Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:49, 22.07.2024 r.

Nowy KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.)

Zmieniony międzynarodowy standard badania

Międzynarodowy Standard Badania (MSB) 315 (zmieniony w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”

Etapy ustanowienia nowych standardów

I. Standard

MSB 315 (zmieniony w 2019 r.) – Międzynarodowy Standard Badania 315 (zmieniony w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”

- International Standard on Auditing (ISA) 315 (Revised 2019), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement (pobierz standard tutaj)

 

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)

- Fact Sheet: Introduction to ISA 315 (Revised 2019) (pobierz opracowanie tutaj)

- First-Time Implementation Guide: ISA 315 (Revised 2019) (pobierz opracowanie tutaj)

- Tips on Implementing ISA 315 (Revised 2019) (pobierz opracowanie tutaj)

I. Standard

I.I Wersje robocze

1. MSB (PL) 315 (zmieniony w 2019 r.) – Międzynarodowy Standard Badania (PL) 315 (zmieniony w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”
- Wersję roboczą MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) można pobrać tutaj.

2. Zmiany dostosowawcze i wynikające z nowelizacji innych standardów międzynarodowych
- Wersję roboczą jako materiału o charakterze pomocniczym i edukacyjnym można pobrać tutaj.

I.II Wersje przyjęte przez KRBR – wersje nieobowiązujące do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę PANA

Uchwała KRBR nr 2272/38a/2022 (pobierz tutaj).

1. KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) w brzmieniu MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”
- Wersję KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.) przyjętego przez KRBR można pobrać tutaj.

2. Zmiany krajowych standardów badania wynikające z przyjęcia KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.) w brzmieniu MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”
- Wersję zmian krajowych standardów badania wynikających z przyjęcia KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.), przyjętych przez KRBR można pobrać tutaj.

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

- Proces identyfikacji i oszacowania ryzyka: wskazówki dotyczące wdrażania MSB 315 (zmienionego w 2019 r.) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

I. Standard

Uchwała KRBR weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę PANA, czyli 30 sierpnia 2022 r.

  • Uchwała nr 2272/38a/2022 KRBR z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) oraz zmian do krajowych standardów badania wynikających z ustanowienia Krajowego Standardu Badania 315 (Zmienionego w 2022 r.) (pobierz tutaj)
    •  KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) w brzmieniu MSB (PL) 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” (załącznik nr 1 - pobierz tutaj)
    • Zmiany krajowych standardów badania wynikające z ustanowienia KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia” (załącznik nr 2 - pobierz tutaj)
      Zmienione KSB: 200, 210, 230, 240, 250 (Z), 260 (Z), 265, 300, 330, 402, 500, 501, 530, 540 (Z), 550, 600, 610 (Z), 620, 701, 720 (Z)
  • Uchwała nr 25/I/2022 Rady PANA z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały KRBR nr 2272/38a/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. (pobierz tutaj)
(KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz pozostałe standardy badania w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, z możliwością wcześniejszego stosowania)

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) - (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

- Arkusz informacyjny (Fact Sheet) - (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

- Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy (Guide) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

- Proces identyfikacji i oszacowania ryzyka: wskazówki dotyczące wdrażania MSB 315 (zmienionego w 2019 r.) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

Materiały dodatkowe

W opracowaniu