Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:35, 17.04.2024 r.

Przetłumaczony projekt nowego standardu MSB

Udostępniamy przetłumaczony na język polski projekt nowego międzynarodowego standardu badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek oraz zachęcamy do udziału w konsultacjach.

7 grudnia 2021

 

Projekt standardu

W aktualności pt. „Projekt nowego standardu IAASB” informowaliśmy o opublikowaniu przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) projektu nowego międzynarodowego standardu badania dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek.

IAASB udostępnił opracowania w języku angielskim. Aby ułatwić zapoznanie się z projektem PIBR zleciła jego przetłumaczenie na język polski:

  • projekt standardu – „Proponowany Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (MSB dla MZJ)” (pobierz przetłumaczony dokument tutaj), (oryginalna wersja jest dostępna tutaj),

    Notatka wyjaśniająca, znajdująca się w tym dokumencie przed projektem standardu, zawiera wprowadzenie do projektu MSB dla MZJ, a także przedstawia okoliczności opracowania proponowanego standardu, wskazówki dotyczące ustalania jego zakresu, ogólne zasady zastosowane przy opracowywaniu nowego standardu oraz objaśnienia treści standardu.
    W notatce wyjaśniającej znajduje się m. in. załącznik 2, czyli pełna lista wszystkich pytań do biorących udział w konsultacjach respondentów, w identycznym brzmieniu, jak wspominamy poniżej, odrębny dokument Word.
  • „Załącznik nr 1 - Słowniczek terminów” (pobierz przetłumaczony dokument tutaj), (oryginalna wersja jest dostępna tutaj).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią proponowanego standardu.

Chcemy podkreślić, że tłumaczenie projektu standardu nie jest autoryzowane przez PIBR, z uwagi na brak merytorycznej weryfikacji poprawności tego tłumaczenia.

Pozostałe dwa dokumenty IAASB (dodatkowe wskazówki oraz dodatkowe wskazówki dotyczące sprawozdania z badania) zostaną udostępnione w drugiej połowie grudnia po zakończeniu tłumaczenia.

 

Konsultacje IAASB

W imieniu IAASB, ponownie zapraszamy wszystkich interesariuszy (biegłych rewidentów i firmy audytorskie, zawodowe organizacje księgowe, środowisko akademickie, organy regulacyjne i organy nadzoru audytowego oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii na temat zaproponowanego projektu.

IAASB opublikował odrębny dokument (w formacie Word), aby respondenci mogli go wykorzystać przy składaniu swoich uwag:

  • „Możliwy do zastosowania wzór odpowiedzi: proponowany MSB dla MZJ” (pobierz przetłumaczony dokument tutaj), (oryginalna wersja jest dostępna tutaj).

Przypominamy, że konsultacje IAASB są otwarte do 31 stycznia 2022 r.

Odpowiedzi należy przesyłać online za pomocą przycisku „Submit comment” znajdującego się bezpośrednio na stronie internetowej IAASB, korzystając z linku dostępnego tutaj.

Chociaż IAASB zachęca wszystkie zainteresowane strony do odpowiedzi w pełnym zakresie, zdaje sobie sprawę, że niektórzy mogą nie mieć na to czasu lub zasobów. Aby w tym pomóc, IAASB opracował ankietę, która oferuje alternatywny sposób uczestnictwa w konsultacjach i przedstawiania swoich opinii. Ankieta składa się z 21-25 pytań, a jej wypełnienie powinno zająć około 20-30 minut (link do ankiety w j. angielskim jest dostępny tutaj).

Do wzięcia udziału w konsultacjach IAASB szczególnie zachęcamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Więcej informacji na temat prac IAASB związanych z tym nowym projektem można przeczytać na stronie internetowej IAASB pod adresem https://www.iaasb.org/focus-areas/new-standard-less-complex-entities.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl