Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:03, 22.07.2024 r.

Słownik skrótów

AE - Accountancy Europe (dawniej FEE - Federation of European Accountants) 

CE PIBR - Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

DPK - Dział Postępowania Kwalifikacyjnego

FIDEF - Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones

IAAER - International Association For Accounting Education&Research

IFAC - International Federation of Accountants

KE - Komisja Egzaminacyjna

KKN - Krajowa Komisja Nadzoru

KKR - Krajowa Komisja Rewizyjna

KNA - Komisja Nadzoru Audytowego

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KRBR - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

KRD - Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

KSD - Krajowy Sąd Dyscyplinarny

KSRF - Krajowe standardy rewizji finansowej

KZBR - Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

MF - Ministerstwo Finansów

MSB - Międzynarodowe Standardy Badania

MSE - Międzynarodowe Standardy Edukacyjne

NKZBR - Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

ODZ - obligatoryjne doskonalenie zawodowe

PIBR - Polska Izba Biegłych Rewidentów (do 20.06.2017 r. KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów)

RO PIBR - Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

SKwP - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl