Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:16, 22.07.2024 r.

Nowe standardy zarządzania jakością

Nowe/zmienione standardy międzynarodowe - nowa koncepcja zarządzania - jakością obejmują:

1. Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 (MSZJ 1) - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”,
2. Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 (MSZJ 2) - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”,
3. Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) (MSB 220 (Z)) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”,
4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming and consequential amendments) - Zmiany dostosowawcze do międzynarodowych standardów badania (MSB) i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością,
5. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming and consequential amendments) - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania (MSB) wynikające z projektów zarządzania jakością (opublikowane przez IAASB w styczniu 2022 r.).

Etapy ustanowienia nowych standardów

Poniżej przedstawiamy wykaz dotychczas udostępnionych przez IAASB materiałów i nagrań (wszystkie opracowania są w języku angielskim).

PIBR uzyskał już niezbędne zgody IFAC na przetłumaczenie materiałów na język polski, które opublikujemy po zakończeniu tłumaczenia.

Nowe standardy, po przeprowadzeniu dodatkowego procesu polegającego na doprowadzeniu ich brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa, zostaną ustanowione przez KRBR jako standardy krajowe i po zatwierdzeniu przez Radę PANA będą przyjęte do systemu polskich regulacji.

I. Standardy

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
-
International Standard on Quality Management 1 (Previously International Standard on Quality Control 1),Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements (pobierz standard tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews (pobierz standard tutaj)

3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- International Standard on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of Financial Statements (pobierz standard tutaj)

4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością
- Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality Management Projects (pobierz opracowanie tutaj)


5. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania wynikające z projektów zarządzania jakością
- Conforming and Consequential Amendments to the IAASB’s Other Standards as a Result of the New and Revised Quality Management Standards (pobierz opracowanie tutaj)


II. Materiały wspierające wdrożenie

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISQM 1 (pobierz opracowanie tutaj)
- First-Time Implementation Guide: ISQM 1 (pobierz opracowanie tutaj)
- Quality Management Webinar Series (nagrania z serii webinariów na temat MSZJ 1) (obejrzyj tutaj oraz tutaj)
 • Webinar One: All You Need to Know about the Firm’s Risk Assessment Process (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
 • Webinar Two: Resources: Expectations for Firms and Engagement Partners (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
 • Webinar Three: What’s New for Firms’ Monitoring and Remediation Processes (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
 • Webinar Four: Bringing it All Together: Exploring all the Components of a Quality Management System (obejrzyj nagranie i zobacz prezentację tutaj)
- Video panel discussions (szczegóły tutaj):
 • ISQM 1: Getting Ready for the New Risk-Based Approach (obejrzyj nagranie tutaj)
 • ISQM 1: Early Lessons Learned and Next Steps (obejrzyj nagranie tutaj).
- Quality Management Series: Small Firm Implementation (szczegóły tutaj):
 • Installment One: It is time to get ready for the new quality management standards (pobierz opracowanie tutaj)
 • Installment Two: Developing a Detailed Implementation Plan (pobierz opracowanie tutaj)
- Quality Management Toolkit for Small- and Medium-Sized Firms and Illustrative Risk Matrix (szczegóły tutaj):
 • Quality Management Toolkit for Small- and Medium-Sized Firms (pobierz opracowanie tutaj)
 • Illustrative Risk Matrix – A Companion to the Quality Management Toolkit (pobierz opracowanie tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISQM 2 (pobierz opracowanie tutaj)
- First-Time Implementation Guide: ISQM 2 (pobierz opracowanie tutaj)


3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
- Fact Sheet: Introduction to ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)
- First-Time Implementation Guide: ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)
Fact Sheet: Definition of Engagement Team - ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)


4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych
- Brak materiałów


5. Zmiany dostosowawcze do standardów innych niż MSB
- Basis for Conclusions – materiał towarzyszący zamianom do MSUP, MSUA oraz MSUPo (pobierz opracowanie tutaj)
I. Standardy

I.I Wersje robocze

1. MSZJ (PL) 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
-
Wersję roboczą MSZJ (PL) 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” można pobrać tutaj

2. MSZJ (PL) 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Wersję roboczą MSZJ (PL) 2 -"Kontrole jakości wykonania zlecenia" można pobrać tutaj.

3. MSB (PL) 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Wersję roboczą MSB (PL) 220 (Z) – „Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego” można pobrać tutaj.

4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością
- Wersję roboczą Zmian dostosowawczych do MSB i materiałów powiązanych wynikających z projektów zarządzania jakością można pobrać tutaj.


5. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do standardów międzynarodowych innych niż międzynarodowe standardy badania wynikające z projektów zarządzania jakością
- Wersję roboczą Zmian dostosowawczych i wynikających z nowelizacji innych standardów IAASB w wyniku nowych i zmienionych Standardów Zarządzania Jakością można pobrać tutaj.

I.II Wersje przyjęte przez KRBR – wersje nieobowiązujące do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę PANA

Uchwała KRBR nr 2182/36a/2022 (pobierz tutaj).

1. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Wersję KSKJ 1 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

2. KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Wersję KSKJ 2 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

3. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) - Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Wersję KSB 220 (Z) przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

6. Słowniczek pojęć – zał. nr 4 do uchwały nr 2182/36a/2022
- Wersję słowniczka przyjętą przez KRBR można pobrać tutaj.

I.III Zastrzeżenia Rady PANA

Rada PANA nie zatwierdziła uchwały KRBR nr 2182/36a/2022 dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością i przedstawiła do niej zastrzeżenia (aktualność pt. „Zastrzeżenia PANA do standardów zarządzania jakością”)

I.IV Nowa uchwała KRBR po uwzględnieniu zastrzeżeń Rady PANA wersje nieobowiązujące do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę PANA

Nowa uchwała KRBR nr 2290/39a/2022 wraz z uzasadnieniem (pobierz tutaj).

1. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Nową wersję KSKJ 1 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

2. KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Nową wersję KSKJ 2 przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

3. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) - Międzynarodowego Standardu Badania 220 (zmienionego) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”
- Nową wersję KSB 220 (Z) przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

6. Słowniczek pojęć – zał. nr 4 do uchwały nr 2182/36a/2022
- Nową wersję słowniczka przyjętą przez KRBR można pobrać tutaj.

 

I.V Odmowa zatwierdzenia uchwały KRBR przez Radę PANA

Rada PANA odmówiła zatwierdzenia uchwały KRBR nr 2290/39a/2022 dotyczącej pakietu nowych standardów zarządzania jakością (aktualność pt. „Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego odmówiła zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej nowych standardów kontroli jakości”).

 

I.VI Skarga KRBR do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zastrzeżenia Rady PANA

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanowiła wnieść do sądu administracyjnego skargę na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (aktualność pt. „Skarga KRBR do sądu administracyjnego na zastrzeżenia Rady PANA”).


I.VII Decyzja Rady PANA o odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19 października 2022 r. na stronie internetowej PANA został zamieszczony komunikat pt. "Komunikat po XL i XLI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego". W komunikacie poinformowano, że Rada PANA podjęła uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także, że Rada PANA zadecydowała o przeprowadzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady PANA głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia nowych standardów z uwzględnieniem zastrzeżeń Rady PANA (w trybie art. 102 ust. 9 ustawy o biegłych rewidentach).

(aktualność pt. „Standardy zarządzania jakością – najnowsze informacje”)

 

I. VIII Standardy wprowadzone przez Radę PANA

15 listopada 2022 r. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęła uchwałę wprowadzającą pakiet standardów zarządzania jakością do systemu obowiązujących w Polsce regulacji:

Uchwała Rady PANA weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 r.

(aktualność pt. „Rada PANA wprowadziła standardy zarządzania jakością”)

I.IX Zmiany dostosowawcze – konsultacje publiczne

 Aktualność pt. „Konsultacje publiczne – zmiany w KSWZ”

 • projekt uchwały - można zapoznać się tutaj,
 • projekt załącznika nr 1 do uchwały - można zapoznać się tutaj,
 • projekt załącznika nr 2 do uchwały - można zapoznać się tutaj,
 • projekt uzasadnienia do uchwały zawierającej przepisy regulacyjne - można zapoznać się tutaj.

I.X Zmiany dostosowawcze - Wersje przyjęte przez KRBR

Uchwała KRBR nr  2731/50a/2023 (pobierz tutaj)

5. Zmiany krajowych standardów badania oraz innych dokumentów wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1, Krajowego Standardu Kontroli Jakości 2 oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)

- załącznik nr 1 do uchwały KRBR można pobrać tutaj

6. Zmiany krajowego standardu przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, krajowych standardów usług pokrewnych oraz innych dokumentów wynikające z wprowadzenia Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1, Krajowego Standardu Kontroli Jakości 2 oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)

- załącznik nr 2 do uchwały KRBR można pobrać tutaj.


II. Materiały wspierające wdrożenie

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 (obejrzyj w j. angielskim tutaj oraz tutaj):
 • Webinarium – Część 1: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 2: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 3: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 4: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie”:
 • Część pierwsza: Czas się przygotować na nowe standardy zarządzania jakością (pobierz tutaj)
 • Część druga: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia (pobierz tutaj)

- Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm oraz Ilustracyjna macierz ryzyka:

 • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm (pobierz opracowanie tutaj)
 • Ilustracyjna macierz ryzyka – Przewodnik uzupełniający do Zestawu narzędzi zarządzania jakością (pobierz opracowanie tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)


3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny – MSB 220 (zmieniony): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

I. Standardy

I.1 Standardy wprowadzone przez Radę PANA

Do czasu wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku w sprawie ze skargi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przedstawione do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania 220 (Z) obowiązują standardy w brzmieniu wprowadzonym przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 21 czerwca 2023 r., oddalił skargę KRBR w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Z)

(aktualność pt. „Wyrok WSA w sprawie SKJ”)

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga została złożona 5 września 2023 r.

(aktualność pt. „Skarga kasacyjna do NSA dot. pakietu standardów zarządzania jakością”)

I.2 Zmiany dostosowawcze do Krajowych Standardów Wykonywania Zawodu - wersje przyjęte przez KRBR i zatwierdzone przez Radę PANA

Uchwała KRBR weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę PANA, czyli 11 lipca 2023 r.

 • Uchwała nr 2731/50a/2023 KRBR z dnia 5 maja 2023 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także w uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych (pobierz tutaj)

  • Zmiany krajowych standardów badania oraz innych dokumentów wynikające z wprowadzenia KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z) (załącznik nr 1 – pobierz tutaj)

   Zmienione KSB: 200, 210, 230, 250 (Z), 260 (Z), 300, 315 (Z w 2022), 500, 540 (Z), 600, 610 (Z), 620, 700 (Z), 701, 720 (Z), 805 (Z) oraz zmieniona Przedmowa do dokumentów międzynarodowych standardów zarządzania jakością, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych

  • Zmiany krajowego standardu przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, krajowych standardów usług pokrewnych oraz innych dokumentów wynikające z wprowadzenia KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z) (załącznik nr 2– pobierz tutaj)

   Zmienione KSP: 2400 (Z); KSUA: 3000 (Z), 3400, 3402, 3410, 3420; KSUP: 4400 (Z), 4410 (Z) oraz zmienione Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych

 • Uchwała nr 25/I/2023 Rady PANA z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały KRBR nr 2731/50a/2023 z dnia 5 maja 2023 r. (pobierz tutaj)

(Krajowe standardy badania oraz krajowy standard przeglądu, w zmienionym brzmieniu, mają zastosowanie do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2024 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania.

Krajowe standardy usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowe standardy usług pokrewnych, w zmienionym brzmieniu, mają zastosowanie do usług rozpoczętych 1 stycznia 2024 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania.)

II. Materiały wspierające wdrożenie

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”
- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 (obejrzyj w j. angielskim tutaj oraz tutaj):
 • Webinarium – Część 1: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 2: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 3: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj)
 • Webinarium – Część 4: MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie”:
 • Część pierwsza: Czas się przygotować na nowe standardy zarządzania jakością (pobierz tutaj)
 • Część druga: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia (pobierz tutaj)

- Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm oraz Ilustracyjna macierz ryzyka:

 • Zestaw narzędzi do zarządzania jakością dla małych i średnich firm (pobierz opracowanie tutaj)
 • Ilustracyjna macierz ryzyka – Przewodnik uzupełniający do Zestawu narzędzi zarządzania jakością (pobierz opracowanie tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”
- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)


3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)
- Arkusz informacyjny – MSB 220 (zmieniony): Definicja zespołu wykonującego zlecenie (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

 

Materiały dodatkowe

Materiały wspierające wdrożenie MSZJ – opracowane przez PIBR

1. Materiały wspierające wdrożenie MSZJ (PL) 1 z uwzględnieniem przepisów ustawy o biegłych rewidentach – pobierz tutaj

Załączniki do ww. materiałów w formie tabeli Excel:
 • Załącznik nr 1.1: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia procesu oszacowania ryzyka w FA – pobierz tutaj
 • Załącznik nr 2.1: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia elementu: ład korporacyjny i przywództwo w FA – pobierz tutaj
 • Załącznik nr 3.1: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia elementu: stosowne wymogi etyczne w FA – pobierz tutaj
 • Załącznik nr 4.1: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia elementu: akceptacja i kontynuacja relacji z klientami oraz konkretnych zleceń w FA – pobierz tutaj 
 • Załącznik nr 5.1: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia elementu: wykonywanie zlecenia w FA – pobierz tutaj 
 • Załącznik nr 6.1: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia elementu: zasoby w FA – pobierz tutaj 
 • Załącznik nr 7: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia elementu: informacje i komunikacja w FA – pobierz tutaj 
 • Załącznik nr 8: Praktyczne przykłady zaprojektowania i wdrożenia procesu monitorowania i korygowania w FA – pobierz tutaj 
 • Załącznik nr 9: Praktyczne uwagi dotyczące przeprowadzania oceny SWKJ (SZJ) – pobierz tutaj

Więcej informacji o tym opracowaniu PIBR można znaleźć w aktualności pt. „Opracowanie PIBR wspierające wdrożenie nowego standardu zarządzania jakością oraz webinar”.

2. Nagranie z webinaru z 21 listopada 2022 r. pt. „Opracowanie PIBR wspierające wdrożenie MSZJ (PL) 1 - system zarządzania jakością”.

3. Przykładowa dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej

Opracowanie pt. „Przykładowy system wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ)/system zarządzania jakością (SZJ) w małej firmie audytorskiej (FA)” składa się z następujących części:
 • Przykładowe zarządzenie wewnętrzne - pobierz tutaj
 • SWKJ-SZJ 2023 instrukcja - pobierz tutaj
 • Załącznik A - warunki i zdarzenia - pobierz tutaj
 • Przykładowe procedury do SWKJ - pobierz tutaj
 • Przykładowe formularze SWKJ-SZJ - pobierz tutaj
 • Ryzyka i reakcja (DRUGA WERSJA, ZAKTUALIZOWANA 11.01.2023 R.) - pobierz tutaj
 • Ryzyka i reakcja (pierwsza wersja, przed aktualizacją) - pobierz tutaj
Więcej informacji o tym opracowaniu PIBR można znaleźć w aktualności pt. „Przykładowa dokumentacja SWKJ – nowe opracowanie PIBR dla małych FA”.

4. NAJNOWSZE OPRACOWANIE Z GRUDNIA 2023 r. - Zaktualizowana przykładowa dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości w małej firmie audytorskiej

Zaktualizowane w grudniu 2023 r. opracowanie pt. „Przykładowy system wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ)/system zarządzania jakością (SZJ) w małej firmie audytorskiej (FA)” składa się z dwóch części:

 • Przykładowa dokumentacja opisująca system wewnętrznej kontroli jakości, w tym przykładowe procedury i formularze – pobierz tutaj,
 • Macierz ryzyk – ryzyka i reakcje – pobierz tutaj.

Więcej informacji o tym opracowaniu PIBR można znaleźć w aktualności pt. „Zaktualizowana dokumentacja SWKJ dla małej firmy audytorskiej”.

 

Informacje i materiały udostępnione przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego

Przejdź do strony internetowej PANA - Nowe standardy kontroli jakości - PANA

Harmonogram prac

 • Wersja angielska standardów

 • Tłumaczenie na język polski oraz dostosowanie do obowiązującego prawa

 • Konsultacje środowiskowe z firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami

 • Planowane podjęcie uchwały przez KRBR

 • Planowane zatwierdzenie uchwały KRBR przez Radę PANA

 • Opracowanie materiałów wspierających i szkoleniowych dla firm audytorskich

 • Szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

 • Wdrożenie standardów przez firmy audytorskie

Uchwała nr 2021/33a/2022 w sprawie przyjęcia harmonogramu ustanowienia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania w brzmieniu standardów międzynarodowych.