Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:58, 21.07.2024 r.

Prawo ESG

14 grudnia 2022 r.

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464


18 grudnia 2020 r.

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowane Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Taksonomia)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852


27 listopada 2019 r.

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088


CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

https://www.un.org.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl