Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:29, 22.07.2024 r.

Nowy MSB do badania mniej złożonych jednostek

Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (skrót: „MSB dla MZJ”)

Etapy ustanowienia nowych standardów

I. Standard

Międzynarodowy Standard Badania dotyczący badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek („MSB dla MZJ”) oraz zmiany dostosowawcze do innych standardów międzynarodowych wynikające z MSB dla MZJ

- The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (“The ISA for LCE”) and Conforming Amendments to Other International Standards Arising from the ISA for LCE (pobierz standard tutaj)

II. Materiały wspierające wdrożenie

- Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)

- Fact Sheet: Introduction to the ISA for LCE (pobierz opracowanie tutaj)

- Frequently Asked Questions on the ISA for LCE (pobierz opracowanie tutaj)

- Presentation: The ISA for LCEs (pobierz opracowanie tutaj)