Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:18, 22.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Doradczynie podatkowe nie wiedzą, jak się podpisywać

Gazeta sprawdziła, jak samorządy zawodowe, w tym biegłych rewidentów i doradców podatkowych, oceniają używanie żeńskich wariantów nazwy zawodu.

Dziennik Gazeta Prawna

5 czerwca 2024

Jak odnotowuje DGP, kwestia użycia feminatywów dla określenia nazwy zawodu może mieć znaczenie np. w pismach urzędowych. „Tam, gdzie dane czynności są zastrzeżone dla profesjonalnego pełno­mocnika, użycie niepopraw­nej formy mogłoby mieć ne­gatywne skutki procesowe.”, pisze dziennik.

Stanowisko w kwestii „stosowania feminatywów zostało już rozstrzygnięte przez samorządy radców prawnych i adwokatów. Zgodnie z opinią Krajowej Izby Radców Prawnych posługiwanie się tytułem „radczyni prawna" jest dopuszczalne, mimo że oficjalnie przedstawiciela tego zawodu określa się przy użyciu formy męskiej. Również Naczelna Rada Adwokacka uznała, że „feminatyw „adwokatka" nie narusza godności zawodu adwokata i trzeba iść z duchem czasu”. Natomiast stanowiska w tej sprawie nie wydała Krajowa Izba Doradców Po­datkowych.

„DGP” informuje, że dotychczas do samorządu biegłych rewidentów nie wpłynęły pytania w  sprawie użycia feminatywów. „Wiemy, że przyjmowana jest różna praktyka, a część sprawozdań z badania jest podpisywana z użyciem żeńskiej formy nazwy naszego zawodu”, wyjaśnia w tekście Kamil Jesionowski, prezes KRBR. Jak podkreśla, o prawidłowości wydanej opinii powinien stanowić podpis osoby, która spełnia wymogi ustawowe. „Liczyć się zatem powinno to, że ktoś jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów i wykonuje zawód w imieniu firmy audytorskiej, a nie to, czy posługuje się feminatywem w podpisie”.        

Artykuł dostępny jest w wydaniu papierowym „DGP” z 5.06.2024 oraz w wersji online pod adresem: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9520201,doradczynie-podatkowe-nie-wiedza-jak-sie-podpisywac-czy-moga-uzywac.html#:~:text=Dotychczas%20do%20samorządu%20biegłych%20rewidentów,naszego%20zawodu%20–%20wyjaśnia%20prezes%20KRBR.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl