyświecał zmianom unijnym - dekoncentracji dużych firm audytorskich na rynku badań JZP. - Dłuższa współpraca biegłego rewidenta z badaną jednostką pozwala na lepsze jej poznanie, rozpoznanie rodzajów ryzyka związanych z jej działalnością, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Daje ona również mniejszym firmom audytorskim możliwość nabycia doświadczenia i wiedzy, a tym samym sprzyja ich rozwojowi - twierdzi prezes KRBR. Jego zdaniem, 5-letni okres rotacji uniemożliwi także wdrożenie modelu badania łącznego, czyli instrumentu, który miał sprzyjać dekoncentracji rynku audytorskiego. - 23 kraje unijne wprowadziły 10-letni, a nawet dłuższy, do 24 lat, okres rotacji - twierdzi Krzysztof Burnos. Nawet w krajach grupy wyszehradzkiej. Jego zdaniem, krótsza wymiana audytora mogłaby być ograniczona jedynie dla określonych branż, np. dużych banków i firm ubezpieczeniowych
16 listopada 2016

Polski księgowy w Europie Zachodniej

Holenderski portal księgowy informuje o pracy polskich księgowych za granicą. Okazuje się, że polscy księgowi w holenderskich biurach wcale nie są wyjątkowym zjawiskiem. KIBR przygląda się temu z zadowoleniem i nie ma wątpliwości, że praca zagraniczna dobrze wpływa na rozwój polskich księgowych.   Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa, KRBR wyjazdy polskich księgowych na zachód obserwowane są już od dziesięciu lat. Burnos podkreśla, że miejsca pracy w zachodnioeuropejskich firmach stanowią atrakcyjną opcję dla polskich księgowych. – W Polsce mamy dla nich wystarczającą ilość pracy – mówi i dodaje jednak, że praca zagraniczna jest wyzwaniem dla polskich księgowych. – Mają w ten sposób szansę, aby zdobyć nowe doświadczenia – dodaje i wyjaśnia, że pod względem fachowości i jakości są tak samo kompetentni jak ich koledzy w Europie Zachodniej. Warunki pracy też są porównywalne
15 listopada 2016

Biegły rewident partnerem w raportowaniu CSR

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, wypowiedziała się na temat roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym w związku z odbywającymi się 6. Targami CSR, których KIBR został partnerem.   - Obowiązek raportowania danych niefinansowych naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują. Dlatego biegli rewidenci, jako przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania. Dzięki swojej interdyscyplinarności oraz dbaniu o standardy wykonywania zawodu i wiarygodność danych udostępnianych przez przedsiębiorstwa coraz częściej to właśnie audytorzy stają się naturalnym partnerem firmy w mierzeniu i raportowaniu danych niefinansowych oraz weryfikowaniu prezentowanych informacji. Środowisko biegłych angażuje się także w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt (w partnerstwie na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski uczestniczyli eksperci z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), oraz działania edukacyjne i promocyjne
15 listopada 2016

Na końcu zawsze zostaje ryzyko

XVII Doroczna Konferencja Audytingu była m.in. platformą do rozmowy o zmianach w regulacjach dotyczących rewizji finansowej. Dużo uwagi poświęcono tematom ryzyk związanych z wyzwaniami stojącymi przed rewizją finansową i samymi biegłymi rewidentami.   - A jeżeli ktoś, na przykład w sektorze ubezpieczeniowym, myśli, że to sprawy dla niego odległe, to niech się przyjrzy, jakie wymogi wprowadzają nowe regulacje w zakresie obowiązkowej rotacji audytora, raportowania kondycji ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego czy funkcjonowania komitetów audytu - mówi dr Jerzy
3 listopada 2016

Warto postawić na kryteria jakościowe

Audyt to nie jest formalność. Dobry rewident potrafi odkryć rzeczy, których nie wyczyta z ksiąg, i zidentyfikować potencjalne ryzyka dla biznesu - mówi Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Dlatego przy wyborze audytora warto kierować się kryteriami jakościowymi. - Ważne jest na przykład, by zwrócić uwagę, że nie jest najistotniejszą kwestią, ile osób zatrudnia dana firma audytorska. Ważne jest, czy ma kompetentny zespół do realizacji danego zlecenia - wyjaśnia Prezes KRBR. Innymi nieprawidłowymi kryteria to np. suma bilansowa czy wielkość przychodów. Ponadto procedura wyboru nie może przebiegać w ciągu zaledwie kilku dni. - Tymczasem obserwujemy, że niekiedy firmy celowo dokonują wyboru audytora w ostatnim możliwym terminie. Konieczna jest dokładna analiza oferty, nie tylko „zdalna", ale również spotkanie i rozmowa z osobami, które starają się o przeprowadzenie audytu - mówi Burnos i dodaje, że także znajomość branży nie powinna być kryterium np. w przetargach. - Przecież dobry audytor jest w stanie poznać nową branżę i dobrze zbadać spółkę, uważamy, że nawet lepiej niż jego poprzednicy, którzy stracili już czujność i pewne ryzyka mogą zwyczajnie przegapić - dodaje.   Jak zatem wybrać audytora? Zdaniem Krzysztofa Burnosa wybór należy przeprowadzić w czterech etapach
2 listopada 2016

Istota pracy biegłego rewidenta w przemyśle stoczniowym

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, w Raporcie „Bałtyk dla wszystkich 2016” wyjaśnia rolę biegłego rewidenta w przemyśle stoczniowym. Proces produkcyjny w przemyśle stoczniowym ze względu na swą specyfikę jest złożony i długotrwały. Jednym z ważniejszych zasobów, który ułatwia odpowiednie przygotowanie do złożonego projektu i podejmowanie decyzji w trudnych momentach, jest pogłębiona wiedza zarządzających o firmie, o jej możliwościach i obszarach wymagających poprawy. Biegły rewident może się w tym procesie okazać pomocnym ogniwem, wesprzeć zarządy i rady nadzorcze swoim doświadczeniem. Praca biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych, skupia się na ryzyku. A w przypadku firm takich jak stocznie, które działają w specyficznej branży i realizują kontrakty długoterminowe, mamy zwykle do czynienia nie tylko z wielością, ale i różnorodnością wyzwań i ryzyk.   O sukcesie przedsięwzięcia mogą decydować, między innymi: prawidłowe budżetowanie, utrzymanie reżimu kosztów, wysoka jakość systemu ewidencji i przetwarzania informacji ilościowych i wartościowych na poszczególnych etapach zlecenia. – Współpracę z biegłym rewidentem rekomenduję szczególnie, gdy pojawią się symptomy wskazujące, że działania odbiegają od przyjętych założeń, na przykład: produkcja w toku przekracza planowany budżet, są opóźnienia w realizacji kontraktu (niedotrzymanie tzw. kamieni milowych), następuje pogorszenie płatności, czyli problemy z płatnością częściowych należności od zamawiającego, występują dodatkowe, nieplanowane koszty oraz problemy z możliwością pozyskania rekompensat tych kosztów, dochodzi do sporu między zamawiającym a wykonawcą, występują rozbieżności między budżetem a wykonaniem w odniesieniu do poziomu kosztów finansowych wynikających z kursów walut – wyjaśnia Ewa Sowińska i przypomina, że dbając o przestrzeganie wymogów prawa i zasad rachunkowości, trzeba zadbać o jasne i rzetelne odzwierciedlenie stanu majątkowego oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa. Trzeba uwzględnić zwyczaje i specyfikę działania branży stoczniowej, pamiętając jednocześnie, że polskie stocznie działają na rynku globalnym i konkurują z producentami z całego świata. Szczególnie, że przed branżą stoczniową stanie wkrótce kolejne wyzwanie – związane z raportowaniem danych niefinansowych.   Aby współpraca stoczni z biegłym rewidentem się powiodła, muszą w nią być zaangażowane obie strony. Pracując dla stoczni biegły rewident powinien w sposób szczególny współpracować nie tylko z działem finansowym, ale także z działem produkcji czy zamówień
28 października 2016

Ewa Sowińska - Raportowanie niefinansowe

- Celem raportowania niefinanowego jest pokazanie, że w procesie budowania swojego biznesu uwzględniamy potrzeby wszystkich interesariuszy firmy - mówiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w programie Michała Niewiadomskiego RZECZoBIZNESIE   Cały
26 października 2016

Dialog audytora z zarządem będzie jawny

W czerwcu 2016 roku zmieniło się rozporządzenie ministra finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zmienione rozporządzenie dotyczy już półrocznych raportów emitentów. Zdaniem autora, jedną z wprowadzonych zmian niewątpliwie należy uznać za dobrą. Chodzi o obowiązek publikacji dyskusji między biegłym rewidentem a zarządem na temat modyfikacji opinii. Zmienione rozporządzenie zobowiązuje zarządy i organy nadzoru do publikacji stanowiska odnoszącego się do modyfikacji opinii. Zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na transparentność i stabilność rynków finansowych. Może ona jednak przysporzyć nieco problemów. Bo zastrzeżenia i inne modyfikacje opinii z badania nie zawsze dotyczą ewidentnego naruszenia przepisów przez emitentów. Bardzo często zastrzeżenia wynikają z tego, że biegły rewident nie zgadza się z osądem zarządu lub dokonanymi przez niego szacunkami, które znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym
25 października 2016

Biegli rewidenci coraz częściej doradcami firm

Zmiany w praktyce audytorskiej w dynamicznej gospodarce i reformującym się otoczeniu prawnym to temat XVII dorocznej konferencji biegłych rewidentów w podwarszawskim Serocku. Najnowsze doświadczenia audytorów wskazują, że coraz częściej klienci oczekują od nich nie tylko badania sprawozdań finansowych, ale i aktywności w procesie decyzyjnym. – Opinia biegłego rewidenta już nie jest postrzegana jako „notarialne" potwierdzenie danych ze sprawozdania finansowego
6 października 2016

Biegły rewident partnerem w CSR

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz roli biegłych rewidentów w raportowaniu danych niefinansowych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przedstawiania informacji niefinansowych o działalności jest przewidziany dla banków i instytucji finansowych, spółek giełdowych i innych jednostek zainteresowania publicznego, które spełniają kryterium poziomu zatrudnienia i progu aktywów lub obrotu. szacuje się, że w Polsce obejmie on około 250-300 firm. Obowiązek raportowania danych niefinansowych naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują.   Biegli rewidenci, jako przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania.   Środowisko biegłych rewidentów od początku mocno angażuje się zarówno w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt, jak i w działania edukacyjne i popularyzatorskie: organizuje szkolenia i spotkania dotyczące tej tematyki, biegli występują w roli ekspertów podczas konferencji i debat poświęconych problematyce CSR i raportowaniu
3 października 2016

Warto sprawdzić rejestr KIBR także przed podpisaniem opinii z badania

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, przypomina, że warto zweryfikować uprawnienia audytora, któremu firma planuje powierzyć badanie sprawozdania finansowego. Badanie przeprowadzone przez nieuprawniony podmiot jest nieważne. Ostatnio zgłoszono do KIBR taki przypadek. To nie tylko duży kłopot dla firmy, lecz także niebezpieczeństwo wycieku tajemnic handlowych. Prezes KRBR radzi też, aby zweryfikować uprawnienia również przed zakończeniem pracy audytora. - To, że w momencie podpisywania umowy firma figuruje w rejestrze samorządu, nie oznacza, iż tak będzie również w momencie wydawania opinii - twierdzi
30 września 2016

Audytorski oligopol ma się bardzo dobrze

Biuro prasowe KIBR zainspirowało publikację na temat kryteriów przetargowych, które dyskryminują część firm audytorskich.   Przedstawiciele branży audytorskiej skarżą się, że nie zawsze mają szansę wystartować w przetargach na badanie sprawozdań finansowych. – Obserwujemy na rynku takie ustalanie warunków, które w praktyce w większości przypadków ogranicza przestrzeń wyboru do największych audytorów – potwierdza Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR.   Z takim działaniem próbuje walczyć unijny ustawodawca. W Rozporządzeniu unijnym znalazł się zapis dotyczący nieważności klauzul, które zakładają w umowach preferencje dla wielkiej czwórki. Odpowiedzią mogłyby być także konsorcja większych i mniejszych podmiotów. Możliwość wspólnego audytu dopuszczają zarówno polskie, jak i unijne przepisy. – Mamy zatem drzwi, tylko trzeba je otworzyć
28 września 2016

Warto starannie wybrać legalnego audytora

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podpowiada, jak zweryfikować, czy firma audytorska i biegły rewident posiadają odpowiednie uprawnienia.   Do samorządu zgłosiła się jednostka gospodarcza, której sprawozdanie finansowe przebadała osoba podająca się za biegłego rewidenta a nie posiadająca takich uprawnień. A raport z badania sporządzony przez osobę nieuprawnioną jest z mocy prawa nieważny. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wyjaśnia, jakie konsekwencje grożą firmie za niewywiązanie się z ustawowego obowiązku złożenia sprawozdania finansowego i opinii z badania w urzędzie skarbowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym
22 września 2016

Jak zmiany w kodeksie etyki wpłynęły na działania audytorów

Od lutego 2016 roku obowiązuje nowa uchwała w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Najbardziej istotne zmiany dotyczą kwestii konfliktu interesów i niezależności audytorów. Zmieniono także zakres niektórych pojęć szczególnie istotnych dla szerokiego i całościowego zrozumienia kodeksu etyki.   Każdy z podmiotów uprawnionych powinien zrewidować istniejące regulacje, a po przeprowadzonej analizie ocenić co i w jakim stopniu należy w firmie dostosować do nowego brzmienia
26 sierpnia 2016

Mniej prowadzących księgi nie wszystkim na rękę

Biegli rewidenci i księgowi krytykują pomysł, aby do 2 milionów euro podnieść próg przychodów zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości (obecnie wynosi on 1,2 mln euro). Taki pomysł zapowiedziano w przygotowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego pakiecie 100 rozwiązań dla firm. Miałby on wejść w życie z 1 stycznia 2017 roku.   Pomysłowi sprzeciwia się Krajowa Rada Biegłych Rewidentów argumentując tym, że księgi zapewniają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
9 sierpnia 2016

Świadczenie usług doradczych przez audytora leży w interesie rynku

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów polemizuje z wypowiedziami p. Andrzeja Puncewicza, doradcy podatkowego, który 2 sierpnia na łamach Parkietu przekonywał, że „audytor nie powinien doradzać emitentowi”. W publikacji pojawiły się zarzuty zagrożenia przejrzystości rynku, zachwiania równej konkurencji i obawa o jakość sprawozdań finansowych w przypadku umożliwienia biegłym rewidentom świadczenia usług doradczych. Autor tej krytyki wskazał również unijną dyrektywę audytorską, która jednoznacznie miałaby ograniczać rewidentom możliwość świadczenia doradztwa swoim klientom. Zdaniem Krzysztofa Burnosa to błędne rozumienie dyrektywy.   - Jestem przekonany, że świadczenie usług doradczych przez audytorów nie tylko nie jest sprzeczne z założeniami dyrektywy, ale leży w dobrze rozumianym interesie rynku - wyjaśnia Burnos i dodaje, że autorom dyrektywy nie chodziło o regulowanie dostępu do usług doradztwa biznesowego, a jedynie zakazania biegłemu wykonywania tych usług na rzecz spółek, których efekt znajduje się w sprawozdaniu finansowym. Celem reformy nie było zaś ograniczenie dostępu spółek do wszystkich usług doradczych ze strony biegłych rewidentów. Celem była równowaga między wzmocnieniem niezależności a utrzymaniem dostępu spółek do wiedzy audytora o firmie. - Bo ta wiedza to także dostęp do usługi najwyższej jakości - dodaje. Ekspert przypomina przy okazji, że już unijne przepisy wprowadzają szereg instrumentów zabezpieczających obiektywizm biegłego. To chociażby wymóg, aby wartość innych usług w relacji do wynagrodzenia za badanie nie stanowiła określonego udziału. To obowiązek poddania firm audytorskich nadzorowi publicznemu. To także rotacja firm audytorskich. W końcu to nowa, znacznie rozszerzona, rola komitetu audytu, który sprawuje w spółce nadzór nad niezależnością biegłego rewidenta i potwierdza, że dana usługa nie stoi w konflikcie z zasadą niezależności. - To tutaj dyrektywa wskazuje mechanizmy podnoszące jakość i niezależność badania, a nie w szeregu zakazów nakładanych na biegłych - dodaje Burnos.   Jego zdaniem warto zastanowić się, czy faktycznie chodzi tu o troskę o rynek i bezpieczeństwo inwestorów, czy jednak na bazie fałszywych przesłanek stara się działać na rzecz ustawowego ograniczenia rynku usług audytorskich – w tym wypadku na rzecz doradców podatkowych. - Żadna licząca się organizacja czy instytucja zrzeszająca przedsiębiorców, która brała udział w konsultacjach społecznych nad ustawą o biegłych rewidentach nie tylko nie formułowała podobnych postulatów, aby ograniczyć przedsiębiorcom dostęp do usług doradczych biegłych rewidentów, ale wręcz przeciwnie – jest im zdecydowanie przeciwna. Dlaczego zatem kosztem naszej profesji chce się wzmacniać pozycję rynkową innego zawodu? Czy pod szczytnym hasłem wzmocnienia niezależności audytora nie dochodzi do próby wpływania na ustawodawcę, celem ustawowego ograniczenia usług jednej profesji na rzecz drugiej? Czy tak rozumiana równowaga konkurencyjna rzeczywiście jest w interesie klientów? - pyta na koniec Krzysztof Burnos.   Link do całego felietonu K. Burnosa: http://blog.parkiet.com/burnos/2016/08/09/swiadczenie-uslug-doradczych-przez-audytora-lezy-w-interesie-rynku/   Pełen zapis rozmowy z A
9 sierpnia 2016

Nie samą elektroniką kontrole stoją

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, komentuje wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).   - JPK postrzegamy jako kolejny etap unowocześniania czynności kontrolnych – tym razem na potrzeby administracji skarbowej. Niestety, przy konstruowaniu JPK nie wykorzystano doświadczeń księgowych i biegłych rewidentów, którzy badają rzeczywistość biznesową w aspekcie dużo szerszym, niż tylko podatkowy - wyjaśnia Burnos i dodaje, że JPK też pozwala sprawdzić różne niepodatkowe dokumenty firmowe, ale sposób ich „kojarzenia” przez system np. z fakturami VAT może prowadzić do błędnych wniosków, że firma uczestniczy w fikcyjnych transakcjach
8 sierpnia 2016

Wzmaga się batalia o nowelizację

Nowelizacja regulacji o działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich wywołuje spore emocje. Nowe przepisy zakładają m.in. obowiązkową rotację firmy audytorskiej badającej spółkę publiczną czy zakaz świadczenia określonych usług na rzecz tej spółki. Chodzi o ograniczenie firmie audytorskiej możliwości świadczenia usług doradczych na rzecz audytowanego klienta.   Zdaniem Andrzeja Puncewicza, doradcy podatkowego – nie jest dobrze, gdy firma audytorska łączy funkcje podmiotu badającego sprawozdania finansowe z jednoczesnym doradzaniem badanej spółce. Może to kreować pole do konfliktu interesów – mówił w poniedziałkowym Parkiet TV.   Zdaniem Marcina Domagały, partnera ds. regulacyjnych KPMG, przepisy doprowadzą do ograniczenia możliwości wyboru doradców przez spółki i ich akcjonariuszy, a w konsekwencji wzrostu kosztów i poziomu procedur zakupowych po ich stronie. Biorąc to pod uwagę, postulaty dotyczące wprowadzenia zakazu świadczenia jakichkolwiek usług dodatkowych przez audytora na rzecz wszystkich jednostek są zaprzeczeniem racjonalności prawa i zagrożeniem dla spójności wymogów obowiązujących biegłych rewidentów. Zdaniem ekspertów, nadmierna regulacja, która wykracza poza intencje UE, uderzy przede wszystkim w badane jednostki, zwłaszcza z sektora MŚP, które od audytora oczekują doradztwa także w innych obszarach.   Podobnego zdania jest cytowany w publikacji Dariusz Witkowski, dyrektor ds. regulacji w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Jak podkreśla, kluczem do oceny zmian powinno być zapewnienie dostępu spółkom do wysokich na poziomie merytorycznym i konkurencyjnych usług. – Audytorzy najlepiej znają spółki, z którymi współpracują. Jeśli przy usługach doradczych trzeba będzie korzystać z podmiotów zupełnie niezależnych, konieczne będzie ponowne pełne poznanie danej spółki, a to wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami, które będą poniesione przez firmy - mówi Witkowski. I dodaje, że doświadczenia polskiego rynku kapitałowego dowodzą, że mechanizmy na nim działające są sprawne i efektywne.   9 sierpnia na łamach Parkietu ukaże się obszerna polemika Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, z wypowiedziami p. Andrzeja Puncewicza
21 lipca 2016

Bój o podział doradczego tortu

Doradcy podatkowi oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chcą ograniczyć możliwość świadczenia usług doradczych przez biegłych rewidentów. Z tym nie zgadza się środowisko biegłych rewidentów.   Ograniczenia miałyby się pojawić w nowej ustawie o biegłych rewidentach, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów. W pierwszej wersji projektu Ministerstwo chciało stworzyć listę usług dozwolonych dla audytorów, ale wzbudziło to protesty branży i wielu uczestników procesu konsultacyjnego. Obecny projekt - upubliczniony 6 lipca - zakłada wprowadzenie wyłącznie katalogu czynności zakazanych dla firm audytorskich badających JZP. A więc jest zgodny z unijnym rozporządzeniem, w którym także przewidziano tylko katalog usług zakazanych.   Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, proponowane przez doradców ograniczenie możliwości świadczenia usług doradczych przez biegłych rewidentów będzie miało niekorzystny wpływ na samych przedsiębiorców, zwłaszcza na małe i średnie jednostki zainteresowania publicznego. Te bowiem będą musiały zatrudnić dwie oddzielne firmy: do audytu i do doradztwa biznesowego. Prezes KIBR podkreśla, że jednostki zainteresowania publicznego z tego samego segmentu oczekują od firmy audytorskiej pomocy także w innych sprawach. - Jest to dopuszczalne, jeżeli nie osłabia niezależności audytora - tłumaczy Burnos. Jego zdaniem zakaz, który proponują doradcy i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, doprowadzi do sytuacji, w której biegły rewident będzie postrzegany wyłącznie jako kontroler bilansu. I dodaje, że żadna licząca się organizacja pracodawców nie tylko nie formułuje podobnych postulatów, ale jest im zdecydowanie przeciwna, uznając je za barierę w rozwoju sektora MŚP. - Kosztem biegłego rewidenta będziemy wzmacniać pozycję rynkową innego zawodu
6 lipca 2016

Czy można badać bilans i doradzać

W trakcie konsultacji najnowszego projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach pojawiły się postulaty całkowitego zakazu świadczenia badanym jednostkom usług innych niż audyt. Z takim zakazem nie zgadza się samorząd audytorów.   Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, uważa, że doradztwo powinno być dopuszczone, pod warunkiem jednak, że jest świadczone w interesie publicznym. - Tak wygląda to w praktyce: jeżeli np. widzimy nieprawidłowo ustaloną podstawę podatku od nieruchomości, to ją korygujemy - wyjaśnia Krzysztof Burnos i dodaje, że audytorzy nie sugerują agresywnej optymalizacji zmierzającej do omijania prawa podatkowego, a tego typu doradztwo powinno być ich zdaniem zakazane.   Z kolei ewentualny zakaz podwykonawstwa jego zdaniem może zaburzyć rynek zwłaszcza małych firm audytorskich.   Prezes samorządu zwraca także uwagę na zbyt wysokie proponowane kary dla biegłych rewidentów i firm audytorskich. Małe firmy audytorskie pobierają wynagrodzenie za jedno badanie w wysokości 10-12 tys. zł, a więc ćwierć miliona złotych może być zdaniem KIBR dla nich zabójcze. Tymczasem takie firmy to 90 proc
27 czerwca 2016

Unijne rozporządzenie dotyczące badań obowiązuje, ale są wątpliwości

W obszernej rozmowie Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia, co dla rynku oznacza wejście w życie unijnego rozporządzenia zmieniającego rynek badań jednostek zainteresowania publicznego. Ministerstwo Finansów miało czas do 17 czerwca 2016 r. na wdrożenie do polskiej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie zmian wynikających m.in. ze znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Choć ustawy nie ma, obowiązuje unijne rozporządzenie nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.   Zdaniem Krzysztofa Burnosa, niektóre wymogi rozporządzenia, powinny być doprecyzowane w ustawie, więc na razie ciężko będzie je zastosować. - Przykładowo zgodnie z unijnym rozporządzeniem Komisja Nadzoru Audytowego powinna mieć możliwość nakładania na firmy audytorskie i biegłych rewidentów kar finansowych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w badaniach jednostkach zainteresowania publicznego (JZP). Natomiast samo rozporządzenie nie mówi ani o wysokości kary ani o procedurach ich nakładania - wyjaśnia. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym podpowiada, od kiedy i w jakim zakresie stosować nowe przepisy m.in. odnośnie obowiązku rotacji firmy audytorskiej, usług zakazanych czy treści sprawozdania z badania JZP.   Z raportu stworzonego przez Federację Europejskich Księgowych (FEE) wynika, że większość krajów nie wdrożyła jeszcze zmian. - W związku z tym mamy więc nadzieje, że ta kary za brak implementacji zostaną odsunięte w czasie
21 czerwca 2016

Audytorzy zawieszeni w regulacyjnej próżni

W życie weszło unijne rozporządzenie dotyczące badania sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego. Wciąż nie ma jednak nowej ustawy regulującej zawód biegłego rewidenta, a samo rozporządzenie nie wprowadza przepisów przejściowych. Pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych.   Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, podpowiada od kiedy i w jakim zakresie stosować nowe regulacje
21 czerwca 2016

Reforma audytu wchodzi w życie - KIBR tłumaczy, jak stosować nowe przepisy, 21.06.2016

17 czerwca 2016 r. weszły w życie postanowienia unijnego rozporządzenia zmieniającego rynek audytu jednostek zainteresowania publicznego. Zmienią się regulacje dotyczące audytu oraz kontroli jakości badania sprawozdań finansowych tych jednostek
20 czerwca 2016

Ministerstwo spóźnia się z reformą

17 czerwca minął czas na implementację do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, zmian w przepisach unijnych. Polskie firmy i podmioty audytorskie muszą je więc stosować bezpośrednio. Zgodnie z rozporządzeniem, Komisja Nadzoru Audytywnego powinna mieć możliwość nakładania na firmy audytorskie i biegłych rewidentów kar finansowych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w badaniach JZP. - Samo rozporządzenie nie mówi o wysokości kary, ani o procedurach ich nakładania. Niezbędne jest tu wprowadzenie szczegółowych przepisów krajowych - wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.Tak się jednak nie stało, ustawa nie została pod tym względem znowelizowana. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek rotacji firmy audytorskiej. – Zgodnie z unijnymi wytycznymi firmy audytorskie, badając JZP, będą musiały się zmieniać po maksymalnie 10 latach współpracy – wyjaśnia Burnos. Nowe regulacje wprowadzają m.in. listę usług zakazanych, których świadczenie będzie niedozwolone na rzecz badanej jednostki. Chodzi m. in
16 czerwca 2016

Będą dwa rejestry biegłych rewidentów

Audytor, który przejdzie na emeryturę i przestanie wykonywać zawód, będzie mógł się wpisać do rejestru seniorów - wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Wiesława Janczyka na interpelację poselską. Ominie go wówczas obowiązek szkoleniowy. Taką zmianę resort planuje wprowadzić do nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.   O wprowadzenie do przepisów rozwiązań korzystnych dla emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu od dawna postulowała Krajowa Izba Biegowych Rewidentów. Problem polega na tym, że nadal muszą oni odbywać obowiązkowe szkolenia. W przeciwnym razie wszczynane są wobec nich postępowania dyscyplinarne i mogą zostać usunięci z samorządu biegłych rewidentów.   Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wprowadzenie „rejestru biegłych rewidentów – seniorów” uporządkuje informację o rynku usług audytorskich. Ekspert wyjaśnia także, że do rejestru powinny trafiać osoby, które bezpowrotnie zrzekają się uprawnień do badania. - Każdy bowiem, kto chce w przyszłości wykonywać usługi badania czy księgowe na bieżąco powinien się kształcić, takie są nasze standardy - wyjaśnia.   I dodaje, że zmiana pozwoli utrzymać w samorządzie osoby z dużym doświadczeniem. Nadal będą one mogły być wykorzystywane ze względu na dużą wiedzę do innych funkcji np. w radach nadzorczych czy zasiadać w Komisji Nadzoru Audytowego
13 czerwca 2016

Rewolucja na rynku audytu

17 czerwca w życie wchodzi unijne rozporządzenie 537/2014 ws. wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio mimo braku wprowadzenia stosownych krajowych regulacji.   Od momentu wejścia w życie przepisów rozporządzenia kontroli Komisji Nadzoru Audytowego będą podlegały już nie tylko firmy audytorskie, ale także jednostki zainteresowania publicznego. Zmiany są istotne także dla firm audytorskich i biegłych rewidentów - dotyczyć będą m.in
13 czerwca 2016

Zaufanie inwestorów zwiększą nowe zadania komitetów audytu i biegłych

O zmianach wynikających z wejścia w życie unijnego rozporządzenia reformującego rynek badań JZP oraz implikacjach dla przedsiębiorców i audytorów mówi Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzający w PKF
6 czerwca 2016

Audytor - wróg czy sprzymierzeniec

Krajowe firmy nadal nie doceniają robi biegłych rewidentów, którzy kojarzą się niemal wyłącznie z prześwietlaniem sprawozdań finansowych. Tymczasem efektywna współpraca władz spółki z audytorem przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, w tym pomaga zmniejszyć ryzyko biznesowe - wynika z wniosków konferencji "Dwa światy: audytora i biznesu"
24 maja 2016

Studia na start biznesowej kariery

Gazeta Rzeczpospolita opublikuje w czerwcu ranking czołowych uczelni i wydziałów ekonomicznych, który ułatwi wybór studiów tegorocznym maturzystom. Kadra naukowa, krajowe i międzynarodowe akredytacje, losy absolwentów oraz umiędzynarodowienie to tylko niektóre z kryteriów, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu zestawienia
18 maja 2016

Krok w stronę profesjonalizacji rynku kapitałowego

O zmianach w prawie wynikających z unijnej reformy rynku audytu dyskutowano w trakcie konferencji „Komitety audytu i rady nadzorcze 2016 r.”. Uczestnicy rozmawiali na temat nowych przepisów, zgodnie z którymi w spółkach giełdowych zacznie obowiązywać m.in. nakaz tworzenia komitetów audytu – na organ ten nałożono także obowiązek opracowania szeregu polityk i procedur. Z kolei na spółki oraz członków ich zarządów i rad nadzorczych zostaną nałożone dodatkowe obowiązki i sankcje
17 maja 2016

Zamiast kiełbasy i pierogów..."Wiedźmin", czyli Polska chwali się w Stanach Zjednoczonych

O dniu otwartym polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych rozmawiali eksperci w audycji Ludzie i Pieniądze. Program poprowadziła Iwona Wysocka. Jej gościem byłam.in. Ewa Sowińska zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.   Link do audycji
21 kwietnia 2016

Rynek audytorski na nowych zasadach

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów komentuje nowe założenia do ustawy o biegłych rewidentach. Zdaniem eksperta najnowsza wersja projektu jest zgodna z duchem regulacji europejskich o rynku audytorów. - Myślę, ze jest to efektem otwartości Ministerstwa na argumenty naszego środowiska i innych organizacji gospodarczych - wyjaśnia. Jego zdaniem na uznanie zasługuje rezygnacja z proponowanych wcześniej ograniczeń co do listy dodatkowych zajęć biegłych rewidentów świadczących usługi dla jednostek zainteresowania publicznego. Ministerstwo zrezygnowało też ze skrócenia okresu obowiązkowej rotacji audytora do ośmiu lat. W nowym projekcie okres ten wynosi 10 lat, a więc zgodnie z normą europejską. Krzysztof Burnos zaznacza jednak, że w projekcie wciąż jest kilka kwestii, wymagających dopracowania. - Niezrozumiały i krzywdzący wydaje się wymóg stałego podnoszenia kwalifikacji przez emerytowanych biegłych rewidentów. Zresztą europejskie regulacje mówią o obowiązkowych szkoleniach dla osób aktywnie przeprowadzających badania sprawozdań finansowych - wyjaśnia. I dodaje, że poprawienia wymaga także przepis dotyczący członków Krajowej Komisji Nadzoru w KIBR. Według projektu, mieliby oni zrezygnować nie tylko z udziału w badaniach sprawozdań finansowych, ale też z członkostwa w zarządach firm audytorskich. To oznaczałoby, że członkowie Komisji byliby oddaleni od praktyki zawodowej
18 kwietnia 2016

Branża pozytywnie ocenia projekt regulacji dla biegłych rewidentów

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ocenił nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. Założenia nowych regulacji zostały niedawno opublikowane przez Ministerstwo Finansów.   Zdaniem Prezesa samorządu najnowszy projekt odpowiada na większość postulatów środowiska. – Dostrzegamy ducha unijnej reformy, ustawodawca skupił się na doregulowaniu rynku badań sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego, a więc tych o systemowym znaczeniu dla gospodarki – wyjaśnił. Ministerstwo wzięło pod uwagę postulaty samorządu dotyczące zachowania zasady proporcjonalności i nienakładania niepotrzebnych obciążeń na mniejsze podmioty.   Wciąż są jednak kwestie, które niepokoją. Chodzi m.in. o odpowiedzialność biegłych rewidentów. Mimo obniżenia kary do maksymalnej wysokości 250 tys. zł – w pierwszym projekcie mowa była o 4 milionach, w drugim o milionie – nadal limit jest zbyt wysoki i niewspółmierny do zarobków biegłych rewidentów. Zbyt wysoka jest też proponowana opłata za nadzór w wysokości 5,5 proc. zarobków z audytu.Zdaniem Krzysztofa Burnosa może prowadzić to do koncentracji rynku badań JZP.   Samorząd będzie też postulował o możliwość trwałego zwolnienia z obowiązku szkolenia emerytowanych biegłych rewidentów utrzymujących się ze świadczeń emerytalnych i nieaktywnych zawodowo
18 kwietnia 2016

MF rezygnuje z kontrowersyjnych przepisów dla firm audytorskich

W nowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach Ministerstwo Finansów zrezygnowało z drakońskich kar dla biegłych rewidentów, zmniejszyło też opłatę z tytułu nadzoru. Wprowadzono też listę usług zakazanych w miejsce proponowanej w pierwszym projekcie listy usług dozwolonych
18 kwietnia 2016

Zmiany mogą prowadzić do koncentracji rynku

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów komentuje najnowszy projekt ustawy o biegłych rewidentach.   Prezes samorządu przyznaje, że tekst ustawy jest bliski oczekiwaniom środowiska. Ale dodaje, że niektóre przepisy muszą zostać doprecyzowane, bo mogą sprawiać problemy interpretacyjne. – Przykładowo dotyczy to wymogu, że przed zleceniem biegły rewident musi ocenić i udokumentować prawość członków rady nadzorczych. To wymóg ustawowy, ale nie wiadomo, jak go spełnić – wyjaśnia Krzysztof Burnos.   W projekcie brak też rozwiązań korzystnych dla emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu. Nadal muszą oni odbywać obowiązkowe szkolenia. – To absurd. Uważam też, że mimo obniżenia kary dla biegłych rewidentów do maksymalnej wysokości 250 tys. zł, nadal limit jest zbyt wysoki. Wystarczające byłoby określenie go na poziomie 50 tys
18 kwietnia 2016

Firmy nie chcą grać ceną, bo widzą, że nic dobrego z tego nie wynika

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów komentuje bieżącą sytuację na rynku audytu.   Jego zdaniem, w segmencie publicznym nadal dominującym kryterium przy wyborze audytora jest cena. Ale to ma się zmienić. Bo wzrośnie odpowiedzialność za proces badania i będzie ona obejmować nie tylko firmy audytorskie, ale również rady nadzorcze, a jednostki zainteresowania publicznego będą musiały min. mieć zdefiniowaną i wdrożoną procedurę wyboru biegłego rewidenta określającą kryteria wyboru.   W kwestii spadających cen za audyt, Krzysztof Burnos twierdzi, że generalnie biegli rewidenci nie akceptują dumpingu – choć oczywiście jest pewna grupa audytorów którzy oferują bardzo niskie, wręcz nierealne ceny, w przypadku których nie sposób w ogóle mówić o zachowaniu należytych standardów przy badaniu sprawozdań finansowych – dodaje ekspert. Jego zdaniem, proces spadku cen został już jednak zahamowany. – Ceny po prostu nie mogą być już niższe. Wielu audytorów opuszcza te rynki, w których cena nie pokrywa faktycznych kosztów zapewnienia odpowiedniej jakości audytu. Firmy nie chcą grać ceną, bo widzą że nic dobrego z tego nie wynika – wyjaśnia. Dodatkowo należy się spodziewać znaczącego wzrostu pracochłonności audytu oraz premii za ryzyko kontroli organu publicznego, a więc wzrostu cen.   Ekspert wypowiedział się także w kwestii projektowanej w Ministerstwie Finansów ustawy o biegłych rewidentach. Środowisko Martwi m.in. tendencja do „nadregulacji”
18 kwietnia 2016

Branża audytorska w nowej odsłonie

Do czerwca bieżącego roku Polska ma czas na przyjęcie unijnego rozporządzenia i dyrektywy dotyczących reformy rynku usług audytorskich. Przedstawiciele branży wzięli udział w debacie otwierającą ceremonię wręczenia nagród w tegorocznym rankingu audytorów.   – Mam nadzieję, że zaproponowane założenia ustawy o biegłych rewidentach spotkają się z bardzo pozytywnym odzewem wszystkich zainteresowanych – mówiła Joanna Dadacz, dyrektor departamentu rachunkowości i rewizji finansowej MF. Podkreśliła też, że w wyniku dyskusji Ministerstwo nie znowelizowało przepisów, tylko zaproponowało całkowicie nowy projekt ustawy.   W toku konsultacji środowisko audytorskie sygnalizowało kilka newralgicznych obszarów, które będą podlegać modyfikacji. Chodzi m.in. o ograniczenie świadczenia usług dodatkowych. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zmiany nie doprowadzą także do planowanej dekoncentracji rynku. – Zmiany raczej stworzą nowe bariery dla mniejszych podmiotów, co będzie skutkować dalszą konsolidacją sektora – wyjaśnił ekspert. Jego zdaniem, część firm może wycofać się z rynku badań JZP, ważąc ryzyko kontroli ze strony nadzoru publicznego. Prezes KRBR dodał, że pewną możliwość daje tzw. audyt połączony
18 kwietnia 2016

Branża audytorska narzeka na dużą presję cenową

Przychody firm audytorskich z tytułu rewizji finansowej od 2011 roku systematycznie spadają. Następuje też koncentracja na rynku badania jednostek zainteresowania publicznego. Zdaniem ekspertów ten niekorzystny trend jest wynikiem znacznie zwiększonej pracochłonności wykonywania zleceń, zwiększonego ryzyka prowadzenia badań oraz zwiększonego nadzoru i penalizacji.   Okazuje się, że to podmioty ustawowo zobligowane do badania ustawowego wywierają największą presję na cenę audytu.   W odpowiedzi na to audytorzy rozszerzają ofertę usług dodatkowych. Firmy starają się dywersyfikować działalność, odchodzą od usług stricte audytorskich na rzecz świadczenia różnego rodzaju usług doradczych
18 kwietnia 2016

To jest rok pod znakiem dużych zmian w przepisach

W ostatnich miesiącach w życie weszło sporo nowych regulacji. Planowane są kolejne. Większość z nich branża ocenia pozytywnie. Niektóre zmiany budzą jednak kontrowersje. Dla części jednostek rewolucję może stanowić przejście na międzynarodowe standardy badania. Te będą obowiązywać badania jednostek zainteresowania publicznego już za 2016 rok.   Eksperci oceniają, że zwiększy się bezpieczeństwo obrotu na rynku kapitałowym m.in. poprzez wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów, a także odpowiedzialności firm audytorskich, członków rad nadzorczych oraz zarządów za ewentualne nieprawidłowości w sprawozdawczości.   Ale od 3 lipca 2016 r. w wyniku wejścia w życie nowych regulacji unijnych (rozporządzenie MAR i przepisy wdrażające dyrektywę MAD) całkowicie zmieni się też system raportowania przez spółki giełdowe. Kontrowersyjną kwestią jest uregulowanie możliwości łączenia badania z innymi usługami audytora oraz rotacji firmy audytorskiej
18 kwietnia 2016

KPMG nie zamierza oddać pałeczki lidera

W tegorocznym rankingu firm audytorskich pierwsze miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajęła firma KPMG. Na podium uplasowały się jeszcze ex aequo EY Polska oraz PwC, a za nimi Deloitte Audyt. Na kolejnych miejscach znalazło się BDO oraz PKF Consult. Zwycięzca był bezkonkurencyjny pod względem liczby biegłych rewidentów z polskimi licencjami oraz zatrudnionych w audycie. W rankingu nagrodzono także firmy prospołeczne
18 kwietnia 2016

Deloitte najlepszym audytorem na warszawskiej giełdzie

Deloitte zostało zwycięzcą tegorocznej edycji rankingu najlepszych audytorów badających spółki giełdowe. Kolejne miejsca na zajęły KPMG, EY , PwC i PKF Consult. Z szacunków gazety wynika, że na firmy z tzw. wielkiej czwórki przypada aż 93 proc. rynku mierzonego aktywami badanych firm. Natomiast jest też całkiem spora grupa audytorów, którzy mogą pochwalić się dużym portfelem obsługiwanych małych i średnich emitentów. To m.in
18 kwietnia 2016

Giełdowe spółki oszczędzają

Z wyliczeń gazety wynika, że rynek usług audytorskich w 2015 r. wzrósł o około 6 proc. Łączne przychody firm osiągnęły 2,7 mld zł. Nieco ponad 84 proc. rynku jest w rękach tzw. wielkiej czwórki
18 kwietnia 2016

Audyt giełdowych firm wymaga szczególnych kompetencji

Sprawozdania spółek notowanych na rynku publicznym są niezwykle cennym źródłem informacji dla kontrahentów, instytucji finansowych oraz inwestorów. Nie ma tu miejsca na błędy. Dlatego, jak twierdzą eksperci, badanie spółek giełdowych jest większym wyzwaniem dla audytora i niesie ze sobą większe ryzyko, szczególnie z uwagi na wymogi regulacyjne oraz mnogość i kompleksowość zagadnień w grupach kapitałowych spółek notowanych na GPW
30 marca 2016

Biegły rewident zbada społeczną odpowiedzialność biznesu

Ewa Sowińska, biegły rewident, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, mówi o raportowaniu danych niefinansowych i roli biegłych rewidentów w ich weryfikowaniu. Temat jest ważny, bo w 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych. Nowe przepisy zakładają, że obowiązek obejmie spółki giełdowe, których wielkość zatrudnienia przekracza 500 osób, a suma bilansowa jest powyżej 20 mln euro lub osiągane przychody netto przekraczają 40 mln euro. Szacuje się że obowiązkiem tym Polsce objętych będzie około 250–300 firm.   - W raportach trzeba będzie zaprezentować między innymi dane związane z kapitałem ludzkim czy oddziaływaniem firmy na środowisko - wyjaśnia Ewa Sowińska. To istotne, bo dostępność tego typu informacji jest coraz ważniejsza dla akcjonariuszy. W coraz większym stopniu na wycenę spółek wpływ mają aktywa niematerialne. Obecnie o wartości rynkowej firmy w 80 procentach decydują aktywa niematerialne, a informacje o nich dostarczają głównie dane niefinansowe. - Jesteśmy gotowi nie tylko do badania czy weryfikowania tych danych
23 marca 2016

Biegły rewident zajmuje się nie tylko audytem

Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, jak poza badaniem sprawozdania finansowego biegły rewident może wesprzeć firmę. Ekspert wyjaśnia, że dobrą praktyką pracy audytora z badaną firmą jest jak najszersza wymiana informacji na temat różnych pól działalności firmy. To sprzyja wykorzystaniu wiedzy biegłego rewidenta, jakiej nabywa obsługując także inne firmy. - Gdy firma myśli o poprawie swojego działania, powinna wykorzystać czas biegłego rewidenta spędzony podczas badania oraz jego sugestie. To jest bardziej opłacalne, niż angażowanie w celach optymalizacji zupełnie nowego doradcy, który i tak musiałby przeprowadzić w firmie swój mniejszy lub większy audyt. To oszczędza nie tylko pieniądze ale przede wszystkim czas osób po stronie badanej firmy - dodaje Ewa Sowińska.   I wyjaśnia, że biegły współpracuje na przykład przy przejściu z raportowania wg polskich zasad rachunkowości na standardy międzynarodowe. Asystuje przy wycenach i wdraża zasady kontroli wewnętrznej - szczególnie te które zabezpieczają przed nadużyciami w firmie. Sprawdza też, czy w firmie są przestrzegane ustalone zasady, które ustrzegą jej organy i pracowników przed odpowiedzialnością, a także ochronią samą firmę przed odpowiedzialnością wobec klientów. Są to tzw. usługi compliance. Inna ważna usługa, którą świadczy biegły rewident to due dilligence. Chodzi m.in. o sprawdzenie adekwatności ceny sprzedaży, zidentyfikowanie ryzyk związanych ze sprzedażą a także zasobów nieodzwierciedlonych w jej sprawozdaniach finansowych. - Naszą wartością jest świeże spojrzenie na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa
21 marca 2016

Będzie zamieszanie z cenami audytów

Ministerstwo Finansów do 17 czerwca 2016 r. ma czas na wdrożenie zmiany do polskiej ustawy wynikające m.in. ze znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W tym samym czasie wejdzie w życie unijne rozporządzanie nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.   Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, że w związku z reformą zmianie ulegnie sam proces badania sprawozdania finansowego. Zmieni się też proces wyboru audytora – jednostki zainteresowania publicznego, nie będą mogły już kierować się jedynie ceną. Niezależnie, począwszy od sprawozdań finansowych za 2016 rok audyty dla JZP będą odbywały się też zgodnie z międzynarodowymi standardami badania. Więcej czasu biegły będzie musiał poświęcić na planowanie badania i dokumentację – to oznacza, że dużą część pracy, którą dotychczas wykonywał w siedzibie klienta teraz będzie mógł zrobić w swoim biurze. – To korzyść dla klienta – przekonuje Kaczorek. Bo biegły przyjdzie do klienta po to, żeby rozmawiać o kwestiach najistotniejszych, żeby przedstawić wnioski i rekomendacje. Ale Krzysztof Burnos, prezes KRBR, zwraca uwagę, że rewidenci będą mieli też dodatkową pracę. Będą musieli przykładowo wykonywać więcej procedur, bo zakres badania jest szerszy.   Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów kosztochłonność audytów wzrośnie przez to o 20 proc. Rozmówca podkreśla, że szacunek ten nie uwzględnia jednak tego, że wzrosnąć mają też opłaty z tytułu nadzoru
16 marca 2016

Audytor powinien drążyć finansową historię

Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów mówi o praktyce współpracy biegłego rewidenta z badana firmą czy organizacją.   Przypomina, że podstawowymi kryteriami pracy audytora są obiektywizm, uczciwość i niezależność. - Tymi kryteriami kierujemy się, gdy nabieramy wątpliwości, czy nasza współpraca z klientem nie zacieśnia się nadmiernie - wyjaśnia. Rynek oczekuje od biegłych rewidentów wartości dodanej w postaci nie tylko rzetelnego badania sprawozdania finansowego, ale też pewnej dozy doradztwa w zobrazowaniu stanu firmy. Audytor dzieli się bowiem doświadczeniami z dobrych praktyk zaobserwowanych u innych klientów. To wszystko nie może jednak oznaczać, że raporty z badania są pisane tak, jak by to sobie wymarzył klient.   - My nie lukrujemy rzeczywistości - dodaje ekspert. Jeśli biegły widzi, że zarząd firmy naciska na swoją wersję rzeczywistości i nie ma szans na uzgodnienie z nim obiektywnego stanowiska, to powinien bardzo wyważyć treść swojej opinii. By zachować niezależność powinien rzetelnie ocenić sprawozdanie finansowe, ale też przynajmniej ogólnie wskazać miejsca, w których są nieprawidłowości.   Jednak, jak wskazuje Barbara Misterska-Dragan, kluczem do porozumienia jest jak najlepsza komunikacja na linii audytor-badany. W praktyce chodzi o jak najlepsze zorganizowanie komunikacji z zarządem, radą nadzorczą czy komitetem audytu. Najlepszym momentem, kiedy biegły może coś doradzić, jest omówienie wyników badania wstępnego, dyskusja nad wstępnym raportem finansowym firmy. - Audytor powinien być świadomy, że firmy podejmują czasem decyzje, które są nieprawidłowo udokumentowane, nieuzasadnione. A badana firma powinna liczyć się z jego krytycznym zdaniem. My przecież chcemy badanej firmie mądrze pomóc a nie jej szkodzić
9 marca 2016

Dobra komunikacja usprawnia audyt

W kolejnej rozmowie przygotowanej we współpracy z KIBR Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przekonuje, jak istotne jest dobre zaplanowanie prac i zaangażowanie klienta, aby badanie sprawozdania finansowego przebiegało sprawnie i bez problemów.   Ekspert wyjaśnia, że audytor przed rozpoczęciem prac proponuje plan przygotowany na podstawie swojej wiedzy, doświadczeń, znajomości rynku i branży, rozmów z zarządem czy analizy poprzednich sprawozdań. Następnie wykonuje badanie wstępne, jeszcze przed zamknięciem roku obrotowego, a potem badanie końcowe. Po tym etapie badania proponuje on korekty do pozycji sprawozdania finansowego, o ile takie są konieczne. Od tego, czy firma je zaakceptuje, zależeć będzie treść ostatecznej opinii audytora. Ekspert wyjaśnia jednak, że audytor nie wydaje ostatecznej opinii w stosunku do pierwszego sprawozdania - ocenia ostateczny raport powstały po tym, gdy już zaproponował korekty. Jeśli firma nie uwzględni tych propozycji, biegły rewident może wydać opinię z zastrzeżeniami.   Monika Kaczorek zaznacza, że żeby efektywnie skorzystać z tej dodatkowej roli doradczej audytora ważna jest dobra komunikacja między biegłym a zarządem. Współpraca z zarządem i radą nadzorczą jest najważniejszym elementem sukcesu przeprowadzonego badania.   A warto współpracować, bo biegły zbiera obserwacje dotyczące najlepszych praktyk z całego rynku. Audytor może zaproponować firmie np. podniesienie efektywności w niektórych obszarach działania. Posiada on wiedzę, jak pewne kwestie mogą być rozwiązane, np. jakie uproszczenia można zastosować przy wycenie instrumentów finansowych, jak zoptymalizować proces tworzenia rezerw i odpisów.   - Ważne jest też, aby badana jednostka wykazywała otwartość. Nie powinna zamiatać swoich problemów pod dywan, ale uprzedzić audytora o kłopotach w biznesie, jeśli takie występują - mówi Monika Kaczorek
9 marca 2016

Biegły rewident to partner biznesowy

Dziennikarka zapowiada kolejną część cyklu tworzonego we współpracy z KIBR. Przekonuje, że nie opłaca się traktować audytora jak zło konieczne, bo odpowiednie podejście do procesu badania pozwoli nie tylko wypełnić ustawowy obowiązek, ale także poprawić pewne procesy w
9 marca 2016

Nadzór: pamiętać o wymogach kapitału

KNF przypomina biegłym rewidentom o nowych przepisach, którymi objęte są towarzystwa ubezpieczeniowe. Ustawa ubezpieczeniowa nałożyła na te jednostki implementację systemu Solvency II - chodzi o zmienione wymogi kapitałowe dla towarzystw ubezpieczeniowych
9 marca 2016

Czekają nas kolejne zmiany w prawie bilansowym

Piotr Nowak, nowy wiceminister finansów odpowiedzialny m.in. za rachunkowość, mówi o planowanych zmianach w sprawozdawczości w związku z obowiązkiem dostosowania ustawy o rachunkowości do zmian w przepisach unijnych. Minister poinformował, że w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace związane ze zmianą katalogu jednostek mogących stosować MSR lub podlegających obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta
2 marca 2016

Co w umowie o audyt

Hanna Sztuczyńska, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia na jakie elementy umowy podpisywanej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę.   Ekspert KIBR wyjaśnia, że umowa z audytorem powinna mieć formę pisemną, a wynagrodzenie za usługę nie może być uzależnione od wyników badania ani kształtowane przez inne usługi na rzecz jednostki badanej. Zapisy umowy nie powinny być ponadto sprzeczne ze standardami rewizji finansowej oraz przepisami prawa. W umowie powinie być ujęty zapis, że biegły nie będzie ograniczony w zakresie badania. Warto też przewidzieć konsekwencje sytuacji dotyczących opóźnień i konieczności wykonania dodatkowych prac.   Jeśli chodzi o specyfikę zawierania umów na badanie grupy kapitałowej, to zdaniem Hanny Sztuczyńskiej zagadnienie skomplikowane - Regułą jest, że audytor badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada za całość, czyli także pracę innych audytorów badających spółki wchodzące w skład grupy. - Ale najlepiej byłoby, gdyby odpowiednie zapisy znalazły się w umowie o badanie - wyjaśnia ekspert.   Wyjaśnia także, że bardzo ważna jest komunikacja między audytorem a badaną jednostką. - Nie wszystko da się zapisać w umowie, ale z pewnością dobrej komunikacji sprzyja dobre zaplanowanie prac, które w postaci harmonogramu może być w umowie ujęte - tłumaczy. Dobrą praktyką jest np. podzielenie badania na dwa etapy: wstępny i zasadniczy. Po zakończeniu pierwszego etapu warto zaplanować spotkanie audytora z zarządem i radą nadzorczą, aby omówić wstępne ustalenia audytu. Ekspert zwraca uwagę, że inną sprawą jest komunikowanie się audytora z komitetem audytu, które to wymagane jest ustawowo. Ale zdarzają się także problemy w komunikacji, np. kiedy jednostki chcą ograniczyć dostęp zespołu audytorskiego do pewnych informacji, które powinny być mu udostępnione.   Hanna Sztuczyńska wyjaśnia także temat rozwiązania umowy o badanie. - Może ono nastąpić tylko w uzasadnionych okolicznościach, np
1 marca 2016

Audyt finansowy: na nowych przepisach skorzystają przedsiębiorcy i biegli rewidenci

W najbliższym czasie jednostki zainteresowania publicznego będą musiały same określić kryteria wyboru audytora – decydować już nie będzie mogła sama cena badania. Biegli mogą spędzać mniej czasu w biurach swoich klientów, ale wesprą ich dodatkowymi informacjami. To efekty zmian na rynku usług audytorskich. Skorzystają przedsiębiorcy i audytorzy. Ale najpierw muszą przygotować się na nowe przepisy.   Nowe rozwiązania mają służyć zwiększeniu jakości badania – bo prawidłowo przeprowadzony proces wyboru biegłego rewidenta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości badania i niezależności audytora – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
25 lutego 2016

Przetargi o audyt z błędnymi zapisami

Spółki z udziałem skarbu państwa i szpitale w przetargach i konkursach na badanie sprawozdań finansowych często oczekują od biegłych rewidentów konkretnych wyników badania, określają też jakich metod mają użyć przy wykonaniu usługi oraz oczekują dodatkowych usług w ramach badania.   Tymczasem umowa powinna zawierać jedynie informacje, że badanie sprawozdania finansowego musi być przeprowadzane zgodnie z przepisami i standardami zawodowymi. Może też ustalać wynagrodzenie, terminy realizacji, odpowiedzialność za rozwiązanie umowy. Często jednak jest inaczej i zapisy wykraczają poza ten zakres.   Dlatego wielu audytorów w ogóle rezygnuje ze składania swoich ofert. Zdarza się, że umowy określają rezultat wykonania usługi, wymagają by zakończyła się ona wydaniem opinii z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń. A takie zapisy ograniczają niezależność biegłego rewidenta. Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, twierdzi, że nie uwzględniają przepisów, które umożliwiają biegłemu rewidentowi np. odstąpienie od wydania opinii. - Jeżeli więc umowa zawiera ograniczenia, a mimo to, biegły rewident uzna, że nie może wydać opinii to powstaje konflikt prawny – wskazuje rozmówca.   Jednak według prof. Marka Wierzbowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, partnera w Kancelarii Prof. Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, bez względu na treść umowy rewident może wydać opinię z zastrzeżeniami, może też odmówić wydania opinii. - Nie wydaje mi się też, aby mógł z tego tytułu ponieść jakiekolwiek negatywne konsekwencje - podkreśla ekspert
24 lutego 2016

Sztuka komunikacji

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, w rozmowie z gazetą wyjaśnia, jakie powinny być kryteria wyboru audytora i jak się ustrzec błędów przy takim wyborze.   Z perspektywy rady nadzorczej czy właścicieli firmy usługa audytorska ma dwa wymiary: po pierwsze to ocena rzeczywistości finansowej firmy, a po drugie - to wartość doradcza. Krzysztof Burnos wyjaśnia, że z wyników pracy biegłego rewidenta można bowiem wyciągać wnioski o tym, jak funkcjonuje dana organizacja czy firma, obszary które należy poprawić czy wreszcie ryzyka podatkowe. - Im lepszy będzie wybór biegłego rewidenta, tym cenniejsza będzie ta ocena i ta wartość doradcza - dodaje ekspert.   Prezes KRBR wyjaśnia też, jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze audytora. Należy sprawdzić, czy firma audytorska figuruje w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Podstawowa sprawa to także sprawdzenie, czy nie występuje konflikt interesów. - Warto spotkać się z biegłym rewidentem, który ma wykonywać audyt lub kierować zespołem audytowym i zapytać go o wizję jego usługi, a przy okazji poznać jego osobowość. Może się bowiem okazać, że wzajemne oczekiwania nie będą zbieżne - wyjaśnia ekspert KIBR i dodaje, że warto sprawdzić także doświadczenie audytora - może wynikać ono z rekomendacji poprzednich klientów
24 lutego 2016

Decyzja zapadła, czas podpisać umowę

Redakcja informuje o dzisiejszym wydaniu „Eksperta Księgowego", w którym prezentuje pierwszy materiał z cyklu przygotowywanego we współpracy z ekspertami KIBR - Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wymienia w nim i omawia kryteria, którymi firma powinna się kierować przy wyborze audytora
22 lutego 2016

Audytor może zrezygnować ze współpracy, jeżeli klienci mają sprzeczne interesy

Od 11 lutego 2016 r. obowiązuje nowelizacja zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostosowuje zasady postępowania audytorów do zmian, jakie wcześniej zostały wprowadzone w kodeksie Międzynarodowej Federacji Księgowych.   - Kodeks opiera się na sześciu podstawowych zasadach: obiektywizmu, profesjonalizmu, niezależności, uczciwości, zachowania tajemnicy zawodowej, kompetencji zawodowych - wyjaśniła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR. I dodaje, że zasady cały czas powinny być dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. - Dlatego 11 lutego br. została zaktualizowana m.in. definicja konfliktu interesów. Nie obejmuje ona już tylko relacji audytor – bezpośredni klient, ale została również rozszerzona na innych klientów biegłego rewidenta - wyjaśniła Barbara Misterska-Dragan. Jeżeli interesy klientów audytora są sprzeczne miedzy sobą, zgodnie z obecnymi zasadami zachodzi konflikt interesów biegłego rewidenta
12 lutego 2016

Dziurawe raporty roczne spółek

Jakość sprawozdań finansowych pozostawia wiele do życzenia, ale na przestrzeni lat widać poprawę. Wśród opublikowanych w 2015 roku sprawozdań problematycznych było zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego 7 proc. wszystkich raportów. Rok wcześniej ten odsetek był o 2 pkt procentowe wyższy. Uwagi biegłych rewidentów dotyczą m.in. kwestii konsolidacji i kontynuacji działalności
12 lutego 2016

Zmiany w zasadach etyki biegłych rewidentów

Gazeta informuje o zmianach w zasadach etyki biegłych rewidentów, które weszły w życie 11 lutego 2016 r. Uchwała KRBR wprowadza i dostosowuje polskie przepisy do aktualnego brzmienia kodeksu etyki IFAC. Będą bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów
10 lutego 2016

Księgowi radzą, jak tworzyć prawo

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) wydała 10 rekomendacji dla twórców prawa finansowego na całym świecie. Zdaniem IFAC tylko spójne, wysokiej jakości, globalne regulacje mogą doprowadzić do pobudzenia światowego wzrostu gospodarczego. Prawo powinno być też tworzone po konsultacjach z zainteresowanymi przedsiębiorcami czy organizacjami.   Gazeta zwraca uwagę, że rekomendacje nie znajdują odzwierciedlenia chociażby w przypadku prac nad znowelizowaną ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie.   Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów komentuje, że niektóre z rekomendacji IFAC wydają się szczególnie istotne w kontekście prac nad zmianami w ustawie regulującej zawód audytorów. Istnieje na przykład sugestia IFAC, by analizować koszty wprowadzanych regulacji dla ich adresatów. - Obecnie przepisy dotyczące kontroli firm audytorskich wymagają, bez względu na ich rozmiar, wykonywanie kosztownych kontroli przez dwuosobowe zespoły. Z kolei w założeniach do zmian ustawowych planuje się, że firmy audytorskie będą obciążane dodatkową opłatą finansującą kontrole wykonywane przez Komisję Nadzoru Audytowego - wyjaśnia Krzysztof Burnos.   IFAC sugeruje też, by prawo było tworzone przez urzędników we współpracy z przedstawicielami biznesu
1 lutego 2016

Nadzór będzie mógł ukarać firmę za wybór nieodpowiedniego audytora

- Z naszych doświadczeń wynika, że większość badanych firm wybiera audytora w niewłaściwy sposób - mówi w rozmowie z gazetą Krzysztof Burnos, prezes KRBR, i wyjaśnia, że audytor powinien być wybrany odpowiednio do jednostki, sektora w jakim działa, do jej złożoności, czy do oczekiwań inwestorów. Jedynym kryterium nie może być cena.   Ekspert przypomina, że zgodnie z planowaną reformą rynku audytorskiego firma będzie musiała opracować procedurę wyboru biegłego rewidenta, w której opisze wszystkie elementy wyboru. - Bo kontrolujący jednostkę musi z procedury zrozumieć, czy zapewnia ona podstawę do podjęcia dobrej decyzji - tłumaczy Krzysztof Burnos. Brak wspomnianej procedury będzie wiązał się z karą administracyjną.   Prezes KRBR dodaje, że celem KIBR jest m.in. promowanie najlepszych praktyk wyboru biegłego rewidenta. Stąd decyzja o udostępnieniu polskiej wersji dokumentu Federacji Europejskich Księgowych pt. "Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk".     "Wybór biegłego rewidenta
19 stycznia 2016

Rewizja sprawozdań finansowych oraz inne czynności biegłego rewidenta

Artykuł o usługach świadczonych przez biegłych rewidentów. Autorka zwraca uwagę, że wiarygodność sprawozdań finansowych wzrasta, jeśli podlega ono badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. To właśnie fakt niezależności wpływa na jakość, rzetelność i wiarygodność sprawozdania
4 stycznia 2016

Komunikacja audytora będzie lepsza

Decyzja Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych o zmianie zakresu i kształtu opinii i raportu biegłego rewidenta powinna pozytywnie wpłynąć na komunikację między audytorem a odbiorcami sprawozdań finansowych.   Zmieniony zostały MSRF 700 "Formułowanie opinii i sprawozdania na temat sprawozdań finansowych" oraz stworzono nowy MSRF 701 "Komunikowanie kluczowych zagadnień badania w opinii i sprawozdaniu na temat sprawozdań finansowych".   Jedną z największych nowości jest obowiązek zawarcia w poszerzonym raporcie biegłego rewidenta sekcji dotyczącej kluczowych zagadnień badania - a więc kwestii, które zgodnie z profesjonalnym osądem biegłego rewidenta były najbardziej istotne z punktu widzenia badania sprawozdania
4 stycznia 2016

Składanie przez biegłych rewidentów oświadczeń o samokształceniu

Gazeta szczegółowo informuje o nowych zasadach zaliczenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów. Po więcej informacji odsyła na stronę kibr.org.pl/pl/szkolenia
23 listopada 2015

SK Bank z Wołomina jest bankrutem

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i złożyła wniosek o jego upadłość. 21 listopada 2015 r. KNF wydał komunikat, w którym stwierdził, że poprzedni zarząd banku ukrył występujące ryzyko i nie przedstawił środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała zdaniem KNF rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 i 2014 rok nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych.   Komentarz KIBR w sprawie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został opublikowany 22 listopada w "Wiadomościach" TVP 1
18 listopada 2015

MF łagodzi reformę rynku audytorskiego

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt założeń do zmian w ustawie. Resort m.in. zrezygnował z wprowadzenia białej listy usług dozwolonych, w jej miejsce ma się pojawić czarna lista czynności zakazanych dla badań JZP. Dla badań nie-JZP wartość usług dozwolonych z zakresu wyceny i doradztwa podatkowego nie będzie mogła przekraczać 70 proc. wynagrodzenia za badanie. Prezes KRBR Krzysztof Burnos negatywnie ocenił ograniczenie dla firm badających nie-JZP, jego zdaniem małe firmy oczekują od audytora kompleksowej usługi, a nie tylko badania.   Ministerstwo zmniejszyło też proponowaną maksymalną wysokość kary dla osób fizycznych z 4 do 1 mln złotych. Ale to wciąż za wysoka kara zdaniem prezesa KRBR. - Tak wysokie kary nie są nakładane na członków innych samorządów - wyjaśnił.   W projekcie pozostała propozycja skrócenia okresu rotacji kluczowego biegłego rewidenta z obecnych 5 na 4 lata. Ale ustalono inne zasady dla badań nie-JZP - tam kluczowy biegły rewident będzie musiał zmienić się po 7 latach. W projekcie pozostał natomiast obowiązek rotacji firmy audytorskiej co osiem lat. Nie zmieniono też propozycji wysokości opłat z tytułu nadzoru - te mają wynosić nawet 7 proc. przychodów uzyskanych z rewizji finansowej JZP. To zdaniem Krzysztofa Burnosa zbyt wysoka kwota.   Prezes KRBR dobrze ocenił natomiast wycofanie się resortu z propozycji zmian dotyczących postępowania dyscyplinarnego. W nowym projekcie nie ma zapisu o likwidacji krajowego rzecznika dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz zapisu o zmianie procedury rozpatrywania spraw. Poprzedni projekt zakładał rozpatrywanie spraw na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego
5 listopada 2015

Limity dla biznesu audytowego mogą naruszać konstytucję

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów wydała opinię na temat ministerialnego projektu zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Eksperci podzielili obawy zgłaszane w toku konsultacji społecznych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.   Rada Legislacyjna skrytykowała m.in. pomysł ogłoszenia "białej listy", wyjaśniając, że "metodologia taka niesie ze sobą ryzyko pominięcia jakichś typów usług i zawężenie w ten sposób swobody umów w stopniu dalej idącym, niżby to wynikało z wymogów rozporządzenia, a przez to zmniejszenie konkurencyjności polskiego rynku". - Rada stanęła po stronie racjonalnego myślenia o rynku. Mam nadzieję, że w finalnej wersji ustawy znajdzie się "czarna lista", tak jak w unijnym rozporządzeniu - skomentował prezes KRBR Krzysztof Burnos.   Rada zwróciła też uwagę na proponowane przez Ministerstwo zastąpienie odpowiedzialności dyscyplinarnej postępowaniem administracyjnym w sprawie odpowiedzialności zawodowej
5 listopada 2015

Większe wyzwania przed radami nadzorczymi

Nowe regulacje europejskie będą wymagały od organów spółki odpowiedniego przygotowania. Zmianie ulegnie m.in. forma raportowania biegłego rewidenta - audytor będzie teraz musiał przygotować sprawozdanie zawierające większą ocenę kondycji finansowej spółki, opis rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego i podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka
5 listopada 2015

Odczarować raport roczny

Ostateczne brzmienie raportu rocznego zależy często od wcześniejszego określenia adresata dokumentu. Raport tworzony z myślą o nadzorcy będzie skupiał się na spełnieniu wymogów regulacyjnych, natomiast dla biegłego rewidenta najważniejsze będą sprawozdania finansowe. Jeśli głównym odbiorcą ma być inwestor, autorzy raportu będą skupiali się na łatwości przekazu, informacjach wpływających na rozwój spółki, danych niefinansowych.   Zdaniem Mirosława Kachniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, najlepszym sposobem, aby zadowolić wszystkich odbiorców raportu jest opracowanie go online
20 października 2015

Nowe wyzwania dla rad nadzorczych i ich komitetów audytu

Już za rok spółki giełdowe czekają zmiany w związku z wejściem w życie postanowień unijnej reformy rynku audytorskiego. Unijna dyrektywa zmieni m.in. formę raportowania biegłego rewidenta. Raport będzie obejmował między innymi opis najbardziej znaczących rodzajów ryzyk istotnego zniekształcenia sprawozdania oraz podsumowanie reakcji audytora na te ryzyka. Dzięki temu użytkownicy sprawozdań będą mieli dostęp do szerszej wiedzy na temat kondycji finansowej spółki oraz czynników ryzyka związanych z prowadzoną działalnością. Zacieśnieniu ulegnie też współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu w firmie. Dyrektywa wprowadza wymóg sporządzenia przez audytora dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu. Powinien on opisywać metodologię badania i opisywać wszelkie napotkane nieprawidłowości w zakresie kontroli i nadzoru
19 października 2015

Audyt: dobre przygotowanie to połowa sukcesu

W wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 roku rozszerzeniu uległ zakres prac audytora oraz katalog podmiotów poddanych obowiązkowemu badaniu o krajowe instytucje płatnicze i podmioty pieniądza elektronicznego. Biegły rewident będzie musiał natomiast dodatkowo sprawdzić czy sprawozdanie z działalności zarządu, które nie jest częścią sprawozdania finansowego, nie zostało istotnie zniekształcone. Dotychczas musiał on tylko potwierdzić kompletność zaprezentowanych informacji oraz ich zgodność ze sprawozdaniem finansowym
13 października 2015

RPO w obronie praw kandydatów na audytorów

Zdaniem Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, kandydaci na biegłych rewidentów powinni mieć możliwość skopiowania swojej pracy i mieć dostęp do poprawnych odpowiedzi w przypadku niezaliczania egzaminu. RPO uważa, że takie ograniczenia nie wynikają z ustawy o biegłych rewidentach, a zadania testowe i pytania użyte w trakcie egzaminu mają charakter informacji publicznej
2 października 2015

Zbliża się afera księgowa?

Przemysław Schmidt, bankier inwestycyjny i członek rady nadzorczej, ostrzega przed brakiem działań regulatora w kwestii spadających cen audytu i związanego z tym zagrożenia dla jakości rewizji finansowej. Jego zdaniem rynek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że niska cena badania to tylko pozorna oszczędność. W przypadku dalszych spadków cen należy się zastanowić, czy dostawca usługi będzie w stanie utrzymać odpowiednią jej jakość. - A to właśnie ona powinna mieć kluczowe znaczenie przy audycie - wyjaśnia. Często okazuje się jednak, że to cena jest decydującym kryterium przy wyborze biegłego rewidenta. - Usługi audytorskie to fundament zaufania. Poważna afera księgowa może nam grozić, jeśli rosnąca presja na cenę będzie się utrzymywała - dodaje ekspert. Jego zdaniem wysokiej jakości usługi muszą kosztować. A pewność danych jest dziś dla światowych inwestorów jedną z kluczowych kwestii.   Autor krytycznie odnosi się też do ministerialnego projektu założeń w związku z implementacją unijnej reformy rynku audytu
21 września 2015

Podrzutek w radzie nadzorczej

Założenia projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach przewidują m.in. przeniesienie regulacji dotyczących komitetu audytu z ustawy o biegłych rewidentach do kodeksu spółek handlowych. Zmiana zakłada także dopuszczenie możliwości, że to walne zgromadzenie spółki będzie zobowiązane powoływać do komitetu audytu osobę spoza składu rady nadzorczej reprezentującą kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej. Zdaniem Andrzeja S
10 września 2015

Propozycje reformy audytu są zgodne z unijnym duchem

W artykule wiceminister Dorota Podedworna-Tarnowska polemizuje z opublikowanym 3 września komentarzem Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, dot. projektu zmian do ustawy.   W publikacji przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego odnosi się do słów Prezesa i odpiera argumenty KIBR. Zdaniem wiceminister przepisy dotyczące niezależności biegłych rewidentów powinny być stosowane w odniesieniu do wszystkich badań ustawowych, bez względu na wielkość i rodzaj badanej jednostki czy firmy audytorskiej. Zapewnia też, że nowe rozwiązania nie zamykają drogi do rozwoju kompetencji i wiedzy biegłym rewidentom ani firmom audytorskim, bo te będą mogły świadczyć usługi dodatkowe na rzecz niebadanych podmiotów.   - Wciąż jesteśmy w trakcie zbierania i analizowania uwag do założeń przedstawionych przez MF (...). Niewykluczone jest, że w trakcie dalszych prac nad założeniami i nowymi przepisami wypracowane zostaną nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom różnych zainteresowanych stron - dodała na zakończenie D
9 września 2015

Audytorzy małych firm nie powinni mieć ograniczeń

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach w związku z implementacją unijnej reformy rynku audytu. O ile jednak przepisy unijne skupiają się na zaostrzeniu wymogów dotyczących badań jednostek zainteresowania publicznego, polski ustawodawca planuje rozszerzyć je także na małe i średnie firmy.   Takie rozwiązanie krytycznie oceniła Europejska Federacja Księgowych. FEE zaznacza, że poza Polską żadne inne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie planuje rozszerzenia zakazu świadczenia usług dodatkowych czy obowiązku rotacji firmy audytorskiej na jednostki niebadające JZP. Zdaniem federacji wiązałoby się to z nałożeniem nieuzasadnionych obciążeń na małe i średnie przedsiębiorstwa.   W opinii Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, wobec tak dużych zastrzeżeń Ministerstwo powinno zorganizować konferencję uzgodnieniową
9 września 2015

Sprawozdania nadal muszą rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację jednostki

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zasadę istotności jako nadrzędną zasadę przy stosowaniu przepisów ustawy. Istotne informacje to takie, których pominięcie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie. Zasada istotności wiąże się też z doprecyzowaniem zasad dotyczących ewentualnych dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym
3 września 2015

Założenia do ustawy o biegłych rewidentach są niezgodne z duchem europejskiej reformy i szkodliwe dla rynku

Dziennik opublikował komentarz Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,na temat projektu zmian do ustawy o biegłych rewidentach. Jego zdaniem zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w znaczący sposób wykraczają poza kierunki wynikające z unijnej reformy rynku audytu. Mogą również zagrozić funkcjonowaniu tysięcy małych i średnich firm w Polsce.   Ekspert zgadza się, że trzeba poprawić efektywność nadzoru nad rynkiem usług audytorskich i doskonalić sprawozdawczość. Założenia do ustawy, które trafiły z Ministerstwa Finansów do konsultacji społecznych budzą jednak obawy środowiska. Najbardziej niepokoją propozycje dotyczące tzw. białej listy usług dozwolonych, okresu rotacji firmy audytorskiej (ma on wynosić 8 lat) oraz zrównania wymogów badania dla wszystkich podmiotów, także nieJZP. - Dostrzegamy zagrożenie dla zdecydowanej większości branży usług audytorskich, na rzecz której w Polsce pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość z nich zatrudnionych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach audytorskich lub z nimi współpracuje. Niestety to ta grupa najbardziej boleśnie odczułaby skutki wejścia w życie rozwiązań - wyjaśnia Krzysztof Burnos. Proponowane założenia do ustawy nakładają bowiem takie same wymogi badania dla wszystkich podmiotów, jak w przypadku audytów JZP
27 sierpnia 2015

Gminni księgowi i grecki scenariusz

Gazeta opublikowała artykuł na temat standardów sprawozdawczości sektora publicznego. Od kilku lat Bank Światowy sugeruje by w Polsce wprowadzić Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Publicznej (IPSAS). Podobnego zdania jest Krzysztof Burnos. Zdaniem prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów państwo i jego instytucje są pod względem księgowym swoistą grupą kapitałową - aby wiedzieć, jaka jest jej kondycja trzeba dla wszystkich jej członków stosować te same standardy rachunkowości publicznej.   Ekspert uważa, że to źle, że dziś takich standardów w sektorze publicznym nie ma. Wprowadzenie w Polsce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Publicznej pozwoliłoby na uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej państwa. - To pozwoli nam uniknąć w przyszłości takich kłopotów, które przeżywa dziś chociażby Grecja
25 sierpnia 2015

Audytorzy będą walczyć o łagodniejszą reformę

Resort finansów zaproponował bardziej restrykcyjne zmiany na rynku audytorskim, niż wymagają unijna dyrektywa i rozporządzenie. Podczas gdy unijny ustawodawca skupił się na doregulowaniu rynku badań jednostek zainteresowania publicznego, krajowy regulator proponuje, aby reformę rozszerzyć również na inne podmioty podlegające obowiązkowemu badaniu.   Takim założeniom Ministerstwa Finansów sprzeciwia się większość środowiska biegłych rewidentów. Eksperci zauważają, że odbiegają one od podejścia większości państw członkowskich. - Funkcjonowanie JZP oraz innych podmiotów to dwa różne światy. Nie można więc wszystkich firm traktować tak samo - wyjaśnia Tomasz Konieczny, partner w dziale audytu PwC. Podobnego zdania jest Krzysztof Maksymik z BDO, który uważa, że - skracanie okresów rotacji, a także rozciągnięcie obowiązku rotacji na wszystkie badania ustawowe nie jest najszczęśliwszym pomysłem i warto go przemyśleć na etapie tworzenia projektu ustawy.   Eksperci krytycznie odnoszą się też do propozycji zaostrzenia kar i wprowadzenia listy usług zakazanych, których firma audytorska nie mogłaby świadczyć na rzecz badanej jednostki. - W porównaniu do opcji unijnej, biała lista ogranicza możliwość świadczenia usług przez biegłych, a przedsiębiorcom ograniczy wybór firm audytorskich, które mogłyby się podjąć badania sprawozdań finansowych - tłumaczy Monika Bartoszewicz, partner i szef działu audytu ogólnego KPMG.   Zdaniem ekspertów nie ma uzasadnienia także obniżenie limitu wynagrodzeń za usługi odmienne od badania oraz wzrost opłaty z tytułu nadzoru.   Środowisko zastanawia się też, jak ostatecznie będzie wyglądał system nadzoru nad firmami audytorskimi. Pojawiają się opinię, że w dualnym systemie nadzoru ważne będzie, aby oba organy stosowały podobne kryteria oceny
17 sierpnia 2015

Audytorzy obawiają się ograniczeń

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w obszernym wywiadzie mówi o projekcie implementacji unijnej reformy rynku audytorskiego do polskiego prawa. Ekspert przyznaje, że problem, który stał za unijnymi zmianami tak naprawdę dotyczył komunikowania przez audytorów tego, co się dzieje w dużych jednostkach o charakterze systemowym. - Zgadzam się, że dotychczas raporty z badania dużych jednostek nie zawsze odzwierciedlały to wszystko, czego dowiedzieli się biegli rewidenci, badający ich sprawozdania. Dlatego nowa dyrektywa europejska, która ma być wdrożona w Polsce, skupia się na jakości badania jednostek zainteresowania publicznego - powiedział Krzysztof Burnos. Potwierdza, że dodanie warunku, aby firma audytorska musiała wykazać się nieposzlakowaną opinią to słuszny krok.   Jego zdaniem projekt idzie natomiast za daleko w przypadku pomysłu zakładającego obowiązkową rotację firmy audytorskiej co osiem lat, który jest bardziej restrykcyjny niż zakłada dokument europejski. - Te przepisy zdają się być echem patologii w USA. Tam zdarzało się, że ten sam audytor obsługiwał tego samego klienta całymi dziesięcioleciami - wyjaśnia prezes KRBR. Tymczasem w Europie mamy do czynienia z innymi realiami. Do tego rotacja to tylko jeden z elementów utrzymania niezależności audytorów. Już teraz funkcjonują bowiem odpowiednie zasady etyki zawodowej, które przeciwdziałają takim zjawiskom.   Inny pomysł Ministerstwa Finansów to uniemożliwienie wykonywania określonych usług doradczych na rzecz badanego klienta. Tu też Ministerstwo poszło dalej niż unijny ustawodawca, którego lista usług zakazanych dotyczy jedynie dużych jednostek. Ministerstwo chce rozciągnąć ten zakaz także na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Do tego ministerialny projekt zakłada stworzenie zamkniętego katalogu usług dozwolonych, który nie będzie negatywnym odwzorowaniem europejskiej "czarnej" listy. Zdaniem Krzysztofa Burnosa nie wydaje się to uzasadnione i może stanowić duże zagrożenie dla setek małych i średnich firm audytorskich, które zatrudniają kilkanaście tysięcy pracowników, a które dziś świadczą tego typu usługi. To może wiązać się też z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa, bo będzie musiało zatrudnić nowego eksperta, nie znającego firmy tak dobrze jak dotychczasowy audytor. - Być może zakaz takiej równoległej działalności ma sens dla dużych jednostek systemowych, np. banków. Jednak w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się to nieuzasadnione. Przecież wielkie skandale finansowe zostały wywołane przez gigantów rynku, a nie przez małe firmy
13 sierpnia 2015

Założenia reformy już są. Czas na reakcję rynku audytorskiego

Dr Dorota Podedworna-Tarnowska, wiceminister finansów i przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, przedstawia założenia zmian w ustawie o biegłych rewidentach, które mają wdrożyć postanowienia unijnej reformy rynku audytu.   Regulator chce zwiększyć niezależność biegłych rewidentów i zmniejszyć koncentrację rynku. Projektowane zmiany zakładają rotację kluczowego biegłego rewidenta co 4 lata, a firmy audytorskiej co 8 lat - to rozwiązanie bardziej restrykcyjne niż zakładane przez unijne rozporządzenie, które mówiło o okresie 10 lat. Ministerstwo proponuje też, aby firmy podpisywały co najmniej dwuletnie umowy na badanie sprawozdania finansowego, obecnie mogą one być roczne. Inne zmiany to m.in. obowiązek bezpłatnego udostępnienia dokumentacji z badania nowemu biegłemu przez dotychczasowego audytora. Resort proponuje też wprowadzenie białej listy usług, które firmy audytorskie będą mogły świadczyć na rzecz jednostki, dla której wykonują badanie sprawozdania finansowego. Z tym że wprowadzony zostanie limit wynagrodzeń za usługi dodatkowe w wysokości 70 proc. wynagrodzenia za badanie ustawowe.   Zdaniem wiceminister ma to zapobiegać konfliktom interesów i zwiększać niezależność audytorów
12 sierpnia 2015

Ministerstwo chce wprowadzić większe rygory dla audytorów

Ogłoszono projekt założeń zmiany ustawy o biegłych rewidentach, które mają implementować postanowienia unijnej reformy rynku audytorskiego.   Najpóźniej do połowy czerwca 2016 roku nadzór nad działalnością biegłych rewidentów ma być zaostrzony
12 sierpnia 2015

Biegły rewident to klucz do sukcesu. Jak dobrze wybrać?

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje terminu, w jakim należy wytypować biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, jednak podpisanie umowy na takie badanie powinno odbyć się w terminie, który umożliwi mu udział w inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych czynności związanych z audytem.   Dokonując wyboru biegłego rewidenta należy zwrócić też uwagę na jego niezależność i bezstronność
12 sierpnia 2015

Warto rozsądnie wykorzystać czas pobytu audytora w firmie

Firma zatrudniona do zbadania sprawozdania finansowego powinna funkcjonować jako doradca we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa, podatków, prawa oraz planowania strategicznego.
27 lipca 2015

Biegli rewidenci nie muszą już wybierać między pracą w biznesie a wykonywaniem zawodu

Józef Król, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego biegłych rewidentów o zmianach wynikających z tzw. ustawy deregulacyjnej. Od początku roku biegli rewidenci mogą wykonywać zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Audytorzy coraz chętniej korzystają z tego rozwiązania i deklarują właśnie taką formę wykonywania zawodu.   To rozwiązanie korzystne nie tylko dla biegłych rewidentów, którzy teraz nie muszą rezygnować z pracy w biznesie na rzecz wykonywania zawodu. Korzyść odczuje także rynek, który zyska interdyscyplinarnych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.   Niezależnie jednak od formy wykonywania zawodu biegły rewident zawsze obowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz przestrzegania tych samych przepisów, w tym kodeksu etyki zawodowej - szczególnie jeśli chodzi o zachowanie zasady niezależności, np
21 lipca 2015

Ceny nie pozostają bez wpływu na jakość pracy

Zdaniem Józefa Króla, prezesa KRBR, rok 2015 niesie znaczące zmiany dla całej branży audytorskiej. Wkrótce będą ważyć się losy ustawy o biegłych rewidentach, jeszcze w tym roku najprawdopodobniej przyjęte zostaną też międzynarodowe standardy badania. Przy ocenie unijnej reformy rynku audytorskiego, rozmówca ostrzega, że wprowadzenie zbyt restrykcyjnych wymogów dotyczących niezależności audytora może okazać się szkodą dla firm, które korzystają z usług audytorów, bo nie będą mogły korzystać z ich cennej wiedzy na temat spółki.   Józef Król, zwraca też uwagę na trwającą „wojnę cenową” na rynku usług audytorskich, która nie pozostaje bez wpływu na ich jakość. Dodaje, że kierowanie się jedynie kryterium ceny przy wyborze audytora może okazać się ryzykowne i kosztowne dla firm.   Ekspert zwraca też uwagę na niedocenianą przez części spółek rolę komitetów audytu
21 lipca 2015

Wybór biegłego rewidenta będzie miał coraz większe znaczenie

Unijna reforma rynku audytorskiego zwiększa nacisk na właściwy wybór biegłego rewidenta. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów już teraz promuje dobre praktyki, jakie w tym zakresie opracowała w 2013 roku Europejska Federacja Ekspertów Księgowych (FEE). Krzysztof Burnos, członek KRBR i międzynarodowej grupy roboczej FEE ds. corporate governance, która opracowała przewodnik, wyjaśnia, że wybór biegłego rewidenta powinien być przemyślany i poprzedzony zebraniem informacji o potencjalnych wykonawcach badania
21 lipca 2015

Audytorzy dostali nowe zadania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, którą Prezydent podpisał 11 marca br., nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii.   Ustawa deleguje na ministra gospodarki wydanie rozporządzenia, w którym zostanie określony sposób obliczenia współczynnika przy uwzględnieniu stosowanych przez przedsiębiorcę zasad rachunkowości oraz ponoszonych przez niego kosztów energii elektrycznej
21 lipca 2015

Już wkrótce nowe uproszczenia w ustawie o rachunkowości

W połowie maja br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Zakłada on pewne uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2013/34/UE. W projekcie zaplanowano rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania finansowe będą podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Nowy obowiązek obejmie krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.   Planuje się też zmiany w zakresie informacji, jaką audytor ujmuje w pisemnej opinii z badania
21 lipca 2015

Badanie sprawozdań będzie bardziej przemyślane i dopasowane do potrzeb

Już niedługo biegli rewidenci zaczną stosować międzynarodowe standardy badania. Zmieni się przede wszystkim etap planowania badania. Punktem odniesienia będą ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. I to na tych czynnikach biegły rewident powinien się skoncentrować w trakcie późniejszego audytu. MSB dają też możliwość optymalizacji procesu badania, bo biegły będzie mógł skupić się wyłącznie na tym, co jest najważniejsze dla osiągnięcia celu badania.   Zmiana, którą odczują klienci, to przede wszystkim szersza komunikacja między audytorem a organami nadzoru w firmie. To efekt unijnej reformy rynku audytu, która wymusiła na twórcach standardów uregulowanie także tej kwestii. Zdaniem Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, zmiana standardów nie powinna pociągnąć za sobą wzrostu cen badania sprawozdań finansowych - to inwestycja, którą biegli rewidenci muszą ponieść, bo będą musieli zainwestować w rozwój wiedzy i dostosowanie technologii badania, ale koszt ten będzie spoczywał głównie na audytorach.   Prezes KRBR zapewnia jednocześnie, że samorząd biegłych rewidentów zamierza w tej inwestycji wspierać. - Organizujemy szkolenia. Zamierzamy wydać wytyczne i interpretacje dotyczące stosowania standardów. Myślimy też nad wdrożeniem systemu alertów, który pozwoli cyklicznie informować biegłych rewidentów o zmianach w standardach - wylicza Krzysztof Burnos
10 lipca 2015

Biegli rewidenci prześwietlą opolskie komitety wyborcze

Dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego zdecydował o przeprowadzeniu szczegółowych kontroli sprawozdań komitetów wyborczych. Sprawozdania będą sprawdzane m.in. pod kątem zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl