Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:22, 17.04.2024 r.

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan
Prezes KRBR
30 października 2017

Uwaga na warunki przetargowe!

Nawet duże spółki zapominają o nowych wymogach wobec umów na audyt. Nowa ustawa o biegłych rewidentach weszła w życie jeszcze w czerwcu, ale niektóre spółki wciąż jeszcze stosują stare szablony zamówień na badanie sprawozdań finansowych czy warunków przetargowych. Najpowszechniejszy zapewne błąd to roczny okres, na który ma być zawarta umowa z firmą audytorską. Tymczasem wobec badań, które dotyczą okresu rozpoczynającego się po 16 czerwca 2016 r. ustawa przewiduje obowiązek podpisywania pierwszej umowy z audytorem na dwa lata.

Inny powinien być także przedmiot umowy. Ustawa mówi o sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, tymczasem używane przez niektóre spółki wzorce umów stosują starą terminologię: raport i opinia. Nie uwzględniają także wymogów wynikających z Międzynarodowych Standardów Badania.

Warto przypomnieć, że umowa nieodpowiadająca wymogom ustawy jest z mocy prawa nieważna. Dlatego składane przez firmy audytorskie oferty powinny być zgodne z aktualnym stanem prawnym nawet wówczas, kiedy zleceniodawca popełnił błąd w zamówieniu.

Odpowiedni wzór umowy, dotyczącej badania sprawozdania finansowego wg Międzynarodowych Standardów Badania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, który należy dostosować do konkretnych okoliczności, znajduje się zresztą na stronach PIBR. Znaleźć tam można także odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące nowej ustawy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl