Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:32, 22.07.2024 r.

Wyszukiwarka standardów zawodowych

Wybierz rodzaj usługi:

Wyczyść filtry

Krajowe standardy wykonywania zawodu

KSB 600 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 600 (z) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)” (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Zmiany krajowych standardów badania oraz Przedmowy do dokumentów międzynarodowych standardów zarządzania jakością, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych wynikające z przyjęcia pakietu standardów zarządzania jakością (2731) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Zmiany krajowego standardu przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, krajowych standardów usług pokrewnych oraz Międzynarodowych ramowych założeń usług atestacyjnych wynikające z przyjęcia pakietu standardów zarządzania jakością (2731) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (z) wprowadzone uchwałą nr 38/I/2022 Rady PANA z dnia 15 listopada 2022 r. Zmiany krajowych standardów badania wynikające z przyjęcia KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.) (2272) Zmiany krajowych standardów badania wynikające z przyjęcia KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.) (2272) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu wynikające z przyjęcia KSB 540 (Z) (1107) (uwaga – zmiany dotyczą KSB) Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu wynikające z przyjęcia KSB 250 (Z) (1107) (uwaga – zmiany dotyczą KSB, KSP, KSUA, KSUP i KSKJ) KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) w brzmieniu MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia (2272) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu wynikające z przyjęcia KSB 250 (Z) (1107) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu wynikające z przyjęcia KSB 540 (Z) (1107) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 540 (Zmieniony) – Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień (1107) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSP 2400 (Z) Przegląd historycznych sprawozdań finansowych (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUA 3400 Sprawdzanie prospektywnych informacji finansowych (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUA 3410 Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUA 3420 Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUP 4400 (Zmieniony) – Usługi wykonania uzgodnionych procedur (1632) KSUP 4400 (Zmieniony) – Usługi wykonania uzgodnionych procedur (1632) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUP 4400 Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUP 4410 (Z) Usługi kompilacji (3436) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przedmowa do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych (3430) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych (3430) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSP 2400 (Z) Przegląd historycznych sprawozdań finansowych (3436) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSP 2400 (Z) Przegląd historycznych sprawozdań finansowych (3436) - ujednolicone brzmienie KSP 2400 (Z) Przegląd historycznych sprawozdań finansowych (3436) KSP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki (3436) KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych (3436) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych (3436) - ujednolicone brzmienie KSUA 3000 (Z) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych (3436) KSUA 3400 Sprawdzanie prospektywnych informacji finansowych (3436) KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej (3436) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej (3436) - ujednolicone brzmienie KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej (3436) KSUA 3410 Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych (3436) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSUA 3410 Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych (3436) - ujednolicone brzmienie KSUA 3410 Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych (3436) KSUA 3420 Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie (3436) KSUP 4400 Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych (3436) KSUP 4410 (Z) Usługi kompilacji (3436) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSUP 4410 (Z) Usługi kompilacji (3436) - ujednolicone brzmienie KSUP 4410 (Z) Usługi kompilacji (3436) KSB 200 - Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 200 - Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania - ujednolicone brzmienie KSB 200 - Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania KSB 210 - Uzgadnianie warunków zleceń badania - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 210 - Uzgadnianie warunków zleceń badania - ujednolicone brzmienie KSB 210 - Uzgadnianie warunków zleceń badania KSB 220 - Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie KSB 220 - Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego KSB 230 - Dokumentacja badania - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 230 - Dokumentacja badania - ujednolicone brzmienie KSB 230 - Dokumentacja badania KSB 240 - Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 240 - Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw - ujednolicone brzmienie KSB 240 - Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw KSB 250 (Z) - Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 250 (Z) - Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego KSB 260 (Z) - Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 260 (Z) - Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór - ujednolicone brzmienie KSB 260 (Z) - Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSB 265 - Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 265 - Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej KSB 300 - Planowanie badania sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 300 - Planowanie badania sprawozdania finansowego KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) w brzmieniu MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia (2272) KSB 315 (Z) - Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia KSB 320 - Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania KSB 330 - Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 330 - Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka KSB 402 - Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 402 - Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSB 450 - Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSB 450 - Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania - ujednolicone brzmienie KSB 450 - Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania KSB 500 - Dowody badania - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 500 - Dowody badania - ujednolicone brzmienie KSB 500 - Dowody badania KSB 501 - Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 501 - Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji KSB 505 - Potwierdzenia zewnętrzne KSB 510 - Zlecenia badania po raz pierwszy – stany początkowe KSB 520 - Procedury analityczne KSB 530 - Próbkowanie - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 530 - Próbkowanie KSB 540 (Zmieniony) – Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień (1107) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 540 (Zmieniony) – Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień (1107) KSB 540 - Badanie szacunków księgowych, w tym szacunków księgowych wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSB 550 - Strony powiązane - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 550 - Strony powiązane KSB 560 - Późniejsze zdarzenia KSB 570 (Z) - Kontynuacja działalności KSB 580 - Pisemne oświadczenia - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSB 580 - Pisemne oświadczenia - ujednolicone brzmienie KSB 580 - Pisemne oświadczenia KSB 600 - Szczególne rozważania – badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy) - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 600 - Szczególne rozważania – badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy) KSB 610 (Z) - Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 610 (Z) - Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSB 620 - Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 620 - Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta KSB 700 (Z) - Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 KSB 700 (Z) - Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego - ujednolicone brzmienie KSB 700 (Z) - Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego KSB 701 - Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 1107 i 2272 KSB 701 - Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta - ujednolicone brzmienie KSB 701 - Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 705 (Z) - Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 706 (Z) - Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 710 - Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSB 720 (Z) - Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji - ujednolicone brzmienie po uchwale nr 2272 KSB 720 (Z) - Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji KSB 800 (Z) – Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia KSB 805 (Z) – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego KSB 810 (Z) – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego Przedmowa do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych (3430) Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych (3430) Katalog wybranych pojęć użytych w KSP, KSUA, KSUP w kontekście wymogów ustawy o biegłych rewidentach… i rozporządzenia UE Nr 537/2014 (3436) Katalog wybranych pojęć użytych w krajowych standardach wykonywania zawodu w kontekście wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach… i rozporządzenia (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów… KSUA 3001PL Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (1975) KSUA 3001PL Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (1975) (o ile standard ma zastosowanie podczas badania) KSUP 4401 PL Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu (3598) KSB 260 (Z) – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 570 (Z) – Kontynuacja działalności (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 700 (Z) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 705 (Z) – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 706 (Z) – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 720 (Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania KSB 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania KSB 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych KSB 230 – Dokumentacja badania KSB 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw KSB 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych KSB 260 (Z) – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSB 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSB 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej KSB 300 – Planowanie badania sprawozdań finansowych KSB 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia KSB 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania KSB 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka KSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSB 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania KSB 500 – Dowody badania KSB 501 – Dowody badania – rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień KSB 505 – Potwierdzenia zewnętrzne KSB 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe KSB 520 – Procedury analityczne KSB 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie) KSB 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSB 550 – Podmioty powiązane KSB 560 – Późniejsze zdarzenia KSB 570 (Z) – Kontynuacja działalności KSB 570 – Kontynuacja działalności KSB 580 – Pisemne oświadczenia KSB 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne KSB 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSB 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta KSB 700 (Z) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego KSB 700 – Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawdzań finansowych KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 705 (Z) – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 705 – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 706 (Z) – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 706 – Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSB 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSB 720 (Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji KSB 720 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe KSB 800 (Z) - Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 805 (Z) – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 810 (Z) – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSB 800 – Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne KSB 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne KSB 810 – Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych KSP 2400 – Przegląd historycznych sprawozdań finansowych KSP 2410 – Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki KSUA 3000 w brzmieniu MSUA 3000 (ZMIENIONEGO) – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych KSUA 3400 – Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych KSUA 3402 – Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych KSUA 3410 – Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych KSUA 3420 – Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie KSUP 4400 – Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych KSUP 4410 – Usługi kompilacji KSUP 4400 – Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) KSUP 4410 – Usługi kompilacji (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przedmowa do Międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych KSRF 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania KSRF 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania KSRF 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych KSRF 230 – Dokumentacja badania KSRF 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw KSRF 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych KSRF 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór KSRF 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej KSRF 300 – Planowanie badania sprawozdań finansowych KSRF 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia KSRF 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej KSRF 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania KSRF 500 – Dowody badania KSRF 501 – Dowody badania - rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień KSRF 505 – Potwierdzenia zewnętrzne KSRF 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe KSRF 520 – Procedury analityczne KSRF 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie) KSRF 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień KSRF 550 – Podmioty powiązane KSRF 560 – Późniejsze zdarzenia KSRF 570 – Kontynuacja działalności KSRF 580 – Pisemne oświadczenia KSRF 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne KSRF 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych KSRF 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta KSRF 700 – Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych KSRF 705 – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSRF 706 – Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta KSRF 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe KSRF 720 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe KSRF 800 – Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne KSRF 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne KSRF 810 – Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych KSRF 2400 – Przegląd historycznych sprawozdań finansowych KSRF 2410 – Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki KSRF 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych KSRF 3400 – Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych KSRF 3402 – Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych KSRF 3410 – Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych KSRF 3420 – Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie Przedmowa do międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych Przykład struktury raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Krajowe standardy rewizji finansowej nr 1 i 2 Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania Krajowy standard rewizji finansowej nr 3

Przykłady sprawozdań z badania lub raportu z przeglądu

Praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2023 rok oparte o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. Praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2022 rok oparte o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. Praktyczne przykłady sprawozdań z badania oparte o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. Praktyczne przykłady sprawozdań z badania oparte o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. Praktyczne przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. oparte o KSP 2410 przyjęty uchwałą nr 3436/52e/2019 Raport z przeglądu śródrocznego SF – MSR/UoR - sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SF) (MSUP 2410_2041/37a/2018) - 37/2018) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF – MSR/UoR lub RMF- które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SF) (MSUP 2410_2041/37a/2018) - 37/2018) Raport z przeglądu śródrocznego SSF - MSR - sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SSF) (MSUP 2410_2041/37a/2018) - 37/2018) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF – MSR - które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF) (MSUP 2410_2041/37a/2018) - 37/2018) Praktyczne przykłady sprawozdań z badania oparte o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 Praktyczne przykłady sprawozdań z badania Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie i inne sprawy (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania (SF JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię negatywną (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego odmowę wyrażenia opinii (SF nie-JZP) (KSB - 3430) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie i inne sprawy (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania (SF JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię negatywną (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego odmowę wyrażenia opinii (SF nie-JZP) (KSB - 2039) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie i inne sprawy (SF nie-JZP) (KSB - 2039)(w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego objaśnienie dotyczące kontynuacji działalności (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym ze zniekształcenia (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię z zastrzeżeniem wynikającym z ograniczenia zakresu badania (SF JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego opinię negatywną (SF nie-JZP) (KSB - 2039) (w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Przykład sprawozdania z badania zawierającego odmowę wyrażenia opinii (SF nie-JZP) (KSB - 2039)(w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF nJZP) (MSB – 2041) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (MSB – 2041) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF nJZP) (MSB – 2041) Sprawozdanie z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (MSB - 2041) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF nJZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF JZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF nJZP) (MSB – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF JZP) (MSB – 1553) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (MSB – 913) Opinia bez zastrzeżeń z paragrafem objaśniającym (SF) (MSB – 913) Opinia z zastrzeżeniem z powodu niemożności uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania (SF) (MSB – 913) Opinia z zastrzeżeniem na skutek istotnego zniekształcenia (SF) (MSB – 913) Opinia negatywna (SF) (MSB – 913) Odstąpienie od wyrażenia opinii (SF) (MSB – 913) Opinia bez zastrzeżeń (SSF) (MSB – 913) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 – 1553) Sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń (SSF) (KSRF 2 – 1553) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825) Komunikat nr 17/2017 KRBR z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przykładu opinii z badania sprawozdania finansowego w kontekście informacji o ogłoszeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedzający w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Opinia z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 825 -17/2017) Opinia negatywna (SF) (KSRF 1 – 825) Odmowa wyrażenia opinii (SF) (KSRF 1 – 825) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SSF) (KSRF 2 – 825) Opinia bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 1 - 1608) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 -1608) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na ograniczenie zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 -1608) Opinia z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem (SF) (KSRF 1 – 1608) Opinia negatywna (SF) (KSRF 1 – 1608) Odmowa wyrażenia opinii (SF) (KSRF 1 – 1608) Opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (SSF) (KSRF 2 – 1608) Raport z przeglądu bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 3 – 1608) Raport z przeglądu z zastrzeżeniem (SF) (KSRF 3 -1608) Raport z przeglądu skróconego śródrocznego SF bez zastrzeżeń (SF) (KSRF 3 -1608) Raport z przeglądu śródrocznego SF - MSR lub UoR i RMF -sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego SSF - MSR - sporządzonego w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji (SSF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF) (MSUP 2410 - 22/2017) Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF oraz śródrocznego skróconego SF, które zapewnia jedynie zgodność z odpowiednimi przepisami (SSF i SF) (MSUP 2410 - 22/2017)

Dodatkowe wyjaśnienia KRBR

Komunikat nr 37/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów Krajowego Standardu Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki Komunikat nr 44/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie stosowania krajowych standardów badania Komunikat nr 22/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSRF 2410 w brzmieniu MSUP 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki Komunikat nr 16/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie minimalnych elementów, jakie w świetle krajowych standardów rewizji finansowej powinno zawierać oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną Załącznik nr 1 – Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną (wariant przeznaczony dla podmiotów, które chcą dobrowolnie powołać się w oświadczeniu na stosowanie MSUA 3000) Załącznik nr 2 – Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną (wariant przeznaczony dla podmiotów, które powinny powołać się na KSRF nr 3) Komunikat nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych regulacyjnych/informacji finansowych regulacyjnych określonych przepisami art. 44 prawa energetycznego Załącznik nr 1 – Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania finansowego regulacyjnego sporządzonych zgodnie z wymogami art. 44 prawa energetycznego Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego regulacyjnego Komunikat nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie usługi poświadczającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej Załącznik nr 1 – Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej – OZE Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi poświadczającej - OZE Komunikat nr 51/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie usług pokrewnych KSUP 4400 - Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych KSUP 4410 - Usługi kompilacji

Inne pomocne materiały

Przykładowe oświadczenie kierownika jednostki – Badanie SF za 2023 r. Przykładowe oświadczenie kierownika jednostki - Badanie SF za 2022 r. Przykładowe oświadczenie kierownika jednostki - Badanie SF za 2021 r. Przykładowe oświadczenie kierownika jednostki - Badanie SF za 2020 r. Przykładowe oświadczenie kierownika jednostki - Badanie SF za 2019 r. Przykładowa umowa o badanie ustawowe sprawozdania finansowego za 2019 r. Proces wdrażania MSB w Unii Europejskiej oraz w Polsce Wyciąg z Przewodnika MSB-procedury (wydanie II z grudnia 2017 r.) - Część I. Czynności wstępne – aktualizacja z kwietnia 2021 r. (wersja PDF) Wyciąg z Przewodnika MSB-procedury (wydanie II z grudnia 2017 r.) - Część I. Czynności wstępne – aktualizacja z kwietnia 2021 r. (wersja WORD) Przewodnik MSB - procedury, wydanie II (wersja PDF) Przewodnik MSB - procedury, wydanie II (wersja WORD) Alerty PIBR Projekt opinii i wytycznych do usługi atestacyjnej, o której mowa w art. 52 ustawy o OZE Wybór biegłego rewidenta - W kierunku dobrych praktyk Wybór biegłego rewidenta - Cztery kroki do zwiększenia skuteczności procesu wyboru biegłego rewidenta Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek, tom 1 – podstawowe pojęcia (wydanie czwarte) Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek, tom 2 - praktyczne wytyczne (wydanie czwarte) Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek - Tom 1 - Podstawowe pojęcia Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek - Tom 2 – Wskazówki praktyczne Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania ISA (MSB) Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu Wybór odpowiedniej usługi: Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i wykonania uzgodnionych procedur Wybór odpowiedniej usługi - Porównanie usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich Firmach audytorskich Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania ISQC 1 Przewodnik zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich Pytania i odpowiedzi do standardów badania - sprawozdawczości Pytania i odpowiedzi PIBR do nowej ustawy o biegłych rewidentach Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów do nowej ustawy o biegłych rewidentach Najczęściej zadawane pytania Wskazówki dotyczące sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl