Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:47, 21.07.2024 r.

Webinarium na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej – 27 maja 2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Grupą roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni koordynowaną przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają na webinarium na temat należytej staranności w odpowiedzialnym prowadzeniu działalności biznesowej.

22 maja 2024

Webinarium odbędzie się 27 maja 2024 w godz. 11:00 - 12:30. Nie jest konieczna rejestracja - będzie można je oglądać na kanale YT SGH .

Program wydarzenia jest dostępny TUTAJ

Podczas webinarium eksperci z MFiPR, EY oraz SGH będą rozmawiać o międzynarodowych standardach oraz regulacjach w zakresie należytej staranności, a także o wyzwaniach związanych z należytą starannością w praktyce biznesowej.

O należytej staranności – źródło MFiPR

Należyta staranność jest procesem, który przedsiębiorstwa powinny przeprowadzać w celu identyfikacji faktycznych i potencjalnych negatywnych skutków, jakie mogą powstawać w wyniku prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności, zapobiegania takim negatywnym skutkom oraz ich łagodzenia.

Faktyczne i potencjalne negatywne skutki związane z działalnością przedsiębiorstw, ich produktami lub usługami powinny być analizowane zarówno w odniesieniu do działalności własnej przedsiębiorstwa, jak i w relacjach biznesowych oraz z uwzględnieniem istotnego zaangażowania interesariuszy. Szczególne znaczenie w procesie należytej staranności ma priorytetyzacja ryzyk.

Efektywne wdrażanie procedur należytej staranności będzie wspierać przedsiębiorstwa:

  • w wypełnieniu minimalnych gwarancji zgodnie z art. 18 Taksonomii UE, który wymaga przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka,
  • w spełnieniu wymogu opisywania procesów należytej staranności, zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD),
  • w spełnieniu obowiązków wynikających z projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD),
  •  w spełnieniu oczekiwań kontrahentów biznesowych, inwestorów, klientów oraz interesariuszy w utrzymaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Wdrożenie procedur należytej staranności to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów biznesowych, inwestorów, klientów oraz interesariuszy, niezbędne w utrzymaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl