Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:52, 17.04.2024 r.

Podsumowanie kontroli – opracowanie PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego udostępniła nowe opracowanie podsumowujące wyniki kontroli.

10 sierpnia 2021

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przygotowała nowe opracowanie pt. „Podsumowanie kontroli przeprowadzonych przez PANA do końca czerwca 2021 r. Wybrane zagadnienia”. Analiza stanowi rozszerzenie wcześniejszej publikacji PANA pt. “Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli. Wybrane zagadnienia” (więcej na ten temat tutaj).

Publikacja ma na celu informowanie o głównych problemach w funkcjonowaniu firm audytorskich i powinna pozwolić na lepsze dostosowanie przez firmy audytorskie swoich systemów kontroli jakości oraz procedur badania do obowiązujących standardów.

Ze streszczenia opracowania wynika, że:

  • Dla różnych grup firm audytorskich można zidentyfikować charakterystyczne główne nieprawidłowości funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości:
    • dla firm należących do sieci międzynarodowych najsłabszą stroną jest dopasowanie do warunków polskich oraz polskiej ustawy o biegłych rewidentach,
    • dla firm badających JZP, ale nienależących do międzynarodowych sieci największym problemem jest brak prawidłowego monitoringu, inspekcji oraz kontroli jakości zlecenia,
    • pozostałe firmy audytorskie (szczególnie mikro) borykają się głównie z problemem braku współpracy z innymi biegłymi rewidentami co pozwoliłoby im podnieść jakość poprzez lepszy monitoring, kontrolę jakości zleceń czy też konsultacje.
  • Wspólnym problemem na poziomie systemu kontroli jakości jest prawidłowe określanie pracochłonności zleceń.
  • Najczęstszymi zidentyfikowanymi problemami w dokumentacjach badania sprawozdań finansowych są poprawna identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem czy błędem oraz zgromadzenie wystarczających i odpowiednich dowodów badania.
  • W przypadku dokumentacji badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego najistotniejszym problemem jest ocena odpowiedniości, kompletność i dokładność korekt oraz przeklasyfikowań konsolidacyjnych, a także ocena, czy występują czynniki ryzyka oszustwa lub oznaki możliwej stronniczości kierownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tej ważnej publikacji (pobierz tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl