Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:18, 17.04.2024 r.

Krzysztof Burnos
Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
8 listopada 2017

Crowdsourcing nadzoru finansowego

Wprowadzenie powszechnie dostępnych elektronicznych sprawozdań finansowych byłoby dla bezpieczeństwa obrotu rewolucyjną wręcz zmianą na lepsze. Nowelizacja ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym wprowadzić ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. 

Prawdopodobnie nic nie zmieni się jednak w ich nienajlepszej publicznej dostępności. Resort sprawiedliwości powołuje się na koszty i trudności natury technicznej, związane z konieczną wydajnością ewentualnego systemu udostępniającego sprawozdania, ale wobec możliwej do uzyskania skokowej poprawy bezpieczeństwa obrotu te argumenty wydają mi się niezbyt przekonujące.

Zdematerializować sprawozdania, a ich nie udostępniać – wielka szkoda, gdyby krótkoterminowe oszczędności przeważyły nad długofalowymi korzyściami odczuwanymi właściwie przez wszystkich!

Trudno nawet bowiem wyliczyć wszystkie pozytywne efekty powszechnie dostępnych e-sprawozdań. W tej chwili brak sprawozdania nie jest raczej jednoznacznym argumentem przeciwko zawieraniu transakcji z danym kontrahentem. Mało kto zagląda też do złożonych nawet sprawozdań. Przyczyną nie jest oczywiście jakieś wyjątkowe ryzykanctwo polskich przedsiębiorców, ale pragmatyzm: sprawozdań nie składa lub składa z ponad rocznym opóźnieniem nawet połowa spółek, a dostęp do nich wymaga przejrzenia fizycznej kopii dokumentów w sądzie rejestrowym.

Brak sprawozdania w aktualizowanym na bieżąco systemie byłby dla kontrahentów czerwoną flagą, myślę więc, że znacząco zmalałby odsetek spółek ignorujących swoje obowiązki informacyjne. Upowszechniłaby się też praktyka zaglądania do sprawozdań potencjalnych kontrahentów. To z kolei wymusi większą dbałość o jakość sprawozdań, co będzie zauważalne zwłaszcza wśród podmiotów niepodlegających obowiązkowemu badaniu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: rozproszoną kontrolę, którą dzięki powszechnie dostępnym raportom sprawowaliby wszyscy interesariusze. Taki swoisty crowdsourcing nadzoru finansowego przełożyłby się na szybsze wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości, zapobiegając wielu

Mniejsza niepewność obrotu w prosty sposób przekłada się na mniejsze koszty dla całej gospodarki. Inwestycja w system radzący sobie z udostępnianiem sprawozdań choćby jako powszechnych od 2018 r. plików JPK byłaby więc w ostatecznym rozrachunku bardzo opłacalna.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl