Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:58, 22.07.2024 r.

Parkiet: Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z rynkiem - prezes PANA

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w wywiadzie przedstawia priorytety Agencji i mówi o wyzwaniach stojących przed branżą audytu.

Parkiet

21 lutego 2024

Jak zaznacza Jacek Gdański, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, wyznaczni­kiem podejmowanych przez PANA działań powinny być racjonalność, proporcjonalność, sprawność i skuteczność. Wyjaśnia, że w PANA rozpoczął się przegląd funkcjonujących procesów i procedur i podkreśla, że zależy mu na możliwości skrócenia czasu, w którym toczą się postępowania. Dodaje, że analizie zostaną poddane funkcjonujące w PANA polityki i procedury, zwłaszcza pod kątem znalezienia możliwości uwzględnienia ich skalowalności.

Prezes PANA mówi, że jednym z jego „priorytetów jest pogłębienie dialogu z rynkiem audytorskim i samorządem zawodowym biegłych rewidentów”. Jak mówi, „PANA jest otwarta na stałą, roboczą współpracę z Polską Izbą Bie­głych Rewidentów. Zarówno nadzór, jak i samorząd mają wiele wspólnych celów, z któ­rych powinna wynikać natural­na synergia w działaniu”. Zaznacza także, że ważne jest, by wszelkie zmiany o charakterze regulacyjnym były dokonywane w transparentnym procesie poprzedzonym konsultacjami. Zwraca również uwagę na to, że „PANA powinna częściej rozmawiać z tymi, którzy polegają na zbadanych sprawozdaniach finansowych, podejmując decyzje gospo­darcze lub inwestycyjne. Kierunki pracy nadzoru nie mogą być określane bez głosu tych, którzy korzystają z usług audytorskich”.

Zapytany o przyczyny spadającej liczby osób wykonujących zawód biegłego rewidenta, Jacek Gdański zwraca uwagę na wizerunek zawodu. „Istotną sprawą jest wizerunek zawodu, rozumiany nie tylko jako pokazywanie wysokiego poziomu profesjonalnego i etycznego biegłych rewidentów, ale również podkreślanie, że ich praca jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki”.

W rozmowie poruszono także między innymi problematykę osób podszywających się pod biegłych rewidentów; spółek, które nie przeprowadziły badania sprawozdania finansowego; procesów konsolidacyjnych na rynku; „zielonych audytorów” i prac nad implementa­cją dyrektywy CSRD.

Wywiad dostępny jest w wydaniu „Parkietu” z 21.02.2024 oraz online pod adresem https://www.parkiet.com/gospodarka-krajowa/art39873841-nowy-szef-pana-jestesmy-otwarci-na-wspolprace-i-dialog-z-rynkiem  

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl