Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:22, 29.02.2024 r.

prof. Gertruda Świderska
prof. Gertruda Świderska
Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
16 sierpnia 2018

Raportowanie zintegrowane wymaga czegoś więcej niż zbioru raportów

Rozmowa z prof. Gertrudą Świderską, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych Raport Zintegrowany. Partnerem merytorycznym tego kierunku jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Czy raportowanie zintegrowane niesie ze sobą rewolucję w modelu zarządzania czy może to tylko działania wizerunkowe?

W założeniach lepszy model raportowania wiąże się z lepszym modelem zarządzania, i vice versa. Celem raportowania zintegrowanego jest bowiem prezentacja informacji o tym, jak jednostka tworzy wartość w krótkim, średnim i długim okresie. U podstaw tej koncepcji leży zintegrowane myślenie, rozumiane jako  działanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem – zarządu, rady nadzorczej, rady dyrektorów – na rzecz monitorowania, zarządzania i komunikowania skomplikowanego procesu tworzenia wartości. Kształtowanie wartości wymaga zaś uruchomienia odpowiednich procesów zarządzania i niewątpliwie powinno wpływać na przyjęty przez przedsiębiorstwo model zarządzania.

Często jednak raportowanie zintegrowane to rzeczywiście w dużym stopniu działania wizerunkowe. Przeprowadzona w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH analiza porównawcza raportów zintegrowanych wybranych spółek działających w branży energetycznej wykazała, że poszczególne części raportu tworzone są z różnym poziomem szczegółowości. Najbardziej szczegółowe okazały się części dotyczące osiągnięć i strategii. Informacje o modelu biznesu i dane prospektywne w wielu przypadkach zostały natomiast zaprezentowane bez powiązania z innymi częściami raportu, na przykład ryzykami, danymi finansowymi czy kapitałami. Brak powiązania sprawia, że trudno uznać taki dokument za raport zintegrowany: zbiór pojedynczych raportów, z których każdy dotyczy innego obszaru informacji nie spełnia założeń zintegrowanej sprawozdawczości.

Jakie korzyści wiążą się dla firmy z raportowaniem zintegrowanym? Czy mogą one przekonać do rozszerzenia raportowania także te przedsiębiorstwa, które nie mają takiego obowiązku?

Zintegrowane myślenie, leżące u podstaw raportowania zintegrowanego, umożliwia lepsze zrozumienie relacji pomiędzy odrębnymi jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie i pozbycie się sztucznych barier pomiędzy nimi. Oparta na tym efektywna komunikacja może też pomóc inwestorom i innym interesariuszom zobaczyć w szerszej perspektywie, a zatem lepiej zrozumieć nie tylko przeszłe i obecne wyniki działalności jednostki, ale także jej plany i perspektywy. To z pewnością ważkie argumenty za przyjęciem modelu raportowania zintegrowanego niezależnie od wymogów prawnych.

Jakich nowych umiejętności i wiedzy wymaga od autorów sprawozdań, a także badających je biegłych rewidentów raportowanie niefinansowe czy, szerzej, zintegrowane?

Wspominaliśmy już o zintegrowanym myśleniu, bez którego mamy do czynienia ze zbiorem pojedynczych raportów. Jedną z kluczowych umiejętności jest także klarowna, otwarta komunikacja. Raporty roczne powinny prezentować informacje o spółce w sposób zrozumiały dla każdego czytelnika, bez względu na to, jakie ma przygotowanie i kim jest. Raport może być bowiem czytany zarówno przez znawców danej branży, jak i przez przypadkowego inwestora indywidualnego, który tylko pobieżnie orientuje się w problematyce giełdowej czy danym sektorze gospodarki.

Clou pozostają również umiejętności analityczne. Inwestorów interesuje przede wszystkim przyszłość spółki i to ona stanowi kontekst dla danych z przeszłości. Dlatego w raporcie rocznym powinno być pokazane wszystko to, co służy budowaniu i weryfikowaniu prognoz. Modelowo należałoby opisać wizję tego, czym spółka pragnie być w przyszłości, zapis tego, co aktualnie robi i czym jest, oraz to, w jakim stopniu wydarzenia i dokonania analizowanego okresu składają się na realizację jej strategicznego celu.

Co jest największym atutem studiów podyplomowych Raportowanie Zintegrowane?

Słuchacze zyskają wiedzę na temat obecnej struktury systemu sprawozdawczości w organizacji i umiejscowienia w jej ramach raportowania zagadnień niefinansowych, a także wzajemnych relacji takich pojęć jak raport biznesowy, sprawozdawczość biznesowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość niefinansowa, raport zintegrowany. Uczestnicy będą też przykładowo potrafili zidentyfikować model biznesowy z perspektywy sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Formuła studiów pozwoli na przedstawienie raportowania zintegrowanego jako koncepcji komunikowania interesariuszom zdolności organizacji do kreowania wartości, będącej produktem finalnym „zintegrowanego myślenia” w organizacji.

Kto powinien szczególnie zainteresować się tą ofertą?

Studia kierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, podejmującej decyzje wpływające na wizerunek firmy i jej model biznesu, osób przygotowujących informacje niefinansowe, a także biegłych rewidentów i innych użytkowników informacji zawartych w raportach zintegrowanych czy „klasycznych” raportach rocznych.

*

Więcej informacji i zapisy online – na stronie SGH.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl