Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:04, 17.04.2024 r.

Praktyczne wsparcie w badaniu za 2023 r.

Udostępniamy przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2023 rok oraz przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

15 stycznia 2024

Tak jak co roku, przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne wsparcie w badaniu sprawozdań finansowych za 2023 rok.

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania

Dla przypomnienia, w załącznikach od 2.1 do 2.10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania.

Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania, w których zamieszczone zostały m.in. zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw.

Praktyczne przykłady są zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i dostępne po wybraniu filtrów: rodzaj usługi: Badanie; dzień bilansowy: 31.12.2023 r. Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

W Wyszukiwarce standardów znajdują się także ujednolicone wersje krajowych standardów badania uwzględniające zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 2272/38a/2022 KRBR z dnia 7 lipca 2022 r., związane z Krajowym Standardem Badania 315 (Zmienionym w 2022 r.) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”.

Oświadczenie kierownika jednostki

Przygotowaliśmy również zaktualizowane przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, udostępnione w Wyszukiwarce standardów, po wybraniu filtrów: rodzaj usługi: Badanie; dzień bilansowy: 31.12.2023 r., w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl