Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:28, 17.04.2024 r.

Zapraszamy na wydanie specjalne „Poranka z PIBR” 8 marca 2024

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy wydanie specjalne „Poranka z PIBR” na temat  „Znaczenia informacji z działów merytorycznych dla sprawozdań finansowych" z udziałem: dr Nelli Artienwicz, badaczki psychologicznych aspektów pracy księgowych i trenerki umiejętności miękkich oraz dr hab. Przemysława Kabalskiego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, autora publikacji dot. księgowych i biegłych rewidentów.

28 lutego 2024

Nasi goście będą rozmawiać o tym, jak wielkie znaczenie dla wiarygodności sprawozdań finansowych mają informacje z różnych działów funkcjonalnych przedsiębiorstwa i jak w związku z tym ważne są w pracy księgowych i biegłych rewidentów kompetencje społeczne (komunikacja, perswazja, asertywność itp.).

Będzie można nie tylko przysłuchiwać się rozmowie naszych ekspertów, ale także zadawać pytania na czacie, a dodatkowo z okazji Dnia Kobiet mamy prezent - ebooka pt. "Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy", autorstwa dr hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ. Publikację będzie można pobrać nieodpłatnie ze strony „Poranki z PIBR”.

Zapraszamy serdecznie na wydanie specjalne poranka!

Goście spotkania:

dr Nelli Artienwicz

Badaczka psychologicznych postaw i zachowań księgowych, jedna z prekursorek rachunkowości behawioralnej w Polsce. Trenerka umiejętności miękkich w branży księgowo-podatkowej. Pomaga księgowym przełamywać schematy podatkowej codzienności, radzić sobie ze stresem, wzmacniać odporność psychiczną i budować życie na własnych zasadach. Uczy, jak tworzyć zdrowe relacje zawodowe oparte na komunikacji asertywnej, autentyczności i wartości osobistej.

dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Bada rachunkowość, pisze na jej temat, uczy rachunkowości studentów i praktyków (w tym biegłych rewidentów), doradza firmom w sprawach związanych z zarządzaniem i rachunkowością, specjalizuje się w MSSF.

- > Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i nie jest wymagana rejestracja.

- > Udział w spotkaniu nie zalicza obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia.

------------------

Link do spotkania na MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVmNGMwNzQtMjBkMy00ZTVmLWI3MWMtZjEwNDFiYTY3NDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4109f28-04de-47f7-af3f-49b851f36081%22%2c%22Oid%22%3a%22ea12b62b-fce9-4f4f-a2b8-2ec887976397%22%7d

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl