Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:56, 17.04.2024 r.

Opinie

Barbara Misterska-Dragan
27 maja 2019

Praktyczne przykłady sprawozdań w wyszukiwarce i stabilne źródło KSB

Barbara Misterska-Dragan — Prezes KRBR

W kwietniu i maju 2019 r. KNA zatwierdziła kluczowe regulacje dotyczące Krajowych Standardów Badania (KSB): uchwałę KRBR 3430/52a/2019 z 21 marca 2019 r. i uchwałę KRBR 3589/54/2019 z 7 maja 2019 r.

Jan Letkiewicz
30 kwietnia 2019

Nie rezygnujmy z joint audit

Jan Letkiewicz — członek KRBR

Wyrażane przez Ministerstwo Finansów zastrzeżenia wobec badania wspólnego stoją w sprzeczności z europejskimi doświadczeniami, rekomendacjami UE i pierwszymi ocenami funkcjonowania aktualnej ustawy o biegłych rewidentach.

Andrzej S. Nartowski
8 kwietnia 2019

Samorząd musi się wymyślić na nowo

Andrzej S. Nartowski — Ekspert corpotate-governance

O przyszłości nadzoru audytowego i całej profesji biegłych rewidentów rozmawiamy z Andrzejem S. Nartowskim, autorytetem corporate governance.

Krzysztof Burnos
5 lutego 2019

Blockchain a audyt

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Istota naszej pracy nie zmienia się, choć dowody badania wykonanych procedur niekoniecznie będą miały tradycyjną formę papierowych czy skanowanych dokumentów.

Joanna Dadacz
12 października 2018

Ministerstwo Finansów przyjrzy się raportowaniu niefinansowemu

Joanna Dadacz — Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów

W przeciwieństwie do sprawozdawczości finansowej, która jest dość szczegółowo uregulowana w ustawie o rachunkowości oraz w MSSF, sprawozdawczość niefinansowa jest określona na poziomie unijnym i krajowym w sposób ogólny.

Monika Kaczorek
25 września 2018

Czy joint audit odblokuje rynek audytu?

Monika Kaczorek — Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

W jaki sposób rozwiązać wyzwania stojące przed profesją biegłych rewidentów? Rozmawiamy o tym z Moniką Kaczorek, opiekunką sesji „Doświadczenia roku obowiązywania ustawy o biegłych rewidentach: co się zmieniło i co nas jeszcze czeka?” podczas najbliższej Dorocznej Konferencji Audytingu.

Michał Piętal
14 września 2018

Dane to kluczowe aktywa

Michał Piętal — Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie WLOG Solutions

Przygotowując się do zbliżającej się Dorocznej Konferencji Audytingu (22-24 października), rozmawiamy z Michałem Piętalem, dyrektorem ds. rozwoju biznesu w firmie WLOG Solutions. Jego wystąpienia będzie można posłuchać drugiego dnia konferencji podczas sesji plenarnej „Nowe technologie i modele biznesowe oraz ich wpływ na zmianę profilu ryzyka działalności przedsiębiorstw”.

prof. Gertruda Świderska
16 sierpnia 2018

Raportowanie zintegrowane wymaga czegoś więcej niż zbioru raportów

prof. Gertruda Świderska — Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Rozmowa z prof. Gertrudą Świderską, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych Raport Zintegrowany. Partnerem merytorycznym tego kierunku jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Barbara Misterska-Dragan
8 sierpnia 2018

Jak zapisać wątpliwości?

Barbara Misterska-Dragan — Prezes KRBR

Rozmowa z Barbarą Misterską-Dragan, opiekunką sesji „Sprawozdania z badania i komunikacja z rynkiem” podczas najbliższej Dorocznej Konferencji Audytingu.

Ewa Sowińska (przy współpracy Łukasza Jankowskiego)
7 sierpnia 2018

Kaskada split payment

Ewa Sowińska (przy współpracy Łukasza Jankowskiego) — Zastępca prezesa KRBR

Przedstawiając zalety systemu podzielonej płatności (split payment), często wspomina się o jego dobrowolności. To jednak nie do końca prawda.

Ewa Jakubczyk-Cały
1 sierpnia 2018

System kontroli jakości to nie jest dokument na półkę

Ewa Jakubczyk-Cały — Członkini komisji ds. etyki, Partner Zarządzający PKF Consult

Rozmowa z Ewą Jakubczyk-Cały, opiekunką sesji „System kontroli jakości w firmach audytorskich” podczas najbliższej Dorocznej Konferencji Audytingu.

Andrzej Karpiak
27 lipca 2018

Big Data: nie tylko giganci z Kalifornii

Andrzej Karpiak — Członek Krajowaj Rady Biegłych Rewidentów

Rozmowa z Andrzejem Karpiakiem, opiekunem sesji „Nowe technologie i modele biznesowe oraz ich wpływ na zmianę profilu ryzyka działalności przedsiębiorstw” podczas najbliższej Dorocznej Konferencji Audytingu.

Waldemar Lachowski
23 lipca 2018

Inaczej niż w kryminałach

Waldemar Lachowski — Członek KSD, członek komisji ds. szkoleń, członek komisji ds. standaryzacji

„Nie ma ciała – nie ma zbrodni?” W dokumentacji badania obowiązują odwrotne zasady, pisze autor szkolenia dla kontrolerów KKN. Pełen materiał przygotowany z tej okazji dostępny jest w e-Bibliotece.

Regina Frąckowiak
20 lipca 2018

O rachunkowości w sądach apelacyjnych

Regina Frąckowiak — Członkini komisji ds. szkoleń

Zakończył się właśnie organizowany w siedzibach sądów apelacyjnych cykl szkoleń poświęconych dowodowi z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości. Dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zorganizowało je Centrum Edukacji PIBR, a uczestniczyło w nich ponad 300 sędziów, prokuratorów, aplikantów i asystentów sędziów. Założenia tego przedsięwzięcia przybliża Regina Frąckowiak, członkini komisji KRBR ds. szkoleń i autorka tego programu.

Krzysztof Burnos
25 czerwca 2018

Co-operative Tax Compliance – przez zaufanie do efektywności

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Zwiększenie ściągalności podatków wymaga budowy zaufania podatników do organów podatkowych. Jednym z obiecujących narzędzi jest Co-operative Tax Compliance.

Mirosław Czekaj
13 czerwca 2018

Ryzykowne hobby

Mirosław Czekaj — Skarbnik m. st. Warszawa

O komitetach audytu w jednostkach samorządu terytorialnego rozmawiamy z dr. Mirosławem Czekajem, skarbnikiem m. st. Warszawy.

Barbara Misterska-Dragan
11 maja 2018

Wyzwania okresu przejściowego

Barbara Misterska-Dragan — Prezes KRBR

Zarówno biegli rewidenci, jak i ich klienci zbierają właśnie pierwsze doświadczenia z badaniami sprawozdań finansowych przeprowadzanych według nowych zasad. Miejmy nadzieję, że ostatecznie rozwieje to wszelkie wątpliwości.

Krzysztof Burnos
23 kwietnia 2018

Przeregulowanie – ogólnoeuropejska bolączka

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Przy okazji Rankingu Audytorów 2018 Krzysztof Burnos, prezes PIBR, podsumowuje w wywiadzie pierwsze miesiące funkcjonowania nowej ustawy o biegłych rewidentach – i wybiega w przyszłość.

Waldemar Lachowski
5 kwietnia 2018

Przyszłość zaczęła się dawno temu

Waldemar Lachowski — Członek KSD, członek komisji ds. szkoleń, członek komisji ds. standaryzacji

Konstruktywna dyskusja o naszym zawodzie nie może być ograniczona do spraw bieżących. Cenniejsze są rozmowy o tym, gdzie pragniemy być za dziesięć czy dwadzieścia lat. Chcąc mieć wpływ na przyszłość, musimy patrzeć w przeszłość, umieć oceniać krytycznie teraźniejszość i starać się wyciągać mądre wnioski. Marzy mi się, że dokładnie w taki sposób powstanie w naszym środowisku projekt następnej ustawy o biegłych rewidentach.

Krzysztof Burnos
15 marca 2018

Czy dojrzeliśmy do partnerstwa podatników z fiskusem?

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

PIBR przedstawił resortowi finansów dwa modele audytu podatkowego.

Richard Howitt
12 marca 2018

Przyszłość audytu to rozmowa, nie cyfry na ekranie

Richard Howitt — CEO Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego

Rozmowa z Richardem Howittem, CEO Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego.

Krzysztof Burnos
24 stycznia 2018

Biegli projektują audyt podatkowy

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

W odpowiedzi na zainteresowanie audytem podatkowym ze strony Ministerstwa Finansów przedstawiliśmy resortowi wstępne wyniki naszych prac koncepcyjnych: trzy różne zakresy i wersje tej usługi.

Ewa Sowińska
11 stycznia 2018

Biegli rewidenci w radach nadzorczych

Ewa Sowińska — Zastępca prezesa KRBR

Kiedy spojrzeć na nowe wymogi kompetencyjne wobec członków komitetów audytu, nasuwa się jednoznaczny wniosek: idealnymi kandydatami do tych ciał są biegli rewidenci.

Jolanta Gałuszka
4 stycznia 2018

Brexit? Warto porozmawiać z zarządem

Jolanta Gałuszka — Skarbnik KRBR

Widmo „twardego” Brexitu zostało oddalone – ale wyjście Wielkiej Brytanii z UE to wciąż ważny czynnik ryzyka.

Barbara Misterska-Dragan
27 grudnia 2017

Nowe sprawozdanie z badania: krótsze, a bardziej treściwe

Barbara Misterska-Dragan — Prezes KRBR

Co powiedzieć klientom, którym wydaje się, że nowe sprawozdanie z badania to zbyt zwięzły dokument?

Krzysztof Burnos
8 listopada 2017

Crowdsourcing nadzoru finansowego

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Wprowadzenie powszechnie dostępnych elektronicznych sprawozdań finansowych byłoby dla bezpieczeństwa obrotu rewolucyjną wręcz zmianą na lepsze. Nowelizacja ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym wprowadzić ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. 

Krzysztof Burnos
6 listopada 2017

Audyt podatkowy? Tak, w standardzie rewizji finansowej

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Ujawnianie schematów optymalizacyjnych idzie w parze z audytem podatkowym. Ministerstwo Finansów pracuje nad regulacją nakładającą na twórców schematów optymalizacyjnych obowiązek zgłaszania ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Biegli rewidenci – którzy zwykle nie uczestniczą w opracowywaniu czy wdrażania schematów podatkowych – zgłaszaliby zaś KAS schematy napotkane podczas badania sprawozdań finansowych, których nie zaraportowali doradcy podatkowi czy inni pośrednicy.

Barbara Misterska-Dragan
30 października 2017

Uwaga na warunki przetargowe!

Barbara Misterska-Dragan — Prezes KRBR

Nawet duże spółki zapominają o nowych wymogach wobec umów na audyt. Nowa ustawa o biegłych rewidentach weszła w życie jeszcze w czerwcu, ale niektóre spółki wciąż jeszcze stosują stare szablony zamówień na badanie sprawozdań finansowych czy warunków przetargowych. Najpowszechniejszy zapewne błąd to roczny okres, na który ma być zawarta umowa z firmą audytorską. Tymczasem wobec badań, które dotyczą okresu rozpoczynającego się po 16 czerwca 2016 r. ustawa przewiduje obowiązek podpisywania pierwszej umowy z audytorem na dwa lata.

Ewa Sowińska
23 października 2017

Co daje audyt raportów niefinansowych?

Ewa Sowińska — Zastępca prezesa KRBR

Raportowanie pozafinansowe to także odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych. Wsparcie biegłego rewidenta pozwala zmniejszyć ryzyko. Coraz częściej słyszy się opinię, że znaczenie „twardej” wartości bilansowej dla wyceny spółki spada: jeśli jeszcze niedawno mogła ona decydować o wycenie w około 80%, obecnie – choćby w przypadku wielu firm branży technologicznej – jej waga została zredukowana wręcz do kilkunastu procent. To czyni odpowiedź na pytanie „czy weryfikować dane niefinansowe?” czysto retorycznym.

Krzysztof Burnos
16 października 2017

Interesariusze chcą audytu raportowania niefinansowego

Krzysztof Burnos — Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Organiczne dochodzenie do powszechnego audytu raportów niefinansowych jest długofalowo korzystne dla spółek, ich interesariuszy, biegłych rewidentów i instytucji regulacyjnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl