Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:45, 22.07.2024 r.

Infor.pl: Czym zajmuje się sygnalista?

Serwis prawny Infor.pl omawia wyczerpująco ustawę o ochronie sygnalistów, podpisaną niedawno przez prezydenta i opublikowaną 24 czerwca.

26 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm.). Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem niektórych przepisów, wchodzących w życie po sześciu miesiącach). Sygnaliści będą więc mogli zgłaszać nieprawidłowości na nowych zasadach począwszy od wczesnej jesieni 2024 r.

Autorka opracowania przybliża wprowadzoną ustawą definicję sygnalisty, a także wymienia dziedziny, w których mogą zajść naruszenia prawa będące przedmiotem zgłoszenia przez sygnalistę. Ustawa określa trzy rodzaje takiego zgłoszenia: zgłoszenie wewnętrzne (poinformowanie o naruszeniu skierowane do pracodawcy), zgłoszenie zewnętrzne (poinformowanie organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich) i ujawnienie publiczne (podanie do wiadomości publicznej z pominięciem wymienionych kanałów).

Istotą regulacji jest oczywiście ochrona sygnalistów. Serwis Infor przywołuje narzędzia ochrony przed działaniami odwetowymi lub ich groźbą, podaje podstawy starania się o odszkodowanie i opisuje obowiązki pracodawców, związane m. in. z opracowaniem odpowiednich procedur.

Całość artykułu dostępna jest na stronie serwisu: https://www.infor.pl/prawo/sygnalisci/6635274,czym-zajmuje-sie-sygnalista.html

Zainteresowanych tematem zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Ustawa o ochronie sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców” organizowanego przez Centrum Edukacji PIBR 16 września 2024 r. Szczegóły pod linkiem: https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy/271,Ustawa-o-ochronie-sygnalistow-nowe-obowiazki-pracodawcow

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl