Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:49, 21.07.2024 r.

Rada PANA wprowadziła standardy zarządzania jakością

15 listopada 2022 r. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęła uchwałę wprowadzającą pakiet standardów zarządzania jakością do systemu obowiązujących w Polsce regulacji.

17 listopada 2022

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) w Komunikacie po XLII posiedzeniu Rady PANA, 15 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady PANA, na którym została podjęta uchwała nr 38/I/2022 w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu 220 (Zmienionego).

Uchwała Rady PANA weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 15 listopada 2022 r.

To ważna informacja dla wszystkich firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. Prosimy o zapoznanie się z komentarzem PANA zawartym w ww. komunikacie oraz z treścią uchwały Rady PANA.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów będzie omawiała ten temat na najbliższym posiedzeniu.

Z informacjami na temat dotychczasowego przebiegu procesu ustanawiania standardów można zapoznać się w sekcji „Projekty w opracowaniu”, zakładka „Nowe standardy zarządzania jakością”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl