Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:51, 21.07.2024 r.

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie czerwca 2024

Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem spotkań, w których w minionym miesiącu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wśród nich były m.in. wydarzenia dot. ESG, spotkania w Regionalnych Oddziałach PIBR czy doroczny Zjazd V4, tym razem zorganizowany w Budapeszcie.

4 lipca 2024

5 czerwca

Spotkanie robocze z PANA

Przedstawiciele PIBR oraz Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego rozmawiali o projekcie  wskazówek dot. komunikacji z doradcami prawnymi jednostki. Krajową Radę reprezentował Kamil Jesionowski, Prezes KRBR, oraz Jarosław Dac, Członek KRBR.

6-7 czerwca 2024

22 spotkanie Porozumienia Wyszehradzkiego Izb Biegłych Rewidentów

Doroczne spotkanie przedstawicieli izb biegłych rewidentów z krajów V4: Czech, Słowacji, Węgier i Polski odbyło się w Budapeszcie i było poświęcone najbardziej aktualnym tematom, w tym sprawozdawczości i atestacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej oraz cyfryzacji pracy firm audytorskich. Tradycyjnie spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami. 

PIBR była reprezentowana przez Piotra Witka, Członka KRBR, który wniósł do dyskusji perspektywę i wyzwania polskiego rynku w zakresie przygotowań do atestacji ESG oraz związane z zachęcaniem profesjonalistów do zawodu biegłego rewidenta.

10 czerwca

Debata „Nowe regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju – perspektywa nadzoru”

Debata odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, a jej gospodarzem była Polska Agencja Nadzoru Audytowego. O roli nadzoru nad rynkiem audytu i odpowiedzialności nadzorcy za przygotowanie rynku na sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju rozmawiali: Jacek Gdański, Prezes PANA, Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Robert Adamczyk, Przedstawiciel Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej – EFRAG oraz Kamil Jesionowski, Prezes KRBR. Moderatorem dyskusji była Ewa Sowińska, biegła rewidentka i ekspertka w tematyce ESG.

Prezes KRBR podkreślił, jak ważne jest poszerzanie kompetencji firm audytorskich. Zauważył też, że atestowanie zrównoważonego rozwoju jest ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym procesem.

13 czerwca

Konferencja RO PIBR w Warszawie pt. „Biegły rewident i sztuczna inteligencja"

Prezes KRBR Kamil Jesionowski został zaproszony do udziału  w konferencji i wygłoszenia przemówienia podczas otwarcia spotkania. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki cyfryzacji szereg procesów ulegnie automatyzacji i przyspieszeniu. Jednak mimo zaawansowania technologii, nadal potrzebny będzie nadzór ludzki, aby interpretować wyniki analizy AI i podejmować ostateczne decyzje. „Za wnioski z analiz, ocenę działań lub sprawozdań odpowiedzialność ponosi człowiek, a w przypadku usług atestacyjnych jest to biegły rewident. To biegły decyduje o zastosowaniu danej procedury, danej technologii, a na końcu wydaje opinię.” – powiedział.

17 czerwca

Spotkanie z ekspertami środowiskowymi

Z inicjatywy PIBR zostało zorganizowane spotkanie z udziałem Prezesa i Członków KRBR (Kamil Jesionowski, Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Jarosław Dac, Klaudia Hałas, Agnieszka Müller-Grządka) oraz specjalistów PIBR z przedstawicielami kluczowych instytucji regulacyjnych i organizacji, w tym Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PANA, Polskiego Centrum Akredytacji, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego.

Głównym celem było omówienie możliwości usystematyzowania zasad świadczenia usług przez ekspertów, zwłaszcza w zakresie środowiska i klimatu, w ramach atestacji przez biegłych rewidentów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Spotkanie zainicjowało dalsze prace operacyjne.

19 - 20 czerwca

Spotkania KRBR w Regionalnych Oddziałach PIBR

Prezes i Zastępczynie Prezesa KRBR, Joanna Chwaścikowska-Karwacka i Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, odwiedzili kolejne Regionalne Oddziały PIBR. Spotkania były okazją do bliższego zapoznania się z bieżącą i planowaną działalnością regionalnych oddziałów samorządu, a także do wymiany informacji i opinii związanych z pracami Krajowej Rady i Biura PIBR oraz realizowanym programem przyjętym przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

19 czerwca odbyło się spotkanie w RO PIBR w Częstochowie i Katowicach, 20 czerwca w Bielsku-Białej i Krakowie, 21 czerwca w Rzeszowie i Tarnowie.

Odwiedziny w RO PIBR w Tarnowie były połączone z udziałem w uroczystości z okazji 30-lecia tego Oddziału.

20 czerwca

Nadzwyczajne posiedzenie RR RO PIBR  w Warszawie z udziałem członków KRBR

Przedstawiciele KRBR: Kamil Jesionowski, Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Danuta Drobniak, Klaudia Hałas wzięli udział w Nadzwyczajnym posiedzeniu Regionalnej Rady RO PIBR  w Warszawie, które było poświęcone omówieniu polityki szkoleniowej PIBR i planowanej przez warszawski oddział modernizacji sali wykładowej.

24 czerwca

Ślubowanie biegłych rewidentów

Podczas drugiej w tym roku uroczystości Prezes KRBR przyjął ślubowanie od 20 nowych biegłych rewidentów. Wraz z Iwoną Karpińską, sekretarz Komisji Egzaminacyjnej, przekazali gratulacje i powitali nowych profesjonalistów w społeczności biegłych rewidentów.

25 czerwca

Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

25 czerwca 2024 r. odbyło się stacjonarne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W trakcie obrad zostały podjęte m.in. następujące uchwały:

  • UCHWAŁA NR 593/14/2024 w sprawie wskazówek dotyczących wybranych aspektów komunikacji z doradcami prawnymi badanej jednostki;
  • UCHWAŁA NR 594/14/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2023;
  • UCHWAŁA NR 595/14/2024 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2023;
  • UCHWAŁA NR 601/14/2024 w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2025 roku;
  • UCHWAŁA NR 602/14/2024 w sprawie przystąpienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Accountancy Europe;
  • UCHWAŁA NR 603/14/2024 w sprawie ustanowienia Dnia Biegłego Rewidenta;
  • UCHWAŁA NR 604/14/2024 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne;
  • UCHWAŁA NR 605/14/2024 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne;
  • UCHWAŁA NR 606/14/2024 w sprawie wdrożenia w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów do stosowania systemu Enova 365.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl