Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:04, 22.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Centralizacja danych od audytorów zagraża ich poufności

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego krytykuje próby ograniczania tajemnicy zawodowej. Jak pisze „Rzeczpospolita”, samorządy zwracają uwagę, że takie rozwiązanie prowadzić będzie do naruszenia tajemnicy zawodowej

Rzeczpospolita

1 sierpnia 2023

Gazeta informuje o stanowisku opublikowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zrzeszające kilkanaście samorządów zawodowych. Stanowisko dotyczy przepisów zobowiązujących audytorów do przekazywania do centralnego rejestru danych zebranych podczas przeprowadzania audytu (o stanowisku OPSZZP pisaliśmy tutaj).

Jak wyjaśnia Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, „w toku audytu rewidenci rozmawiają z firmą o jej największych tajemnicach. Strategii, ryzykach, warunkach kontraktów i kredytów, planach inwestycyjnych, sporach sądowych. Część tych danych objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, handlową, adwokacką, radcowską, a nawet państwową. Te dane trafiają do akt badań, które nie są publiczne”.

W rozmowie z „Rz” Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (sprawującej prezydencję w OPSZZP), wskazał na wady proponowanego przez rząd rozwiązania. Według niego przekazanie danych następuje „wbrew woli i interesowi klienta oraz z nadużyciem jego zaufania, a także w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny do celu nowelizacji. Narusza także obowiązujące aktualnie biegłych rewidentów ustawowe proceduralne gwarancje eliminujące nieuprawnione pozyskiwanie przez rząd informacji, które ze względu na swój charakter, treść i sposób przekazania podlegają szczególnej ochronie prawnej (w ramach konwencyjnych i konstytucyjnych gwarancji).

Prezes KRBR zwrócił uwagę jeszcze na inny skutek wdrożenia w życie proponowanych zmian: „Ustawa tworzy systemowe ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i skupieniem tak wrażliwych danych w jednym miejscu. Nie ma dziś baz i rejestrów całkowicie bezpiecznych, tak ultrawrażliwych danych nikt na świecie nie centralizuje. Wyciek takiej bazy oznaczałby paraliż gospodarki”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Wersja elektroniczna dostępna jest pod adresem https://www.rp.pl/.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl