Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:56, 21.07.2024 r.

Business Insider: Koniec z ukrywaniem podatków przez duże firmy

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które nałożą obowiązek ujawniania podatków płaconych przed duże firmy w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Business Insider

7 lutego 2024

Celem przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

Jak informuje serwis Business Insider „w uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że już obecnie takie firmy mają obowiązek przedstawiania organom podatkowym informacji na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na kraje. Jednak jedna z unijnych dyrektyw nakazała takim firmom obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje ("sprawozdanie o podatku dochodowym").

W uzasadnieniu wskazano, że "udostępnianie publicznie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej. Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Może ona również wspierać świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych".

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów, przepisy zawarte w proponowanej nowelizacji mają dotyczyć sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Publikację Business Insider można znaleźć pod linkiem:

https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/koniec-z-ukrywaniem-podatkow-przez-duze-firmy-zobacz-co-sie-zmieni/d2ky2lr

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl