Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:53, 21.07.2024 r.

Skarga KRBR do sądu administracyjnego na zastrzeżenia Rady PANA

Przedstawiamy treść skargi do sądu administracyjnego na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wniesionej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

19 października 2022

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanowiła wnieść do sądu administracyjnego skargę na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przedstawione do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania 220 (Zmienionego). Uchwała w tej sprawie została przez KRBR podjęta dniu 14 września 2022 r. Zdaniem Krajowej Rady uwzględnienie zastrzeżeń Rady PANA prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa.

Z treścią uchwały KRBR można się zapoznać tutaj, natomiast pełna treść skargi dostępna jest tutaj.

Ze wszystkimi informacjami na temat kolejnych etapów ustanawiania nowych standardów można zapoznać się w sekcji „Projekty w opracowaniu”, zakładka „Nowe standardy zarządzania jakością”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl