Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:50, 31.01.2023 r.

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan
Prezes KRBR
8 sierpnia 2018

Jak zapisać wątpliwości?

Rozmowa z Barbarą Misterską-Dragan, opiekunką sesji „Sprawozdania z badania i komunikacja z rynkiem” podczas najbliższej Dorocznej Konferencji Audytingu.

Dlaczego ten temat jest obecnie ważny?

W badaniach sprawozdań za rok 2018 będziemy się posługiwać szeregiem standardów, które nie są jedynie zmienione, ale zupełnie nowe. Zmieniła się struktura sprawozdania biegłego rewidenta, zasady komunikacji z użytkownikami sprawozdań finansowych i wiele innych elementów. To będzie rzeczywistość audytu w 2019 r. - żadna firma audytorska, także najmniejsza, nie ucieknie przed koniecznością wejścia do tego nowego świata. Lepiej, żeby odbyło się to płynnie i bez stresów - i ten panel powinien w tym pomóc.

Jaka jest najważniejsza wiedza, którą będą mogli z panelu wynieść uczestnicy?

Będziemy się przyglądać przede wszystkim przypadkom granicznym i niejednoznacznym - temu, jak zarejestrować swoje istotne wątpliwości co do kontynuacji działalności przez badaną jednostkę. Przeanalizujemy zatem te sytuacje, w których biegły rewident musi zapisać swoje wnioski z badania sprawozdania finansowego, wydając opinię z zastrzeżeniami lub negatywną albo też odstępując od jej wydania.

Jakie kluczowe pytanie chce Pani zadać swoim panelistom?

Myślę, że najistotniejsza będzie szansa porozmawiania na konkretnych przykładach z biznesowej rzeczywistości, opartych na ustawie o rachunkowości. Moimi panelistami będą osoby reprezentujące firmy audytorskie różnej wielkości, a także bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie polskich wersji nowych standardów, zatem sięgnięcie do ich doświadczeń powinno być dla uczestników DKA bardzo ciekawe.

 

***

„Sprawozdania z badania i komunikacja z rynkiem”: 23 października, 9:00-11:15

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl