Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:25, 22.07.2024 r.

O Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów

Jesteśmy samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Naszą misją jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie naszego samorządu realizują misję poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez samorząd oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji.
 
Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR - do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) istnieje od 1992 roku i jest członkiem międzynarodowej organizacji zawodowej IFAC.
 
Obecnie PIBR działa na mocy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 2017 roku . Nadzór publiczny nad działalnością samorządu sprawuje, powoływana przez Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego.
 
PIBR posiada osobowość prawną, a nasza siedziba jest w Warszawie. Ponadto funkcjonują 24 regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Organami PIBR są:

Statut PIBR

Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (obowiązujący od 16.11.2022 r.)

30 lat PIBR

W 2022 r. Polska Izba Biegłych Rewidentów obchodziła Jubileusz 30-lecia samorządu i profesji biegłego rewidenta. Zapraszamy na dedykowaną stronę dostępną TUTAJ

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl