Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:07, 22.07.2024 r.

Zostań biegłym rewidentem seniorem

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015) wprowadziła możliwość uzyskania statusu biegłego rewidenta seniora. Rozwiązanie takie jest dedykowane dla osób, które nie świadczą już  usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i nie chcą ponosić kosztów wynikających z obowiązkowych szkoleń czy składek członkowskich.

Tytuł biegłego rewidenta seniora jest tytułem honorowym.  Tytułem tym zgodnie z art. 19 ustawy może posługiwać się każdy biegły rewident, który osiągnął wiek emerytalny i wystąpił na własny wniosek z samorządu biegłych rewidentów, bez względu na to czy jest się wpisanym na listę biegłych rewidentów seniorów.

Chcąc jednak zostać wpisanym na listę biegłych rewidentów seniorów wystarczy wypełnić formularz o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów (w tym oświadczenie o osiągnięciu wieku emerytalnego) i przesłać go do Biura PIBR.

Czy mogę zostać biegłym rewidentem seniorem?

Tytuł może uzyskać każdy biegły rewident, który w dniu składania odpowiedniej deklaracji przekroczył próg wieku emerytalnego i znajduje się w rejestrze biegłych rewidentów albo został z niego wcześniej wykreślony na swój wniosek.

Należy pamiętać, że tytułem biegłego rewidenta seniora nie może posługiwać się osoba, która została skreślona z rejestru w sposób inny niż na własny wniosek.

Co daje mi tytuł biegłego rewidenta seniora?

Wiąże się to z całkowitym zwolnieniem z obowiązku płacenia składek członkowskich. Biegłego rewidenta seniora nie dotyczy także obowiązkowe doskonalenie zawodowe i w związku z tym nie musi uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Biegły rewident senior trwale pozostaje jednak w środowisku biegłych, z pełnym prawem uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych dla biegłych rewidentów.

Czy jako biegły rewident senior będę posiadał prawa wyborcze na zjazdach?

Nie, z tytułem biegłego rewidenta seniora nie wiążą się prawa wyborcze w ramach samorządu zawodowego. Biegły rewident senior nie może zatem kandydować do składu organów PIBR ani oddawać głosu w wyborach samorządowych organizowanych co cztery lata.

Jak zostać wpisanym na listę biegłych rewidentów seniorów?

Chcąc zostać wpisanym na listę biegłych rewidentów seniorów wystarczy wypełnić formularz o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów (w tym oświadczenie o osiągnięciu wieku emerytalnego), dostępny w oddziałach regionalnych oraz na stronie PIBR i przesłać go do Biura PIBR.

 

Pobierz formularz

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl