Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:44, 21.07.2024 r.

Aktualności

17 lipca 2024

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

Komisja Egzaminacyjna dla biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Szczeciński podpisały umowę o współpracy przy prowadzeniu studiów.

17 lipca 2024

PIBR dołącza do IAAER

Polska Izba Biegłych Rewidentów dołącza do Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości (International Association for Accounting Education and Research – IAAER), organizacji non-profit zajmującej się wsparciem edukacji i badań w obszarze rachunkowości.

17 lipca 2024

Dyskusja o MSB dla MZJ – podziel się spostrzeżeniami

Ponownie zachęcamy do udziału w dyskusji środowiskowej o Międzynarodowym Standardzie Badania dla badań sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek.

15 lipca 2024

Nowy tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach

Ogłoszony został nowy jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

15 lipca 2024

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt założeń do ustawy o biegłych sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń do ustawy o biegłych sądowych. Prace nad nim prowadził Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. biegłych sądowych oraz specjalnie do tego powołany Zespół Roboczy, w którego pracach uczestniczył przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

12 lipca 2024

Informacja KRBR na temat polityki szkoleniowej PIBR

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na temat polityki szkoleniowej PIBR.

9 lipca 2024

Spotkanie z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów

Przedstawiciele Regionalnych Oddziałów PIBR rozmawiali z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów na temat bieżącej współpracy oraz propozycji zmian do ustawy o biegłych rewidentach.

4 lipca 2024

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie czerwca 2024

Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem spotkań, w których w minionym miesiącu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wśród nich były m.in. wydarzenia dot. ESG, spotkania w Regionalnych Oddziałach PIBR czy doroczny Zjazd V4, tym razem zorganizowany w Budapeszcie.

4 lipca 2024

PIBR przystąpi do Accountancy Europe

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła 25 czerwca 2024 r. uchwałę w sprawie przystąpienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Accountancy Europe. Dzięki temu członkostwu samorząd uzyska m.in. możliwość kształtowania planowanych zmian regulacji dotyczących badania sprawozdań finansowych, atestacji sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju lub innych obszarów na poziomie UE, a tym samym na poziomie krajowym, a także korzystania z doświadczeń organizacji członkowskich AE oraz implementacji najlepszych rozwiązań praktycznych stosowanych w innych krajach UE.

4 lipca 2024

Biegli rewidenci będą mieli swoje święto

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła 19 października Dniem Biegłego Rewidenta w celu uhonorowania wszystkich polskich biegłych rewidentów i podkreślenia istotnego znaczenia tego zawodu zaufania publicznego dla społeczeństwa, państwa prawa oraz obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez dbanie o zapewnienie wiarygodności informacji finansowej, jej przejrzystość i rzetelność, a także transparentności.

4 lipca 2024

ESG – zbiór ważnych informacji

Na stronie internetowej PIBR uruchomiliśmy nową zakładkę dedykowaną tematyce ESG.

3 lipca 2024

Plan kontroli PANA na 2024 rok

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała plan kontroli na bieżący rok oraz zaktualizowane polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli.

2 lipca 2024

Projekt wytycznych KEONA do atestacji ESG

Informujemy o opublikowaniu przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego niewiążących wytycznych dotyczących atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju z ograniczoną pewnością oraz zapraszamy do udziału w konsultacjach.

2 lipca 2024

Komunikacja z doradcami prawnymi jednostki

Przedstawiamy wskazówki dotyczące wybranych aspektów komunikacji z doradcami prawnymi badanej jednostki.

2 lipca 2024

Zakończyła się pierwsza w 2024 r. edycja Akademii Trenera

Absolwenci Akademii Trenera organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów zdobyli kompetencje w zakresie nauczania osób dorosłych oraz skutecznej komunikacji ze słuchaczami.

2 lipca 2024

Program Medicover Sport dla PIBR uruchomiony - zapraszamy kolejnych chętnych

Zgodnie z planem, program Medicover Sport „Fit & More” dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów ruszył 1 lipca 2024 r. Jednocześnie informujemy, że osoby, które chciałby dołączyć w kolejnych miesiącach, mają taką możliwość. Oferta jest skierowana do biegłych rewidentów i współpracowników oraz kandydatów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Zachęcamy także biegłych rewidentów seniorów do skorzystania z atrakcyjnego programu sportowego dla PIBR.

1 lipca 2024

Kolejna edycja konkursu „The Best Annual Report” pod patronatem PIBR

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu „The Best Annual Report”, w którym wyłaniane są najlepsze raporty finansowe pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. To już XIX edycja dla emitentów rynku regulowanego i XII dla alternatywnego. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca 2024 r.

1 lipca 2024

Nowy Kodeks etyki już obowiązuje

Od 1 lipca 2024 r. biegli rewidenci i firmy audytorskie są zobowiązani do stosowania zasad nowego Kodeksu etyki. Nowym kanonem – zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – jest „Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” – wydanie z 2022 r., ustanowiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA).

28 czerwca 2024

Ruszył konkurs na najlepszy raport ESG

Polska Izba Biegłych Rewidentów została partnerem strategicznym Konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

28 czerwca 2024

Sprawozdanie PANA z monitorowania branży audytu za 2023 rok

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała Sprawozdanie z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie za 2023 rok.

27 czerwca 2024

Ankieta PIBR dotycząca świadczenia usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR)

Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie zainteresowania biegłych rewidentów świadczeniem usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR) oraz zidentyfikowanie ewentualnych przeszkód w podjęciu się świadczenia tej nowej usługi. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie dużo czasu.

Ankieta będzie aktywna do 31 sierpnia 2024 r.

27 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów opublikowana - wkrótce szkolenia

24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 14 czerwca o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

27 czerwca 2024

Dyskusja o MSB dla MZJ

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Międzynarodowym Standardem Badania dla badań sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek oraz do udziału w dyskusji środowiskowej na jego temat.

26 czerwca 2024

Prezentacja dyrektywy dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do obejrzenia 28 czerwca 2024 r. prezentacji dyrektywy UE w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD).

25 czerwca 2024

Komisja Egzaminacyjna nawiązuje współpracę z kolejną uczelnią

Komisja Egzaminacyjna dla biegłych rewidentów i Uniwersytet Łódzki podpisały umowę o współpracy przy prowadzeniu studiów.

24 czerwca 2024

20 nowych biegłych rewidentów złożyło ślubowanie

Wcześniej zdali egzaminy tematyczne i egzamin dyplomowy, odbyli praktyki i aplikację - a teraz stali się pełnoprawnymi członkami samorządu.

24 czerwca 2024

"To dzięki Państwa zaangażowaniu i determinacji polska gospodarka jest stabilna” - minister rozwoju i technologii składa życzenia polskim przedsiębiorcom

21 czerwca obchodziliśmy Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji min. Krzysztof Paszyk przesłał Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów list z życzeniami.

19 czerwca 2024

Biegły rewident i sztuczna inteligencja

Prezes KRBR wziął udział w konferencji "Biegły rewident i sztuczna inteligencja", zorganizowanej przez RO PIBR w Warszawie.

19 czerwca 2024

Spotkanie z ekspertami środowiskowymi

Atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłych rewidentów może wymagać korzystania z usług ekspertów, zwłaszcza w dziedzinie klimatu i środowiska. Prezes i Członkowie KRBR spotkali się z przedstawicielami kluczowych instytucji regulacyjnych i organizacji, aby zainicjować dyskusję o usystematyzowaniu zasad możliwego świadczenia usług przez takich ekspertów.

17 czerwca 2024

Zmiany w Kodeksie etyki – wydanie 2022 versus 2018

Udostępniamy wykaz kluczowych zmian w nowym Kodeksie etyki IESBA – wydanie z 2022 r. w porównaniu do jego wydania z 2018 r.

14 czerwca 2024

Rozpoczęła się I edycja Akademii Trenera

Akademia Trenera to cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów poświęconych tematyce uczenia dorosłych

13 czerwca 2024

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

12 czerwca 2024

II Kongres Kompas ESG pod patronatem PIBR

17 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się II Kongres Kompas ESG: RETHINK - RESYNC – REGENERATE. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie biznes regeneratywny. Polska Izba Biegłych Rewidentów objęła konferencję patronatem honorowym.

11 czerwca 2024

Debata „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru”

Rola nadzoru nad rynkiem audytu i odpowiedzialności nadzorcy za przygotowanie rynku na sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju była przedmiotem debaty, jaka odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

11 czerwca 2024

22. spotkanie Porozumienia Wyszehradzkiego Izb Biegłych Rewidentów

Doroczne spotkanie przedstawicieli izb biegłych rewidentów z krajów V4: Czech, Słowacji, Węgier i Polski odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Budapeszcie i było poświęcone najbardziej aktualnym tematom, w tym sprawozdawczości i atestacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej oraz cyfryzacji pracy firm audytorskich. Tradycyjnie spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

7 czerwca 2024

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” dot. oceny podwójnej istotności

„Ocena podwójnej istotności zgodnie z wymaganiami standardów ESRS – rafy i mielizny, na które można wpaść” będzie tematem poranka w czwartek 20 czerwca 2024 r. Naszym gościem będzie Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka EY, Sustainability.  Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na ten waży temat z zakresu ESG.

7 czerwca 2024

Umowa Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach dot. uznawania egzaminów

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów.

7 czerwca 2024

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie maja 2024

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem spotkań w maju br., w których wzięli udział członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

6 czerwca 2024

Debata „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru”

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów weźmie udział w debacie „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru”, odbywającej się 10 czerwca 2024 r. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

6 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów coraz bliżej wejścia w życie

23 maja 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów, której celem jest ochrona osób zgłaszających naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Nowe regulacje implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

29 maja 2024

Start programu Medicover Sport „Fit & More” dla PIBR już 1 lipca 2024

Informujemy, że w związku z zebraniem wystarczającej liczby zgłoszeń, program Medicover Sport „Fit & More” dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zacznie działać od 1 lipca 2024 r. Osoby, które chciałby dołączyć w kolejnych miesiącach, maja taką możliwość. Przypominamy, że oferta jest skierowana do biegłych rewidentów i współpracowników oraz kandydatów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

28 maja 2024

Ankieta dotycząca ulgi podatkowej na bezpieczeństwo narodowe

Zapraszamy do udziału w ankiecie, w której Krajowa Izba Doradców Podatkowych do 15 czerwca 2024 r. zbiera propozycje i opinie na temat wprowadzenia ulgi podatkowej dla firm i osób fizycznych, pozwalającej dokonać odliczenia wydatków na bezpieczeństwo.

22 maja 2024

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie zapraszają na XXXI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „30-lecie ustawy o rachunkowości – sukcesy i wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2024 r. w formule hybrydowej.

22 maja 2024

Stanowisko PIBR dotyczące projektu zmian w UoBR oraz w UoR

Publikujemy pismo KRBR dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

22 maja 2024

Webinarium na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej – 27 maja 2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Grupą roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni koordynowaną przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają na webinarium na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej.

22 maja 2024

30 lat działalności EFAA for SMEs

W Brukseli odbyła się konferencja z okazji 30-lecia działalności Europejskiej Federacji Księgowych i Biegłych Rewidentów MŚP (European Federation of Accountants and Auditors for small and medium seize enterprises - EFAA for SMEs).

20 maja 2024

Doroczna Konferencję IIA Polska pod patronatem PIBR

6 czerwca 2024 r. odbędzie się  Doroczna Konferencja Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska pt. "Nie narzekaj, że masz pod górę jeśli zmierzasz na szczyt. Wyzwania dla Audytorów na przełomie 2024/25: Nowe Standardy IIA, Raportowanie Niefinansowe i Sztuczna Inteligencja”.

17 maja 2024

I Indywidualne Mistrzostwa Polski Księgowych i Biegłych Rewidentów w Szachach

W weekend 21 - 22 września 2024 r. w Rzucewie koło Pucka odbędą się I Indywidualne Mistrzostwa Polski Księgowych i Biegłych Rewidentów w Szachach.  Zachęcamy miłośników tej królewskiej gry do udziału w Turnieju  o Puchar Dwóch Prezesów.

16 maja 2024

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” dot. nowego Kodeksu etyki

„Kluczowe zmiany w Kodeksie etyki 2024 - czego nie wolno nam przeoczyć?” to temat spotkania z ekspertami, które odbędzie się we wtorek 28 maja 2024 r. Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na ten waży temat.

16 maja 2024

Nowa oferta sportowa dla biegłych rewidentów i kandydatów – Medicover Sport „Fit & More”

Wszystkich biegłych rewidentów i współpracowników oraz kandydatów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zachęcamy do zapoznania się z ofertą Medicover Sport dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jednocześnie informujemy, że samorząd zrezygnował z oferty MultiSport w związku z nieosiągnięciem limitu 1000 uczestników. 

15 maja 2024

II edycja AKADEMIA TRENERA rusza już we wrześniu!

Zapraszamy do zgłaszania udziału w II edycji AKADEMIA TRENERA – cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce uczenia dorosłych.

13 maja 2024

Poparcie dla Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Ogólnopolskie Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża poparcie dla stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w postaci badań genetycznych.

10 maja 2024

Zmiany do Kodeksu etyki w zakresie planowania podatkowego

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opracowała zmiany do Kodeksu etyki dotyczące planowania podatkowego i usług pokrewnych.

8 maja 2024

Wydarzenia z udziałem KRBR – podsumowanie kwietnia 2024

W kwietniu w spotkaniach z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dominowała tematyka związana z ESG.

7 maja 2024

AICPA & CIMA zaprasza 23 maja 2024 r. na spotkanie z cyklu Money Talks dot. CSRD

Kolejne spotkanie z cyklu Money Talks, organizowane na GPW w Warszawie, przez AICPA & CIMA odbędzie się pod hasłem “Navigating Sustainability Reporting - How to Create Value for Business and Stakeholders”. Polska Izba Biegłych Rewidentów objęła wydarzenie patronatem honorowym. Zachęcamy do zapoznania się z programem i do udziału.

7 maja 2024

Zmiany w Kodeksie IESBA dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania grupy

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmiany dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań sprawozdania finansowego grupy.

6 maja 2024

Konsultacje projektu zmian w UoBR oraz w UoR

KRBR zaprasza do zgłaszania uwag do projektu ustawy implementującej dyrektywę w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także dyrektywy zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

30 kwietnia 2024

„Człowiek w rachunkowości” - konferencja naukowa pod patronatem honorowym PIBR

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizują 20 maja 2024 r. II Konferencję Naukową pt. „Człowiek w rachunkowości. Interdyscyplinarne badania rachunkowości”.

30 kwietnia 2024

Konsultacje projektu MSB 240 (zmienionego)

IAASB zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmienionego brzmienia MSB 240 dotyczącego oszustw.

26 kwietnia 2024

Głos PIBR o przygotowaniach do atestacji ESG podczas webinarium dot. wdrożenia dyrektywy CSRD

Podczas webinarium poświęconego projektowi ustawy wdrażającej CSRD Prezes KRBR przedstawił wyzwania, które dla profesji stanowi badanie raportów niefinansowych oraz działania podejmowane lub planowane przez samorząd w celu przygotowania biegłych rewidentów do nowego rodzaju atestacji.

25 kwietnia 2024

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” 7 maja 2024

„Uproszczenia w rachunkowości – możliwości i zagrożenia” będą tematem 6. „Poranka z PIBR”. Naszymi gośćmi będą: Monika Matyszewska, Prezes RO PIBR w Gdańsku oraz dr Dorota Mikulska, Sekretarz RO PIBR w Lublinie. Startujemy jak zwykle o 9.00.

22 kwietnia 2024

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dot. przystąpienia PIBR do Accountancy Europe

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, wykonując postanowienia X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, rozpoczyna proces konsultacji projektu uchwały, mającego na celu ponowne przystąpienie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do organizacji Accountancy Europe. Zachęcamy członków samorządu do wyrażenia swojej opinii na ten temat w terminie do 12 maja 2024 roku.

19 kwietnia 2024

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).  Ma on na celu wdrożenie unijnej dyrektywy w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

19 kwietnia 2024

Przedłużenie do 20 maja zapisów do programu MultiSport dla biegłych rewidentów i kandydatów

W związku z zapytaniami, wydłużony został termin zbierania zapisów do programu MultiSport. Oferta, którą wynegocjowała Polska Izba Biegłych Rewidentów, umożliwia skorzystanie z różnych zajęć sportowych w wielu lokalizacjach w atrakcyjnej cenie. Program jest skierowany zarówno do biegłych rewidentów, jak i kandydatów na biegłych rewidentów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 20 maja 2024 r.

18 kwietnia 2024

Webinarium „Prezentacja projektu ustawy wdrażającej CSRD” - 25 kwietnia 2024

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają na webinarium poświęcone prezentacji projektu ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD.

17 kwietnia 2024

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie marca 2024

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem spotkań, w których w marcu br. wzięli udział członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

17 kwietnia 2024

Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej z udziałem Prezesa KRBR

Debata pod nazwą „Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej” była wydarzeniem poprzedzającym ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024.

15 kwietnia 2024

ESG/ EFRAG poszukuje chętnych do prac nad wytycznymi w zakresie wdrażania planów przejścia

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) poszukuje przedsiębiorców do współpracy w związku z przygotowywanymi wytycznymi, które pomogą jednostkom sporządzać plany przejścia (transition plans) w kontekście stosowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Wszyscy zainteresowani są proszeni o dokonanie rejestracji na stronie EFRAG w terminie do 23 kwietnia.

9 kwietnia 2024

Projekty standardów etyki IESBA po polsku

Udostępniamy robocze tłumaczenia projektów Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) dotyczących zmian w Kodeksie etyki związanych z wykorzystaniem pracy eksperta zewnętrznego oraz nowych standardów etyki w zakresie atestacji zrównoważonego rozwoju.

8 kwietnia 2024

ESG & Sustainability FORUM „Go to the future 2024” pod patronatem PIBR

9 kwietnia w ramach Forum organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG odbędą się panele dyskusyjne poświęcone najnowszym trendom i wyzwaniom, przed którymi staje biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Zachęcamy do zapoznania się z programem i oglądania nieodpłatnie transmisji online. Polska Izba Biegłych Rewidentów objęła wydarzenie patronatem.

5 kwietnia 2024

PIBR partnerem merytorycznym Targów Idei ESG 16 kwietnia 2024 r.

Targi Idei ESG to nowa formuła cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poruszającego najbardziej aktualne i istotne tematy z perspektywy biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

5 kwietnia 2024

Nowe definicje jednostki notowanej i JZP w Kodeksie etyki

IESBA opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmienione definicje jednostki notowanej na giełdzie papierów wartościowych oraz jednostki zainteresowania publicznego

4 kwietnia 2024

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Biegle na ważne tematy”

24 kwietnia dr Nelli Artienwicz poprowadzi webinar zatytułowany „Profesjonalny osąd biegłego rewidenta - jak strategie neurobilansowania pomagają zwiększyć jakość i efektywność pracy?”.  Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, ale konieczna jest rejestracja przez stronę Centrum Edukacji PIBR, organizatora webinaru.

4 kwietnia 2024

Tłumaczenia nowych publikacji IFAC

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski publikacje IFAC dotyczące zarządzania jakością w małych i średnich firmach audytorskich oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

2 kwietnia 2024

Rusza nabór do AKADEMII TRENERA

Już w czerwcu startuje AKADEMIA TRENERA – cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce uczenia dorosłych. Zachęcamy biegłych rewidentów, prowadzących szkolenia, do skorzystania z oferty rozwoju kompetencji. 

28 marca 2024

Zespół ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego

W skład Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego powołanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii weszło 18 organizacji reprezentujących przedsiębiorców

28 marca 2024

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” 9 kwietnia 2024

„Ryzyko istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z)” będzie tematem 5. spotkania z cyklu „Poranki z PIBR”, które odbędzie się 9 kwietnia w godz. 9.00 – 10.30. Naszymi gośćmi będą: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Zastępca Prezesa KRBR, Anna Mierzejewska, biegły rewident, Prezes Zarządu U-FIN Sp. z o.o. oraz Grzegorz Oszczypała, Prezes RO PIBR w Krakowie.

28 marca 2024

Ankieta KSR

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości.

27 marca 2024

Biegli rewidenci w charakterze biegłego sądowego

Zachęcamy do podjęcia decyzji o kandydowaniu na biegłego sądowego z zakresu rewizji finansowej.

25 marca 2024

Webinary dotyczące MSB dla MZJ

Zachęcamy do wzięcia udziału w dwóch webinarach dotyczących nowego międzynarodowego standardu dotyczącego badania mniej złożonych jednostek.

25 marca 2024

Do końca marca czas na dopełnienie formalności dot. samokształcenia w latach 2021-2023

Przypominamy, że 31 marca 2024 r. upływa termin na składanie „Oświadczenia o samokształceniu biegłego rewidenta” za poprzedni cykl szkoleniowy 2021-2023 oraz wniosku o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym.

22 marca 2024

Podsumowanie konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Zakończył się pierwszy etap konsultacji Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) prowadzonych przez Ministerstwo Finansów

21 marca 2024

„Zawsze w dobrej formie” – oferta MultiSport dla biegłych rewidentów i kandydatów

Każdy moment jest dobry, a wiosna szczególnie na zwiększenie aktywności fizycznej. Z myślą o wsparciu koleżanek i kolegów w dbaniu o dobrą formę, samorząd biegłych rewidentów zorganizował ofertę specjalną MultiSport. Umożliwia ona skorzystanie z różnych zajęć sportowych w wielu lokalizacjach w atrakcyjnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i zgłoszenia chęci przystąpienia do programu.

20 marca 2024

Pierwsze w tym roku ślubowanie nowych biegłych rewidentów

20 marca 2024 r. 14 osób złożyło uroczyste ślubowanie, wieńczące ścieżkę przygotowującą do zostania biegłym rewidentem. Gratulujemy zdania egzaminów i życzymy wielu sukcesów!

19 marca 2024

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dot. zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – człowiek, innowacje, środowisko”, która odbędzie w formule online w dniach 16-17 kwietnia 2024 r.

13 marca 2024

Alert specjalny - Badanie za 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Alertem specjalnym PIBR.

8 marca 2024

Zapraszamy na „Poranek z PIBR” 12 marca 2024

„Technologie informacyjne w usługach biegłego rewidenta” będą tematem 4. spotkania z cyklu „Poranki z PIBR”, które odbędzie się 12 marca 2024 r. w godz. 9.00 – 10.30. Naszymi gośćmi będą: Grzegorz Oszczypała, Prezes RO PIBR w Krakowie oraz Paweł Boruch, ekspert IT.

8 marca 2024

Ankieta dot. udziału w Mistrzostwach Polski w Szachach dla Księgowych i Biegłych Rewidentów

W  związku z rozważaną przez SKwP i PIBR organizacją Mistrzostw Polski w Szachach dla Księgowych i Biegłych Rewidentów, uruchamiamy ankietę mającą na celu zbadanie wśród biegłych rewidentów, grających w szachy, zainteresowania udziałem w turnieju.

7 marca 2024

Konsultacje zmian w międzynarodowych standardach

IAASB prowadzi konsultacje zmiany międzynarodowych standardów związanej ze zmianą Kodeksu etyki w zakresie definicji jednostki notowanej oraz jednostek zainteresowania publicznego.

7 marca 2024

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie lutego 2024

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem spotkań w lutym br., w których wzięli udział członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

1 marca 2024

Konsultacje nad nowymi projektami standardów etyki IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i poddała konsultacjom publicznym dwa projekty dotyczące zmian w Kodeksie etyki związanych z wykorzystaniem pracy eksperta zewnętrznego oraz nowych standardów etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

29 lutego 2024

1,5% podatku dla Fundacji Seniora

Fundacja Seniora posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu można jej przekazywać 1,5% podatku dochodowego. Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc potrzebującym ze środowiska biegłych rewidentów.

28 lutego 2024

Zapraszamy na wydanie specjalne „Poranka z PIBR” 8 marca 2024

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy wydanie specjalne „Poranka z PIBR” na temat  „Znaczenia informacji z działów merytorycznych dla sprawozdań finansowych" z udziałem: dr Nelli Artienwicz, badaczki psychologicznych aspektów pracy księgowych i trenerki umiejętności miękkich oraz dr hab. Przemysława Kabalskiego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, autora publikacji dot. księgowych i biegłych rewidentów.

21 lutego 2024

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2024 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

16 lutego 2024

Wysokość opłaty minimalnej firm audytorskich z tytułu nadzoru w 2024 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała, że opłata minimalna wnoszona przez firmy audytorskie w 2024 r. wynosi 1431 zł.

15 lutego 2024

Podsumowanie stycznia 2024 – wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRBR

W pierwszym miesiącu nowego roku większość spotkań z udziałem członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczyła kwestii związanych z funkcjonowaniem Regionalnych Oddziałów PIBR oraz kwestii związanych z rządowym procesem legislacji.

14 lutego 2024

Zbliża się termin sprawozdawczości firm audytorskich

Do 29 lutego firmy audytorskie powinny przesłać do PANA roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdanie o przychodach oraz usługach za 2023 rok.

13 lutego 2024

Zmiana w uchwale ws. nowych zasad etyki

Uchwała KRBR w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

13 lutego 2024

Obowiązek raportowania łapownictwa i przekupstwa

Przypominamy o spoczywającym na biegłych rewidentach obowiązku zawiadamiania odpowiednich służb o podejrzeniach łapownictwa lub przekupstwa dotyczących funkcjonariuszy publicznych z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego. Wszystkich zainteresowanych bliżej tematem zachęcamy do udziału w nieodpłatnym webinarze organizowanym 28 lutego 2024 r. przez Centrum Edukacji PIBR.

12 lutego 2024

Doprecyzowanie pojęcia „zamknięty rok obrotowy”

Przedstawiamy aktualizację wskazówek PIBR do usługi atestacyjnej związanej z rządową pomocą dla przemysłu energochłonnego.

7 lutego 2024

Samorządowe Forum Regionów PIBR

Kolejna edycja Samorządowego Forum Regionów PIBR przebiegła pod hasłem „Regionalne Oddziały PIBR w roku 2024 – zadania, szanse, współpraca, wyzwania”.

7 lutego 2024

Zapraszamy na 2. „Poranek z PIBR”

Tematem drugiego „Poranka z PIBR”, który odbędzie się we wtorek 13 lutego będzie „Polityka rachunkowości w badaniu sprawozdania finansowego”.  Naszymi gośćmi będą: dr hab. Józef Jan Pfaff, prof. UE, Kamil Jesionowski, Prezes KRBR oraz członkowie KRBR: Agnieszka Muller-Grządka i Jarosław Dac. Zapraszamy na poranną rozmowę ekspertów!

5 lutego 2024

Zmarł Józef Król, były prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

Z głębokim żalem informujemy, że 3 lutego 2024 r. odszedł Józef Król, wieloletni członek władz samorządu biegłych rewidentów. W latach 2011-2015 był prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W ciągu kilkunastu lat zaangażowania w prace Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego.

2 lutego 2024

Wielkopolskie Forum Podatkowe

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu zaprasza do udziału w Wielkopolskim Forum Podatkowym. Wydarzenie odbędzie się 29 lutego 2024 r. w formule hybrydowej.

2 lutego 2024

Atestacja ESG

Dostępne opracowania IAASB związane ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju.

26 stycznia 2024

Nowy Prezes PANA

Na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego został powołany Jacek Gdański

26 stycznia 2024

Prezes PANA odwołany

Piotr Patkowski został odwołany przez Ministra Finansów z funkcji prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

25 stycznia 2024

Polska Izba Biegłych Rewidentów w 2023 r. – podsumowanie

Miniony rok, w którym odbyły się wybory organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, upłynął samorządowi biegłych rewidentów pod znakiem intensywnej pracy: spotkań, opinii, konsultacji oraz przygotowanych i wdrożonych regulacji

25 stycznia 2024

"Biegle na ważne tematy" - cykl nieodpłatnych webinarów PIBR

Polska Izba Biegłych Rewidentów uruchamia 15 lutego kolejny projekt edukacyjny – cykl nieodpłatnych webinarów pod hasłem "Biegle na ważne tematy".  Udział w wydarzeniach jest nieodpłatny i umożliwia zaliczenie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia. Organizatorem webinarów jest Centrum Edukacji PIBR.

24 stycznia 2024

Powołanie członków Rady PANA

Minister Finansów Andrzej Domański powołał członków Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego drugiej kadencji.

24 stycznia 2024

Publiczne konsultacje projektów ESRS

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach projektów ESRS dla notowanych MŚP i wytycznych dla nienotowanych MŚP

23 stycznia 2024

Biegli rewidenci spotkali się z wiceministrem finansów

Wiceminister finansów Jurand Drop spotkał się z prezydium Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przedmiotem spotkania były kwestie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim.

22 stycznia 2024

„Poranki z PIBR” - cykl spotkań online z ekspertami

Polska Izba Biegłych Rewidentów startuje 30 stycznia 2024 roku z nową inicjatywą edukacyjną pod hasłem „Poranki z PIBR”. Będzie to cykl spotkań online, podczas których eksperci  przybliżać będą ważne i interesujące tematy dla środowiska biegłych rewidentów, kandydatów na biegłych rewidentów i księgowych. Zachęcamy do udziału!

19 stycznia 2024

Konsultacje publiczne i opiniowanie dokumentów rządowych

Przedstawiciele samorządów zawodowych oraz rządu spotkali się, aby omówić kwestie związane z procesem prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych.

16 stycznia 2024

MF opublikowało raport z przeglądu ustawy o rachunkowości

Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznania się z raportem z przeglądu ustawy o rachunkowości i zgłaszania uwag. Zawarte w nim propozycje kierunków zmian będą stanowiły podstawę prac nad wdrożeniem rekomendowanych rozwiązań w ramach procesu legislacyjnego zwanego modernizacją ustawy o rachunkowości.

15 stycznia 2024

Praktyczne wsparcie w badaniu za 2023 r.

Udostępniamy przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2023 rok oraz przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

12 stycznia 2024

Nowy standard IAASB - MSB dla MZJ

IAASB opublikował finalne brzmienie nowego, odrębnego standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek.

11 stycznia 2024

Nowe zasady rozliczania ODZ od 1 stycznia 2024 r.

Rok 2024 to początek nowego 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) biegłych rewidentów i zarazem początek obowiązywania nowych zasad rozliczania ODZ, wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

10 stycznia 2024

Grudniowe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRBR

W ostatnim miesiącu 2023 roku członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów reprezentowali samorząd podczas różnorodnych wydarzeń – konferencji czy okolicznościowych spotkań.

9 stycznia 2024

Nowy formularz R4

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła 4 stycznia 2024 r. uchwałę wprowadzającą nowy formularz R4, służący do zawiadamiania o podjęciu i formie wykonywania zawodu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz o powiązaniu biegłego rewidenta z firmą audytorską.

9 stycznia 2024

EFRAG zaprasza do testowania projektów ESRS dla notowanych MŚP i wytycznych dla nienotowanych MŚP

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w testach należy przekazać do Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) do 31 stycznia 2024 r.

2 stycznia 2024

Oferta pracy w PIBR - ekspert ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów

Polska Izba Biegłych Rewidentów prowadzi nabór na stanowisko eksperta ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Osoba na tym stanowisku będzie zatrudniona w Biurze PIBR w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do nadsyłania CV drogą elektroniczną.

22 grudnia 2023

Zaktualizowana dokumentacja SWKJ dla małej firmy audytorskiej

Udostępniamy zaktualizowaną przykładową dokumentację opisującą system wewnętrznej kontroli jakości w mniej złożonej firmie audytorskiej.

21 grudnia 2023

Nowy Kodeks etyki przyjęty

Uchwała KRBR w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów weszła w życie

20 grudnia 2023

Dobiega końca 3-letni okres rozliczeniowy ODZ

Przypominamy, że rok 2023 jest ostatnim rokiem z 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (2021-2023).

18 grudnia 2023

Zmarł Adam Kęsik, były prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem informujemy, że 13 grudnia 2023 r. odszedł Adam Kęsik, wybitny i ceniony członek samorządu biegłych rewidentów, angażujący się w sprawy związane z naszą profesją zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. W latach 2007 - 2011 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, od 2015 do 2023 r. był także członkiem Krajowej Rady. Jako inicjator Krajowej Komisji Nadzoru i jej pierwszy Przewodniczący opracował podstawy prowadzenia nadzoru samorządowego nad pracą biegłych rewidentów i firm audytorskich. Był również zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

15 grudnia 2023

Witamy nowe osoby w naszej profesji

40 osób złożyło uroczyste ślubowanie i dołączyło do profesji biegłego rewidenta.

15 grudnia 2023

Zapraszamy do zgłaszania tematów szkoleń ODZ na rok 2025

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na rok 2025 zwracamy się z prośbą o nadesłanie propozycji nowych tematów szkoleń lub wskazanie tych dotychczasowych (z wytycznych ODZ na 2024 r.), które rekomendują Państwo do utrzymania w wytycznych na 2025 r.

11 grudnia 2023

Spotkania przedstawicieli samorządu

Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów reprezentowali samorząd podczas konferencji i spotkań

8 grudnia 2023

Nowe konsultacje publiczne – zasady etyki zawodowej

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi nowe konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

8 grudnia 2023

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja

Plany dotyczące atestacji sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju przez biegłych rewidentów.

29 listopada 2023

Nowe tłumaczenia materiałów wspierających

Informujemy o przetłumaczonych nowych publikacjach IFAC i IAASB wspierających zrozumienie i wdrożenie standardów zawodowych i kontroli jakości.

28 listopada 2023

II edycja Forum Innowatorów ESG

Polskie Stowarzyszenie ESG organizuje po raz drugi Forum Innowatorów ESG. W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia stacjonarnie w Warszawie. Będzie ją można oglądać także online. Polska Izba Biegłych Rewidentów jest patronem honorowym wydarzenia.

28 listopada 2023

Nagranie i prezentacje z webinarium MF i MFiPR na temat ESRS

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zachęcamy do obejrzenia nagrania webinarium, które zorganizowało Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 27 listopada 2023 r.

28 listopada 2023

PKW zaprasza firmy audytorskie do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza szuka wykonawców usług związanych ze sprawozdaniami finansowymi komitetów wyborczych.

27 listopada 2023

Składka członkowska w 2024 r

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2024 r.

20 listopada 2023

Środy z KSeF

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF

20 listopada 2023

Opłaty dla firm audytorskich na rok 2024

Minister Finansów obwieścił wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru oraz wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich.

17 listopada 2023

Zmiana MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z)

IAASB opublikował zmiany do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) związane ze zmianami Kodeksu etyki.

17 listopada 2023

Społeczność biegłych rewidentów żegna Elżbietę Mirosławę Smogur

Z głębokim żalem informujemy, że 15 listopada 2023 r. zmarła Elżbieta Mirosława Smogur, biegła rewident, zaangażowana w działalność samorządu jako delegat na Krajowe Zjazdy Biegłych Rewidentów oraz kontroler Krajowej Komisji Nadzoru w latach 2009-2019.

16 listopada 2023

Projekt aktualizacji KSR - „Podatek dochodowy”

Komitet Standardów Rachunkowości zaprasza do udziału w konsultacjach.

13 listopada 2023

Zarządzanie jakością w firmie audytorskiej

Kończy się pierwszy rok obowiązywania nowych standardów z pakietu zarządzania jakością.

13 listopada 2023

Konsultacje publiczne – Okres rozliczeniowy oraz minimalna liczba ODZ

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

10 listopada 2023

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu – podsumowanie

Podczas XXIV edycji Dorocznej Konferencji Audytingu eksperci zaproszeni przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dzielili się swoją wiedzą i opiniami na temat raportowania zrównoważonego, standardów zarządzania jakością, zmian w Kodeksie Etyki oraz kwestii związanych z samorządem zawodowym.

6 listopada 2023

Obowiązki wynikające z rozporządzenia MAR

Przypominamy, że biegli rewidenci oraz firmy audytorskie mają obowiązek sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych (tzw. listy insiderów), wtedy kiedy działają na rzecz emitentów i mają dostęp do informacji poufnych w rozumieniu  rozporządzenia MAR.

6 listopada 2023

Stanowisko ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował stanowisko w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2023 rok (EWPN)

28 października 2023

Wsparcie do atestacji pomocy rządowej

Przedstawiamy wsparcie dla biegłych rewidentów w usłudze atestacyjnej, o której mowa w nowej edycji rządowego programu pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

27 października 2023

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Zawodowa w Poznaniu

16 listopada br. odbędzie się Ogólnopolska Konferencji Naukowo - Zawodowa w Poznaniu na temat "Przychody ze sprzedaży – wyzwania i zagrożenia dla rachunkowości i audytu".

27 października 2023

KSB 600 (Zmieniony) został zatwierdzony

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”.

26 października 2023

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach

29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach

26 października 2023

NIK poszukuje biegłych rewidentów na stanowiska kontrolerskie

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi nabór na stanowiska kontrolerskie w Departamencie Strategii, w którym poszukuje kandydatów posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

26 października 2023

MF o limicie wynagrodzeń od JZP

Przedstawiamy kolejną interpretację MF dotyczącą limitu wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych świadczone dla jednostek zainteresowania publicznego.

23 października 2023

UE zmniejsza obciążenia sprawozdawczością

Komisja Europejska proponuje pakiet działań zmniejszających przedsiębiorcom obciążenia sprawozdawczością finansową i sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju.

19 października 2023

Współpraca Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

Komisja Egzaminacyjna oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisały umowę o współpracy przy prowadzeniu studiów. Na mocy umowy KE zaliczy kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, o ile kandydat ukończył na UE we Wrocławiu studia drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident.

19 października 2023

Webinarium CEDUR - Zgodność sprawozdań finansowych z regulacjami

Zapraszamy na webinarium UKNF pt. „Zgodność sprawozdań finansowych emitentów ze standardami rachunkowości (w szczególności MSSF) oraz wymogami ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”.

18 października 2023

XVIII edycja konkursu “The Best Annual Report” rozstrzygnięta

Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2022”. Polska Izba Biegłych Rewidentów podobnie jak w poprzednich latach była patronem honorowym tego przedsięwzięcia, którego celem jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

17 października 2023

Zakończyła się XXIV Doroczna Konferencja Audytingu

Zakończyła się XXIV Doroczna Konferencja Audytingu przebiegająca pod hasłem „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność”

17 października 2023

Fotorelacja z XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu (dzień 2.)

Drugi dzień DKA poświęcony jest tematyce „Standardy zarządzania jakością. Etyka i niezależność”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z paneli odbywających się 17 października 2023 r.

16 października 2023

Fotorelacja z XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu (dzień 1.)

Trwa Doroczna Konferencja Audytingu, organizowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów już po raz XXIV. Po otwarciu konferencji i wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część panelowa. Pierwszy dzień w całości jest poświęcony tematyce ESG i raportowaniu zrównoważonemu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

16 października 2023

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu rozpoczęta!

Pod hasłem „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność” upłynie Doroczna Konferencja Audytingu, która odbywa się w dniach 16-17 października w formule hybrydowej.

10 października 2023

Samorząd aktywnie rozpoczął jesień

Na przełomie września i października przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wzięli udział w serii wydarzeń promujących profesję biegłego rewidenta oraz działalność samorządu.

5 października 2023

Witamy nowych członków naszej profesji

20 osób złożyło uroczyste ślubowanie, wieńczące ścieżkę przygotowującą do zostania biegłym rewidentem.

4 października 2023

Panel dyskusyjny XXIV DKA: Aspekty praktycznego wykorzystania Standardu KSB 315 (Z) i ich wpływ na KSB 240

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w kontekście zastosowania zmienionego Krajowego Standardu Badania 315 będzie jednym z tematów panelu dyskusyjnego „Aspekty praktycznego wykorzystania Standardu KSB 315 (Z) i ich wpływ na KSB 240”

3 października 2023

Ankieta dotycząca zawodu biegłego rewidenta

MF we współpracy z PANA, PIBR oraz Komisją Egzaminacyjną opracowało ankiety związane z zawodem biegłego rewidenta.

29 września 2023

Na XXIV DKA o wyzwaniach w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju

Wpływ Dyrektywy CSRD na biegłych rewidentów będzie tematem dyskusji prowadzonej przez ekspertów podczas panelu, który odbędzie się podczas XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

28 września 2023

Panel dyskusyjny XXIV DKA: Zmiany w Kodeksie Etyki

Ostatnie zmiany w Kodeksie Etyki, korekty PANA do Kodeksu, stanowisko PIBR, rola ustawy w świetle Kodeksu Etyki, systemowe problemy etyczne – będą tematem panelu dyskusyjnego „Zmiany w Kodeksie Etyki”, który odbędzie się podczas XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

27 września 2023

Materiały towarzyszące projektowi ISSA 5000

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski materiały IAASB towarzyszące projektowi ISSA 5000.

26 września 2023

Cykl bezpłatnych webinarów edukacyjnych UKNF w dniach 2-6 października

W ramach VII edycji kampanii World Investor Week - Światowy Tydzień Inwestora(WIW) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przeprowadzi cykl webinariów CEDUR pomiędzy 2 a 6 października 2023 r. Program obejmuje webinary dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli, jak również webinar dla początkujących inwestorów.

20 września 2023

Fotorelacja z II Pikniku Rodzinnego Zawodów Zaufania 2023

W sobotę 16 września odbył się w Warszawie II Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania, na którym była obecna Polska Izba Biegłych Rewidentów wraz z 10 samorządami. Pogoda i słońce dopisały, była wspaniała zabawa i setki osób. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przybyli na piknik, aby spotkać się z #Zaufanymi, a szczególnie tym, którzy odwiedzili stoisko PIBR. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z pikniku.

20 września 2023

Konsultacje projektu dot. atestacji zrównoważonego rozwoju

IAASB prowadzi konsultacje projektu nowego Międzynarodowego Standardu Atestacji Zrównoważonego Rozwoju 5000.

19 września 2023

Skarga kasacyjna do NSA dot. pakietu standardów zarządzania jakością

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego została złożona skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego ustanowienia pakietu nowych standardów zarządzania jakością.

18 września 2023

CFO Strategy & Innovation Summit

AICPA & CIMA zapraszają na CFO Strategy & Innovation Summit 2023 - kongres dla dyrektorów finansowych oraz liderów biznesu.

15 września 2023

Ponowne konsultacje publiczne – zasady etyki zawodowej

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi ponowne konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

15 września 2023

Ponowne konsultacje publiczne – KSB 600 (Z)

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi ponowne konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego).

14 września 2023

Głos KRBR w debacie o tajemnicy zawodowej na konferencji zawodów zaufania

O tajemnicy zawodowej jako jednej z podstawowych wartości i fundamentalnym obowiązku osób wykonujących zawody zaufania publicznego rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

8 września 2023

Zapraszamy na II Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na II Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania, który odbędzie się w sobotę 16 września przy Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.

8 września 2023

Nie czekaj! Zapisz się do 10 września na XXIV DKA!

To ostatni moment, aby skorzystać z 15% rabatu na udział w formule stacjonarnej w XXIV Dorocznej Konferencji Audytingu.

7 września 2023

Zmiana zasad konsultacji publicznych

Informujemy o zmianie zasad procedowania dotyczących konsultacji publicznych projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne.

6 września 2023

Konferencja Szczecińskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego

Szczecińskie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego, do którego należy Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zaprasza na konferencję „Silne zawody zaufania publicznego - dlaczego potrzebuje ich demokracja?". To jedno z wydarzeń odbywających się w Polsce w ramach Tygodnia Zawodów Zaufania Publicznego.

5 września 2023

70. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości

Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości odbędzie się 27-29 września 2023 r. pod hasłem „Kolonizacja rachunkowości: obszary-narzędzia-perspektywy”

31 sierpnia 2023

Konferencja zawodowa w Indiach

Instytut Księgowych i Biegłych Rewidentów Indii (ICAI) organizuje „Globalny Kongres Zawodowych Księgowych” w dniach 24-26 listopada 2023 r. w Gandhinagar, w Indiach. Temat wydarzenia brzmi: „Łączenie świata, tworzenie wartości”.

29 sierpnia 2023

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku – ostatni termin

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkanie dydaktyczne z autorami materiału szkoleniowego.

29 sierpnia 2023

Konferencja Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Pod hasłem „Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność” odbędzie się konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

23 sierpnia 2023

XXIV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, Polska Izba Biegłych Rewidentów ponownie zaprasza do bezpośredniego udziału w konferencji.

18 sierpnia 2023

Regionalne Oddziały PIBR zapraszają kandydatów na biegłych rewidentów do kontaktu

Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zapraszają wszystkie osoby będące w trakcie przygotowywania się do egzaminów na biegłego rewidenta do bezpośredniego kontaktu i korzystania z oferty szkoleniowej lub innych wydarzeń organizowanych przez oddziały.

11 sierpnia 2023

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – nagranie EFAA i EUIPO

Udostępniamy krótki film zatytułowany: „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – brama do zielonego zysku”, przygotowany przez Europejską Federację Księgowych i Audytorów dla MŚP (European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium-sized enterprises – EFAA for SMEs) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO).

11 sierpnia 2023

Stanowisko OPSZZP w sprawie tajemnicy zawodowej

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem poszanowania dla ustawowych gwarancji ochrony tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

3 sierpnia 2023

Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Europejska przyjęła pierwszy zestaw Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju.

2 sierpnia 2023

Stanowisko Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych krytykuje projekt ustawy o e-administracji, wskazując, że wprowadzenie zawartych w nim przepisów oznaczać będzie nadmiarową ingerencją w swobodę gospodarczą

2 sierpnia 2023

Raport AICPA & CIMA dot. odporności na zmiany klimatyczne dla specjalistów ds. finansów

AICPA & CIMA opublikowały nowy interaktywny raport “Accounting for Climate Resilience”, który ma za zadanie pomóc specjalistom ds. finansów zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju.

1 sierpnia 2023

Kolejni profesjonaliści złożyli ślubowanie biegłego rewidenta

23 osoby, które zdały 10 pisemnych egzaminów tematycznych i egzamin dyplomowy, a także odbyły praktykę i aplikację, złożyły w lipcu uroczyste ślubowanie biegłego rewidenta.

28 lipca 2023

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego opublikowało stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

27 lipca 2023

Stanowisko SKwP w sprawie planowanych zmian w Ustawie o biegłych rewidentach

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Ministra Cyfryzacji pismo z prośbą o usunięcie z projektu o e-administracji przepisów odnoszących się do biegłych rewidentów.

27 lipca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z projektem KSR dot. ustalania wartości godziwej

Komitet Standardów Rachunkowości przedstawił do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia. 

27 lipca 2023

Negatywne uwagi Rzecznika MŚP nt. zapisów ustawy o e-administracji

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował do Kancelarii Sejmu pismo, w którym zwraca uwagę na negatywne konsekwencje niektórych zapisów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Rzecznik MŚP, powołując się na wątpliwości merytoryczne oraz legislacyjne dotyczące części przepisów zawartych w projekcie, zaapelował o ich odrzucenie w ramach dalszych prac.

25 lipca 2023

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie ustawy o e-administracji

Krajowa Rada Doradców Podatkowych opublikowała stanowisko w  sprawie zmian proponowanych przez rząd w ustawie o e-administracji.

21 lipca 2023

Stanowisko NRA w sprawie ustawy o e-administracji

Naczelna Rada Adwokacka krytycznie wypowiedziała się na temat zmian proponowanych przez rząd w ustawie o e-administracji. Adwokaci wskazują na liczne ryzyka związane z ewentualnym wdrożeniem przepisów.

20 lipca 2023

Zmiana KSWZ związana ze standardami zarządzania jakością

Weszła w życie uchwała dotycząca tzw. zamian dostosowawczych, czyli zmiany brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu związanej z pakietem standardów zarządzania jakością.

18 lipca 2023

Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zmian do ustawy o biegłych rewidentach

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów krytycznie ocenia propozycje zmian do ustawy o biegłych rewidentach wniesione w ramach rządowego projektu ustawy o e-administracji. Skutkowałyby one utworzeniem centralnego rejestru akt usług atestacyjnych i pokrewnych. Byłby to de facto scentralizowany rejestr najbardziej poufnych danych organizacji i przedsiębiorstw, w tym podmiotów o systemowym znaczeniu dla gospodarki. Bez względu na to, kto byłby odpowiedzialny za jego utworzenie i  prowadzenie – Polska Agencja Nadzoru Audytowego czy Polska Izba Biegłych Rewidentów, jak ostatnio zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji - tworzenie takiego rejestru stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu w Polsce.

11 lipca 2023

Rada Przedsiębiorczości zdecydowanie przeciwna zmianom w ustawie o biegłych rewidentach

Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wycofanie się z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, które zobowiązałyby firmy audytorskie do przekazywania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich akt usług atestacyjnych i pokrewnych.

5 lipca 2023

Rządowy projekt dot. e-administracji wprowadza kluczowe zmiany do ustawy o biegłych rewidentach

Informujemy o projekcie ważnych zmian jakie zostały zaproponowane do ustawy o biegłych rewidentach w ramach rządowego projektu ustawy dotyczącego e-administracji.

3 lipca 2023

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – przyszłość czy teraźniejszość?

W Unii Europejskiej i na świecie trwają intensywne prace związane ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz atestacją tych informacji.

30 czerwca 2023

Konsultacje projektu MSB 570 (Z 202x)

IAASB prowadzi konsultacje projektu zmienionego brzmienia MSB 570 dotyczącego kontynuacji działalności.

23 czerwca 2023

Wystąpienie prezesa KRBR na Zjeździe SKwP

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wystąpił podczas XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

22 czerwca 2023

Wyrok WSA w sprawie SKJ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę KRBR w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego).

20 czerwca 2023

Porozumienie z belgijskimi biegłymi rewidentami

Polska Izba Biegłych Rewidentów podpisała porozumienie z Belgijskim Instytutem Biegłych Rewidentów (IBR/IRE) oraz belgijską fundacją Centrum Informacyjne Audytu Przedsiębiorstw (ICCI).

19 czerwca 2023

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów – podsumowanie i fotorelacja

Delegaci wybrali nowe władze samorządu na kadencję 2023-2027  i przyjęli nowy program działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

15 czerwca 2023

Raport „LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2023”

Raport „LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2023. Kondycja branży księgowo-podatkowej” jest już dostępny. Polska Izba Biegłych Rewidentów była jednym z partnerów badania.

13 czerwca 2023

Kamil Jesionowski nowym Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Delegaci biorący udział w X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów wybrali Kamila Jesionowskiego na nowego Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

12 czerwca 2023

Zakończono obrady X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Z relacją można się zapoznać:

- na stronie internetowej PIBR – kliknij w link pibr.org.pl

- w mediach społecznościowych na profilach PIBR – kliknij w ikonkę

7 czerwca 2023

List Prezes KRBR na koniec kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z listem Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbary Misterskiej-Dragan.

6 czerwca 2023

MF o badaniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące organu/osób z oddziału przedsiębiorcy zagranicznego właściwych do wyboru firmy audytorskiej do badania, zawarcia umowy o badanie oraz do podpisania sprawozdania finansowego.

6 czerwca 2023

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W dniach 12-14 czerwca 2023 r. odbędzie się X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, podczas którego delegaci wyłonią władze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na kolejną kadencję oraz zadecydują o kierunkach rozwoju samorządu.

5 czerwca 2023

Ruszył konkurs „The Best Annual Report”

Instytut Rachunkowości i Podatków zaprasza spółki z Rynku Regulowanego i NewConnect do udziału w konkursie The Best Annual Report”. Polska Izba Biegłych Rewidentów po raz kolejny objęła patronatem honorowym to wydarzenie, którego partnerem strategicznym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

2 czerwca 2023

Porozumienie z Izbą Biegłych Rewidentów Ukrainy

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy podpisały porozumienie o współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie rewizji finansowej i dziedzinach pokrewnych.

31 maja 2023

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zaprasza na „Piknik Zaufanych nad Wisłą”

W sobotę 3 czerwca w godzinach 11:00-22:00 na Bulwarach Wiślanych odbędzie się „Piknik Zaufanych nad Wisłą”. Organizatorem wydarzenia jest Mazowieckie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego członkiem jest od wielu lat Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Zapraszamy serdecznie do udziału w pikniku, podczas którego wiele atrakcji znajdą dla siebie zarówno dorośli, jak i dzieci.

31 maja 2023

VI Samorządowe Forum Regionów PIBR „Rola regionalnych oddziałów PIBR w budowie nowoczesnego samorządu”

Kolejne spotkanie w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR, które odbyło się z udziałem przedstawicieli KRBR i nowych władz Regionalnych Oddziałów PIBR, służyło omówieniu zmian w Statucie PIBR i ich wpływu na pracę oddziałów. Ważną częścią spotkania była dyskusja, podczas której przedstawiciele regionalnych rad dzielili się doświadczeniami, opiniami i pomysłami związanymi z funkcjonowaniem regionalnych oddziałów.

30 maja 2023

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku – kolejne terminy

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

29 maja 2023

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Uniwersytet Zielonogórski podpisały porozumienie o współpracy obejmującej m.in. działania w obszarze dydaktyki i nauki, którego jednym z celów jest promocja zawodu biegłego rewidenta wśród studentów uczelni oraz uczniów szkół średnich planujących studia w Zielonej Górze.

24 maja 2023

Kongres Kompas ESG

1 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwszy Kongres Kompas ESG - unikalne spotkanie polskich i międzynarodowych liderów zmian w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz platforma wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie wdrażania strategii ESG. Partnerem honorowym konferencji jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

19 maja 2023

Doroczna Konferencja IIA Polska

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors) będzie "Czy leci z nami audytor? Perspektywy rozwoju audytu - audyt w 2030 roku".

17 maja 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie potrzebuje więcej biegłych sądowych

Polska Izba Biegłych Rewidentów – w odpowiedzi na prośbę Sądu Okręgowego w Warszawie - przekazuje informację o możliwości podjęcia współpracy eksperckiej w charakterze biegłych sądowych. Zachęcamy biegłych rewidentów do rozważenia tej propozycji.

16 maja 2023

8. Forum Rachunkowości w SGH

Zapraszamy do udziału w 8. Forum Rachunkowości w SGH, które odbędzie się 18 maja 2023 r. pod hasłem „Taksonomia… i co dalej?”. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Izba Biegłych Rewidentów.

11 maja 2023

Konsultacje publiczne – KSB 600 (Z)

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego).

10 maja 2023

Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur przyjęty przez Radę Ministrów  ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.

4 maja 2023

Materiały towarzyszące zmianom do Kodeksu etyki IESBA

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski opracowania IESBA służące wsparciu w zrozumieniu i stosowaniu zmian do Kodeksu etyki IESBA.

28 kwietnia 2023

Obowiązek raportowania łapownictwa i przekupstwa

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina o spoczywającym na biegłych rewidentach obowiązku zawiadamiania odpowiednich służb o podejrzeniach łapownictwa lub przekupstwa dotyczących funkcjonariuszy publicznych z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego

28 kwietnia 2023

Bezpłatny odczyt online dla biegłych sądowych – 9 maja

Zapraszamy biegłych sądowych na bezpłatny odczyt na temat "Tryb postępowania biegłego sądowego w przypadku postanowienia Sądu obniżającego wynagrodzenie za sporządzenie opinii". Spotkanie organizuje Klub Członkowski Biegłych Sądowych wraz z Oddziałem Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

20 kwietnia 2023

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, Jachranka 12-14 czerwca 2023 r.

Kolejny etap przygotowań do X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (X KZBR) za nami. Odbyły się już wszystkie walne zgromadzenia regionalnych oddziałów samorządu. W drodze głosowania wybrano łącznie 203 delegatów na Zjazd, a także regionalne rady i komisje rewizyjne.

18 kwietnia 2023

Pierwsze w tym roku ślubowanie nowych biegłych rewidentów

18 kwietnia 2023 roku w Biurze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odbyła się uroczystość ślubowania nowych biegłych rewidentów.

18 kwietnia 2023

4. edycja badania LEXOMETR Prawno-Gospodarczy

Ruszyła kolejna edycja badania kondycji branży księgowo-podatkowej, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska.

13 kwietnia 2023

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

6 kwietnia 2023

Konsultacje publiczne – Kodeks etyki

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

6 kwietnia 2023

Konsultacje publiczne – zmiany w KSWZ

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie zmian w krajowych standardach wykonywania zawodu oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z).

5 kwietnia 2023

Odpowiedzi na pytania dotyczące ESEF

Przedstawiamy nowe opracowanie PIBR – „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez biegłych rewidentów w zakresie znakowania zbiorowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów za 2022 rok”.

4 kwietnia 2023

Raport IFAC oraz AICPA & CIMA na temat ESG

Raportowanie informacji ESG i ich atestacja stają się coraz istotniejsze dla firm – dowodzi globalne badanie przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA

3 kwietnia 2023

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu aktu normatywnego

Przedstawiamy informację o nowym, ustawowym obowiązku Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przeprowadzania konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych (uchwał).

31 marca 2023

Alert specjalny - Badanie za 2022 r.

Jest już dostępny najnowszy Alert specjalny dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.

31 marca 2023

Trwają Walne Zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR

W marcu w kolejnych regionalnych oddziałach PIBR odbyły się Walne Zgromadzenia, mające na celu wyłonienie delegatów na zaplanowany na czerwiec X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz wybór władz poszczególnych oddziałów.

29 marca 2023

Przykładowy raport z atestacji sprawozdania beneficjenta

Przedstawiamy przykładowy raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej związanej z rządowym programem pomocy dla sektorów energochłonnych.

27 marca 2023

Konsultacje projektu nowej części MSB dla MZJ

IAASB prowadzi konsultacje projektu dodatkowej części nowego standardu do badania mniej złożonych jednostek.

23 marca 2023

Raport UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport pt. „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2022 r.”.

22 marca 2023

Wskazówki do atestacji sprawozdania beneficjenta

Przedstawiamy wskazówki dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi atestacyjnej związanej z rządowym programem pomocy dla sektorów energochłonnych.

21 marca 2023

Szkolenie z nowego KSR - Przychody ze sprzedaży

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 - „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

21 marca 2023

Konsultacje projektu MSB 500 (Z)

IAASB zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmienionego brzmienia MSB 500 dotyczącego dowodów badania.

17 marca 2023

Działalność zaprzestana - projekt nowego Stanowiska KSR

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu nowego Stanowiska KSR w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat.

16 marca 2023

MF o podwykonawstwie

MF wyjaśniło, że wobec pojawiających się rozbieżności, rozważy czy nie należałoby doprecyzować przepisów regulujących podwykonawstwo.

15 marca 2023

Atestacja sprawozdania beneficjenta przez biegłego rewidenta

Przedstawiciele PIBR, MRiT oraz NFOŚiGW rozmawiali o usłudze atestacyjnej biegłego rewidenta związanej z rządowym programem pomocy dla sektorów energochłonnych.

13 marca 2023

KRBR rozmawia z senatorami na temat projektu nowelizacji ustawy

Przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów po raz kolejny  spotkali się z grupą senatorów, aby porozmawiać o senatorskim projekcie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

10 marca 2023

III Konferencja Podatkowa

Instytut Finansów SGH we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapraszają na III Konferencję Podatkową pod hasłem "System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości".

8 marca 2023

Kobiety w zawodach zaufania publicznego

8 marca świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet – święto obchodzone corocznie od 1910 roku. Obecnie udział kobiet w przestrzeni publicznej jest oczywisty, liczba pań w polityce, biznesie rośnie. Nie inaczej jest z zawodami zaufania publicznego, w których reprezentacja kobiet jest znacząca i nieoceniona.

7 marca 2023

Kolejne publikacje IAASB po polsku

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski nowe opracowania IAASB służące wsparciu w zrozumieniu i stosowaniu standardów.

1 marca 2023

Walne Zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR

W regionalnych oddziałach PIBR rozpoczęły się Walne Zgromadzenia, których celem jest między innymi wyłonienie delegatów na zaplanowany na czerwiec X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz wybór władz poszczególnych oddziałów.

1 marca 2023

Praktyczne wsparcie w badaniu za 2022 r.

Udostępniamy przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2022 rok oraz przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

28 lutego 2023

Zmiany przepisów prawa dotyczące badania

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany przepisów prawa mające związek z badaniem sprawozdań finansowych.

24 lutego 2023

Interpretacja MF dotycząca pojęcia przepis prawa

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że uchwała Rady Ministrów możne być uznana jako przepis prawa, o którym jest mowa w definicji czynności rewizji finansowej.

24 lutego 2023

Wsparcie dla Ukrainy nadal potrzebne

Rok po rozpoczęciu rosyjskiego ataku Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia. Wraz z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego zachęcamy biegłych rewidentów do pomocy w odbudowie zniszczonego szpitala w Izium.

23 lutego 2023

Fundacja Seniora reaktywowana – zachęcamy do dobrowolnych wpłat!

Fundacja Seniora przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów wznowiła działalność. Zachęcamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie do dobrowolnych wpłat na konto fundacji i tym samym wsparcia koleżanek i kolegów w potrzebie - zarówno seniorów, jak i biegłych rewidentów.

21 lutego 2023

PIBR przypomina o zmianie terminu opłacania składki członkowskiej

Polska Izba Biegłych Rewidentów przypomina, że od 1 stycznia 2023 r. zmienił się termin opłacania składki członkowskiej, co oznacza, że biegli rewidenci są zobowiązani do wpłacania składki co miesiąc, a nie co kwartał jak w poprzednich latach. Indywidualne rachunki bankowe nie uległy zmianie.

14 lutego 2023

Nowa platforma elearningowa Centrum Edukacji PIBR

Szkolenia w czasie i tempie dostosowanym do potrzeb uczestnika.

10 lutego 2023

Wysokość opłaty minimalnej firm audytorskich z tytułu nadzoru w 2023 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podała do wiadomości wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2023 roku.

8 lutego 2023

Terminy sprawozdawcze za 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. Natomiast najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. trzeba dokonać ich zatwierdzenia.

2 lutego 2023

List Prezes KRBR - podsumowanie działań samorządu biegłych rewidentów w 2022 roku

Miniony rok wiązał się z licznymi zadaniami dla samorządu biegłych rewidentów. Wśród najważniejszych można wymienić reakcję na wybuch wojny w Ukrainie; działania związane z Rokiem Biegłego Rewidenta, czyli obchodami 30-lecia profesji i samorządu; przygotowania do wprowadzenia nowych standardów kontroli jakości czy prace związane z organizacją Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów i XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

2 lutego 2023

Nowe rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego”.

1 lutego 2023

Konflikt na Ukrainie a kwestie dotyczące etyki i niezależności

Udostępniamy tłumaczenie Alertu IESBA zatytułowanego: „Konflikt na Ukrainie: Kluczowe rozważania dotyczące etyki i niezależności”.

27 stycznia 2023

Opinia prawna dotycząca podwykonawstwa

Przedstawiamy opinię prawną w przedmiocie możliwości pełnienia przez podwykonawcę funkcji kluczowego biegłego rewidenta oraz podpisania sprawozdania z badania.

25 stycznia 2023

Spotkanie na temat aktualizacji wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje 31 stycznia 2023 r. spotkanie na temat aktualizacji Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, stanowiących międzynarodowy standard odpowiedzialnego biznesu. Zapraszamy do udziału osobistego lub dołączenia online.

24 stycznia 2023

Rośnie popularność PIBR w mediach społecznościowych

Już ponad 6000 osób obserwuje profil Polskiej Izby Biegłych Rewidentów prowadzony w serwisie LinkedIn

20 stycznia 2023

Zaktualizowana przykładowa dokumentacja SWKJ dla małych FA

Przedstawiamy zaktualizowaną wersję przykładowego opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej oraz zapraszamy na szkolenie.

19 stycznia 2023

Wspólna akcja charytatywna samorządów zawodów zaufania publicznego dla Ukrainy

Polska Izba Biegłych Rewidentów zachęca do włączenia się do akcji charytatywnej „Razem odbudujmy szpital w Izium - Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”.

16 stycznia 2023

Spotkania informacyjne PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego organizuje kolejne spotkania informacyjne online. Jedno z nich dotyczyć będzie nowych standardów kontroli jakości, a podczas drugiego zostaną omówione efekty kontroli dotyczące zagadnień z obszaru badania szacunków wartości godziwej. Zachęcamy biegłych rewidentów do zapoznania się ze szczegółami.

16 stycznia 2023

Zmiana terminu opłacania składek członkowskich

Od 1 stycznia 2023 r. zmienił się termin opłacania składek z trybu kwartalnego na miesięczny. Zgodnie z Zasadami ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, przyjętymi uchwałą Nr 4/2022 NKZBR z dnia 6 września 2022 r., składki powinny być opłacone nie później niż do końca każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.

13 stycznia 2023

Przypominamy o obowiązku aktualizowania danych w rejestrze biegłych rewidentów

Biegli rewidenci, wpisani w rejestrze jako niewykonujący zawodu, w przypadku rozpoczęcia jego wykonywania, mają obowiązek zgłoszenia tej zmiany Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

10 stycznia 2023

Posiedzenie Rady i Zarządu IFAC

Władze IFAC podjęły w listopadzie ub. r. decyzje w sprawie kluczowych stanowisk w organizacji, przyjęcia nowych członków oraz planu strategicznego IFAC na 2023 r.

5 stycznia 2023

Prezes KRBR o ESG w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym w Brukseli

20 grudnia 2022 r. odbył się pierwszy Okrągły Stół Kompasu ESG z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w Brukseli. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak sprawić, aby dyrektywa CSRD działała. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan zarysowała wyzwania zidentyfikowane przez polskich audytorów w związku z wprowadzeniem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

30 grudnia 2022

Od 1 stycznia 2023 r. firmy audytorskie zaczną zarządzać jakością

Już od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać nowy standard zarządzania jakością.

29 grudnia 2022

Odpowiedzi PANA na najczęściej zadawane pytania dot. nowych standardów kontroli jakości

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakresu i terminu stosowania nowych standardów kontroli jakości oraz kontroli tematycznych i planowanych. 

23 grudnia 2022

Przykładowa dokumentacja SWKJ – nowe opracowanie PIBR dla małych FA

Przedstawiamy nowe opracowanie PIBR - przykładowy opis systemu wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej uwzględniający wymogi nowego standardu zarządzania jakością.

22 grudnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją jubileuszową

„Zaufanie kapitałem życia gospodarczego. Trzydzieści lat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” to wyjątkowe wydawnictwo przygotowane z okazji 30. rocznicy powstania samorządu biegłych rewidentów.

22 grudnia 2022

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano treść dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

21 grudnia 2022

Zapraszamy do zgłaszania tematów szkoleń ODZ na 2024 rok

W związku prowadzonymi pracami nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych na rok 2024 zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o nadesłanie propozycji nowych tematów szkoleń lub wskazanie tych dotychczasowych (z wytycznych ODZ na 2023 r.), które rekomendują Państwo do utrzymania w wytycznych na 2024 r.

20 grudnia 2022

Zmarł dr Andrè Helin

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu dr Andrè Helina, założyciela i prezesa BDO, znanego eksperta w dziedzinie rachunkowości i finansów.

16 grudnia 2022

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego popiera stanowisko PIBR

Samorządy zawodów zaufania publicznego podzielają negatywne stanowisko Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odnośnie projektowanych zmian w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które poza raz kolejny zaostrzą system karania biegłych rewidentów i firm audytorskich.

15 grudnia 2022

Ślubowanie nowych biegłych rewidentów

Do zawodu biegłego rewidenta dołączyły 33 nowe osoby, które złożyły uroczyste ślubowanie.

14 grudnia 2022

Bezpłatne szkolenie "Praktyczne aspekty wdrożenia MSZJ1 w małej firmie audytorskiej"

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce wdrożenia KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 w małych firmach audytorskich.

14 grudnia 2022

Nowa kwalifikacja rynkowa „Outsourcing procesów księgowych – prowadzenie biura rachunkowego”

Zorganizowane 12 grudnia spotkanie konsultacyjne poświęcone zgromadzeniu i omówieniu opinii eksperckich, dotyczących projektowanej kwalifikacji rynkowej, zakończyło się zgłoszeniem wielu merytorycznych postulatów do projektowanych założeń.

14 grudnia 2022

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2023 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

13 grudnia 2022

Aktualizacja przykładowych potwierdzeń bankowych

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Związek Banków Polskich podpisały aneks do porozumienia w sprawie dobrych praktyk dotyczących potwierdzeń bankowych oraz list do biegłych rewidentów i banków.

7 grudnia 2022

PIBR chce wspierać przedsiębiorców we wdrożeniu raportowania ESG

Uczestnicy kolejnej debaty odbywającej się w ramach Okrągłego Stołu Kompasu ESG zastanawiali się nad kwestią tego, kto i jak powinien przygotowywać raporty ESG.

6 grudnia 2022

Plan działań KNF na rok 2023

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała swój plan działań na 2023 rok w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

5 grudnia 2022

XXIII Doroczna Konferencja Audytingu – podsumowanie

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB były w centrum dyskusji i warsztatów, które odbyły się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

1 grudnia 2022

Podsumowanie wyników kontroli PANA

PANA w 2022 r. opublikowała kilka opracowań zwierających podsumowanie przeprowadzonych kontroli.

30 listopada 2022

Webinar promujący opracowanie PIBR wspierające wdrożenie MSZJ (PL) 1

Zapis video webinaru promującego opracowanie PIBR wspierające wdrożenie MSZJ (PL) 1 - system zarządzania jakością jest już dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

29 listopada 2022

Trzecie spotkanie PANA dotyczące Standardów Zarządzania Jakością

Polska Agencja Nadzoru Audytowego po raz kolejny zorganizowała dla biegłych rewidentów i firm audytorskich spotkanie poświęcone tematyce Standardów Zarządzania Jakością.

28 listopada 2022

Opłaty dla firm audytorskich na rok 2023

Minister Finansów obwieścił wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru oraz wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich.

25 listopada 2022

Publikacja IFAC dot. wdrożenia SZJ w małej FA po polsku

Udostępniamy polską wersję językową pierwszej z trzyczęściowej serii publikacji IFAC, zatytułowanej: Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie” – Część pierwsza: Czas się przygotować na nowe standardy zarządzania jakością.

24 listopada 2022

Zbiórka charytatywna

Krajowa Rada Komornicza uruchomiła zbiórkę charytatywną, której celem jest zgromadzenie funduszy dla rodziny zamordowanej komornik sądowej.

24 listopada 2022

Stanowisko samorządów zawodów zaufania publicznego

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyjęło wspólne stanowisko w kwestii przemocy skierowanej wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

21 listopada 2022

Ogólnopolski protest komorników sądowych

Biegli rewidenci solidaryzują się z komornikami sądowymi, którzy sprzeciwiają się przemocy skierowanej wobec przedstawicieli tego zawodu.

18 listopada 2022

Webinarium UKNF „Sprawozdawczość finansowa emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium pt. „Sprawozdawczość finansowa emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF oraz ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”.

17 listopada 2022

Rada PANA wprowadziła standardy zarządzania jakością

15 listopada 2022 r. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęła uchwałę wprowadzającą pakiet standardów zarządzania jakością do systemu obowiązujących w Polsce regulacji.

17 listopada 2022

Zatwierdzenie statutu PIBR

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zatwierdziła Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przyjęty podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

15 listopada 2022

Opracowanie PIBR wspierające wdrożenie nowego standardu zarządzania jakością oraz webinar

Zachęcamy do zapoznania się z nowym opracowaniem PIBR wspierającym wdrożenie standardu zarządzania jakością oraz zapraszamy na webinar promujący to opracowanie.

10 listopada 2022

Nagranie z Gali Jubileuszowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z gali jubileuszowej zorganizowanej z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów.

10 listopada 2022

Konferencja Ład korporacyjny 2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego organizuje konferencję „Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”.

9 listopada 2022

Webinarium: Jaki biznes? Społeczna odpowiedzialność biznesu – pracownicy jako interesariusze przedsiębiorstwa

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów weźmie udział w kolejnym webinarium z cyklu „Klimat dla pracowników”

9 listopada 2022

Drugie spotkanie PANA dotyczące standardów zarządzania jakością

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaplanowała kolejne spotkanie poświęcone tematyce nowych Międzynarodowych Standardów Zarządzania Jakością.

8 listopada 2022

Zarządzanie jakością w małych firmach audytorskich

IFAC opublikował pierwszą część z nowej serii poświęconej wdrożeniu nowych standardów zarządzania jakością w małej firmie audytorskiej.

8 listopada 2022

30 lat samorządu biegłych rewidentów – gala jubileuszowa PIBR

Uroczysta gala, która odbyła się 26 października br. w Warszawie, była kulminacyjnym momentem obchodzonego przez cały rok jubileuszu 30-lecia działalności samorządu biegłych rewidentów.

7 listopada 2022

Szkolenie z KSR 15 - Przychody ze sprzedaży

Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza na szkolenie dotyczące Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 - „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

4 listopada 2022

Samorząd a zarządzanie jakością – panel samorządowy w trakcie XXIII DKA

Rola samorządu zawodowego w kwestii wdrożenia standardów zarządzania jakością będzie tematem panelu samorządowego, który zakończy XXIII edycję Dorocznej Konferencji Audytingu.

4 listopada 2022

Warsztat „IT w procesie badania w kontekście MSB 315 (z)”

Badanie sprawozdania finansowego w środowisku IT to kluczowe zagadnienie warszatu „IT w procesie badania w kontekście MSB 315 (z)”, który odbędzie się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu

3 listopada 2022

XXIII DKA: warsztat „ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD”

Zapraszamy na warsztat „ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i dyrektywa CSRD”, który odbędzie się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

2 listopada 2022

Jakość w firmie audytorskiej od kontroli do zarządzania – panel wprowadzający w trakcie XXIII DKA

Zarządzanie jakością w firmie audytorskiej będzie tematem panelu wprowadzającego w trakcie XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

27 października 2022

Spotkanie PIBR – IASB

Przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz firm audytorskich spotkali się z reprezentantem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

27 października 2022

Zapraszamy na XXIII Doroczną Konferencję Audytingu

Już za kilka dni pod hasłem „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej” rozpocznie się XXIII DKA. To już ostatni moment na rejestrację na to najważniejsze wydarzenie polskiego audytu!

26 października 2022

Standardy zarządzania jakością – najnowsze informacje

Przedstawiamy najnowsze informacje związane z kolejnymi etapami procesu ustanowienia nowych regulacji w postaci pakietu standardów zarządzania jakością.

25 października 2022

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości organizowaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów Galę Jubileuszową z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów.

24 października 2022

XXIII DKA: warsztat „Reakcja na zidentyfikowane ryzyko: zaprojektowanie, wdrażanie, monitoring systemu zarządzania jakością”

Zapraszamy na warsztat „Reakcja na zidentyfikowane ryzyko: zaprojektowanie, wdrażanie, monitoring systemu zarządzania jakością. Nowe standardy zarządzania jakością IAASB praktyczne aspekty wdrożenia”, który odbędzie się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

24 października 2022

Spotkanie PANA dotyczące MSZJ/KSZJ dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zorganizowała spotkanie wstępne poświęcone tematyce Międzynarodowych / Krajowych Standardów Zarządzania Jakością.

21 października 2022

Zapraszamy na transmisję online uroczystości jubileuszowych

26 października odbędzie się ceremonia wręczenia Medali za Długoletnią Służbę nadanych biegłym rewidentom przez Prezydenta RP. Po tej uroczystości rozpocznie się gala jubileuszowa zorganizowana z okazji 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Oba wydarzenia będą transmitowane na stronie jubileuszowej https://30lat.pibr.org.pl/pl/transmisja-z-gali-30lat.

21 października 2022

Już od poniedziałku 5 dni konferencji online dot. ESG

24 października rozpocznie się Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022 - cykl konferencji online, podczas których praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami w obszarze zarządzania ESG. Polska Izba Biegłych Rewidentów jest Partnerem tego wydarzenia.

20 października 2022

Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu “The Best Annual Award Report”

Już po raz siedemnasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report” wyróżniającego raporty roczne emitentów pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

20 października 2022

Ceremonia wręczenia Medali za Długoletnią Służbę

Mamy zaszczyt poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 biegłym rewidentom nadane zostały Medale za Długoletnią Służbę. Ceremonia wręczenia odznaczeń odbędzie się w dniu 26 października w Hotelu Bellotto w Warszawie o godzinie 14.30 i będzie transmitowana online - na stronie jubileuszowej 30 lecie PIBR.

19 października 2022

Skarga KRBR do sądu administracyjnego na zastrzeżenia Rady PANA

Przedstawiamy treść skargi do sądu administracyjnego na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wniesionej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

18 października 2022

Warsztat „Oszustwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych – ryzyko dla biegłego rewidenta”

Ryzyka związane z celowym zniekształceniem w sprawozdaniu finansowym będą tematem warsztatu „Oszustwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych – ryzyko dla biegłego rewidenta”., który odbędzie się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

14 października 2022

Zmiany do Kodeksu IESBA w zakresie usług nieatestacyjnych

Udostępniamy wersję roboczą tłumaczenia na język polski zmian do Kodeksu IESBA dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych.

13 października 2022

Gala Jubileuszowa PIBR w formule stacjonarnej i z transmisją online

26 października odbędzie się Gala Jubileuszowa organizowana przez PIBR z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów. Uroczystość odbędzie się w Warszawie w Hotelu Bellotto, a dodatkowo będzie transmitowana online. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania.

13 października 2022

XXIII Doroczna Konferencja Audytingu – zachęcamy do rejestracji!

Trwają zapisy do udziału w XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej”.

7 października 2022

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe

W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o spoczywającym na każdym biegłym rewidencie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4 października 2022

Webinarium z cyklu „Klimat dla pracowników”

Podczas spotkań zorganizowanych w ramach cyklu „Klimat dla pracowników” taksonomia ESG zostanie pokazana w trzech odsłonach obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny.

3 października 2022

Nowe standardy zarządzania jakością w firmie audytorskiej na XXIII DKA

Tematyka związana ze standardami zarządzania jakością w firmie audytorskiej będzie przedmiotem dyskusji oraz warsztatów odbywających się podczas XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu.

30 września 2022

Fotorelacja z #Zaufani. Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania

Przed weekendem wspominamy miło spędzony poprzedni. Polska Izba Biegłych Rewidentów uczestniczyła w sobotę 24 września w Pikniku Rodzinnym Zawodów Zaufania 2022, zorganizowanym wspólnie z 13 samorządami zawodów zaufania publicznego. Tym, którzy nas odwiedzili, serdecznie dziękujemy. Wszystkich gorąco zapraszamy już teraz do odwiedzenia nas za rok, a tymczasem zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego sympatycznego wydarzenia!

30 września 2022

Spotkanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z biegłymi rewidentami

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza na spotkanie, którego celem jest omówienie ustaleń oraz przedstawienie wniosków wyciągniętych z kontroli, które PANA prowadziła od lipca 2021 do czerwca 2022.

27 września 2022

Zmarł Andrzej S. Nartowski

24.09.2022 r. odeszła wielka postać polskiego rynku kapitałowego - Andrzej S. Nartowski, niekwestionowany ekspert w dziedzinie corporate governance

26 września 2022

Specjalna oferta ACCA dla biegłych rewidentów

Dzięki współpracy PIBR i ACCA zdobycie wiodącej międzynarodowej kwalifikacji jest dla biegłych rewidentów znacznie bardziej dostępne

23 września 2022

PIBR partnerem kolejnego webinaru na temat ESG

Wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie (opinia audytora) dot. raportowania ESG w świetle nowych regulacji, 2 CPE - to temat najbliższego spotkania online w ramach cyklu Audittalks przy kawie.

23 września 2022

Rozpoczęła się rejestracja na XXIII Doroczną Konferencję Audytingu

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do rejestracji na XXIII Doroczną Konferencję Audytingu.

20 września 2022

#Zaufani. Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania już 24 września

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania 2022, który odbędzie się w sobotę 24 września w godzinach 11.00-18.00 w Warszawie, na skwerze Tadeusza Kahla, w pobliżu Centrum Nauki Kopernik i pomnika Syrenki. Będzie to wyjątkowa okazja, by połączyć zabawę dla najmłodszych z możliwością poznania zawodów zaufania publicznego, w tym biegłego rewidenta.

20 września 2022

V Samorządowe Forum Regionów PIBR

Tematem kolejnego spotkania w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR był proces ustanawiania nowych regulacji w zakresie standardów zarządzania jakością oraz prowadzone przez samorząd przygotowania do wdrożenia standardów.

13 września 2022

KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) został zatwierdzony

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” oraz zmian do krajowych standardów badania.

12 września 2022

Jak oszacować pracochłonność?

Przedstawiamy „Wskazówki dotyczące dobrych praktyk szacowania pracochłonności usług badania”.

9 września 2022

Webinar „Standardy zarządzania jakością – proces ustanawiania regulacji”

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów we współpracy z Centrum Edukacji PIBR zapraszana na spotkanie Samorządowego Forum Regionów PIBR.

7 września 2022

Zakończył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów zakończyły się przyjęciem nowego Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, nowych Podstawowych zasad gospodarki finansowej oraz Zasad ustalania składek członkowskich.

5 września 2022

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W Warszawie rozpoczął się dwudniowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

2 września 2022

Sprawozdanie PANA z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała sprawozdanie, podsumowujące monitorowanie przez PANA rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu za 2021 rok.

1 września 2022

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2022 pod patronatem honorowym PIBR

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości odbędzie się pod hasłem „Quo vadis rachunkowość? Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania”.

31 sierpnia 2022

Zmiany w Kodeksie IESBA w zakresie wynagrodzeń – Q&A

Udostępniamy polską wersję językową publikacji IESBA zatytułowanej: „Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń.”

25 sierpnia 2022

Konsultacje zmian do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z)

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez IAASB konsultacjach oraz udostępniamy przetłumaczony na j. polski projekt zmian do dwóch międzynarodowych standardów badania.

24 sierpnia 2022

Spotkania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich

We wrześniu i październiku odbędą się dwa spotkania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z przedstawicielami firm audytorskich organizowane w ramach roboczego dialogu.

23 sierpnia 2022

Polska Izba Biegłych Rewidentów została Partnerem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu 2022

Polska Izba Biegłych Rewidentów została Partnerem 8. edycji Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu – konferencji online poświęconej tematyce związanej z ESG, zrównoważonym rozwojem oraz innowacjami w odpowiedzialnych strategiach firm.

19 sierpnia 2022

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego odmówiła zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej nowych standardów kontroli jakości

Podczas posiedzenia Rady PANA w dniu 12.08.2022 r. została podjęta decyzja o odmowie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2290/39a/2022 w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)

11 sierpnia 2022

Potwierdzenia bankowe – podsumowanie doświadczeń

Zapraszamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie do podzielenia się doświadczeniami w stosowaniu przykładowych potwierdzeń bankowych.

9 sierpnia 2022

Soczewka do wykrywania oszustw – nowe opracowanie IAASB

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski opracowanie IAASB dotyczące MSB 240, czyli obowiązków biegłego rewidenta związanych z oszustwami i zapowiadamy zmianę brzmienia MSB 240.

8 sierpnia 2022

Nowa uchwała ws. standardów zarządzania jakością

KRBR podjęła nową uchwałę w sprawie standardów zarządzania jakością uwzględniającą zastrzeżenia Rady PANA. Udostępnione zostały także kolejne materiały wspierające wdrożenie.

3 sierpnia 2022

Nowy KSR – przychody ze sprzedaży

Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów".

29 lipca 2022

Nowe części przewodnika AML już dostępne

Opublikowaliśmy przetłumaczone na język polski trzy kolejne opracowania IFAC z serii „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”.

25 lipca 2022

Zaproszenie do badania: sztuczna inteligencja a model ryzyka audytu

Zespół z SGH i Politechniki Koszalińskiej prowadzi badania o wpływie sztucznej inteligencji na model ryzyka audytu. Ważną częścią projektu będą opinie respondentów-biegłych rewidentów.

22 lipca 2022

Zapraszamy do odwiedzania strony jubileuszowej PIBR

W roku 2022 społeczność biegłych rewidentów świętuje 30-lecie ukształtowania się swojej profesji i samorządu. W związku z tym realizowane są różne inicjatywy. Informacje o nich oraz relacje z wydarzeń publikowane są na specjalnej stronie internetowej 30 lecie PIBR | PIBR.

20 lipca 2022

XXI Światowy Kongres Księgowych IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) wraz z Instytutem Księgowych i Biegłych Rewidentów Indii (ICAI) zapraszają na XXI Światowy Kongres Księgowych, który odbędzie się w dniach 18-21 listopada 2022 r. w Bombaju.

14 lipca 2022

Przypominamy o szkoleniach dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 roku

Przypominamy, że Centrum Edukacji PIBR prowadzi zapisy na szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

11 lipca 2022

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym pojawiły się kolejne funkcjonalności ułatwiające podatnikom korespondencję z organami podatkowymi oraz składanie wniosków o wydanie niektórych zaświadczeń.

6 lipca 2022

Wdrożenie nowych standardów zarządzania jakością

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie nowych standardów zarządzania jakością.

6 lipca 2022

Żegnamy Tadeusza Pieniążka

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu w dniu 2 lipca 2022 r. Tadeusza Pieniążka.

1 lipca 2022

Zastrzeżenia PANA do standardów zarządzania jakością

Rada PANA nie zatwierdziła uchwały KRBR i przedstawiła zastrzeżenia do uchwały dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością.

30 czerwca 2022

Ustalanie wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komunikat w sprawie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru.

28 czerwca 2022

Plany kontroli PANA na 2022/2023

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała plany kontroli firm audytorskich na 2022/2023.

27 czerwca 2022

Kolejne objaśnienia IFAC do Kodeksu IESBA

Udostępniamy polską wersję językową najnowszych objaśnień IFAC do Kodeksu etyki IESBA, dotyczących sztucznej inteligencji.

24 czerwca 2022

Konferencja „ESRS: publiczne konsultacje Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju”

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EFRAG, Ministerstwo Finansów oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zapraszają na konferencję poświęconą tematyce Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.

24 czerwca 2022

Tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach

22 czerwca 2022 r. został opublikowany tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach.

23 czerwca 2022

Żegnamy Jolantę Gałuszkę

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej wspaniałej koleżanki, prezes Regionalnej Rady w Bielsku-Białej – Jolanty Gałuszki.

23 czerwca 2022

Webinar dla biegłych rewidentów o przyczynach i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

Już 7 lipca Centrum Edukacji PIBR poprowadzi webinar „Wypalenie zawodowe biegłych rewidentów w Polsce - czym jest, z czego wynika, co powoduje i jak mu zapobiegać?”. Prelekcji coacha specjalizującego się w tej tematyce, połączonej z możliwością zadawania pytań, towarzyszyć będzie premiera książki, która powstała w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród biegłych rewidentów w celu zbadania skali, przyczyn i skutków wypalenia zawodowego.

22 czerwca 2022

Zakaz świadczenia usług audytowych i księgowych dla rosyjskich podmiotów

W ramach sankcji będących skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, Unia Europejska wprowadziła zakaz świadczenia niektórych rodzajów usług, w tym audytowych i księgowych, dla podmiotów rosyjskich.

22 czerwca 2022

Rośnie społeczność biegłych rewidentów

Po raz kolejny w tym roku odbyło się ślubowanie nowych biegłych rewidentów. Cieszy niezmiernie fakt, iż powiększa się nasza społeczność, a dodatkowo, że wreszcie wróciliśmy do ślubowania w tradycyjnej formule, którą na ponad dwa lata przerwała pandemia.

21 czerwca 2022

Kolejne zmiany do Kodeksu IESBA

Udostępniamy wersję roboczą tłumaczenia na j. polski zmian do Kodeksu IESBA dotyczących wynagrodzeń.

21 czerwca 2022

Badałeś ESEF? – podziel się doświadczeniami

Prosimy o nadsyłanie uwag i komentarzy do nowego standardu badania sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie ESEF, a także przykładowych procedur takiego badania oraz podzielenie się informacjami o problemach związanych z badaniem.

20 czerwca 2022

30 rocznica I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

30 lat temu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczął się I Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

13 czerwca 2022

Zbieramy opinie dotyczące organizacji XXIII DKA

Na Państwa opinie dotyczące organizacji XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu czekamy jeszcze przez dwa dni - do 15 czerwca.

10 czerwca 2022

XVII edycja konkursu „The Best Annual Report”

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „The Best Annual Report”, którego celem jest ocena raportów rocznych emitentów pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

9 czerwca 2022

Raport LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022. Kondycja branży księgowo-podatkowej

Raport z wynikami trzeciej edycji badania „LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022. Kondycja branży księgowo-podatkowej” jest już dostępny.

9 czerwca 2022

Dzisiaj Dzień Księgowego!

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich księgowych oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

8 czerwca 2022

Ankieta dla biegłych rewidentów dotycząca organizacji XXIII DKA

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej organizacji XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu. Dzięki Państwa głosom będziemy mogli zorganizować to wydarzenie w optymalnej formule, zgodnie z oczekiwaniami większości.

8 czerwca 2022

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

7 czerwca 2022

Zautomatyzowane narzędzia i techniki – kolejne materiały wspierające

Przedstawiamy piąte opracowanie IAASB z serii dedykowanej tematyce zautomatyzowanych narzędzi i technik dotyczące planowania badania

3 czerwca 2022

Podsumowanie pierwszych miesięcy 2022 r.

W liście skierowanym do biegłych rewidentów prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przedstawiła działania podejmowane przez samorząd w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

3 czerwca 2022

Komunikat PANA w sprawie kontroli prowadzonych w sposób zdalny

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny.

1 czerwca 2022

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i wnuków biegłych rewidentów

W Dniu Dziecka mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W sumie zgłoszonych zostało 30 prac, spośród których komisja konkursowa wybrała - w wyniku głosowania - trzy zwycięskie prace. Jednocześnie pragniemy złożyć wszystkim dzieciom w dniu ich święta najserdeczniejsze życzenia - beztroskiego dzieciństwa, nieograniczonej ciekawości świata oraz spełniania marzeń.

1 czerwca 2022

Webinar ”ESG/Climate change and the role of auditors”

Kolejne spotkanie w ramach cyklu #Audittalks poświęcone będzie tematyce klimatu i audytowaniu kwestii ESG.

31 maja 2022

Roczne sprawozdanie PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podsumowała 2021 rok.

31 maja 2022

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży na Uniwersytecie Zielonogórskim

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan poprowadziła spotkanie dla uczniów szkół średnich i studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas którego zapoznała młodzież ze specyfiką i perspektywami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zachęcając jednocześnie do wyboru tej ścieżki zawodowej.

27 maja 2022

Kto może być kontrolerem jakości wykonania zlecenia?

Przedstawiamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący uchylenia uchwały KRBR w sprawie możliwości świadczenia usług przez biegłych rewidentów seniorów, w tym kontroli jakości wykonania zlecenia.

26 maja 2022

Konferencja Jubileuszowa Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Konferencja „Innowacja, antykruchość, odporność – przyszłość zaczyna się teraz!” uświetni jubileusz 20-lecia działalności Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

26 maja 2022

Z głębokim żalem żegnamy naszą serdeczną koleżankę Barbarę Kapicką

Biegłą Rewident, wieloletniego kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru.

26 maja 2022

MSB 600 (Z) – kolejny zmieniony standard

IAASB opublikowała ostateczne brzmienie kolejnego zmienionego standardu – MSB 600 (Z) - dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

25 maja 2022

Kampania informacyjna związana z nowymi standardami zarządzania jakością

PIBR rozpoczyna kampanię informacyjną promującą wiedzę na temat nowych standardów zarządzania jakością.

24 maja 2022

Ministerstwo Finansów przedłużyło prekonsultacje dotyczące rozwoju zawodu księgowego

W odpowiedzi na postulaty Ministerstwo Finansów wydłużyło o 4 miesiące tj. do 30 września 2022 r. termin prekonsultacji na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

24 maja 2022

Konferencja jubileuszowa SKwP "KSIĘGOWY architekt bezpiecznego biznesu"

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji 115 lat działalności zaprasza na jubileuszową konferencję, poświęconą kluczowym obecnie dla branży zagadnieniom - zmianom wprowadzonym przez pakiet Polski Ład oraz kwestii uregulowania zawodu księgowego.

23 maja 2022

Nagranie webinaru Ministerstwa Finansów o przyszłości zawodu księgowego już dostępne

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru na temat „Przyszłość zawodu księgowego w Polsce”, który zorganizowało Ministerstwo Finansów 9 maja 2022r. Głos w jednej z debat zabrała Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan, podkreślając znaczenie zawodu księgowego w biznesie.

23 maja 2022

30 rocznica pierwszych wpisów na liście biegłych rewidentów

Równo 30 lat temu na liście biegłych rewidentów pojawiły się pierwsze nazwiska osób wykonujących ten zawód zgodnie z ustawą o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, uchwaloną 19 października 1991 r.

20 maja 2022

Stanowisko ESMA w sprawie wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na raporty finansowe

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował swoje stanowisko w sprawie wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na półroczne raporty finansowe emitentów

20 maja 2022

Ułatwienia w postępowaniu kwalifikacyjnym dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, dla osób niepełnosprawnych zmienione zostaną warunki przeprowadzania egzaminu na biegłego rewidenta.

19 maja 2022

Webinarium IESBA – definicja spółki giełdowej i JZP

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych organizuje webinarium na temat definicji spółki notowanej na giełdzie i jednostki zainteresowania publicznego.

18 maja 2022

Przedłużamy konkurs plastyczny dla dzieci i wnuków biegłych rewidentów

W odpowiedzi na napływające prośby, pragniemy poinformować o przedłużeniu o tydzień terminu zgłaszania prac w konkursie plastycznym organizowanym przez PIBR.

18 maja 2022

Kolejny etap ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością

KRBR podjęła uchwałę w sprawie nowych standardów zarządzania jakością. Opublikowane zostały także kolejne materiały wspierające ich wdrożenie.

17 maja 2022

Webinarium dotyczące należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu zapraszają na webinarium „Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw z perspektywy standardów odpowiedzialnego biznesu”.  Odbędzie się ono już w najbliższy czwartek, 19 maja, w godz. 10.00-11.30.

17 maja 2022

XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”

Hasłem przewodnim spotkania organizowanego przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie będzie „Zawód księgowego – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju zawodu”.

13 maja 2022

Zaufanie do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – webinarium IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) organizuje webinarium na temat „Budowania zaufania publicznego do raportowania i zapewnienia zrównoważonego rozwoju”.

12 maja 2022

Kolejne porozumienie PIBR i ZBP

PIBR podpisała ze ZBP drugie porozumienie w sprawie przyjęcia zestawu dobrych praktyk dotyczących zakresu potwierdzania przez Banki – Depozytariuszy informacji na temat wybranych instrumentów finansowych oraz innych danych, a także aneks do wcześniej zawartego porozumienia.

11 maja 2022

Kontrole PANA - zaktualizowane polityki i procedury oraz wykaz dokumentów i informacji

PANA opublikowała zaktualizowane polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli oraz zaktualizowany wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

10 maja 2022

Przypominamy i zachęcamy do udziału! Konkurs plastyczny dla dzieci i wnuków biegłych rewidentów

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów do zainteresowania swoich dzieci lub wnuków - w wieku od 6 do 12 lat – trwającym konkursem plastycznym. Może być to świetna okazja do wspólnej zabawy, której celem jest szerzenie wiedzy na temat profesji biegłego rewidenta w twórczy sposób.

10 maja 2022

Konferencja EFAA 2022

Europejska Federacja Księgowych i Biegłych Rewidentów MŚP organizuje konferencję „Transformacja praktyki: małe i średnie firmy audytorskie oraz księgowe przystosowujące się do zmian”.

6 maja 2022

Nagrania z webinariów dotyczących zmian do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych udostępniła nagrania z webinariów na temat proponowanych zmian do Kodeksu etyki IESBA dotyczących definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które odbyły się 11 kwietnia oraz 19 kwietnia br.

28 kwietnia 2022

Nowa formuła szkoleń ODZ z zasad etyki – zajęcia warsztatowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, do zakresu ODZ w 2022 r. został wprowadzony temat Kodeksu etyki w nowej formule - jako praktyczna analiza przypadków (case study dotyczące dylematów etycznych). Pierwsze zajęcia warsztatowe odbędą się już 12 maja.

28 kwietnia 2022

Proponowane zmiany Kodeksu IESBA dotyczące technologii

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opublikowała do publicznych konsultacji projekt zmian do Kodeku IESBA zatytułowany „Proponowane zmiany Kodeksu dotyczące technologii”.

27 kwietnia 2022

Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci przygotowanym z okazji 30-lecia działalności samorządu biegłych rewidentów!

27 kwietnia 2022

Konsultacje w sprawie zmian do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) zachęca do wyrażania opinii nt. projektu zmian do Kodeku IESBA zatytułowanego: „Proponowane zmiany do Kodeksu dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego”

26 kwietnia 2022

AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej

Zapraszamy na wydarzenie organizowane w ramach popularnej serii spotkań AICPA & CIMA Money Talks, podczas których eksperci oraz znane osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu omawiają trendy, które mają i będą miały wpływ na ich pracę w przyszłości.

25 kwietnia 2022

Ankieta nt. wpływu audytu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach badań naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

25 kwietnia 2022

MF przypomina o wydłużonym czasie na sporządzenie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przypomina o wydłużonym czasie na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok i jednocześnie wskazuje, jak należy postępować, jeśli ten termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.

21 kwietnia 2022

Uregulowanie zawodu księgowego - ankieta SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach akcji #SluchamyKsiegowych chce poznać opinie na temat ewentualnego uregulowania zawodu księgowego oraz związanych z tym kosztów i korzyści.

5 kwietnia 2022

Nowe rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przygotował nowe rekomendacje dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

31 marca 2022

Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce

Krajowy System e-Faktur to kolejny etap cyfryzacji usług administracji oraz transformacji cyfrowej Polski, ułatwiający rozliczenia między firmami i zapewniający im bezpieczeństwo rozliczeń.

23 marca 2022

Webinar: ESG, wybór czy konieczność?

Zapraszamy na webinar organizowany przez członków Zespołu ds. raportowania niefinansowego.

22 marca 2022

Konsultacje projektów standardów zarządzania jakością

Ponownie zapraszamy firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów, jak również innych interesariuszy, do udziału w konsultacjach projektów przyszłych standardów związanych z zarządzeniem jakością oraz przedstawiamy kolejne materiały wspierające ich wdrożenie.

22 marca 2022

Wojna w Ukrainie - wskazówki dotyczące badania

Przedstawiamy wskazówki PIBR pt. „Wojna w Ukrainie – implikacje dla badania sprawozdań finansowych za 2021 rok”.

21 marca 2022

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

18 marca 2022

Przykładowe sprawozdania biegłego rewidenta

Przedstawiamy przykładowe sprawozdania biegłego rewidenta związane z wykonaniem uzgodnionych procedur w ramach usług, o których jest mowa w ustawie o partiach politycznych.

17 marca 2022

Alert specjalny - Badanie za 2021 r.

Przedstawiamy najnowszy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2021 rok.

17 marca 2022

Ukraińscy biegli rewidenci w Polsce

Wśród ukraińskich uchodźców w Polsce są też wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie rewizji finansowej oraz księgowości.

16 marca 2022

Rok 2022 Rokiem Biegłego Rewidenta i 30-lecia samorządu

Rok 2022 jest szczególny dla samorządu biegłych rewidentów. W tym roku przypada 30-lecie jego utworzenia. W związku z tym Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanowiła rok 2022 Rokiem Biegłego Rewidenta.

14 marca 2022

Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych – raport UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował raport przedstawiający informacje dotyczące nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w związku z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym w 2021 r.

11 marca 2022

Delegacja Republiki Mołdawii z wizytą w PIBR

Przedstawienie roli biegłego rewidenta w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) wraz z przykładami wsparcia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w wykonywaniu tego zadania, było tematem spotkania z przedstawicielami mołdawskich organów nadzoru w PIBR. Było ono jednym z punktów programu wizyty studyjnej delegacji w Polsce.

10 marca 2022

Wydłużone terminy na sprawozdawczość za 2021 rok

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministerstwa Finansów przedłużające terminy sprawozdawcze za 2021 rok.

9 marca 2022

Testy raportowania zgodnego z ESEF

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza do udziału w testach raportowania zgodnego z ESEF w środowisku produkcyjnym elektronicznego systemu przekazywania informacji.

8 marca 2022

Zaktualizowany wykaz usług oraz wskazówki dotyczące usług dla PKW

Przedstawiamy zaktualizowane zestawienie usług w powiązaniu z krajowymi standardami wykonywania zawodu oraz wskazówki dotyczące usług świadczonych przez biegłych rewidentów dla Państwowej Komisji Wyborczej.

7 marca 2022

MSB (PL) 315 (Z w 2019) po polsku

Przedstawiamy wersję roboczą Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”.

4 marca 2022

Pomoc Ukrainie z preferencjami podatkowymi

Ministerstwo Finansów przedstawiło szereg udogodnień podatkowych związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i Ukraińców

3 marca 2022

Konsultacje projektów standardów krajowych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektów przyszłych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania z pakietu nowych standardów zarządzania jakością.

28 lutego 2022

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – decyzja państw UE

Rada UE ds. Konkurencyjności przyjęła tzw. ogólne podejście do projektu dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

25 lutego 2022

Rekomendacje NASK – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zespół CERT Polska, działający w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, przygotował dla firm i osób prywatnych zestaw rekomendacji związanych ze zwiększonym zagrożeniem w cyberprzestrzeni wywołanym sytuacją na Ukrainie.

24 lutego 2022

Wyrazy solidarności z Ukrainą

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów pragnie wyrazić solidarność z obywatelami Ukrainy, których zdrowie i życie są zagrożone agresją ze strony Rosji i Białorusi.

24 lutego 2022

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2022 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

24 lutego 2022

Materiały wspierające do MSB 220 (Z)

Udostępniamy przetłumaczone na język polski opracowania wspierające wdrożenie MSB 220 (Z) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”.

18 lutego 2022

"O czym warto wiedzieć – wpływ zmian bilansowych i podatkowych na rewizję finansową i działalność firmy audytorskiej"

Pierwsza w tym roku konferencja zorganizowana przez warszawski oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów poświęcona była wpływowi zmian bilansowych i podatkowych na rewizję finansową i działalność firmy audytorskiej.

17 lutego 2022

Rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w w prekonsultacjach dotyczących przyszłości zawodu księgowego.

16 lutego 2022

Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie prowadzenia studiów na kierunku „Audyt finansowy”

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisały umowę dotyczącą kształcenia kandydatów na biegłego rewidenta

15 lutego 2022

Pakiet nowych standardów zarządzania jakością

Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia Prezes KRBR poświęconego kwestii działań zaplanowanych przez KRBR związanych z nowymi standardami oraz odwiedzenia nowej, dedykowanej tej tematyce strony internetowej.

15 lutego 2022

IX Konferencja Zawodowa w Poznaniu

Estoński CIT był tematem IX edycji Konferencji Zawodowej w Poznaniu

15 lutego 2022

AICPA & CIMA Money Talks: Reimagining performance management and enterprise analytics

Zachęcamy do rejestracji na AICPA & CIMA Money Talks – czyli fantastyczną okazję, aby posłuchać ekspertów ze świata biznesu i finansów, reprezentujących globalne marki takie jak Oracle, Orange i NatWest.

14 lutego 2022

Wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2022 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podała do wiadomości wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2022 r.

3 lutego 2022

MSZJ 2 po polsku

Udostępniamy wersję roboczą MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”.

2 lutego 2022

KONSULTACJE - projekty dokumentów na NKZBR

Szanowni Państwo,

2 lutego 2022

Ministerstwo Finansów wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych

Resort finansów poinformował, że wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r.

28 stycznia 2022

Procedury badania ESEF

Udostępniamy przykładowe procedury badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia ESEF.

28 stycznia 2022

Praktyczne wsparcie w badaniu za 2021 r.

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2021 rok, przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, a także ujednolicone brzmienie 17 zmienionych standardów.

27 stycznia 2022

MSZJ 1 po polsku

Wersja robocza MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” oraz nowe elementy pakietu.

10 stycznia 2022

Komunikaty PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała o zmianach w politykach i procedurach zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli PANA oraz przypomniała o zasadach rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru za 2021 r.

7 stycznia 2022

Konsultacje projektu MSB dla MZJ

31 stycznia 2022 r. upływa termin na zgłaszanie IAASB uwag w ramach konsultacji projektu nowego międzynarodowego standardu badania do badania mniej złożonych jednostek.

5 stycznia 2022

Kolejny materiał wspierający do KSB 540 (Z)

Można już pobrać polską wersję językową kolejnego materiału wspierającego wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z) zawierającego przykłady ilustrujące oczekiwane straty kredytowe.

4 stycznia 2022

Krajowy System e-Faktur rozpoczął funkcjonowanie

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z e-Faktury jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży.

31 grudnia 2021

Podsumowanie 2021 r. oraz plany na rok 2022

W liście do biegłych rewidentów prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podsumowuje najważniejsze wydarzenia i inicjatywy roku 2021 oraz opisuje kluczowe działania podejmowane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

31 grudnia 2021

MSB (PL) 220 (Z) po polsku

Udostępniamy wersję roboczą MSB (PL) 220 (zmienionego) – „Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego”, który po ostatecznych uzgodnieniach zostanie przyjęty jako krajowy standard badania.

30 grudnia 2021

Zestawienie usług i KSWZ

Przedstawiamy zestawienie usług najczęściej wykonywanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie z przyporządkowaniem odpowiednich krajowych standardów wykonywania zawodu.

29 grudnia 2021

Co się zmieniło? - wskazówki a standard do badania ESEF

Przedstawiamy najważniejsze zmiany pomiędzy standardem do badania ESEF a udostępnionymi wcześniej wskazówkami.

23 grudnia 2021

Nowy standard do badania ESEF

Weszła w życie uchwała w sprawie KSUA 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”.

22 grudnia 2021

Poprawa sprawozdawczości przedsiębiorstw – konsultacje KE

Zapraszamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących poprawy jakości sprawozdawczości przedsiębiorstw.

14 grudnia 2021

Nowe formularze w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego udostępniła nowe formularze Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

14 grudnia 2021

Raportowanie okresowe - webinarium CEDUR (aktualizacja)

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „Raportowanie okresowe emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF oraz ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”

13 grudnia 2021

Spotkanie ze studentami

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów spotkała się ze studentami Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

7 grudnia 2021

Przetłumaczony projekt nowego standardu MSB

Udostępniamy przetłumaczony na język polski projekt nowego międzynarodowego standardu badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek oraz zachęcamy do udziału w konsultacjach.

6 grudnia 2021

PIBR przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podpisała deklarację przystąpienia PIBR do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

6 grudnia 2021

Plany KNF w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach

Komisja Nadzoru Finansowego podała do informacji działania zaplanowane na przyszły rok działania wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3 grudnia 2021

Nowe standardy zarządzania jakością (wersja ang.)

Udostępniamy komplet angielskojęzycznej wersji nowych standardów zarządzania jakością oraz materiałów i nagrań wspierających ich wdrożenie i stosowanie.

2 grudnia 2021

VI Dni dla Biznesu

Zapraszamy do udziału w VI edycji konferencji „Dni dla Biznesu”.

2 grudnia 2021

Bezpłatny numer magazynu „Rachunkowość-Audytor”

Udostępniamy bezpłatnie kolejny numer magazynu „Rachunkowość-Audytor”.

1 grudnia 2021

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę w sprawie zwołania w 2022 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

29 listopada 2021

Stawka procentowa opłat z tytułu nadzoru w 2022 r.

Resort finansów podał wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie na rok 2022.

29 listopada 2021

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2022 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022.

26 listopada 2021

PANA zatrudnia biegłych rewidentów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zatrudni kontrolerów z uprawnieniami biegłego rewidenta do Departamentu Kontroli.

25 listopada 2021

PKW zaprasza do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza zaprasza firmy audytorskie do współpracy.

24 listopada 2021

Nowy sposób kontaktu z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów

Kontakt z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów jest teraz możliwy także poprzez stronę www PIBR.

23 listopada 2021

Składka członkowska za 2022 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej obowiązującej w przyszłym roku

22 listopada 2021

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów na rok 2023

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów szkoleń ODZ, które będą prowadzone w 2023 r.

19 listopada 2021

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw podpisana przez prezydenta RP

Zaakceptowane przez prezydenta zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

18 listopada 2021

Żegnamy Śp. Ryszarda Goryckiego

Zmarł w dniu 10 listopada 2021 r., miał 77 lat.

16 listopada 2021

Stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 r.

The European Securities and Markets Authority (ESMA) opublikowała publiczne stanowisko w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 rok (EWPN).

15 listopada 2021

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała komentarz dotyczący wybranych obowiązków związanych z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa.

12 listopada 2021

XXII Doroczna Konferencja Audytingu – podsumowanie

Debata o „Jakości usług biegłego rewidenta w interesie publicznym” była tematem głównym spajającym wystąpienia, panele dyskusyjne i warsztaty, które odbyły się podczas XXII Dorocznej Konferencji Auditingu.

9 listopada 2021

Zdefiniowanie zawodu księgowego – ankieta

Przypominamy o ankiecie, którą przygotowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

8 listopada 2021

Aktualizowanie stanu szkoleń ODZ

W związku z zbliżającym się końcem roku przypominamy o spoczywającym na biegłym rewidencie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3 listopada 2021

XVII Konferencja Zawodowo – Naukowa

Siedemnasta edycja konferencji organizowanej przez oddział PIBR w Poznaniu przebiegała pod hasłem ”Perspektywy rachunkowości i audytu w warunkach dynamicznego rozwoju technologii informatycznych”

2 listopada 2021

XI Konferencja Rada Nadzorcza

Tematem przewodnim jedenastej edycji Konferencji „Rada Nadzorcza” było pytanie „Co czeka rady nadzorcze w 2022 roku?”

29 października 2021

Żegnamy prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego

1926-2021

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego.

27 października 2021

MF o badaniu po przekształceniu spółki

Przedstawiamy wyjaśnienia MF dotyczące obowiązku badania sprawozdania finansowego jednostki w sytuacji zmiany w ciągu roku obrotowego jej formy prawnej.

25 października 2021

Zmiany do Kodeksu IESBA

Udostępniamy wersje robocze tłumaczenia na j. polski zmian do Kodeksu etyki IESBA.

25 października 2021

CFO Strategy & Innovation Summit 2021

Już wkrótce odbędzie się 4. edycja jednego z największych i najbardziej prestiżowych kongresów dla dyrektorów finansowych oraz liderów biznesu w Europie

22 października 2021

Warsztat - projekt dyrektywy dotyczącej zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy na bezpłatny warsztat dotyczący projektu nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju.

22 października 2021

Zmiana Kodeksu etyki

Weszła w życie uchwała zmieniająca część 4 b Kodeksu etyki - zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

20 października 2021

Konferencja Rada Nadzorcza

Tematem przewodnim 11. edycji „Konferencji Rada Nadzorcza” będzie pytanie „Co czeka rady nadzorcze w 2022 roku?”

19 października 2021

Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Wskazówki zawarte w Dobrych Praktykach Komitetów Audytu 2021 mają na celu wsparcie działania komitetów audytu oraz wzmocnienie nadzoru korporacyjnego w spółkach.

19 października 2021

The Best Annual Report 2020

Poznaliśmy zwycięzców konkursu na najlepsze raporty roczne.

18 października 2021

Oferta specjalna ACCA dla członków i kandydatów PIBR

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) przygotowało dla członków PIBR i kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów, specjalną ofertę zdobycia kwalifikacji ACCA.

15 października 2021

‘Ład korporacyjny’ 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce

Tematem konferencji organizowanej przez PANA jest stosowanie zasad ładu korporacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

7 października 2021

IFAC EdExchange Summit: Zrównoważony rozwój

Zapraszamy na zorganizowany przez IFAC szczyt poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.

5 października 2021

Materiały dodatkowe związane z KSB 540 (Z) i KSB 250 (Z)

Udostępniamy materiał o charakterze pomocniczym i edukacyjnym, który pozwoli w łatwiejszy sposób przeanalizować zmiany w standardach związane z przyjęciem KSB 540 (Z) i KSB 250 (Z).

4 października 2021

Panele dyskusyjne na XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

Podczas XXII DKA odbędą się 4 panele dyskusyjne – zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ich temat

30 września 2021

Dobre praktyki w zakresie potwierdzeń bankowych

PIBR we współpracy ze ZBP oraz bankami opracowała zbiór dobrych praktyk dotyczących potwierdzeń bankowych.

29 września 2021

Materiały wspierające do KSUP 4400 (Z)

Udostępniamy przetłumaczone na język polski opracowania wspierające zrozumienie, wdrożenie i stosowanie zmienionego standardu KSUP 4400 (Z).

27 września 2021

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021

Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości audytowi poświęcony został osobny panel dyskusyjny.

24 września 2021

Debaty IAASB o projekcie nowego standardu

Obejrzyj serię trzech debat IAASB LinkedIn Live na temat projektu nowego standardu do badania mniej złożonych jednostek.

24 września 2021

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2021 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na dydaktyczne spotkanie w formie on-line z autorem materiałów szkoleniowych.

17 września 2021

Trzecie zaktualizowane wydanie opracowania AML

Udostępniamy trzecie zaktualizowane wydanie materiałów związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

16 września 2021

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów

Do 15 października należy przekazać informację o prognozowanych przychodach za lata 2021 i 2022.

9 września 2021

Prosta spółka akcyjna – konferencja Ministerstwa Rozwoju i Technologii

1 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia można zakładać nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.), która jest odpowiedzią na dostrzeżone wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej.

9 września 2021

Raport IAASB dotyczący sprawozdawczości z badania

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego zmienionych standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta.

8 września 2021

PANA przypomina o obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Obowiązek wnoszenia do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opłaty z tytułu nadzoru spoczywa na firmach audytorskich.

8 września 2021

Projekt nowego standardu IAASB

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych opublikowała projekt nowego międzynarodowego standardu do badania mniej złożonych jednostek i zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach jego treści.

6 września 2021

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF)

E-faktury mają być testowane już w październiku 2021 r.

3 września 2021

Bezpłatny numer „Rachunkowość-Audytor”

Udostępniamy najnowszy numer magazynu „Rachunkowość-Audytor”

2 września 2021

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach

31 sierpnia została opublikowana ważna zmiana przepisów ustawy o biegłych rewidentach.

27 sierpnia 2021

KSUP 4400 (Z) został zatwierdzony

Weszła w życie uchwała w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4400 (Zmienionego) – „Usługi wykonania uzgodnionych procedur”.

26 sierpnia 2021

Ankieta GIIF dla instytucji obowiązanych

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwrócił się do instytucji obowiązanych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

17 sierpnia 2021

XXII Doroczna Konferencja Audytingu

Hasłem XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”.

12 sierpnia 2021

Spotkanie PANA z firmami audytorskimi

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza przedstawicieli firm audytorskich do udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 30 września 2021 r.

10 sierpnia 2021

Podsumowanie kontroli – opracowanie PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego udostępniła nowe opracowanie podsumowujące wyniki kontroli.

6 sierpnia 2021

Zdefiniowanie zawodu księgowego - badanie opinii przedsiębiorców

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie.

30 lipca 2021

Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na KNF lub UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed wyłudzeniami pieniędzy lub danych osobowych i informacji na temat produktów i usług finansowych

22 lipca 2021

Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025

Nadzorca polskiego rynku finansowego po raz pierwszy przedstawił swoją strategię działań na kolejne lata

19 lipca 2021

XVI edycja konkursu „The Best Annual Report”

Wystartowała XVI edycja konkursu „The Best Annual Report" na raport roczny spółek z GPW i NewConnect o największej wartości użytkowej dla inwestorów.

15 lipca 2021

Komunikat PANA w sprawie niezbędnej weryfikacji wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina o znaczeniu weryfikacji uprawnień osób i podmiotów wykonujących badanie sprawozdania finansowego.

9 lipca 2021

Ś. P. Małgorzata Dysińska 1961-2021

Żegnamy koleżankę.

8 lipca 2021

PANA przeanalizowała badania sprawozdań za 2020 r.

Departament Kontroli PANA opublikował raport, w którym przyjrzał się realizacji badań sprawozdań finansowych za 2020 rok.

7 lipca 2021

Raportowanie niefinansowe na świecie: badanie IFAC i AICPA/CIMA

Globalne badanie porównawcze przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA ujawnia brak standaryzacji w weryfikacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju

6 lipca 2021

Centrum Edukacji PIBR poszukuje autora materiałów szkoleniowych

Poszukujemy eksperta do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2022 rok.

6 lipca 2021

Samorządy zawodowe apelują do premiera

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego członkiem jest PIBR, wystosowało do premiera Mateusza Morawieckiego apel o wprowadzenie pilnych zmian w niektórych rozwiązaniach „Polskiego Ładu”.

5 lipca 2021

PANA publikuje plan kontroli 2021/2022

Na liście znalazło się 155 firm audytorskich.

2 lipca 2021

III Samorządowe Forum Regionów PIBR

Trzecie spotkanie odbywające się w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR koncentrowało się na kwestiach związanych z rolą Biura PIBR i Regionalnych Oddziałów PIBR oraz podziału kompetencji pomiędzy nimi.

30 czerwca 2021

Andrzej Nowaczewski 1936-2021

Żegnamy jednego ze długoletnich działaczy naszego samorządu.

28 czerwca 2021

Webinarium IFAC o cyberbezpieczeństwie

Zapraszamy na webinarium zorganizowane przez IFAC poświęcone kwestiom cyberbezpieczeństwa

25 czerwca 2021

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podpisała deklarację utworzenia porozumienia zrzeszającego przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

23 czerwca 2021

IAASB prosi o pomoc w kształtowaniu swojej przyszłej pracy

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie IAASB na temat planu pracy na lata 2022-2023.

21 czerwca 2021

AML – czy coś się zmieniło?

Przedstawiamy zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mające związek z obowiązkami firm audytorskich i biegłych rewidentów.

15 czerwca 2021

Zarządzanie jakością – seria webinariów IAASB

Zapraszamy do udziału w serii webinariów na temat zarządzania jakością, podczas których zostaną omówione szczegółowe aspekty Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1.

15 czerwca 2021

Badanie wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów

Badanie ankietowe "Skala, przyczyny i skutki wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów".

15 czerwca 2021

Przychody – projekt nowego KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przedkłada do publicznej dyskusji projekt nowego Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego przychodów.

11 czerwca 2021

Ankieta – Państwa głos jest bardzo ważny

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym zbierającym informacje przydatne do opracowania „dobrych praktyk” w zakresie pracochłonności.

9 czerwca 2021

Raport LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2021

Raport badający wpływ pandemii koronawirusa na branżę księgowo-podatkową jest już dostępny.

1 czerwca 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała sprawozdanie po pierwszym roku działalności

PANA podsumowała pierwszy rok funkcjonowania i nadzoru nad polskim audytem

31 maja 2021

Pracochłonność - ankieta PIBR

Udostępniliśmy ankietę, która pozwoli na zebranie informacji przydatnych do opracowania „dobrych praktyk” w zakresie pracochłonności usług atestacyjnych świadczonych przez firmy audytorskie.

28 maja 2021

Podsumowanie pierwszych miesięcy 2021 r.

W liście skierowanym do biegłych rewidentów prezes KRBR podsumowała pierwsze miesiące bieżącego roku.  

28 maja 2021

Zastępowanie firmy audytorskiej – wskazówki PIBR

Udostępniamy wskazówki PIBR dotyczące zapewnienia dostępu do informacji i akt badania w przypadku zastępowania firmy audytorskiej inną firmą audytorską.

27 maja 2021

ESEF – podziel się doświadczeniami

Prosimy o nadsyłanie uwag do wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami ESEF oraz podzielenie się informacjami o problemach związanych z badaniem.

27 maja 2021

Analiza Kodeksu etyki IESBA – podsumowanie

Kodeks etyki IESBA został przygotowany z wykorzystaniem podejścia „modułowego”, ułatwiającego jego stosowanie.

25 maja 2021

Przypominamy o webinarium dotyczącym nowych standardów

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat nowych standardów zarządzania jakością w firmie audytorskiej.

24 maja 2021

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: firmy z problemami finansowymi

Szósta część przewodnika IFAC dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy poświęcona jest zagrożeniom, na jakie są narażone firmy borykające się z problemami finansowymi

24 maja 2021

Zrównoważony rozwój - projekt nowej dyrektywy UE

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

21 maja 2021

Materiały wspierające wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z)

Udostępniamy pakiet, przetłumaczony na język polski, opracowań wspierających zrozumienie, wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Zmienionego).

17 maja 2021

Dobre samopoczucie psychiczne – webinarium

Zapraszamy na organizowane przez IFAC webinarium poświęcone dobremu samopoczuciu psychicznemu w warunkach pandemii

14 maja 2021

Webinarium „Podnoszenie poprzeczki w zarządzaniu jakością: nowe standardy ZJ (QM) IAASB”

Wydarzenie organizowane wspólnie przez IFAC, IAASB oraz Bank Światowy poświęcone będzie kwestii nowych standardów zarządzania jakością

11 maja 2021

Zautomatyzowane narzędzia i techniki: ryzyko nadmiernego polegania na technologii oraz informacjach wytworzonych przez systemy jednostki.

Kolejne zestawienie najczęściej zadawanych pytań związanych z korzystaniem ze zautomatyzowanych narzędzi i technik dotyczy kwestii dotyczących ryzyka tendencyjności w kierunku automatyzacji oraz z ryzyka nadmiernego polegania na technologii w przypadku korzystania z ZNT oraz z informacji wytworzonych przez systemy jednostki.

11 maja 2021

Żegnamy Bogusława Reszkę

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu Bogusława Reszki.

10 maja 2021

Virtual Global Employer

Konferencja Virtual Global Employer będzie doskonałą okazją do wysłuchania głosu organizacji zawodowych z całego świata na kluczowe tematy istotne dla biznesu

7 maja 2021

Cyberbezpieczeństwo - webinarium KNF

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo w sektorze banków i ubezpieczycieli”.

4 maja 2021

II Samorządowe Forum Regionów PIBR

Drugie spotkanie w ramach Samorządowego Forum Regionów PIBR poświęcone było dyskusji na temat dostosowania firm audytorskich do wymogów standardów zawodowych, etycznych i kontroli jakości.

23 kwietnia 2021

Aktualizacja cz. I „Przewodnika MSB-procedury”

Przedstawiamy zaktualizowaną „Część I. Czynności wstępne” opracowania PIBR „Przewodnik MSB – procedury”.

23 kwietnia 2021

Upływa termin opłaty za nadzór oraz raportowania

Do końca kwietnia firmy audytorskie powinny rozliczyć opłatę z tytułu nadzoru za pierwszy kwartał 2021 r., a te które badają JZP opublikować także sprawozdanie z przejrzystości.

22 kwietnia 2021

KNF wydała nową Rekomendację R

KNF wydała Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.

22 kwietnia 2021

MF o zastąpieniu firmy audytorskiej

MF przedstawiło kolejną interpretację przepisów prawa dotyczących zastąpienia jednej firmy audytorskiej inną firmą audytorską.

19 kwietnia 2021

Podsumowanie webinaru „Zmiana organu nadzoru oraz wpływ tej zmiany na firmy audytorskie”.

Webinar organizowany przez PIBR oraz AICPA&CIMA poświęcony był tematyce zmian w nadzorze nad branżą audytu i doświadczeniom, jakie w tej kwestii można wynieść ze zmian dokonujących się w amerykańskim audycie.

15 kwietnia 2021

X Konferencja Rada Nadzorcza

Jubileuszowa edycja wydarzenia poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2021 r.

15 kwietnia 2021

Korzystanie z zautomatyzowanych narzędzi i technik przy identyfikowaniu i oszacowaniu ryzyk istotnego zniekształcenia

Przedstawiamy przygotowane przez IAASB zestawienie najczęściej zadawanych pytań związanych z korzystaniem z zautomatyzowanych narzędzi i technik przy identyfikowaniu i oszacowaniu ryzyk istotnego zniekształcenia.

14 kwietnia 2021

Webinar „Zmiana organu nadzoru oraz wpływ tej zmiany na firmy audytorskie. Najlepsze praktyki z rynku amerykańskiego” – 15 kwietnia 2021 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) zapraszają na spotkanie poświęcone modelowi współpracy pomiędzy firmami audytorskimi a organami nadzoru: Zmiana organu nadzoru oraz wpływ tej zmiany na firmy audytorskie. Najlepsze praktyki z rynku amerykańskiego.

14 kwietnia 2021

Jak etycznie i opłacalnie kształtować ceny za usługi atestacyjne?

Uczestnicy webinaru zorganizowanego przez Centrum Edukacji PIBR mogli się dowiedzieć, jak etycznie i opłacalnie wyceniać usługi atestacyjne.

13 kwietnia 2021

Wymogi ESEF już odroczone

Dziś w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, na mocy której w Polsce został odroczony termin na zastosowanie wymogów ESEF.

12 kwietnia 2021

Ankieta na temat skutków pandemii COVID-19

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat wpływu pandemii COVID-19 na branżę księgowo-podatkową

7 kwietnia 2021

webinar: Jak etycznie i opłacalnie kształtować ceny za usługi atestacyjne?

Centrum Edukacji PIBR zaprasza biegłych rewidentów do uczestnictwa w bezpłatnym webinarium: JAK ETYCZNIE I OPŁACALNIE KSZTAŁTOWAĆ CENY ZA USŁUGI ATESTACYJNE?

31 marca 2021

Przewodnik IFAC stosowania MSB po polsku

Udostępniamy przetłumaczone na język polski najnowsze wydanie „Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek”.

30 marca 2021

Opublikowano rozporządzenie przedłużające terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego

Znane jest już brzmienie rozporządzenia, na mocy którego zostały przedłużone terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

30 marca 2021

Piąta część przewodnika IFAC: Doradztwo podatkowe

Kolejna część przewodnika IFAC dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy przedstawia zagrożenia wynikające z prób wykorzystania doradztwa podatkowego do ukrycia wpływów pieniężnych z działalności przestępczej lub unikania opodatkowania legalnego przychodu.

23 marca 2021

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

19 marca 2021

MF o przyjęciu przez RN sprawozdania o wynagrodzeniach

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na nasze pytanie dotyczące sposobu przyjęcia i podpisania sprawozdania o wynagrodzeniach przez radę nadzorczą.

18 marca 2021

KSR konsultuje projekt nowego standardu

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt standardu „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

18 marca 2021

Webinar dotyczący zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy na webinarium pt. „Perspektywa zrównoważonego rozwoju - wpływ na rachunkowość zarządczą”.

18 marca 2021

Czwarta część przewodnika IFAC: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a transferowanie aktywów

Kolejna część przewodnika IFAC przybliża ryzyka związane z transferowaniem aktywów, które jest jednym z podstawowych sposobów służących maskowaniu lub legalizowaniu wpływów pieniężnych pochodzących z przestępstwa.

16 marca 2021

Raport UKNF dotyczący obowiązków informacyjnych emitentów

UKNF przedstawił raport pt. „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2020 roku”.

10 marca 2021

Webinar „Alert Specjalny – badanie za 2020 r. Co warto wiedzieć?”

Centrum Edukacji PIBR zorganizowało spotkanie online poświęcone przygotowanemu przez samorząd Alertowi specjalnemu

10 marca 2021

Wskazówki do badania ESEF

Przedstawiamy wskazówki dotyczące badania zgodności z wymogami ESEF.

10 marca 2021

Przyszłość małych i średnich firm audytorskich i księgowych – webinarium IFAC i EFAA

Zapraszamy do udziału w webinarium IFAC oraz EFAA nt. „Przyszłość małych i średnich firm audytorskich i księgowych: lekcje wynikające z kryzysu i transformacja sposobu wykonywania zawodu”.

8 marca 2021

Narzędzia informatyczne wspomagające badanie ESEF

Przedstawiamy informacje o dostawcach specjalistycznych narzędzi informatycznych wspomagających badanie sprawozdań finansowych zgodnych z ESEF.

5 marca 2021

MF o braku zastosowania ESEF

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na temat braku zgodności sprawozdań finansowych z wymogami ESEF oraz informacje o aktualnym stanie prawnym w zakresie odroczenia ESEF.

5 marca 2021

Niezależna Rada Regulacyjna Biegłych Rewidentów z RPA zbadała zagrożenia związane z wystąpieniem oszustwa w związku z pandemią COVID-19

Publikacja IFAC, przygotowana przez NRRBR przy współpracy z IESBA, IAASB oraz krajowymi organami ustanawiającymi standardy etyki z Australii, Chin, Kanady, RPA, USA i Wielkiej Brytanii, opisuje poruszanie się wśród podwyższonych ryzyk oszustwa i innych działań nielegalnych w czasie pandemii COVID-19, w tym okoliczności dotyczące badania sprawozdań finansowych.

1 marca 2021

Alert specjalny - Badanie za 2020 r.

Przedstawiamy nowy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.

26 lutego 2021

Ocena przez biegłego rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała KRBR w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących usługi atestacyjnej biegłego rewidenta polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych jest już rozpatrzona przez PANA.

25 lutego 2021

W STREFIE można już składać sprawozdania

Sprawozdanie roczne za 2020 rok można już składać w systemie STREFA.

25 lutego 2021

Upływa termin na złożenie sprawozdań przez firmy audytorskie

Już tylko kilka dni zostało do upływu terminu na przesłanie przez każdą z firm audytorskich do PANA swojego rocznego sprawozdania za 2020 rok oraz rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru za 2020 rok.

18 lutego 2021

Ankieta IIRC na temat sprawozdawczości zintegrowanej

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej na temat raportowania zintegrowanego.

17 lutego 2021

Procedura przeprowadzania kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała dokument przedstawiający polityki i procedury kontroli prowadzonych przez nadzorcę.

17 lutego 2021

ESEF – aktualny stan prawny

Przedstawiamy krótką informację na temat aktualnego stanu prawnego dotyczącego obowiązku raportowania przez emitentów w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ESEF).

12 lutego 2021

Wypalenie zawodowe specjalistów rachunkowości i zawodów pokrewnych

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego zbadali środowisko pracy polskich księgowych pod kątem wypalenia zawodowego

12 lutego 2021

Limit wynagrodzeń za usługi dla JZP

Przedstawiamy interpretację MF dotyczącą limitu wynagrodzenia za usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych świadczone dla jednostek zainteresowania publicznego.

11 lutego 2021

PANA udostępniła wzory formularzy sprawozdawczych

Informujemy, że PANA na swojej stronie internetowej udostępniła elektroniczne wzory formularzy sprawozdawczych, które firmy audytorskie powinny zastosować sporządzając sprawozdanie za 2020 rok.

10 lutego 2021

Podsumowanie IV kwartału 2020

W liście do biegłych rewidentów prezes KRBR podsumowała ostatni kwartał minionego roku.

8 lutego 2021

Przykłady sprawozdań z badania i oświadczenia kierownika jednostki

Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

3 lutego 2021

Ważne - Opublikowano rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości FA

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich, które ma już zastosowanie do sprawozdań za 2020 rok.

29 stycznia 2021

Korzystanie z automatycznych narzędzi i technik przy przeprowadzaniu procedur badania

IAASB przygotowała zestawienie najczęściej zadawanych pytań związanych z korzystaniem z automatycznych narzędzi i technik przy przeprowadzaniu procedur badania

29 stycznia 2021

Korzystanie ze specjalistów w otoczeniu związanym z COVID-19

IESBA przygotowała wytyczne dotyczące zasad korzystania ze wsparcia specjalistów w warunkach pandemii COVID-19.

27 stycznia 2021

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2021 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.
Celem spotkań będzie omówienie metodyki prowadzenia zajęć w oparciu o przygotowane przez Centrum Edukacji PIBR materiały szkoleniowe.

26 stycznia 2021

Uwzględnienie ryzyka klimatycznego w badaniu sprawozdania finansowego

IAASB przygotował dokument zwracający uwagę na okoliczność uwzględniania ryzyk związanych z klimatem w badaniu sprawozdań finansowych.

25 stycznia 2021

PANA uruchomiła System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego uruchomiła informatyczny System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich – STREFA

25 stycznia 2021

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a zakładanie spółki

Udostępniamy polską wersję językową trzeciej części przewodnika IFAC „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: podstawy”.

15 stycznia 2021

Plan działania PANA na 2021

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przyjęła Plan Działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na rok 2021

12 stycznia 2021

PANA poszukuje kontrolerów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zatrudni kontrolerów z uprawnieniami biegłego rewidenta do Departamentu Kontroli.

5 stycznia 2021

Żegnamy Marię Rzepnikowską

Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu naszej wspaniałej Koleżanki - Marii Rzepnikowskiej.

31 grudnia 2020

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT

Interpretacja MF dotycząca konsekwencji sprawozdawczych związanych z uzyskaniem od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. statusu podatnika podatku CIT przez spółki komandytowe.

30 grudnia 2020

Badanie mniej złożonych jednostek – prace IAASB

IAASB opublikował komunikat dotyczący planów opracowania odrębnego standardu do badania mniej złożonych jednostek.

28 grudnia 2020

Kod GTU_12 a usługi badania

Wątpliwości dotyczące oznaczenia tzw. kodem GTU_12 usług badania sprawozdań finansowych.

22 grudnia 2020

Zarządzanie jakością – nowe standardy IAASB

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych opublikowała trzy nowe standardy zarządzania jakością.

21 grudnia 2020

Webinar „Inwentaryzacja w czasie pandemii – czy coś się zmienia?”

Centrum Edukacji PIBR zorganizowało spotkanie z ekspertami firmy EY poświęcone zagadnieniom inwentaryzacji przeprowadzanej zdalnie.

21 grudnia 2020

Komunikat KRBR w sprawie regulacji dotyczących wynagrodzeń

Rada PANA rozpatrzyła komunikat KRBR w sprawie stosowania regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń, w tym wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

18 grudnia 2020

Potwierdzenia zewnętrzne - wskazówki PIBR

Przedstawiamy „Wskazówki dotyczące potwierdzeń zewnętrznych w warunkach badania zdalnego”.

17 grudnia 2020

PKW zaprasza do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza zaprasza firmy audytorskie do współpracy

17 grudnia 2020

Webinarium „Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”

Zapraszamy na webinarium z ekspertami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej poświęcone właściwościom urzędów skarbowych.

16 grudnia 2020

Opracowanie AML – drugie zaktualizowane wydanie

Udostępniamy drugie zaktualizowane wydanie materiałów, które pomagają w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

15 grudnia 2020

Opóźnienie obowiązku stosowania ESEF

Komunikat MF i UKNF w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF.

14 grudnia 2020

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 – rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”.

10 grudnia 2020

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe

Przypominamy o upewnieniu się, czy zrealizowane szkolenia i samokształcenie zapewniają wywiązanie się z obowiązków.

10 grudnia 2020

COVID-19: Aspekty etyczne oraz rozważania dotyczące niezależności

IESBA przygotowała listę pytań i odpowiedzi istotnych w kontekście wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19.

9 grudnia 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zbiera propozycje tematów szkoleń

Biegli rewidenci mogą przesłać propozycje tematów szkoleń, które przeprowadzi Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku działające przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

7 grudnia 2020

PANA przypomina o konsekwencjach Brexitu dla biegłych rewidentów

Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowani w tym kraju nie będą uznawani jako zatwierdzeni w państwie UE i staną się biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi pochodzącymi z państwa trzeciego.

3 grudnia 2020

Centrum Edukacji PIBR poszukuje autora/autorów

Poszukujemy ekspertów do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2021 rok.

1 grudnia 2020

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – szacowanie ryzyka

Księgowi muszą identyfikować, oceniać i rozumieć ryzyka prania pieniędzy, na które są narażeni oraz je skutecznie zmniejszać

1 grudnia 2020

Raportowanie okresowe - webinarium CEDUR

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „Raportowanie okresowe emitentów - zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF”.

30 listopada 2020

Nabór na stanowiska kontrolerskie w NIK

Najwyższa Izba Kontroli poszukuje kandydatów na stanowiska kontrolerskie w Departamencie Strategii.

30 listopada 2020

PANA o ryzyku oszustwa

PANA udostępniła opracowanie pt. „Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19”.

27 listopada 2020

Zakończenie okresu rozliczeniowego ODZ

Kończy się trzyletni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

27 listopada 2020

Ustandaryzowanie potwierdzeń bankowych

PIBR rozmawia z ZBP i przedstawicielami banków o ustandaryzowaniu potwierdzeń bankowych.

27 listopada 2020

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r.

Ministerstwo Finansów podało wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r.

25 listopada 2020

Objaśnienia do Kodeksu IESBA - część jedenasta

Tematem kolejnej części analizy Kodeksu etyki IESBA jest rola księgowego i jego oczekiwane nastawienie mentalne.

23 listopada 2020

Stawka procentowa opłat z tytułu nadzoru za 2021 r.

Opublikowane zostało obwieszczenie w sprawie stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie na 2021 rok.

20 listopada 2020

Bożena Lisiecka-Zając 1944-2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bożeny Lisieckiej-Zając

19 listopada 2020

Bank dylematów etycznych

Zachęcamy biegłych rewidentów do przesyłania opisów dylematów etycznych, z którymi zetknęli się w swojej praktyce zawodowej.

19 listopada 2020

Objaśnienia do kodeksu IESBA - część dziesiąta

Kolejna część analizy kodeksu IESBA poświęcona jest naciskom na naruszenie przez księgowego podstawowych zasad.

19 listopada 2020

Nieważność badania z mocy prawa

Udostępniamy interpretację przepisów prawa dotyczących nieważności badania zawartych w art. 66 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

13 listopada 2020

PANA informuje, jak przygotować się do badania za rok 2020

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała zestawienie komentarzy oraz opracowań artykułów dotyczących badania sprawozdania finansowego w obliczu pandemii.

12 listopada 2020

CFO Strategy & Innovation Summit

Zapraszamy na konferencję dla dyrektorów finansowych CFO Strategy & Innovation Summit 2020

12 listopada 2020

Oferta współpracy z Lubelską Fundacją Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza do współpracy biegłych rewidentów posiadających doświadczenie w zakresie wykonania kontroli projektów/przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków publicznych/UE realizowanych przez przedsiębiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6 listopada 2020

ESMA o priorytetach nadzorczych

KNF poinformowała o stanowisku ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za rok 2020.

5 listopada 2020

Zatwierdzony już jest KSB 540 (Zmieniony)

Weszła w życie uchwała w sprawie Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” oraz zmian do innych krajowych standardów.

5 listopada 2020

Webinarium CEDUR dotyczące cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo w sektorze banków i ubezpieczycieli”.

4 listopada 2020

Konferencja „Rachunkowość i audyt w czasach pandemii”

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wzięła udział w XVI Konferencji Zawodowo – Naukowej „Rachunkowość i audyt w czasach pandemii”

4 listopada 2020

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – przewodnik IFAC

Pierwsza część przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: podstawowe informacje”.

30 października 2020

Podsumowanie III kwartału 2020

III kwartał 2020 r. był dla biegłych rewidentów i samorządu momentem oddechu i przygotowania do dalszego funkcjonowania w COVID-owej rzeczywistości.

29 października 2020

Materiały video z XXI Dorocznej Konferencji Audytingu

Zachęcamy do obejrzenia nagrań wystąpień ekspertów oraz 3 sesji tematycznych, które wypełniły program XXI Dorocznej Konferencji Audytingu

29 października 2020

ESEF – webinarium KNF

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „ESEF – nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania”.

29 października 2020

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Adama Hałdysa.

Zmarł w dniu 26 października 2020 r., w wieku 88 lat.

29 października 2020

Rozwój technologiczny a kwestie etyczne – dwie ankiety IESBA

KRBR zaprasza do udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące kwestii etycznych w powiązaniu z rozwojem technologicznym, postawione przez IESBA.

28 października 2020

Trwa okres zawierania umów o badanie

Nadszedł czas na dokonanie wyboru firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

20 października 2020

Konkurs The Best Annual Report 2019

Już po raz piętnasty nagrody w konkursie The Best Annual Report trafiły do firm przygotowujących raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów

20 października 2020

Ankieta KSR – sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Komitet Standardów Rachunkowości, dotyczącej ewidencji zdarzeń wynikających z pandemii oraz sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

19 października 2020

Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii

KRBR udostępnia polską wersję językową opracowania IESBA i APESB zatytułowanego: „Stosowanie założeń koncepcyjnych Kodeksu w okolicznościach COVID-19: scenariusze w ramach usług podatkowych oraz usług związanych z wyceną.”

14 października 2020

Dziewiąta część objaśnień do kodeksu IESBA

Kolejna część analizy kodeksu etyki IESBA dotyczy reagowania na naruszenie przepisów prawa i regulacji w przypadku zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód.

12 października 2020

Zakończyła się XXI Doroczna Konferencja Audytingu

Przeszło tysiąc osób wzięło udział w XXI Dorocznej Konferencji Auditingu, po raz pierwszy w historii cyklu zorganizowanej w formule zdalnej. Kilkunastu ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz gości, w tym kierownictwo Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, dyskutowało na temat „Szans i wyzwań dla Firm Audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”.

5 października 2020

Opracowania IAASB dotyczące automatycznych narzędzi i technik

IAASB opublikowała materiały dotyczące badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego przy użyciu automatycznych narzędzi i technik.

1 października 2020

IAASB o pracach nad zmianą MSB 500

IAASB opublikowała informacje dotyczące prac związanych ze zmianą MSB 500 „Dowody badania”.

30 września 2020

Konsultacje IAASB dotyczące oszustw i kontynuacji działalności

IAASB rozpoczęła konsultacje dotyczące tematyki oszustw i kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych.

29 września 2020

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za trzeci i czwarty kwartał

W połowie października mija termin przekazania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opłaty za nadzór za trzeci i czwarty kwartał 2020 r.

24 września 2020

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów do PANA

15 października 2020 r. upływa termin przekazania do PANA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2020 oraz 2021 roku przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

22 września 2020

Webinar „Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki poprzez inwestowanie w kompetencje przyszłości”

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wzięła udział w webinarze poświęconym zagadnieniom związanym z podnoszeniem kwalifikacji pracowników sektora finansowego oraz wyzwaniami stawianymi przez zmiany technologiczne i pandemię COVID-19.

22 września 2020

Druga dyskusja IAASB związana z przyszłością audytu

W imieniu IAASB zapraszamy do wysłuchania kolejnej dyskusji poświęconej oszustwom, kontynuacji działalności i sprawozdawczości z badania.

21 września 2020

Kodeks etyczny IESBA: reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji

Kolejna część analizy kodeksu etycznego IESBA poświęcona jest obowiązkom spoczywającym na księgowym, który styka się z sytuacją łamania przepisów.

18 września 2020

MF wyjaśnia zapisy ustawy AML

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy rozumieć niektóre zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów.

17 września 2020

Webinarium IFAC i ACCA w ramach tygodnia klimatycznego

Informujemy o organizowanym przez IFAC i ACCA drugim dorocznym wydarzeniu w ramach tygodnia klimatycznego na temat: „Tworzenie wartości w sytuacji kryzysowej: Odzyskiwanie, odporność i przejście na Net-Zero”.

16 września 2020

Nowa usługa biegłego rewidenta dla spółek publicznych

Nowy przepis ustawy o ofercie publicznej wprowadził obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz poddania tego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

14 września 2020

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym The Chartered Institute of Management Accountants

Prezes KRBR omawiała z przedstawicielem CIMA obszary współpracy pomiędzy organizacjami.

10 września 2020

XXI Doroczna Konferencja Audytingu

XXI edycja najważniejszego wydarzenia samorządu biegłych rewidentów odbędzie się pod hasłem „Szanse i wyzwania dla Firm Audytorskich i samorządu zawodowego w dobie kryzysu gospodarczego”.

4 września 2020

„Audyt i Etyka w erze COVID-19. Nowe wyzwania, stare zasady?”

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów objęła patronat nad konferencją, której tematem są wyzwania etyczne stojące przed biegłymi rewidentami w czasach pandemii COVID-19.

3 września 2020

Standard MSSF dla MŚP – badanie IASB

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach IASB związanych z pracami nad standardem MSSF dla MŚP.

3 września 2020

Konferencja „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia”

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów objęła patronat nad konferencją organizowaną przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie.

1 września 2020

Analiza Kodeksu etyki IESBA – część 7 - Zachęty

Siódma część analizy Kodeksu etyki IESBA poświęcona jest zachętom

1 września 2020

Oszustwa w erze cyfrowej – dyskusje organizowane przez IAASB

W imieniu IAASB zapraszamy do wysłuchania serii dyskusji poświęconych oszustwom w erze cyfrowej

28 sierpnia 2020

Badanie w czasie COVID-19 - materiały z webinariów IFAC

IFAC udostępnił materiały związane z webinariami dotyczącymi badania w dobie COVID-19.

27 sierpnia 2020

Nowa sprawozdawczość z badania – ankieta IAASB

PIBR w imieniu IAASB zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń w stosowaniu zmienionych standardów związanych z nową sprawozdawczością z badania

26 sierpnia 2020

Praktyczne przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego

PIBR zaktualizowała przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSP 2410.

25 sierpnia 2020

Upływa termin na dostosowanie SWKJ do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

Z końcem sierpnia 2020 r. mija termin na dostosowanie Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

21 sierpnia 2020

Miniprzewodnik - Jak sporządzić, podpisać i zweryfikować e-sprawozdanie finansowe?

PIBR przygotowała miniprzewodnik, który przybliża udostępnioną przez Ministerstwo Finansów aplikację, podpowiada, jak podpisać, a także jak zweryfikować e-sprawozdanie finansowe z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi dostępnych w Internecie.

20 sierpnia 2020

Alert IAASB - przegląd śródrocznych informacji finansowych

KRBR udostępnia przetłumaczony na język polski kolejny alert IAASB dotyczący przeglądu śródrocznych informacji finansowych w świetle pandemii Covid-19.

20 sierpnia 2020

Tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach

19 sierpnia 2020 r. został opublikowany tekst jednolity ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

4 sierpnia 2020

Podsumowanie II kwartału 2020

Podobnie jak we wcześniejszym okresie, w II kwartale 2020 r. pandemia koronawirusa nadal wywierała przemożny wpływ na działalność samorządu.

3 sierpnia 2020

Drugie webinarium IAASB poświęcone projektowi MSB 600 (zmienionego)

Zapraszamy na drugie webinarium na temat projektu zmienionego standardu MSB 600 (Z) dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

31 lipca 2020

Nowe wersje załączników do kontroli PANA

PANA przygotowała nowe wersje załączników do wykazu dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

30 lipca 2020

Alert IAASB - badanie szacunków księgowych

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego badanie szacunków księgowych w związku z Covid-19.

29 lipca 2020

Zmiana w opracowaniu RODO

Udostępniamy drugie wydanie opracowania dotyczącego RODO ze zmienionym załącznikiem nr 7.

28 lipca 2020

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za drugi kwartał

Przypominamy, że z końcem lipca mija termin przekazania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opłaty za nadzór za drugi kwartał 2020 r.

27 lipca 2020

Anglojęzyczny tekst znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach

PIBR udostępnia tłumaczenie na język angielski ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, opracowanego na podstawie: t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 i 1571: tekst ujednolicony oraz tekst ujednolicony ze wskazaniem zmian.

23 lipca 2020

Szósta część objaśnień do kodeksu IESBA

Kolejna część analizy kodeksu etyki IESBA dotyczy konfliktu interesów.

10 lipca 2020

MF interpretuje ustawę o rachunkowości

Ministerstwo Finansów dokonało interpretacji zapisów ustawy o rachunkowości w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych i roku obrotowego oraz kontynuacji działalności.

9 lipca 2020

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania

CE PIBR zaprasza do udziału w szkoleniu: Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania. Program szkolenia jest efektem rekomendacji PANA wskazującej na szczególne znaczenie zagadnień związanych z przeprowadzaniem badania w sposób zdalny.

7 lipca 2020

Wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

7 lipca 2020

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2020 roku - aktualizacja

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

7 lipca 2020

Dwa nowe alerty IAASB związane z Covidem

IAASB opublikował dwa nowe alerty dotyczące badania szacunków księgowych oraz przeglądu śródrocznych informacji finansowych.

6 lipca 2020

Piąta część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 5: Niezależność

3 lipca 2020

GIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazał pismo przypominające biegłym rewidentom o wybranych obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1 lipca 2020

Plan kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała roczny plan kontroli (2020-2021) firm audytorskich

1 lipca 2020

MF odpowiada na pytania PIBR związane z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach

KRBR udostępnia treść pisma Ministerstwa Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi interpretacji zapisów znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach.

29 czerwca 2020

Konferencja „Wyzwania pracy zdalnej w firmie audytorskiej”

Przedstawiciele PANA, KRBR oraz firm audytorskich wzięli udział w konferencji poświęconej tematyce pracy zdalnej w firmach audytorskich

26 czerwca 2020

Webinaria IFAC dotyczące badania w dobie Covid

Informujemy o zaplanowanej przez IFAC serii webinariów pt. „Praktyczne wskazówki dotyczące jakości badania w środowisku pandemicznym - planowanie, przeprowadzenie badania, sprawozdawczość biegłego rewidenta i spojrzenie w przyszłość”.

25 czerwca 2020

PANA o inwentaryzacji w badaniu zdalnym

PANA przedstawiła skrót wytycznych ICAEW dotyczących procesu inwentaryzacji w przypadku badania prowadzonego w sposób zdalny oraz swój komentarz na ten temat.

23 czerwca 2020

Alert IAASB dotyczący sprawozdawczości biegłego rewidenta

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego sprawozdawczość biegłego rewidenta w obecnie zmieniającym się otoczeniu w związku z Covid-19.

15 czerwca 2020

Alert dotyczący badania kontynuacji działalności oraz lista kontrolna dla małych jednostek

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego badanie kontynuacji działalności w zmieniającym się środowisku wynikającym z wpływu Covid-19 oraz przygotowaną przez IFAC listę kontrolną dla małych jednostek gospodarczych.

10 czerwca 2020

Z głębokim żalem żegnamy naszą serdeczną koleżankę Jadwigę Nowak

Biegłą Rewident, wieloletniego kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru.

10 czerwca 2020

Alert IAASB dotyczący późniejszych zdarzeń wynikających z Covid-19

KRBR udostępnia polską wersję językową alertu IAASB omawiającego kwestie dotyczące uwzględniania w badaniu sprawozdań finansowych późniejszych zdarzeń wynikających z wpływu COVID-19.

9 czerwca 2020

Jak koronawirus zmienia branżę księgowo-podatkową?

Księgowi odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu wsparcia finansowego, niestety wciąż borykają się z kiepskimi i wciąż zmienianymi przepisami – to kluczowe wnioski z badania LEXOMETR Prawno-Gospodarczy

5 czerwca 2020

Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące zmian MSB 600 - badanie skonsolidowanych sprawozdań

KRBR zachęca do zgłaszania uwag do projektu zmian MSB 600 dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań oraz zaprasza na poświęcone tej tematyce webinarium.

4 czerwca 2020

Konsultacje i webinarium IAASB dotyczące usług atestacyjnych rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej

KRBR zachęca do zgłaszania uwag do projektu wytycznych IAASB związanych ze świadczeniem usług atestacyjnych dotyczących rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej oraz zaprasza na webinarium poświęcone tej tematyce.

29 maja 2020

Nowe alerty IAASB dotyczące wpływu pandemii na badanie

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych opublikowała alerty poświęcone kontynuacji działalności, późniejszym zdarzeniom oraz sprawozdawczości z badania.

28 maja 2020

MF o świadczeniu usług zgodnie z KSWZ

Znamy już odpowiedź na pytanie, czy można wykonać usługi atestacyjne i pokrewne zgodnie ze standardami innymi niż krajowe standardy wykonywania zawodu.

27 maja 2020

MF o rotacji firmy audytorskiej współpracującej z JZP

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak uchylenie przepisu art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach wpływa na rotację firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe JZP.

22 maja 2020

ESEF – warsztaty dla biegłych rewidentów

Zapraszamy na szkolenie: ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów. Kolejny termin szkolenia już 9 lipca br.

21 maja 2020

Czwarta część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 4: Założenia koncepcyjne - Krok 3, Reakcja na zagrożenie.

21 maja 2020

Ankieta na temat skutków pandemii koronawirusa

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat wpływu koronawirusa na branżę księgowo-podatkową.

20 maja 2020

Schemat kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przedstawiła schemat procesu przeprowadzania kontroli zdalnej.

19 maja 2020

Bezpieczne przesyłanie dokumentów do PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała instrukcję bezpiecznego przesyłu dokumentów drogą elektroniczną.

19 maja 2020

Zdalnie o wyzwaniach samorządu

Biegli rewidenci z regionalnego oddziału PIBR w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu online z prezes KRBR.

11 maja 2020

Komunikat – kontrole firm audytorskich w siedzibie PANA

W dzienniku ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r., poz. 695, została opublikowana ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie dotyczą bezpośrednio firm audytorskich.

11 maja 2020

IAASB o badaniu sprawozdań finansowych w okresie pandemii

Przedstawiamy alert Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) wskazujący obszary wymagające szczególnej uwagi w zmieniającym się środowisku badania sprawozdań finansowych w związku z pandemią COVID-19.

5 maja 2020

MF o sporządzaniu sprawozdania finansowego w czasie COVID-19

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące realizacji obowiązku sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych.

30 kwietnia 2020

Podsumowanie I kwartału 2020

Najważniejszym zagadnieniem, z którym samorząd musiał się mierzyć w pierwszych trzech miesiącach 2020, była epidemia koronawirusa

30 kwietnia 2020

Wskazówki dotyczące badania kontynuacji działalności

KRBR przedstawia wskazówki związane z badaniem kontynuacji działalności w warunkach pandemii koronawirusa.

24 kwietnia 2020

Komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Jak przypomina Polska Agencja Nadzoru Audytowego, 30 kwietnia mija termin na publikację sprawozdania i przekazywania informacji do organu nadzorującego dla firm audytorskich, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. Dotyczy to firm audytorskich wykonujących badania ustawowe jednostek interesu publicznego.

23 kwietnia 2020

Trzecia część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 3: Założenia koncepcyjne - Krok 2, Ocena zagrożeń

23 kwietnia 2020

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

Przypominamy, że od 2020 r. firmy audytorskie wnoszą opłaty z tytułu nadzoru wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

20 kwietnia 2020

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za I kwartał

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia mija termin zapłaty opłaty za nadzór za pierwszy kwartał 2020 r.

17 kwietnia 2020

RODO – praktyczne wsparcie dla firm audytorskich

PIBR udostępnia opracowanie, które pomoże w realizacji obowiązków wynikających z RODO i ustawy o biegłych rewidentach.

14 kwietnia 2020

Zmiana organizacji pracy biura PIBR - aktualizacja (14.04.2020 r.)

Podjęliśmy działania, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i przenoszenia koronawirusa SARS-Cov-2.

9 kwietnia 2020

Apel do Ministerstwa Finansów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów apeluje do resortu finansów w kwestii odpowiedzialności kierowników jednostek za przygotowanie sprawozdań finansowych

9 kwietnia 2020

Konferencja „Raportowanie ESG”

Polska Izba Biegłych Rewidentów objęła patronat honorowy nad konferencją „Raportowanie ESG”

7 kwietnia 2020

Zmiany przepisów w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przez KRBR

W związku ze zmianą zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), w nowo dodanych art. 15 zzr. i art. 15 zzs., określone zostały zasady dotyczące m.in. biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegu terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych.

7 kwietnia 2020

Kolejna część objaśnień do kodeksu etyki IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 2: Założenia koncepcyjne

3 kwietnia 2020

AML – praktyczne wsparcie dla biegłych rewidentów

PIBR udostępnia materiały, które pomogą w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

1 kwietnia 2020

Odroczenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych

Rozporządzenie ministra finansów odraczające termin składania sprawozdań finansowych weszło w życie.

31 marca 2020

Apel Ministerstwa Rozwoju do przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju zwraca się do firm o pomoc w zwalczaniu COVID-19.

30 marca 2020

Komunikat PANA i CEAOB w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19

Oficjalny komunikat Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz stanowisko Komitetu Europejskich Organizacji Nadzoru Audytowego ( KEON )  w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na badania sprawozdań finansowych.

30 marca 2020

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wydłużającego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019.

26 marca 2020

Ministerstwo Finansów wydłuży terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w drodze rozporządzenia obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zostaną odroczone.

23 marca 2020

Wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Udostępniamy nowe opracowanie pt. „System Wewnętrznej Kontroli Jakości (SWKJ) – wymogi wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach”.

16 marca 2020

Badanie sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii

PIBR przedstawia zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

13 marca 2020

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów

KRBR postuluje odroczenie określonych przepisami prawa terminów na sporządzenie rozliczeń i deklaracji podatkowych, a także sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

12 marca 2020

Komunikat specjalny

Apel Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kwestii zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2

10 marca 2020

Minister Finansów powołał prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) obejmie Marcin Obroniecki

6 marca 2020

P11 minął termin na złożenie sprawozdania z działalności za 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw:

24 lutego 2020

Alert specjalny - Badanie za 2019 r.

Dostępny już jest nowy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

18 lutego 2020

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania za 2019 r.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 są już dostępne w „Wyszukiwarce standardów”.

17 lutego 2020

Polska Izba Biegłych Rewidentów i Association of International Certified Professional Accountants podpisały memorandum o współpracy na rzecz wsparcia profesji audytorskiej

To historyczne porozumienie ma na celu rozwijanie kompetencji specjalistów świadczących usługi audytorskie i doradcze w Polsce oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, aby potrafili w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii oraz mogli rozwinąć skrzydła w erze cyfrowej, budując w ten sposób przyszłość finansów w naszym kraju. Zobacz relację.

23 stycznia 2020

Objaśnienia do kodeksu etyki IESBA

W listopadzie 2019 r. IFAC wydał materiał objaśniający do kodeksu etyki IESBA zatytułowany „Analiza kodeksu IESBA – część 1: pięć podstawowych zasad.”

22 stycznia 2020

Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r.

Firmy audytorskie rozliczają się z opłaty z tytułu nadzoru zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2019 r.
Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru należy złożyć do końca lutego 2020 r.

20 stycznia 2020

Webinaria KE w sprawie F-gazów

Bezpłatne webinaria dotyczące weryfikacji sprawozdań składanych do Komisji Europejskiej w sprawie F-gazów.

17 stycznia 2020

PKW po raz kolejny zaprasza do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza zaprasza firmy audytorskie do współpracy dotyczącej informacji finansowych partii politycznych, sprawozdań partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o poniesionych wydatkach a także sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

9 stycznia 2020

Wypełnij P11 za 2019 r. przez internet

P11 za 2019 r. firmy audytorskie przekazują zarówno do PANA jak i PIBR.

3 stycznia 2020

Biegły rewident jest instytucją obowiązaną w AML

W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) biegły rewident jest wymieniony jako jedna z instytucji obowiązanych.

2 stycznia 2020

Od 01.01.2020 r. obowiązuje jeden pakiet KSB i KSP

Od 1 stycznia 2020 r. do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego za dowolny okres zastosowanie ma jeden, najnowszy pakiet krajowych standardów badania lub odpowiednio krajowych standardów przeglądu.

20 grudnia 2019

Życzenia Świąteczne

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się 2020 rok życzymy Państwu: radości, uśmiechu, spełnienia i sukcesów oraz pokoju w sercu!

20 grudnia 2019

Wątpliwości związane z interpretacją ustawy o biegłych rewidentach

KRBR zdecydowała się przedstawić swój pogląd na temat wątpliwości związanych z interpretacją wybranych zmienionych przepisów ustawy o biegłych rewidentach oraz terminów wejścia ich w życie.

20 grudnia 2019

Portugalia nowym członkiem projektu Common Content

W listopadzie br. Portugalski Instytut Biegłych Rewidentów (Ordem dos Revisores Oficiais de Contas – OROC) dołączył do inicjatywy Common Content Project przyjmując status członka stowarzyszonego. Jest to już 16 instytut zawodowy z Unii Europejskiej, który wszedł w skład członków CCP.

19 grudnia 2019

Stanowisko KNA dotyczące stosowania KSB 701

Komisja Nadzoru Audytowego uważa, iż zasadnym jest, aby do badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe notowane są na rynkach NewConnect i Catalyst miał zastosowanie KSB 701.

18 grudnia 2019

Udostępniamy prezentacje z XX DKA

25-27 listopada odbyła się XX Doroczna Konferencja Audytingu przeprowadzona pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”.

18 grudnia 2019

Znane są już zasady wnoszenia opłaty za nadzór oraz wysokość stawki na 2020 rok

Pod koniec listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów oraz obwieszczenie Ministra Finansów związane z opłatą za nadzór.

17 grudnia 2019

Zbliża się koniec funkcjonowania jednego z organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – Krajowej Komisji Nadzoru.

5 grudnia odbyła się konferencja zamykająca 17 lat funkcjonowania KKN.

29 listopada 2019

XX jubileuszowa konferencja DKA za nami

Zakończyła się XX Doroczna Konferencja Audytingu przeprowadzona pod hasłem „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”. Jubileuszowa edycja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami środowiska oraz do przedstawienia planów samorządu na najbliższy rok.

25 listopada 2019

Udostępniamy zmienioną przykładową umowę o badanie

KRBR przyjęła komunikat w sprawie przykładowej umowy o badanie.

24 listopada 2019

XX DKA – fotorelacja

W dniach 25-27 listopada br. w Jachrance k. Warszawy odbędzie się Jubileuszowa XX DKA Zapraszamy do śledzenia bieżących aktualności.

18 listopada 2019

Ostatni moment, by zarejestrować się na XX DKA

Już tylko do 19 listopada można zgłosić udział w Jubileuszowej XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

15 listopada 2019

Infor.pl przedstawia przebieg V Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców

Agnieszka Wujek, członek KRBR, wzięła udział w kolejnej edycji kieleckiego forum.

14 listopada 2019

Można uczestniczyć tylko w jednym dniu DKA

Umożliwiliśmy wzięcie udziału tylko w jednym, drugim dniu jubileuszowej XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

14 listopada 2019

20 października minął termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. minął termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

12 listopada 2019

DKA jednym ze szkoleń ODZ!

Udział w drugim dniu XX Dorocznej Konferencji Audytingu zaliczy 8 godzin szkolenia, w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

7 listopada 2019

O czym będziemy dyskutować podczas DKA

Przybliżamy tematykę sesji plenarnych DKA.

4 listopada 2019

20 października minął termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. minął termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

4 listopada 2019

Firmy audytorskie są administratorami danych osobowych

UODO udzielił odpowiedzi na pytanie, czy w świetle przepisów RODO firmy audytorskie i biegli rewidenci są „administratorami” czy też „podmiotami przetwarzającymi”.

31 października 2019

Wyzwania zawodu biegłego rewidenta. XX DKA pod patronatem Ministerstwa Finansów

Zbliżające się miesiące to czas intensywnej pracy i przygotowań do nadchodzącego roku. Nie unikną tego również firmy audytorskie i związane z nimi instytucje. Podczas listopadowej konferencji przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odniosą się do zmian zachodzących w polskiej legislacji i stojących przed audytorami wyzwań.

28 października 2019

Specjalna oferta ACCA dla biegłych rewidentów i kandydatów – kontynuacja!

Wszyscy członkowie PIBR i kandydaci na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów, mogą skorzystać ze specjalnej oferty rozpoczęcia kwalifikacji ACCA:

25 października 2019

Świętuj z nami Jubileusz XX DKA

Już tylko miesiąc dzieli nas od XX Dorocznej Konferencji Audytingu 2019., nt. „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, digitalizacja”.

24 października 2019

Wytyczne organizacyjno-metodyczne dla ODZ

Jednostki organizujące szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów zapraszamy do zapoznania się z Wytycznymi organizacyjno-metodycznymi na 2020 rok. Opracowanie wydała Komisja ds. szkoleń.

24 października 2019

PIBR opracowała dwa nowe przewodniki:

Wykaz obowiązków biegłych rewidentów i firm audytorskich wynikających z nowej ustawy
Zmiany do ustawy o biegłych rewidentach

18 października 2019

Szkolenia dla wykładowców ODZ w 2019 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

16 października 2019

Za nami 31 Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues.

W kierunku etyki globalnej: apel i narzędzie. Głos z SGH

(An Appeal for Global Ethics Framework and a Tool-Kit for Ethics Self-Assessment)

15 października 2019

Elektroniczny formularz do zaraportowania prognozowanych przychodów

KNA poinformowała o udostępnieniu elektronicznego formularza, który można wykorzystać do przesłania informacji o przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w latach 2019 i 2020.

9 października 2019

Można składać wnioski o przyznanie medalu PIBR w 2019 r.

Wnioski o przyznanie medalu powinny zostać dostarczone do PIBR do dnia 19 października 2019 roku. Wręczenie medali jest planowane podczas XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

8 października 2019

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. upływa termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

7 października 2019

PIBR partnerem konferencji APCIAI

Polska Izba Biegłych Rewidentów, jako jeden z partnerów, zaprasza na Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, w dniach 13-16 października w Hotelu Sheraton w Warszawie.

4 października 2019

Planujesz podpisać umowę o badanie?

Od czasu udostępnienia przykładowej umowy o badanie ustawowe miało miejsce wiele zmian w przepisach prawa i regulacjach.

3 października 2019

E-czytnik także dla kandydatów!

Od dzisiaj w profilu kandydata na stronie PIBR dostępny jest czytnik e-sprawozdań.

2 października 2019

Z głębokim żalem żegnamy naszą serdeczną koleżankę Grażynę Sikorską

Biegłą Rewident, wieloletniego wizytatora i kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru.

26 września 2019

Tekst ujednolicony ustawy o biegłych rewidentach

Tekst ujednolicony ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest już dostępny na stronie PIBR.

24 września 2019

Zaktualizowany e-Czytnik

Dostosowaliśmy e-Czytnik elektronicznych sprawozdań finansowych do zaktualizowanych struktur logicznych udostępnionych w BIP.

18 września 2019

Zmiany w standardach innych niż badania

Weszła w życie nowa uchwała KRBR w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.

17 września 2019

PKW ponownie zaprasza do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza szuka wykonawców badań sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

17 września 2019

MF o formie śródrocznych sprawozdań finansowych emitentów

Ministerstwo Finansów wyjaśnia w jakiej formie powinny zostać sporządzone śródroczne skrócone sprawozdania finansowe emitentów stosujących polskie standardy rachunkowości.

13 września 2019

Rozpoczęła się rejestracja na XX Doroczną Konferencję Audytingu

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do rejestracji na najważniejsze, coroczne wydarzenie poświęcone zmianom zachodzącym w otoczeniu rynkowym i legislacyjnym, które wiążą się z wyzwaniami i możliwościami stojącymi przed biegłymi rewidentami.

13 września 2019

UKNF zaprasza na seminarium 24 września 2019 r.

pt. „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za rachunkowość banków spółdzielczych”,

11 września 2019

PIBR wzywa do przedstawienia prognoz przychodów

30 września 2019 r. mija ustawowy termin podania do KRBR prognozowanych przychodów z rewizji finansowej w nie-JZP

28 sierpnia 2019

PIBR poszukuje audytora

PIBR poszukuje firmy audytorskiej celem wykonania usługi badania sprawozdań finansowych PIBR za lata 2019-2021 (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

27 sierpnia 2019

Nowy Kodeks etyki od 2020 r.

Uchwała wprowadzająca nowy Kodeks weszła w życie. Zasady etyki znajdą zastosowanie do czynności podjętych od 1 stycznia 2020 r.

26 sierpnia 2019

NBP przypomina o obowiązkach sprawozdawczych

Czy dany podmiot musi raportować na potrzeby statystyki bilansu płatniczego? NBP przygotował prosty sprawdzian.

23 sierpnia 2019

Pożegnanie ŚP. Antoniego Kwasiborskiego

W dniu dzisiejszym 23 sierpnia br. pożegnaliśmy naszego kolegę Śp. Antoniego Kwasiborskiego.

22 sierpnia 2019

Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

W dniu 21 sierpnia opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2019 r. poz. 1571. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 września br.

21 sierpnia 2019

Zatwierdzenie uchwały KRBR w sprawie zakresu tematycznego szkoleń obligatoryjnych w 2020 r. przez KNA

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR nr 99/2/2019 z 2 lipca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.

21 sierpnia 2019

IX KZBR

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów nr 46/2019 i 47/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

19 sierpnia 2019

Antoni Kwasiborski 1943-2019

Żegnamy jednego ze współtwórców naszego samorządu.

12 sierpnia 2019

KNF zaprasza na seminarium o SKOK-ach

Seminarium „Kalkulacja współczynnika wypłacalności w SKOK – aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów” odbędzie się już 28 sierpnia 2019 r.

9 sierpnia 2019

DKA 2019

KRBR ustaliła datę i temat XX Dorocznej Konferencji Audytingu.

9 sierpnia 2019

Ewelina Kaczorowska-Wiosna dyrektor CE PIBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała nową dyrektor Centrum Edukacji PIBR.

9 sierpnia 2019

Znamy już pełne składy komisji KRBR

KRBR powołała do komisji przedstawicieli regionalnych oddziałów.

7 sierpnia 2019

IAASB pyta o standardy badania mniej złożonych podmiotów

Do 12 września można nadsyłać komentarze i wypełnić ankietę dotyczącą stosowania MSB w mniej złożonych podmiotach.

2 sierpnia 2019

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach podpisana przez Prezydenta RP

1 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

30 lipca 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje pracownika do Biura obsługującego KNA

Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów ogłosił nabór na stanowisko pracy w Departamencie. Nabór obejmuje stanowisko pracy dla: radcy prawnego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Prawnej KNA.

26 lipca 2019

Nowy krajowy standard due diligence i listów poświadczających

KNA zatwierdziła Krajowy Standard Usług Pokrewnych 4401 PL „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”.

22 lipca 2019

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biegłych rewidentach

Posłowie przyjęli część poprawek Senatu, w tym wydłużenie okresu przygotowawczego dla firm audytorskich do 31 sierpnia 2020 r.

15 lipca 2019

Nowelizacja ustawy wyszła z Senatu

12 lipca 2019 r. Senat przyjął wraz z poprawkami nowelizację ustawy.

12 lipca 2019

Protokół obrad IX KZBR już dostępny

Informujemy, że na stronie internetowej Izby udostępniono projekt protokołu z przebiegu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który obradował w dniach 10-12 czerwca 2019 r.

11 lipca 2019

Nowelizacja uobr w Senacie

Firmy audytorskie zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian w ustawie o biegłych rewidentach.

5 lipca 2019

Sejm przyjął ustawę nowelizującą uobr

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach został 4 lipca przyjęty przez Sejm.

1 lipca 2019

Nowelizacja ustawy w Komisji Finansów Publicznych

Projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach był tematem obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych

1 lipca 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

14 czerwca 2019

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów – podsumowanie i fotorelacja

Samorząd biegłych rewidentów ma nowe władze i strategię działania, a także między innymi zmieniony statut.

12 czerwca 2019

Barbara Misterska-Dragan nową prezes KRBR

Delegaci IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów wybrali władze samorządu.

9 czerwca 2019

Relacja z IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

W poniedziałek rozpoczyna się IX KZBR. Będziemy go relacjonować na stronie www PIBR i w mediach społecznościowych.

8 czerwca 2019

Sprawozdanie finansowe PIBR za 2018 r. już dostępne

W dniu 8 czerwca br. KRBR zatwierdziła sprawozdanie finansowe samorządu za 2018 r. Jego treść znajduje się w panelu dostępnym po zalogowaniu się.

7 czerwca 2019

Nowy dokument IAASB o jakości badań

W e-Bibliotece dostępne jest tłumaczenie Ramowych założeń zapewnienia jakości badania.

6 czerwca 2019

Webinarium o e-wersji kodeksu etyki IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych zaprasza na krótkie szkolenie o elektronicznej wersji nowego kodeksu etyki.

6 czerwca 2019

Biegli rewidenci spotykają się z IASB

28 maja Krzysztof Burnos, prezes KRBR, oraz przedstawiciele firm audytorskich spotkali się z reprezentantami Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

5 czerwca 2019

Wyszehradzka konferencja audytorów

W Warszawie już po raz dziewiętnasty spotkali się prezesi izb biegłych rewidentów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

5 czerwca 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

4 czerwca 2019

Pierwsze czytanie projektu ustawy 12 czerwca br. Powołano Pełnomocnika MF ds. PANA

Na stronie internetowej Sejmu RP poinformowano, że w dniu 12 czerwca br. na posiedzeniu Sejmu RP odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach... (druk otrzymał nr 3481).

31 maja 2019

Projekt zmiany UoBR w Parlamencie

W dniu 30 maja 2019 r. projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentów trafił do Sejmu RP

29 maja 2019

Opinia i raport czy sprawozdanie z badania?

MF wyjaśnia, jaki dokument kończy badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe rozpoczynające się przed 17 czerwca 2016 r.

22 maja 2019

Nowe i zaktualizowane alerty PIBR

Na stronie PIBR dostępne są dwa nowe i pięć zaktualizowanych Alertów dotyczących standardów sprawozdawczości z badania.

17 maja 2019

Globalne konsultacje projektów standardów

IAASB prosi o opinie na temat propozycji zmian w międzynarodowych standardach zarządzania jakością.

17 maja 2019

E-czytnik także dla firm

Także w profilu firmy audytorskiej na stronie PIBR dostępny jest już czytnik e-sprawozdań.

16 maja 2019

O komitetach audytu na Kongresie MBA

Już jutro w Krakowie rozpoczyna się XV Międzynarodowy Kongres MBA. Partnerami wydarzenia są PIBR i Centrum Edukacji PIBR.

16 maja 2019

KNA zatwierdziła zmianę uchwały ws. KSB

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła zmianę uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz rozpatrzyła związany z tym komunikat.

15 maja 2019

Nowelizacja UoBR przyjęta przez Rząd

Na posiedzeniu we wtorek 14 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach przedłożony przez Ministra Finansów. Kolejnym etapem będą prace parlamentarne.

15 maja 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Prawnej Komisji Nadzoru Audytowego.

15 maja 2019

Zmieniony międzynarodowy standard ODZ już w e-Bibliotece

Polskojęzyczna wersja zmienionego Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego 7, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, jest już dostępna na stronie PIBR.

15 maja 2019

Konsultacje standardów badania mniej złożonych jednostek

IAASB zbiera opinie na temat skalowalności stosowania MSB

14 maja 2019

PKW zaprasza audytorów do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza szuka wykonawców badań sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

13 maja 2019

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 roku

Centrum Edukacji PIBR zaprasza wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na spotkania dydaktyczne z autorami materiałów szkoleniowych.

13 maja 2019

E-sprawozdania: MF i PIBR współpracują

Resort przyjął zaproszenie do współpracy, w której wykorzystywane będą praktyczne doświadczenia biegłych rewidentów.

10 maja 2019

Materiały zjazdowe na IX KZBR już dostępne

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniono komplet materiałów zjazdowych.
W zestawie znajdują się m.in. projekty uchwał dotyczących zmiany statutu PIBR, zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, projekt programu działania samorządu w kadencji 2019-2023 oraz propozycja długoterminowej strategii działania PIBR, jak również sprawozdania organów z kadencji 2015-2019.

8 maja 2019

Już 55 tysięcy e-sprawozdań przeszło przez czytnik

Udostępnione przez PIBR narzędzie doskonale trafiło w potrzeby biegłych rewidentów.

8 maja 2019

Raport roczny EFRAG już dostępny

W e-Bibliotece można już zapoznać się z „Przeglądem 2018” Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej.

6 maja 2019

Nowe internetowe formularze

PIBR udostępnił biegłym rewidentom pięć nowych formularzy dostępnych online.

30 kwietnia 2019

Forum podatkowe w Poznaniu

W dniach 13-14 maja br. w Poznaniu odbędzie się Forum Podatkowe 2019, organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, którego patronem wspierającym jest Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Drugiego dnia Forum gospodarzem panelu w bloku "Ekonomia" jest Regionalny Oddział Izby w Poznaniu.

29 kwietnia 2019

Zmiany w sprawozdaniach z badania

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów

25 kwietnia 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

24 kwietnia 2019

Kolejne uwagi do projektu zmiany ustawy

RCL poinformowało, że do projektu ustawy wpłynęły opinie oraz stanowiska z MSZ, RCL, Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz UOKiK.

19 kwietnia 2019

Komplet projektów uchwał Zjazdu już dostępny

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych pozostałych projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: zmiany statutu PIBR, programu działania samorządu w kadencji 2019-2023 oraz długoterminowej strategii działania PIBR. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

18 kwietnia 2019

Wielkanoc 2019

Rodzinnych i smacznych, spokojnych i radosnych oraz zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Państwu Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz cała Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

17 kwietnia 2019

MF opublikowało kolejne odpowiedzi dotyczące e-sprawozdawczości

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny zestaw odpowiedzi na pytania dotyczące e-sprawozdawczości.

15 kwietnia 2019

Projekt zmiany ustawy po Komisji Prawniczej w RCL

RCL poinformowało o posiedzeniach Komisji Prawniczej w sprawie projektu zmiany ustawy.

15 kwietnia 2019

Uwaga, nowe Alerty KSB!

Na stronie PIBR można już zapoznać się z nowymi alertami poświęconymi standardom raportowania za 2018 r.

5 kwietnia 2019

Sprawozdania organów PIBR za 2018 r.

W panelu biegłego rewidenta można zapoznać się z rocznymi raportami KRBR, KRD, KSD, KKN i KKR.

3 kwietnia 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

1 kwietnia 2019

Sprawozdanie finansowe PIBR za 2018 r. już dostępne

W panelu dostępnym wyłącznie dla biegłych rewidentów można zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. sporządzonym zgodnie z wymogiem ustawy o rachunkowości do dnia 31.03.2019 r.

1 kwietnia 2019

Uwaga: nowe standardy nowego sprawozdania z badania

Sporządzając sprawozdanie z badania należy pamiętać o zmienionych wymogach.

28 marca 2019

MF o terminie sporządzenia e-sprawozdań

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne wyjaśnienia dotyczące sporządzenia i podpisania e-sprawozdań finansowych.

22 marca 2019

Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019

Na warszawskiej giełdzie odbyła się po raz czwarty konferencja Raportowanie niefinansowe w Polsce – tym razem pod hasłem „Wyzwania komunikacji z inwestorami”.

21 marca 2019

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

Podczas konferencji „Jaka edukacja przyszłości?” wyróżniono te regionalne oddziały, w których największy odsetek biegłych rewidentów spełnił obowiązki szkoleniowe w 2018 r.

19 marca 2019

Jaka edukacja przyszłości?

Już po raz czwarty odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnemu doskonaleniu zawodowemu – nie tylko biegłych rewidentów.

15 marca 2019

Propozycje zmiany części uchwał Zjazdu już dostępne

Informujemy, że w dniu 12 marca br. KRBR podjęła uchwałę ws. akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych części projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Są to projekty uchwał dotyczących: porządku i regulaminu obrad IX KZBR, zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby oraz zmian do zasad ustalania składek członkowskich. Materiał jest efektem prac poszczególnych komisji KRBR m.in. na podstawie uwag wnoszonych przez biegłych rewidentów.

15 marca 2019

Europejskie progi obowiązkowego audytu

Accountancy Europe opublikowało raport o obowiązkowym audycie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście dyrektywy księgowej z 2013 r.

14 marca 2019

MF wyjaśnia e-sprawozdania

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny zestaw wyjaśnień dotyczących e-sprawozdań finansowych.

14 marca 2019

Tłumaczenie znowelizowanego Kodeksu etyki już dostępne

W celu zapoznania się z nowym wydaniem Kodeksu etyki, Komisja ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów udostępnia tłumaczenie Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności), przyjętego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) działającą w strukturze IFAC.

14 marca 2019

Konferencja MF na temat raportowania niefinansowego

11 marca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja podsumowująca wypełnienie przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych.

13 marca 2019

Webinarium o znowelizowanym kodeksie etyki profesji księgowej

IESBA zaprasza na dwa webinaria poświęcone znowelizowanemu kodeksowi etyki, który wchodzi w życie w czerwcu 2019 r.

13 marca 2019

Dyrektorzy finansowi i cyfrowa rewolucja w biznesie

Startuje ogólnopolski cykl kongresów dyrektorów finansowych oraz XIV edycja konkursu o tytuł Dyrektor Finansowy Roku. PIBR jest partnerem tych wydarzeń.

13 marca 2019

W Kołobrzegu o zarządzaniu finansami

W dniach 27-29 marca 2019 r. odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami”, której PIBR jest partnerem.

7 marca 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

6 marca 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

1 marca 2019

Istotna zmiana w sprawozdaniu z badania dla klientów NewConnect i Catalyst

W sprawozdaniu z badania sprawozdań finansowych jednostek, których papiery wartościowe są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst należy zamieścić opis kluczowych spraw badania zgodnie z wymogami KSB 701.

26 lutego 2019

Wszystko o e-sprawozdawczości w jednym miejscu

Wszystkie informacje dotyczące e-sprawozdawczości zgromadziliśmy w nowej sekcji „e-Sprawozdawczość”, wydzielonej na stronie internetowej.

25 lutego 2019

Zmienione Krajowe Standardy Badania z grupy „800” już przyjęte

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR, przyjmującą trzy standardy badania zmienione przez IAASB.

21 lutego 2019

Kolejne odpowiedzi na pytania o sprawozdania 2018

Publikujemy kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

20 lutego 2019

W Ministerstwie Finansów o raportowaniu niefinansowym

Już 11 marca MF zaprasza na konferencję podsumowującą pierwszy rok obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych.

14 lutego 2019

Informator ODZ 2019 już dostępny

Komisja KRBR ds. szkoleń udostępniła broszurę poświęconą obligatoryjnemu doskonaleniu zawodowemu w roku 2019.

13 lutego 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Wdrażania Polityki Nadzorczej Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

13 lutego 2019

Alert specjalny „Badanie 2018” już dostępny

Biegli rewidenci mogą już skorzystać z najnowszego Alertu poświęconego badaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok

11 lutego 2019

Wyniki wyborów w regionalnych oddziałach PIBR

W poszczególnych regionalnych oddziałach PIBR odbywają się Walne Zgromadzenia. Poniżej znajdą Państwo wyniki wszystkich zakończonych głosowań.

8 lutego 2019

Jak tworzyć lepsze sprawozdania finansowe?

IFRS Foundation opublikowała raport poświęcony lepszej komunikacji w sprawozdawczości finansowej.

5 lutego 2019

Sprawozdawczość zintegrowana w pytaniach i odpowiedziach

IFAC przygotował zestaw odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie w kontekście raportowania zintegrowanego  zadają krajowe organizacje profesji księgowej.

1 lutego 2019

Rzeczpospolita: “Nowa formuła pieczy nad działalnością audytorów”

Rzeczpospolita opublikowała zapis debaty, w której wzięli udział przedstawiciele KRBR i KKN, MF oraz instytucji i organizacji będących interesariuszami audytu.

31 stycznia 2019

Walne Zgromadzenia w regionalnych oddziałach PIBR

Miejsca, terminy i godziny rozpoczęcia Walnych Zgromadzeń w regionalnych oddziałach PIBR, a także osoby wybrane do organów na kadencję 2019-2023. Wszystko w jednym miejscu.

30 stycznia 2019

DGP: "Nowy nadzór nad biegłymi rewidentami wynika z decyzji politycznej"

DGP opublikowała zapis debaty pomiędzy przedstawicielami PIBR, Ministerstwa Finansów i interesariuszy audytu.

30 stycznia 2019

Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

22 stycznia 2019

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o sprawozdania 2018

W połowie stycznia informowaliśmy o zmianie formuły dotychczasowych „Konsultacji PIBR”. Na stronie PIBR można już zapoznać się z pierwszymi poradami opracowanymi w formie zbioru odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ – Frequently Asked Questions).

18 stycznia 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje radcy prawnego

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko radcy prawnego do obsługi prawnej Komisji Nadzoru Audytowego w w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Prawnej Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

17 stycznia 2019

Brexit a lista firm audytorskich

W dniu 29 marca 2019 r. Wielka Brytania opuści Unię Europejską (UE) i - w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach... - stanie się "państwem trzecim" (możliwy jest również scenariusz, iż w przyszłym porozumieniu o wzajemnych stosunkach między UE i Wielką Brytanią zostaną przyjęte odmienne postanowienia, ale na chwilę obecną tak się nie stało). Może to spowodować określone implikacje dla części firm znajdujących się na liście firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zgodnie bowiem z art. 46 ustawy, firmy audytorskie - w zależności od formy prawnej, w jakiej są prowadzone - muszą spełniać określone wymogi dotyczące udziału właścicielskiego, składu organu zarządzającego oraz - o ile organ występuje - nadzorczego. Niespełnianie tych wymogów wiąże się z obowiązkiem dla KRBR skreślenia z listy takiej firmy (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy).

16 stycznia 2019

Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna Zjazdu

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów organizowanego przez PIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

16 stycznia 2019

KRBR informuje o wynagrodzeniach członków organów samorządu w 2018 r.

Wzorem ostatniego roku, KRBR ujawnia informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów PIBR VIII kadencji w 2018 r. Dotychczas wykazano informacje za lata 2015, 2016 i 2017.

14 stycznia 2019

Konsultacje w nowej formule

Dotychczas Biuro PIBR indywidualnie odpowiadało na poszczególne pytania zgłaszane przez biegłych rewidentów za pomocą formularza „Konsultacje PIBR”.

11 stycznia 2019

Konsultacje projektów uchwał Krajowego Zjazdu rozpoczęte

Do 4 lutego br. można przesyłać propozycje do programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na kolejną kadencję oraz sugestie zmian w statucie PIBR, podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR oraz zasadach ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

10 stycznia 2019

Czytnik e-sprawozdań XML już działa!

Dziś od godziny 14:00 po zalogowaniu się na profil biegłego rewidenta można już korzystać z pierwszej wersji czytnika e-sprawozdań.

9 stycznia 2019

Ministerstwo Finansów poszukuje specjalisty

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Wdrażania Polityki Nadzorczej Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

9 stycznia 2019

Przewodnik po zawodzie biegłego rewidenta

W e-Bibliotece można już zapoznać się z broszurą „Biegły rewident – Zawód z perspektywą”.

8 stycznia 2019

Wkrótce samorządowy czytnik e-sprawozdań

Dobiegają końca prace nad dostępną dla wszystkich biegłych aplikacją, pozwalającą wygodnie odczytywać sprawozdania finansowe w formacie XML.

8 stycznia 2019

MF uruchamia serwis do zgłaszania optymalizacji

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

4 stycznia 2019

KRBR przyjęła nowy standard

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 18 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Usług Pokrewnych 4401PL.

3 stycznia 2019

Badanie sprawozdań finansowych bez raportowania optymalizacji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów, które dotyczą wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych.

3 stycznia 2019

KNF wydała znowelizowaną Rekomendację L dla banków i SKOK-ów

Rekomendacja dotyczy roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

31 grudnia 2018

Ankieta dotycząca tematyki ODZ w 2020 r.

Wypełnij ankietę online: wyraź swoją opinię.

Każdy biegły rewident zobowiązany jest utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, obligatoryjne doskonalenie zawodowego odbywa się w ramach szkoleń przeprowadzanych przez PIBR lub jednostki uprawnione (szkolenia obligatoryjne). W pewnym zakresie może także odbywać się w ramach samokształcenia.

28 grudnia 2018

Informacje KNA kierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała kolejne informacje kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

21 grudnia 2018

Stawka opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2019 r. ustalona

Komisja Nadzoru Audytowego nie zakwestionowała uchwały KRBR w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2019 r.

20 grudnia 2018

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

W Święta, ale i na cały nadchodzący rok 2019 życzymy Państwu przede wszystkim radości i spokoju ducha. Niech czas rodzinnych spotkań będzie także okazją do ważnych rozmów i tak potrzebnego odpoczynku.

18 grudnia 2018

Firmy audytorskie wspierają samorząd

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach zawiera wiele niepokojących rozwiązań. Jednym z najważniejszych jest zlikwidowanie Krajowej Komisji Nadzoru, a także radykalne ograniczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego. Wdrożenie tej regulacji byłoby niekonstytucyjnym zmniejszeniem kompetencji samorządu zawodowego z negatywnymi skutkami dla większości firm audytorskich, indywidualnych biegłych rewidentów, a także podmiotów badanych. Nadzór straci funkcję prewencyjną, wzrosną koszty audytu, a firmy audytorskie świadczące usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów będą działały w warunkach nierównej konkurencji z innymi podmiotami.

18 grudnia 2018

Najlepsze prace o etyce biznesu nagrodzone

Zakończyła się XIII edycja konkursu Verba Veritatis, w którym nagradzane są najlepsze prace akademickie poświęcone zagadnieniom etyki biznesu.

17 grudnia 2018

Informacje KNA kierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała kolejne informacje kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

14 grudnia 2018

Czy przejęcia i fuzje są nieuchronne?

W serwisie YT dostępny jest zapis debaty oksfordzkiej kończącej tegoroczną Konferencję Audytingu.

13 grudnia 2018

Wypełnij P11 za 2018 r. przez internet!

Firmy audytorskie nie muszą przesyłać sprawozdań P11 w wersji papierowej – wystarczy wypełnić formularz na indywidualnym koncie FA na pibr.org.pl

11 grudnia 2018

Biegli sądowi po raz drugi

Z e-Biblioteki można już ściągnąć kolejny numer biuletynu Komisji Biegłych Sądowych przy PIBR.

5 grudnia 2018

Nowe zasady naboru do zawodu

KRBR zniosła doroczny termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.

5 grudnia 2018

Rządowe Centrum Legislacji przekazuje uwagi do projektu nowelizacji UoBR

Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

4 grudnia 2018

KRBR ustaliła na 2019 r. wysokość składki członkowskiej

KRBR zdecydowała, że składka członkowska w 2019 r. będzie wynosiła 480 zł (w podstawowej wysokości) oraz 20 zł (w obniżonej wysokości).

W przypadku opłaty za wpis na listę firm audytorskich opłata nie uległa zmianie i wynosi 2.000 zł.

3 grudnia 2018

Ujednolicenie stanowiska MF i MS w sprawie e-sprawozdań

Resort finansów podzielił zdanie Ministerstwa Sprawiedliwości, że decydujące znaczenie ma data sporządzania sprawozdania finansowego.

3 grudnia 2018

Kończy się pierwszy rok trzyletniego okresu rozliczeniowego ODZ

Powoli zbliżamy się do końca 2018 r., a tym samym do końca pierwszego roku w trzyletnim okresie rozliczeniowym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

30 listopada 2018

RCL publikuje stanowiska do projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 30 listopada br. RCL opublikowało stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych do projektu zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

30 listopada 2018

Oferta specjalna ACCA dla członków i kandydatów PIBR

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) przygotowało dla PIBR specjalną ofertę zdobycia kwalifikacji ACCA.

28 listopada 2018

Nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości wybrany

26 listopada br. MF powołał nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości na trzyletnią kadencję.

27 listopada 2018

Do 30 listopada br. można składać opinie dla Urzędu Regulacji Energetyki

Zbliża się termin złożenia opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika zużycia energii elektrycznej.

27 listopada 2018

Seminarium KNF o raportowaniu okresowym

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, działające w ramach UKNF, zaprasza na seminarium dla audytorów i emitentów.

27 listopada 2018

Projekt stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag i komentarzy do tego projektu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

26 listopada 2018

Ministerstwo Finansów poszukuje ekspertów do kontroli

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje ekspertów do realizacji zadań w charakterze kontrolera przy przeprowadzaniu kontroli KNA.

22 listopada 2018

Jak raportowano niefinansowo?

Fundacja Standardów Raportowania przeanalizowała pierwsze obowiązkowe raporty na temat informacji niefinansowych.

16 listopada 2018

Ankieta w sprawie raportowania niefinansowego

MF pyta sporządzających i odbiorców raportów niefinansowych o efekty nowych przepisów.

14 listopada 2018

Samorząd o projekcie nowelizacji UoBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

9 listopada 2018

Komunikaty KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała komunikaty, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich, dotyczące:

8 listopada 2018

KNA o sprawozdawczości finansowej

W siedzibie GPW odbyła się konferencja „Sprawozdawczość finansowa firm – wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego”.

7 listopada 2018

The Best Annual Report 2017 - fotorelacja

W siedzibie GPW z udziałem władz samorządu i pod patronatem PIBR odbył się finał konkursu Best Annual Report.

2 listopada 2018

MF wyjaśnia kwestię daty e-podpisu e-sprawozdania

Podpis elektroniczny musi być złożony w dacie sporządzenia sprawozdania z badania

2 listopada 2018

Pomoc w elektronicznych sprawozdaniach finansowych

Resorty finansów i sprawiedliwości opublikowały najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące elektronicznych sprawozdań finansowych.

31 października 2018

Projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach

Do 7 listopada można zgłaszać uwagi do opublikowanego dziś projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

25 października 2018

Projekt stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste...

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska dotyczącego ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

25 października 2018

Ubezpieczenie od kar dyscyplinarnych

Kolejne rozszerzenie ochrony jest już dostępne.

24 października 2018

Zasłużeni - nagrodzeni

Zasłużeni dla samorządu biegłych rewidentów otrzymali Medale PIBR.

24 października 2018

Zakończyła się Doroczna Konferencja Audytingu

Na otwarcie DKA samorząd biegłych rewidentów usłyszał od Przewodniczącego KNA pochwały - i kilka słów krytyki.

23 października 2018

Jest możliwość zgłoszenia problemów stosowania ustawy

W związku z informacjami Ministerstwa Finansów o rozpoczętych pracach nad zmianą ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji zmian wynikających z problemów praktycznego stosowania tej ustawy.

23 października 2018

Zmiany w Komisji ds. komunikacji

Celem poprawy komunikacji samorządu z otoczeniem, w tym środowiskiem biegłych rewidentów, w dniu 16 października br. KRBR zdecydowała się na zmianę zarówno składu, jak i zadań Komisji ds komunikacji.

17 października 2018

Zapytanie ofertowe - wynajem sal na egzaminy

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wynajem sal w celu przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

16 października 2018

Ostatni moment, by zarejestrować się na DKA

Już tylko do środy 17 X można zgłosić udział w XIX Dorocznej Konferencji Audytingu.

5 października 2018

Wersja demo Kompasu uruchomiona

Na stronie PIBR jest już dostępna wersja demonstracyjna aplikacji Kompas 2.0, wspierającej prowadzenie badań zgodnie z MSB.

4 października 2018

Stawka opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2018 r. ustalona

Komisja Nadzoru Audytowego nie zakwestionowała uchwały KRBR w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2018 r.

3 października 2018

Zakończyła się XIII edycja konkursu Dyrektor Finansowy Roku

Szefowe finansów Cyfrowego Polsatu i Parker Poland zdobyli tytuły Dyrektora Finansowego Roku. PIBR był patronem konkursu.

3 października 2018

Kandydaci do Komitetu Standardów Rachunkowości poszukiwani

Do 9 października br. można zgłosić swoją kandydaturę do nowej kadencji KSR.

3 października 2018

KNA ws. uchwał NKZBR

Komisja Nadzoru Audytowego przekazała swoje uwagi do niektórych uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.