Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:17, 15.04.2024 r.

Czy nastąpiły jakieś zmiany w opinii biegłego rewidenta w zmienionych standardach badania?

Czy nastąpiły jakieś zmiany w opinii biegłego rewidenta w zmienionych standardach badania

Odpowiedź:
Tak. W zmienionych standardach badania z grupy „7” dotyczących sprawozdawczości z badania opinia na temat zbadanego sprawozdania finansowego, stanowiąca jeden z akapitów sprawozdania z badania, jest:
a) zamieszczana jako pierwszy element (sekcja) sprawozdania z badania,
b) oznaczona odpowiednim nagłówkiem, jednoznacznie wskazującym rodzaj wyrażonej opinii.
W przypadku gdy biegły rewident wyraża opinię bez zastrzeżeń, sekcja opisywana jest nagłówkiem „Opinia”, jeżeli biegły rewident wyraża opinię inną niż bez zastrzeżeń, sekcja ta przyjmuje odpowiednio tytuł: „Opinia z zastrzeżeniem”, „Opinia negatywna” lub „Odmowa wydania opinii”.

Sekcja opinia dodatkowo:
1) identyfikuje jednostkę, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane,
2) stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało zbadane,
3) identyfikuje tytuł każdego składnika składającego się na sprawozdanie finansowe,
4) odnosi się do not, w tym do podsumowania znaczących zasad (polityk) rachunkowości, oraz
5) określa datę lub okres sprawozdawczy objęty każdym ze składników wchodzących w skład sprawozdania finansowego.

(07.02.2019 r.)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl