Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:59, 17.04.2024 r.

Zbliża się termin sprawozdawczości firm audytorskich

Do 29 lutego firmy audytorskie powinny przesłać do PANA roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdanie o przychodach oraz usługach za 2023 rok.

14 lutego 2024

29 lutego 2024 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez firmy audytorskie do PANA formularzy: rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdania o przychodach oraz usługach za 2023 r. (więcej na ten temat pod adresem https://pana.gov.pl/komunikaty/29-lutego-2024-r-ostatni-dzien-na-zlozenie-do-pana-formularzy-rocznego-rozliczenia-oplat-z-tytulu-nadzoru-)za-2023-r-i-sprawozdania-o-przychodach-oraz-uslugach-firmy-audytorskiej-za-2023-r/).

Przepisy prawa lub przyjęte przez daną firmę audytorską w jej systemie wewnętrznej kontroli jakości kryteria mogą wymagać przeprowadzenia kontroli jakości wykonania zlecenia. Jeżeli kontrola jakości wykonania zlecenia dotyczy usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich, to funkcję kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident, zgodnie z wymogami określonymi w par. 13(b) KSKJ 2.

Usługa kontroli jakości wykonania zlecenia przeprowadzona dla innej firmy audytorskiej nie mieści się w grupie usług atestacyjnych ani usług pokrewnych, które są zdefiniowane w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dlatego przychody firmy audytorskiej z tytułu wykonania takiej kontroli na rzecz innej firmy nie stanowią przychodu zaliczanego do podstawy naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli jakości wykonania zlecenia powinna być wykazana przez taką firmę audytorską w sprawozdaniu o przychodach oraz usługach, o którym mowa w art. 51 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w części C.3.

Przy okazji przypominamy także o odpowiedzi MF na pytanie związane z opłatą z tytułu nadzoru - Jakie przychody firm audytorskich stanowią podstawę naliczania opłat z tytułu nadzoru?.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl