Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:04, 17.04.2024 r.

Zmiana w uchwale ws. nowych zasad etyki

Uchwała KRBR w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

13 lutego 2024

O przyjętej w dniu 17 grudnia 2023 r. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwale Nr 207/7a/2023 w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów informowaliśmy tutaj. Uchwała weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, czyli 19 grudnia 2023 r. (uchwała Rady PANA Nr 47/I/2023).

W dniu 22 grudnia 2023 r., w celu skorygowania omyłki o charakterze prawnym dotyczącej okresu obowiązywania dotychczasowych zasad etyki zawodowej, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę Nr 240/8a/2023 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, na mocy której został uchylony ust. 2 w § 4 uchwały Nr 207/7a/2023 oraz dodany ust. 2a w § 4, w brzmieniu:

„2a. Do czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione przed 1 lipca 2024 r. stosuje się Zasady etyki biegłych rewidentów stanowiące załączniki do uchwały Nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz załącznik do uchwały Nr 1760/27a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.”.

Pozostałe zapisy uchwały Nr 207/7a/2023 pozostają bez zmian.

Uchwała Nr 240/8a/2023 KRBR z dnia 22 grudnia 2023 r. została zatwierdzona przez Radę PANA w dniu 28 grudnia 2023 r. (uchwała Rady PANA Nr 49/I/2023).

Podsumowanie:

Do zleceń uzgodnionych przed 1 lipca 2024 r. stosuje się obowiązujące Zasady etyki biegłych rewidentów (tj. uchwałę Nr 3431/52a/2019 oraz uchwałę Nr 1760/27a/2021), a po 1 lipca 2024 r. – nowe Zasady etyki (tj. uchwałę Nr 207/7a/2023).

Linki do nowych uchwał KRBR ws. ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów:

  • Uchwała Nr 240/8a/2023 KRBR z dnia 22 grudnia 2023 r. (pobierz tutaj)
  • Uchwała Nr 207/7a/2023 KRBR z dnia 17 grudnia 2023 r. (pobierz tutaj)
  • Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów (załącznik do uchwały – pobierz tutaj)

Przedmiotowe uchwały są również opublikowane na stronie internetowej PIBR w zakładkach: „Uchwały KRBR”, „Prawo i standardy” oraz „Projekty standardów”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl