Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:25, 22.07.2024 r.

Ranking „Rzeczpospolitej”: Wielka czwórka nadal wiedzie prym

W XXIII edycji corocznego rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” PwC utrzymało pozycję lidera, ale walka o czołowe miejsca była wyjątkowo zacięta  - pisze dziennik.

Rzeczpospolita

19 kwietnia 2024

PwC wygrało ranking czwarty rok z rzędu. Pozycja wicelidera przypadła firmie KPMG, trzecie miejsce zajęło EY.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, podmioty, które zostały uwzględnione w tegorocznym rankingu, zatrudniają w sumie 18,3 tys. osób, w tym 6,2 tys. w działach audytu. Rok wcześniej było to odpowiednio: 17 tys. oraz 5,6 tys. „Dynamika zatrudnienia w działach audytu przewyższyła więc tempo wzrostu całkowitego zatrudnienia. To pokazuje jak zacięta jest walka o audytorów – szczególnie, że liczba biegłych rewidentów wykonujących ten zawód oraz kandydatów do egzaminu od kilku lat w Polsce spada” - czytamy.

Według redakcji, „tegoroczny ranking potwierdza zjawisko obserwowane w latach ubiegłych: średni audytorzy umacniają swoją pozycję. Przeciętna dynamika przychodów w tej grupie była w 2023 r. wyższa od tempa wzrostu całego audytorskiego rynku oraz od średniej dynamiki wielkiej czwórki.”

Piąte miejsce zajęło BDO, a tuż za nim znalazł się Grant Thornton. „Obie firmy wyróżniają się dużą aktywnością w segmencie spółek giełdowych.” – pisze „Rzeczpospolita”.

Z zebranych ankiet przez redakcję wynika, że ponad 90 proc. firm audytorskich zwiększyło w 2023 r. przychody. Łącznie urosły one o ponad 18 proc. do rekordowych niemal 7 mld zł. „Są o prawie dwie trzecie wyższe niż w 2020 r., a wartość z 2017 r. przebiły już ponad dwukrotnie” – podaje dziennik.

Zauważa także, że „branża rozwija się w imponującym tempie, ale warto mieć na uwadze, że w ostatnich latach mocno w górę poszły też koszty, co sprawia że rentowność firm niekoniecznie wzrosła”. Dodaje, że „wspomniany wzrost kosztów wynika nie tylko ze standardowych problemów, z jakimi borykała się cała gospodarka (pandemia, wojna, spowolnienie, inflacja itp). Branża musiała też się zmierzyć z  wprowadzeniem nowych regulacji – najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Do tego doszła konieczność inwestycji w nowe technologie, problemy wizerunkowe po aferze GetBacku oraz wspomniany już niedobór kadr.”

Redakcja wskazuje, że „sytuacji nie poprawiały napięte relacje pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a samorządem zawodowym. Wiele wskazuje, że w tym obszarze jest szansa na poprawę.”

„Rzeczpospolita” ocenia, że „mimo tych wszystkich wyzwań perspektywy dla branży pozostają dobre. Nie musi się ona obawiać spadku zapotrzebowania na swoje usługi. Wręcz przeciwnie, otwierają się nowe możliwości, wynikające z przepisów o sprawozdawczości niefinansowej. Obecny rok jest pod tym względem przełomowy. Rynek czeka na projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD. Polska ma czas na jej wdrożenie do 6 lipca 2024 r. Tzw. atestacji będą podlegały raporty niefinansowe już za obecny rok.”

W tym kontekście jest przytoczona wypowiedź prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. „Czasu jest mało. Dlatego pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich wytycznych na okres przejściowy, kiedy nie będzie jeszcze jednolitego europejskiego standardu” – zapowiada.

„Rz” przypomina, że zgodnie z dyrektywą, w pierwszym okresie wszyscy biegli rewidenci będą uprawnieni do świadczenia nowej usługi. Będą jednak zobowiązani do uzupełnienia wiedzy. 

„Prawdopodobnie będzie na to 2,5 roku. Uważam, że dla audytorów jest to przede wszystkim szansa. Nie wolno jednak zapominać o związanych z nią wyzwaniach. Już teraz brakuje nie tylko biegłych rewidentów, ale również wykwalifikowanych osób, które mogą wejść w skład zespołów audytowych” – podkreśla prezes KRBR .

To m.in. od działań nadzoru zależy, czy obowiązek weryfikacji raportowania zrównoważonego stanie się szansą czy barierą – konkluduje „Rzeczpospolita”.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem oraz całym artykułem z wypowiedziami przedstawicieli firm audytorskich w wydaniu papierowym „Rzeczpospolitej” z 19.04.2024 oraz online https://www.rp.pl/finanse/art40194471-poznalismy-najlepszych-audytorow-w-polsce-ranking-rzeczpospolitej

Ranking jest dostępny także na specjalnej stronie pod adresem https://rankingi.rp.pl/rankingaudytorow/2024

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl