Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:20, 29.11.2022 r.

Krajowe Standardy Kontroli Jakości

Firmy audytorskie stosują „Krajowe Standardy Kontroli Jakości”, zgodne z uchwałą KRBR nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości

Zmiana KSKJ

Ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 1107/15a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych

Zmiany krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości wynikające z przyjęcia KSB 250 (Z) (Załącznik nr 2 do uchwały Nr 1107/15a/2020)

(moment rozpoczęcia stosowania zmienionego brzmienia KSKJ jest powiązany z rodzajem świadczonych usług, tj. w przypadku, gdy mamy do czynienia z badaniem lub przeglądem – do usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później, natomiast w przypadku innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych - do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszego stosowania)

Ujednolicone brzmienie KSKJ

KSKJ - w brzmieniu MSKJ 1 (2040, 1107) - ujednolicone brzmienie

Więcej na temat ujednolicenia brzmienia standardów przeczytasz tutaj.

Harmonogram ustanowienia nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania w brzmieniu standardów międzynarodowych

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl