Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:12, 17.04.2024 r.

Upływa termin opłaty za nadzór oraz raportowania

Do końca kwietnia firmy audytorskie powinny rozliczyć opłatę z tytułu nadzoru za pierwszy kwartał 2021 r., a te które badają JZP opublikować także sprawozdanie z przejrzystości.

23 kwietnia 2021

To już drugi rok rozliczania opłaty z tytułu nadzoru według nowych zasad. Opłatę ustala się jako iloczyn stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i przychodów z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Wysokość stawki na 2021 r. wynosi 2,80 %. Opłata za pierwszy kwartał 2021 r. powinna być wniesiona do 30 kwietnia 2021 r. na wskazany przez PANA indywidualny rachunek bankowy. Za opóźnienia pobierane są odsetki.

30 kwietnia 2021 r. upływa także termin na publikację na stronie internetowej rocznego sprawozdania z przejrzystości przez te firmy audytorskie, które przeprowadzają badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego (i których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r.). O publikacji oraz aktualizacji sprawozdania z przejrzystości należy poinformować PANA (elektronicznie bądź w formie pisemnej).

PANA przygotowała dwa komunikaty, w których podaje szczegółowe informacje związane z realizacją tych obowiązków oraz przypomina o konieczności dotrzymania terminów:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl