Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:43, 22.07.2024 r.

Grudniowe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRBR

W ostatnim miesiącu 2023 roku członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów reprezentowali samorząd podczas różnorodnych wydarzeń – konferencji czy okolicznościowych spotkań.

10 stycznia 2024

Pierwsze spotkanie samorządów zawodów zaufania publicznego pod przewodnictwem lekarzy

4 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego członkiem jest Polska Izba Biegłych Rewidentów. Było to zarazem pierwsze spotkanie Porozumienia pod przewodnictwem Naczelnej Izby Lekarskiej. Omawiane były kluczowe tematy na otwarcie kadencji, w tym m.in. propozycja powołania zespołów tematycznych na bieżąco analizujących i reagujących na problemy danego środowiska zawodowego. Krajową Radę Biegłych Rewidentów reprezentował prezes Kamil Jesionowski.

XXXI Konferencja Naukowo-Zawodowa we Wrocławiu

Już po raz 31. we Wrocławiu odbyła się doroczna Konferencja Naukowo – Zawodowa organizowana przez Regionalny Oddział PIBR we Wrocławiu we współpracy z Katedrą Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

Konferencja, która  odbyła się 7 grudnia, skupiła się wokół tematu "Standardy a praktyka - wyzwania stojące przed biegłymi rewidentami".  Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był nowemu Kodeksowi etyki. Na ten temat rozmawiali Kamil Jesionowski, Prezes KRBR; Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Zastępca Prezesa KRBR i Zastępca Prezesa Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu oraz Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Zastępca Prezesa KRBR i Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Łodzi.

Podczas konferencji Prezes KRBR oraz Prezes Regionalnej Rady RO PIBR we Wrocławiu Piotr Łyskawa wręczyli 5 brązowych odznak PIBR, przyznanych jako wyraz uznania za pracę na rzecz samorządu.

Łącznie wydarzenie zgromadziło ponad 90 osób, w tym biegłych rewidentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, praktyków, studentów, kandydatów na biegłych rewidentów.

11. Międzynarodowa Konferencja i Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej dr Danuty Krzywdy

Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji i Badań nad Rachunkowością (IAAER) zorganizowały 11. Międzynarodową Konferencję. W 2023 r. jej hasłem było „Financial Reporting and Auditing: Challenges of a Transformation Era”. Polska Izba Biegłych Rewidentów była patronem merytorycznym wydarzenia.

Wśród wiodących tematów konferencji zorganizowanej w dniach 11-12 grudnia była sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. W panelu poświęconym temu zagadnieniu swoją wiedzą i opiniami podzieliła się Agnieszka Muller-Grządka, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Ważnym wydarzeniem konferencji był Jubileusz 50-lecia pracy  zawodowej dr Danuty Krzywdy, łączącej działalność naukową z zaangażowaniem w organizacjach zawodowych, pełniącej liczne funkcje w samorządzie biegłych rewidentów na szczeblu centralnym i regionalnym w RO PIBR w Krakowie. Dr Danuta Krzywda była Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 1999-2016, w tym Zastępcą Prezesa KRBR przez dwie kadencje (1999-2003 oraz 2011-2015) oraz wykładowcą na szkoleniach w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Jest też inicjatorką organizacji Dorocznych Konferencji Audytingu. Wkład wniesiony przez Jubilatkę w rozwój naszego samorządu podczas uroczystości przedstawił Józef Król, prezes KRBR w latach 2011-2015. Gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami za zaangażowanie w rozwój samorządu biegłych rewidentów podczas okolicznościowej sesji przekazali przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w składzie: Kamil Jesionowski, Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Danuta Drobniak, a także Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Krakowie Grzegorz Oszczypała.

100. urodziny dr Zdzisława Fedaka

19 grudnia setne urodziny obchodził dr Zdzisław Fedak - autorytet w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, redaktor naczelny magazynu „Rachunkowość”. Prezes KRBR przekazał Jubilatowi życzenia od społeczności biegłych rewidentów i podziękowania za zaangażowanie w prace na rzecz samorządu m.in. w ramach pełnienia funkcji Wiceprezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczącego Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej.

Pożegnanie Adama Kęsika, byłego prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

19 grudnia społeczność biegłych rewidentów z wielkim żalem pożegnała Adama Kęsika, wybitnego i cenionego członka samorządu biegłych rewidentów zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. W latach 2007 - 2011 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, od 2015 do 2023 r. był także członkiem Krajowej Rady. W pożegnaniu udział wzięło wielu biegłych rewidentów, w tym także przedstawicieli byłych i obecnych władz Samorządu.

Świąteczna integracja

Grudniowe posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w którym wzięli udział również przedstawiciele regionalnych oddziałów, odbyło się w formule stacjonarnej. Poza omówieniem bieżących spraw i planów tradycyjnie był czas na świąteczne spotkanie, życzenia i mniej formalne rozmowy.

Dodatkowo członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów brali udział w świątecznych spotkaniach organizowanych przez Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Fotorelacje

XXXI Konferencja Naukowo-Zawodowa we Wrocławiu

11. Międzynarodowa Konferencja w Krakowie

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej dr Danuty Krzywdy

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl