Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:41, 17.04.2024 r.

Kolejne publikacje IAASB po polsku

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski nowe opracowania IAASB służące wsparciu w zrozumieniu i stosowaniu standardów.

7 marca 2023

W ostatnim czasie, w naszej e-Bibliotece, zamieściliśmy kilka ciekawych, przetłumaczonych na język polski publikacji przygotowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) związanych z międzynarodowymi standardami badania („MSB”).

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 • „Często zadawane pytania (FAQ) – Raportowanie spraw dotyczących kontynuacji działalności w sprawozdaniu biegłego rewidenta”

  W dokumencie znajdziemy odpowiedzi na pytania związane z wykorzystaniem oraz wzajemnymi powiązaniami pomiędzy sekcjami sprawozdania z badania, takimi jak „Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji działalności” i „Kluczowe sprawy badania” oraz akapitami objaśniającymi ze zwróceniem uwagi.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

 • „MSB 315 (zmieniony w 2019 r.), „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”. Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy”

  Przewodnik koncentruje się na zmianach w stosunku do poprzedniej wersji tego standardu, zawiera zestawienie podstawowych pojęć oraz wyjaśnia najbardziej znaczące nowe wymogi. Zawiera również przykłady i podkreśla skalowalność standardu z naciskiem na mniej złożone jednostki.

  (MSB 315 (zmieniony w 2019 r.) został ustanowiony jako KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) i będzie miał obligatoryjne zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później).

  (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

 • „Arkusz informacyjny – Zarządzanie jakością oraz badanie sprawozdań finansowych grupy: podkreślenie niektórych aspektów współzależności pomiędzy MSB 220 (Zmienionym) a MSB 600”

  W publikacji pokazane są współzależności pomiędzy MSB 220 (zmienionym), który dotyczy zarządzania jakością na poziomie zlecenia, a MSB 600 dotyczącym badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (obecnie obowiązującą wersją tego standardu, do czasu kiedy znacznie obowiązywać zmieniona jego wersja). W opracowaniu zwrócono uwagę na aspekty badania grupy, na które mogą mieć wpływ MSB 220 (zmieniony) oraz Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1 dotyczący zarządzania jakością na poziomie firmy audytorskiej (standardy z pakietu nowych standardów zarządzania jakością), takie jak: zmieniona definicja zespołu wykonującego zlecenie oraz obowiązki w zakresie przywództwa i kierowania, nadzoru i przeglądu.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

 • „Zmiany do MSR 1 i ich wpływ na MSB: ujawnianie istotnych informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości”

  Publikacja ma na celu pomóc użytkownikom w zrozumieniu wpływu na MSB niektórych zmian wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl