Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:27, 17.04.2024 r.

Jarosław Dac

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Biegły rewident, członek ACCA, Partner w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowych Studiów z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

W EY pełni rolę Dyrektora ds. praktyki zawodowej dla regionu CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia) i jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem oraz monitorowaniem systemu zarzadzania jakością na poziomie regionu.

Ekspert z zakresu badania sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych, w tym notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Brał udział w wielu pracach związanych z przygotowaniem pierwszych ofert publicznych, due diligence, projektach związanych usługami atestacyjnymi dotyczącymi wydatków finansowanych przez Unię Europejską.

Zaangażowany w działalność samorządu biegłych rewidentów: w latach 2019-2023 członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a także członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, Komisji do opiniowania aktów prawnych oraz Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu.

W kadencji 2023-2027 pełni funkcję członka KRBR oraz przewodniczącego Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, jest także członkiem Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl