Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:49, 17.04.2024 r.

Czy odmowa wydania opinii wpływa na treść sprawozdania z badania?

Zostałem wybrany do badania, ale klient odmówił udostepnienia mi dokumentów źródłowych i nie przedstawił niezbędnych wyjaśnień. W rezultacie, nie mam możliwości uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania w odniesieniu do wielu pozycji sprawozdania finansowego, również tych o kwotach przewyższających ustalony poziom istotności. Jestem zmuszony odmówić wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Czy w takim przypadku wystarczy, jeżeli zamieszczę w sprawozdaniu z badania informację, że odmawiam wydania opinii o sprawozdaniu finansowym i nie muszę już przedstawiać pozostałych oświadczeń i informacji zamieszczanych w sprawozdaniu z badania?

Odpowiedź:
Nie. W przypadku odmowy wydania opinii o sprawozdaniu finansowym w sprawozdaniu z badania powinny znaleźć się inne opinie, stwierdzenia, oświadczenia lub informacje wymagane przepisami art. 83 ustawy o biegłych rewidentach oraz w przypadku JZP – art. 10 rozporządzenie 537/2014, z uwzględnieniem ewentualnych odpowiednich zmian standardowych zapisów w tym zakresie (zobacz stanowisko Ministerstwa Finansów). (18.01.2019)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl