Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:27, 22.07.2024 r.

Konsultacje publiczne – KSB 600 (Z)

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego).

11 maja 2023

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi konsultacje publiczne, o których informowaliśmy w aktualności pt. „Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu aktu normatywnego”, projektu uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego).

Uchwała będąca przedmiotem konsultacji publicznych ustanawia Krajowy Standard Badania 600 (Zmieniony) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 600 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”, dotyczący szczególnych rozważań, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych grupy (badanie grupy), m.in. do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadziła ocenę zgodności nowych przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, która została przedstawiona w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Interesariuszy prosimy o przekazywanie uwag do 25 maja 2023 r. na adres email: konsultacjepubliczne@pibr.org.pl. W tytule emaila prosimy wskazać, że uwagi dotyczą projektu uchwały ws. KSB 600 (Z).

Z treścią:

  • projektu uchwały można zapoznać się tutaj,
  • załącznika do uchwały tutaj,
  • uzasadnieniem do uchwały zawierającej przepisy regulacyjne tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl