Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:24, 20.03.2023 r.

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wybrany na czteroletnią kadencję na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (10-12.06.2019 r., Jachranka).

Klaudia  Hałas

Klaudia Hałas

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Wiesława Bagińska-Rusek

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Danuta Boniecka

Danuta Boniecka

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Alicja  Garbalińska

Alicja Garbalińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Wojciech Jamróz

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Katarzyna Kulesza

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Stefan Owecki

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Cezary Pawelczak

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Andrzej Piech

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa  Sobińska

Ewa Sobińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa Stopczyńska

Ewa Stopczyńska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Kompetencje KRD

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny (KRD) jest oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym się przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie od 5 do 7 osób.

KRD przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów roczne sprawozdanie z działalności, zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania dyscyplinarnego. Roczne sprawozdanie z działalności przekazuje także Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dokumenty KRD

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl