Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:31, 22.07.2024 r.

Głos PIBR o przygotowaniach do atestacji ESG podczas webinarium dot. wdrożenia dyrektywy CSRD

Podczas webinarium poświęconego projektowi ustawy wdrażającej CSRD Prezes KRBR przedstawił wyzwania, które dla profesji stanowi badanie raportów niefinansowych oraz działania podejmowane lub planowane przez samorząd w celu przygotowania biegłych rewidentów do nowego rodzaju atestacji.

26 kwietnia 2024

Wystąpienie Kamila Jesionowskiego, Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, odbyło się podczas webinarium poświęconego prezentacji projektu ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD, współorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Finansów. Wydarzenie odbyło się 25 kwietnia 2024 r., a jego zapis dostępny jest na platformie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lEax7DVvyRM

We wstępie do prezentacji „W przededniu atestacji raportów ESG – przygotowania PIBR do nowej usługi” Prezes KRBR zaznaczył, że podejście biegłych rewidentów do wdrażania atestacji zrównoważonego rozwoju będzie w znacznej mierze zależne od tego, jak odpowiednie regulacje będą wdrażane i jak szybko będzie procedowana ustawa zaproponowana przez Ministerstwo Finansów.

Jak powiedział, samorząd chciałby, aby jak najwięcej biegłych rewidentów brało udział w atestacji ESG, przed profesją stoją jednak wyzwania w tym obszarze. Jednym z nich jest obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu certyfikacji ESG. Przypomniał, że zgodnie z projektem ustawy oraz zgodnie z dyrektywą CSRD wszyscy biegi rewidenci zyskają uprawnienia z zakresu takiej certyfikacji.

Samorząd ma już wstępnie opracowaną tematykę szkoleń z zakresu atestacji ESG. Dopracowanie tego planu będzie możliwe po przyjęciu ustawy. Ostateczny kształt procesu szkolenia zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy regulacji oraz po przeprowadzeniu konsultacji z biegłymi rewidentami oraz interesariuszami. Samorząd będzie też zbierał opinie biegłych za pomocą ankiet.

Prezes KRBR przypomniał, że zadaniem PIBR jest także ustanowienie krajowego standardu atestacji zrównoważonego rozwoju, który będzie przewidywał wykonanie przez biegłego rewidenta usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność. Prace nad standardem są już intensywnie prowadzone, a Kamil Jesionowski pokazał, jak wygląda harmonogram przyjęcia standardu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl