Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:26, 22.07.2024 r.

22. spotkanie Porozumienia Wyszehradzkiego Izb Biegłych Rewidentów

Doroczne spotkanie przedstawicieli izb biegłych rewidentów z krajów V4: Czech, Słowacji, Węgier i Polski odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Budapeszcie i było poświęcone najbardziej aktualnym tematom, w tym sprawozdawczości i atestacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej oraz cyfryzacji pracy firm audytorskich. Tradycyjnie spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

11 czerwca 2024

Pierwszy dzień zdominowała tematyka związana ze sprawozdawczością i atestacją w zakresie zrównoważonego rozwoju. Prezes Accountancy Europe Mark Vessen wystąpił z przekrojową prezentacją podsumowującą stan wdrażania dyrektywy CSRD w krajach unijnych. Uczestnicy spotkania mówili o swoich doświadczeniach w tym zakresie, m.in. o wyzwaniach związanych z wdrażaniem regulacji dotyczących nowego rodzaju atestacji i podejściu do edukacji biegłych rewidentów. W dalszej części rozmawiano o kwestiach technicznych, w odniesieniu m.in. do CSRD, MSZJ 1, MSB dla MZJ. Nie zabrakło dyskusji o rozwoju rynku usług audytorskich i pomysłach na przyciąganie młodych talentów do zawodu biegłego rewidenta.

Drugi dzień spotkania V4 to kolejne trzy bloki prezentacji i dyskusji na ważne tematy. Rozmawiano o zaufaniu w cyfrowym świecie, w tym o archiwizacji oraz o podpisach elektronicznych. Podjęto również temat wpływu kontroli jakości na audytorów. Przedstawiciele Izb dzielili się ponadto informacjami i doświadczeniami w zakresie obowiązkowego doskonalenia zawodowego, mentoringu i szeroko rozumianej edukacji.  

W tym roku organizatorem spotkania Porozumienia Wyszehradzkiego Izb Biegłych Rewidentów była Węgierska Izba Biegłych Rewidentów (MKVK), która jako gospodarz naświetliła szczególnie obszernie sytuację na swoim rynku. Koledzy m.in. omówili działania urzędu antymonopolowego, który badał sposób ustalania wynagrodzeń biegłych rewidentów na Węgrzech oraz wytyczne, jakie w tym zakresie wydała Węgierska Izba Biegłych Rewidentów. Z innych kwestii warto zauważyć, że na Węgrzech dopiero w 2024 r. wdrażane są uregulowania dotyczące podpisów elektronicznych, zarówno pod sprawozdaniami biegłych rewidentów, jak i sprawozdaniami finansowymi. Jednocześnie Węgrzy stają się pionierami w regulacjach dotyczących archiwizacji elektronicznej, która będzie obowiązkowa w terminie 60 dni od wydania raportu z badania.

Polską Izbę Biegłych Rewidentów podczas spotkania V4 reprezentował Piotr Witek, członek KRBR, który wniósł do dyskusji perspektywę i wyzwania polskiego rynku w zakresie przygotowań do atestacji ESG oraz związane z zachęcaniem profesjonalistów do zawodu biegłego rewidenta.

Spotkanie pokazało, że wszyscy jako samorządy z Grupy Wyszehradzkiej mamy świadomość wielkiej i ważnej zmiany, jaką jest wprowadzenie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i jej atestacji. Przygotowania do wdrożenia standardów atestacji oraz opracowania i przeprowadzenia programów szkoleniowych dla biegłych rewidentów idą pełną parą, niektóre izby już zrealizowały pilotażowe programy kształcenia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z przełomowej roli nowych standardów w zakresie komunikowania postępów przedsiębiorstw w zakresie realizacji zielonego ładu. Dla biegłych rewidentów będzie to również zmiana systemowa, która wpłynie na rozwój i postrzeganie zawodu w kolejnych latach” – podsumował Piotr Witek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl