Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:37, 22.07.2024 r.

Skarga kasacyjna do NSA dot. pakietu standardów zarządzania jakością

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego została złożona skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego ustanowienia pakietu nowych standardów zarządzania jakością.

19 września 2023

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku oraz po zasięgnięciu opinii prawnej podjęła decyzję o złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga, w której zaskarżono w całości wyrok Sądu I instancji, została złożona 5 września 2023 r.

O wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dotyczące ustanowienia pakietu nowych standardów zarządzania jakością – wyrok (sygn. VI SA/Wa 8217/22) w przedmiocie uchwały nr 15/I/2022 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2182/36a/2022 z 30 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) - informowaliśmy w aktualności pt. „Wyrok WSA w sprawie SKJ

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl