Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:56, 21.07.2024 r.

Jak zostać biegłym rewidentem

Chcesz zostać ekspertem z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości i podatkach? Chcesz swobodnie poruszać się w regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa? Dołącz do ponad 3 tysięcy aktywnych biegłych rewidentów i razem z nami dbaj o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Chcesz rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta?


Krok 1 - wypełnij zgłoszenie
Krok 2 - ureguluj opłatę wstępną w wysokości 1000 zł na numer konta podany w zgłoszeniu,
Krok 3 -
wydrukuj, podpisz oraz wyślij zgłoszenie wraz z załącznikami (w tym potwierdzeniem przelewu) na adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa z dopiskiem „Komisja Egzaminacyjna”.

Wypełnij zgłoszenie

Jeśli Komisja Egzaminacyjna dopuści Cię do postępowania kwalifikacyjnego to otrzymasz:

  • numer ewidencyjny (o czym powiadomimy Cię pisemnie),
  • dostęp do logowania na stronie PIBR,
  • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz PIBR (w tym egzaminów).

Prestiżowy i ceniony zawód

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Obiektywizm, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki to fundamenty naszego zawodu. Jest to także najbardziej prestiżowy tytuł, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce. Tytuł biegłego rewidenta jest szczególnie ceniony wśród pracodawców, którzy rekrutują personel średniego i wyższego szczebla finansowego.

Biegły rewident to doradca

Biegły to nie tylko księgowy czy audytor, ale też doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Aby zostać biegłym rewidentem musisz:

  • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ukończyć studia wyższe i władać językiem polskim,
  • odbyć praktykę i aplikację,
  • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
  • złożyć ślubowanie.

Szczegóły o postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów znajdują się w zakładce „Kandydaci”.
Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po zawodzie "Jak i dlaczego warto zostać biegłym rewidentem?"

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Rota ślubowania biegłego rewidenta

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl